Kirkkolaiva nro 2 / 2018

2

yhä

ääkirjoitus 24.1.2018

28.1. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa Ansaitsematon armo Päivän latinankielinen nimi septuagesima (= seitsemäs- kymmenes) ilmaisee päivien lukumäärän pääsiäiseen, johon seurakunnan katse nyt kään- tyy. Tästä päivästä on vanhas- taan alkanut papiston paasto. Seurakuntaa kehotetaan kil- voittelemaan kärsivällisesti Jumalan armoon luottaen. Päivän evankeliumiteksteissä muistutetaan, että Jumalan ar- moa ei ansaita. Hänen hyvyy- tensä on sama kaikkia kohtaan. Liturginen väri: Vihreä Alkuvirsiä: 265 Jeesus armon soi 399 Taas armon kyllyydestä 547 Joka aamu on armo uus Päivän virsiä: 410 Maailman tungoksessa käy 166 On hengissä maa 404 Voittaja, suo voitto meille Päivän psalmi: Ps. 18:2-7 1. lukukappale: 1. Sam. 16:1-13 2. lukukappale: Room. 9:11-23 Evankeliumi: Luuk. 17:7-10

Saako lasten kanssa puhua Jeesuksesta

n Viime viikolla ilmestyneessä Alma Median kustantamassa sanomaleh- dessä käsiteltiin uutta varhaiskasva- tussuunnitelmaa. Yksi otsikko oli: ”Saako lasten kanssa puhua Jeesuksesta.” Otsikon alla olevassa tekstissä ei ollut vas- tausta juuri tuohon kysymykseen. * * * Sen sijaan Opetushallituksen var- haiskasvatusjohtajan kerrotaan vas- tanneen: ”Kun puhutaan esimerkiksi kristinuskosta tai islamista, voidaan puhua myös niihin liittyvistä käsit- teistä, kuten Jumalasta tai Allahista. Nämä ovat herkkiä asioita, koska on kyse pienistä lapsista.” Samassa jutussa hän toteaa: ”Kas- vatuksen pitää olla uskonnollisesti sitoutumatonta. Se periaate tulee jo perustuslaista”. Entä perustuslain takaama suoja harjoittaa uskontoa? * * * Suomessa, ja ainakin näissä poh- joloissa lähes kaikki lapset kastetaan Jeesuksen opetuslapsiksi ja van- hemmat sitoutuvat yhdessä seura- kunnan kanssa huolehtimaan hei-

dän kristillisestä kasvatuksestaan eli kertomaan heille Jeesuksesta. Monen lapsen kohdalla valtaosa arkipäivien valveillaoloajasta toteu- tuu kunnallisen varhaiskasvatuksen puitteissa. Mutta sielläkö ei saisi pu- hua Jeesuksesta? * * * Entä, jos lapsi haluaa puhua Jeesuk- sesta. Saako hän tulla kuulluksi? Onko kenelläkään lupa keskustella hänen kanssaan hänen ehdoillaan? Vai vaiennetaanko hänet? Entä jos hänellä kotikasvatuksensa pohjalta olisi halu rukoilla. Nämä ovat herkkiä asioita, koska on kyse pienistä lapsista. Toteutuu- ko perustuslain takaama vapaus har- joittaa uskontoa. * * * Saako lapsen kanssa puhua Jeesuk- sesta? Näin kysytään tämän päivän Suomessa, jonka lipun risti muistut- taa Jeesuksesta. Yhdessä koko länsi- maiseen kulttuuriin kuuluvan maail- man väestön kanssa laskemme ajan kulkua Jeesuksen syntymästä. Jeesuksesta kerrotaan Raamatussa ja etenkin Uudessa testamentissa. Lemisen mukaan kirkossa ja kristinus- kossa saattaa olla useastakin asiasta monta näkemystä, vaan ei armon yksiselitteises- tä vääjäämättömyydestä, riittävyydestä ja kertakaikkisuudesta. Armon merkkinä ja lähteenä on risti. Ansaitsematon armo. Miten keskeinen otsikko ensi pyhälle on- kaan annettu. Ansaitsematonta armoa, meille kuulu- matonta hyvyyttä Jeesus meille antaa. Se on meille todella maksutonta. Sen hinnan Jeesus on itse puolestamme maksanut Gol- gatalla. Tottakai sen tajuaminen ja vastaan- ottaminen ylpeää ihmistä koettelee. Tulee tarve antaa jotain vastalahjaksi. Mutta Ju- mala ei tarvitse meiltä mitään. ARMO = Ansioton Rakkaus Minun Osakseni. Ainakin kirkko on ansaitsemattoman ar- mon jakopiste. Tule ottamaan vastaan. * * *

Uusi testamentti on käännetty noin 2 200 kielelle. Maailman seuraa- vaksi käännetyin kirja on Antoine de Saint Exupéryn Pikku prinssi, 300 kielelle. Suomalaisesta kirjalli- suudesta Tove Janssonin kirjoja on käännetty 40 kielelle. Pikku prinssi ja muumit ovat sa- tuja. Joidenkin mielestä myös ker- tomukset Jeesuksesta ovat satuja eikä niitä saisi kertoa totena siellä, missä toteutetaan varhaiskasvatus- suunnitelmaa. * * * Kertomukset Jeesuksesta kuitenkin ankkuroituvat historiaan lukematto- mien maailmanhistoriasta tunnet- tujen henkilöiden ja paikkakuntien myötä. Jo yleissivistyksen vuoksi tulisi lasten kanssa puhua Jeesuk- sesta. Jeesuksesta puhutaan ympäri maailmaa yhä uusilla kielillä yhä uu- sien kansojen keskuudessa. Mutta saako suomalaisessa päiväkodissa lapsen kanssa puhua Jeesuksesta? Missä olemme ja mihin olemme menossa?

HEIKKI HOLMA Tervolan kirkkoherra

H

artaus

Elämä solmussa? Puhu, se auttaa.

Ansaitsematon armo

n ”Tervehdys sinne Tornioon! Mitä Martin päivään kuuluu?” kuulen puhelimesta vas- tattuani siihen. Soittaja esitteli kyllä itsensä ja jatkoi saman tien kyselemällä kuulumisia. Ajattelin, että olen varmaan pappina ol- lut hänen kanssaan tekemisissä toimitusten yhteydessä. Sitten soittaja paljastaa itsensä. ”Kuule Martti, mulla on sulle loistava lahja. Me annamme sinulle ihan ilmaisen, arvokkaan lahjan. Se ei maksa mitään. Saat kolmen kuukauden lehden aivan ilmaisek- si.” ”Ja Martti, arvaappa mitä. Me annam- me vielä näiden lahjojen lisäksi hienon ylimääräisen lahjan, aivan ilmaiseksi, si- nun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, kun vain…” ”Kiitos, mutta en halua mitään. Suljen nyt puhelimen ja toivotan teille hyvää päi- vänjatkoa”, sanon keskeyttäen tuon ”tut- tavan” myyntipuheen - tuttavani, jota en tunne. * * * Miten paljon tämä maailma meille lupaa- kaan. Se tarjoaa meille niin paljon sellais- ta hyvää, mitä me emme tarvitse ja mikä taatusti ei ole ilmaista.

Me kyselemme tehtyämme jotain, että mitä me siitä saamme. Kyselemme Juma- lalta palkkiota siitä, että olemme kristittyjä. Jos teemme jotain hyvää ja palvelemme muita, odotamme vastalahjaa tai –palve- lusta. Pietarikin kysyi Jeesukselta: ”Me olem- me luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?” Jeesus vastasi, että saat satakertaisesti ta- kaisin ja perit iankaikkisen elämän. Sama lupaus koskee meitäkin. Sateen liottama tuulen pieksemä myrskyn repimä linnunpelätin seisoo keppijalassa mansikkamaan keskellä suorittaa tehtäväänsä, karkottamista Turmeluksen vioittama pirun pieksemä elämän repimä saarnamies

KIRKON KESKUSTELUAPUA ¤ Luottamuksella, sinua kuunnellen

Palveleva puhelin 0400 22 11 80 Arkisin 18-01, viikonloppuisin 18-03

Palveleva chat

Palveleva netti

seisoo pöntössä ihmisten keskellä suorittaa tehtäväänsä, kutsumista Repaleisia molemmat Suorina seisovat paikallaan kun on ryysyjen alla risti.

Palveleva kirje PL 210, 00131 Helsinki

Näin runoili aikoinaan Erkki Leminen , kiertelevä saarnaaja ja armon matkamies.

MARTTI PUONTILA Keminmaan vt. pappi

kirkonkeskusteluapua.fi

KIRKKOLAIVA • Kemi-Tornion rovastikunnan viiden seurakunnan lehti. Osoitteeton tilaus joka kotiin • 23. vuosikerta • N etissä : www.kirkkolaiva-lehti.fi  • Kaikki aineisto lehteen sähköpos- tilla: soile.koivisto@tornionlaakso.net • Sata-Väylä Oy, Katajaranta, 96400 Rovaniemi • T oimittaja : Paavo Vänninen Kemi 0405636222, paavo.vanninen@pp.inet.fi • T oimitussihteeri : Tuomo Korteniemi 0400560605, tuomo.korteniemi@gmail.com • P äätoimittaja : Sanna Komulainen, sanna.komulainen@evl.fi • K ustantaja : Sata-Väylä Oy • P ainatus : Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani • J akelu : P-S Suorajakelu ja posti • Jos lehti ei tullut, soita 040 762 7271 ja jätä viesti • Ilmestyy keskiviikkoisin/torstaisin pääasiassa kerran kuukaudessa • Seuraava nro 14.2.2018

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5