Kirkkolaiva nro 2 / 2018

Seurakuntien päätöksillä Kirkkolaiva ilmestyy tänä vuonna aiempaa harvemmin, pääasiassa kerran kuukaudessa. Seuraava numero tulee 14.2.

LASKIAISTIISTAINA 13.2. klo 11-14 Keminmaan kunnantalon edessä Hernekeittoa soppatykistä yhteisvastuun hyväksi 3 euroa/annos • 5 euroa/litra omiin astioihin ja Laskiaispullakahvit Suntionkulmassa 3 euroa Tervetuloa! Keminmaan muut tapahtumat: sivut 6 ja 8

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio

No 2 • 24.1.-14.2.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi Nooan arkki Kemin Lumikappelissa haastaa vierailijan pohtimaan

Piispa Samuel Salmi siunasi Kemin Lumi- linnan ekumeenisen kappelin avustajinaan ortodoksinen isä Mat- ti Porkka ja Kemin tuore kirkkoherra Tuo- mas Tölli. - Alttarisei- nää hallitsee Nooa arkkeineen ja kristillis- tä sanomaa korostaa jäisen lukupulpetin tunnuksena risti.

Kappelin sanoma on kuin kuva elämästä. Lämpö sulat- taa lumen ja kaikki häviää, mutta muistot jäävät, muis- tutti piispa. Lumikappelin kristillistä sanomaa vahvistaa tänä tal- vena alttarikorokkeen jäinen lukupulpetti, jonka julkisivua hallitsee risti. Sama risti tois- tuu sivuseinällä lumeen kai- verrettuna. Perinteiseen tapaan Lumi- kappelin vihkimiseen osal- listui myös ortodoksinen isä Matti Porkka , joka siunasi kappelin pyhitetyllä vedellä vihmomalla. Kemin kirkkoherra Tuo- mas Tölli vei kuulijat kris- tittyjen ykseyden rukous- päivään Vanhan testamentin lukukappaleella. (PV)

n Lumikappeli on vuodesta 1996 alkaen ollut Kemin Lu- milinnan oleellinen osa. Eku- meenisena hengellisenä tilana se on ollut kaikkien vieraiden hiljentymisen tyyssija. Tavalla tai toisella lu- mikappelin alttariseinä on ilmentänyt kristillisyyttä vuotuisesta teemastaan huo- limatta. Tämän vuoden Lumikap- peli noudattaa metsän eläin- ten teemaa hieman soveltaen ja jättää tulkinnan katsojal- leen. Eläinten sijaan päätys- einää peittää Nooan arkki ja itse Nooa. Ehkäpä taiteilija on ha- lunnut muistuttaa hetkestä, jolloin Nooa pelasti arkkiin vedenpaisumukselta ihmis- kunnan ja eläimet.

Korostaa kasteen merkitystä

Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä Perinteinen YHTEISVASTUU keräys käynnistyy puolentoista viikon kuluttua sunnuntaina 4.2. ja jatkuu huhti- kuun loppuun.

Lumikappelin ekumeeniseen käyttöön vihkinyt piispa Samuel Salmi pohdiske- li Nooan korostavan veden merkitystä. - Tämä on meille vertaus- kuva kristillisen kasteen merkityksestä. Kaste on kuva pelastuksesta. Elämän vesi koskettaa meitä kaikkia, kun meidät otetaan Jumalan lapsiksi Jeesuksen Kristuk- sen kautta. Kaste yhdistää myös kaikkia kristikunnan kirkkoja. Lumi ja jää ovat veden toisen muodon ilmentymiä. Jumala voi puhutella meitä täälläkin, kylmän paikan kes- kellä.

Seurakunnissa pyritään tuomaan hel- potusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avulla. Ulkomailla yhteisvastuun varoin aute- taan katastrofien hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Avun vie perille Kir- kon Ulkomaanapu. Afrikassa ja Lähi-Idässä yli 20 miljoonaa ihmistä elää nälänhädän partaalla. Eikä nälkä ole tuntematon vieras Suomessakaan. Yhdessä voimme tehdä asialle jotain. Lähetä tekstiviesti APU10 (10 € ) numeroon 16588 niin autat. yhteisvastuu.fi KeräyslupaRA/2017/785, voimassa1.9.2017–31.8.2019,Manner-Suomi,myöntänytPoliisihallitus18.8.2017.KeräyslupaÅLR/2017/5294, voimassa1.9.2017–31.8.2018,Ahvenanmaa,myöntänytÅlands landskapsregering28.6.2017. #RUOKATRENDIT2018

n Tämän vuoden keräystuotolla tue- taan Suomessa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Kirkon diakoniarahastosta myönne- tään noin 2 000–4 000 euron kertaluon- toisia avustuksia diakoniatyön kautta esimerkiksi talouden tasapainottamiseen sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi koh- tuuttomiin vaikeuksiin joutuneille.

Katso oman seurakuntasi ilmoituksista sivuilta 6-7 Yhteisvastuun tempauksia ja tapahtumia.

Lumikappelin siunaustilaisuudessa esiintyi kanttorikvartetti: Aki Tyni, Mirjami Tyni, Arto Perkiö ja Minna Laitila.

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5