Kirkkolaiva nro 2 / 2018

8 Keminmaa

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN AVAUS SU 4.2.2018 Messu klo 10 Kemin kirkossa. Yhteisvastuulounas klo 11.15–13 seurakuntakeskuksessa, Kirkkopuistokatu 11. Menu: Lohikeitto ja pullakahvit. Aikuiset 8€, lapset 4€/yli 4-vuotiaat. Arvontaa. YV 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä. Tervetuloa mukaan auttamaan! Soi kunniaksi Luojan urkuri Erkki Tyni ja sellisti Sauli Tyni Kemin kirkossa ma 12.2. klo 18.00 konsertissa mm. Bachin, Faurén, Tsaikovskin ja Hakanpään sävellyksiä Vapaa pääsy, ohjelma 10€ Kuuntele Kemin seurakunnan jumalanpalvelukset Radio Dein kautta 100,5 MHz joka sunnuntai. Jumalanpalvelukset ovat kuunneltavissa myös Radio Dein kotisivulla ”Kuuntele lähetystä” -painikkeen kautta. Kemi

Tulin, näin ja koin!

VAUVASTAVAARIIN - TAPAAMINEN MAULAN SEURAKUNTATALOLLA 7. helmikuuta 2018 KLO 10.-11.30 KOKO KYLÄN VÄELLE. Tervolantie 1650, 95365 MAULA OHJELMASSA ON HARTAUS, YHDESSÄ OLOA, ASKARTELUA, LAULUA… Kuljetusta tarvitsevat , soita Eeva-Kaarina Kasala p. 040 571 7250. TERVETULOAYHTEISEEN HETKEEN! Keminmaan seurakunta Lisätietoja Virpi Huttunen p. 040 766 6713 Keminmaan seurakunnassa alkaa Sururyhmä läheisensä menettäneille keskiviikkona 14.2. klo 18.00 Suntionkulmassa, os. Kunnantie 5 Ryhmä kokoontuu 6 kertaa kevään aikana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 5.2. mennessä Diakoniatyöntekijät: Ritva Torvinen p. 040-5042803 ja Veli-Matti Voutilainen p. 040-5406807 Tervetuloa! HIIHTOLOMAN PUUHAPÄIVÄT 1-6 LK TYTÖILLE JA POJILLE ma 5.3. ja ti 6.3. klo 10-15 VANHASSA PAPPILASSA Rantatie 26 c lä ja lasten leireillä yövalvojana. Koulutukseen voi osallistua 2018 kesäkuuhun mennessä 18 vuotta täyttävät nuoret. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Hannu Huttuselle. PUUHAPÄIVÄT ON TARKOITETTU 1-6 LK KEMINMAALAISILLE TYTÖILLE JA POJILLE. PÄIVÄT OVAT MAKSUTTOMAT. LAPSILLA TULEE OLLA OMAT EVÄÄT MUKANA. PUUHAPÄIVIEN OHJELMASSA ON ULKOILUA, PELEJÄ, LEIKKIÄ, ASKARTELUA, RAAMATUN KERTOMUKSIA JA YHDESSÄ OLOA. Tervetuloa mukaan puuhaamaan yhdessä! SITOVAT ILMOITTAUTUMISET viim. 23.2. Virpi Huttuselle 040 7666713 virpi.huttunen@evl.fi Keminmaan seurakuknta, Varhaisnuorisotyö Palveleva puhelin 0400 22 11 80 Arkisin 18-01, viikonlop uisin 18-03 Keminmaan seurakunta järjestää yövalvojakoulutuksen 10.2. klo 11-18 vanhassa pappilassa. Yövalvojakoulutuksen käynyt voi toimia seurakuntamme rippileireil- YÖVALVOJAKOULUTUS ISBN978-952-7168-57-8

n Viime torstaina, heti kirkkoneu- voston kokouksen jälkeen, työka- veri laittoi viestin. Lähde kanssani taidenäyttelyn avajaisiin! Vaikka vähän jo väsytti, niin lähdin. * * * Nykyään kirkolliseen taiteeseen törmää harvemmin muualla kuin kirkoissa. Kemin taidemuseon juuri avau- tunut näyttely Juurien neuvomaa tekee tyylikkään ja vaikuttavan poikkeuksen tässä asiassa. Heimo Suntion Ave Maria -veis- tos, Kuutti Lavosen Marian ilmes- tys ja Juhani Tuomisen graafiset turkkilaiset hautatutkielmatyöt luo- vat kauniin, levollisen ja hengelli- sen, samalla myös komean tunnel- man taidemuseon näyttelytilaan.

Helsinkiläistä taidekriitikkoa Ot- so Kantokorpea lainatakseni kaikki

kolme näyttelyn taiteilijaa kosketta- vat syvempiä totuuksia teoksillaan. * * * Minua näyttelyssä puhuttelivat eri- tyisesti Kuutti Lavosen työt. Hän on tehnyt mm. Tyrvään Py- hän Olavin kirkkoon ja Tarton Paa- valinkirkkoon kirkkomaalaukset. Lavonen kertoi, että hänen sak- raaliseen tilaan tekemänsä taide- teoksen tarkoitus on lohduttaa ih- misiä. Taiteilija on tunnettu erityisesti enkelihahmoistaan. Marian ilmes- tys -niminen teos jäi erityisesti mie- leeni. Teos oli tehty lyijykynällä ja seebia-tussilla paperille. * * * Näyttelyn jälkeen oli hyvä fiilis. Olipa hyvä kun tulin, näin ja koin! Paljon iloisia kohtaamisia ihmis- ten kanssa, keskusteluja! Ps. JUURIEN NEUVOmaa -näyt- tely on avoinna 11.3. saakka. Vapaa pääsy! ANNE RAHIKAINEN Kirjoittaja on Kemin kirkko- valtuuston ja -neuvoston jäsen.

Kuutti Lavosen työ

Maksullisia ilmoituksia.

Laatukirjoja Sisko Laukkanen ja Satu Vaarula: RINTAMA HILJENI - SOTA JATKUI KOTONA. Sotilaiden lapset kertovat. Sodasta on kirjoitettu paljon, pu- huttu ja kerrottu paljon ja monin eri tavoin. Tämä kirja kertoo erityises- tä näkökulmasta: rintamalta kotiin palanneiden sotilaiden lasten koke- muksista ja tarinoista, jotka ansait- sevat tulla luetuiksi. Niiden kautta avautuu näköaloja sii- tä, miten sota jatkui kotona, ja miten sotilaiden lapset löysivät rauhan. Tämä on erityisesti sotien jälkeen syntyneisiin niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin kuuluneiden kokemus. Hinta: 22 €.

Neljä uutta kyläkirjaa Ylitornion kylien perinteestä ja nykypäivästä

Martti Ylävaara: Pirtin porinoita Lohijärven seudulta I osa.

Martti Ylävaara on koonnut vuosikymmenien ajan Lohijärven ja lähikylien (pakijsjärvi, Pessa- lompolo, Mellakoski) historiaa sanojn ja kuvin. Tämä I osa sisältää myös seudun maineikkaan urheiluseuran Lohijärven Kuohun 100-vuotishis- torian. Yht. 448 sivua. Hinta: 35 € . Erkki Kumpula: Meltosjärven kyläkirja I osa. Asutus 1730-luvulta vuoteen 1917. Erkki Kumpula on selvittänyt Meltosjärven re- kisterikylän asutuksen kehityksen talo talolta ja suku suvulta. Mukana myös Mellajärvi. Kyläkirja I osa sisältää asukkaat perheittäin 1730-luvulta vuoteen 1917. Yht. 255 sivua. Hinta: 30 € . Tuomo Korteniemi (toim): KUIVAKANGAS - kylä Väylän ja vaarojen sylissä. Kuivakankaan kyläkirja kylän oman kirjapiirin ja yhteistyökumppaneiden vuosien aherruksen tulos. Perusteellinen selostus alkaa Särkilahden kappelista 1400-luvun lopulta ja kirjaa ylös merk- kitapahtumat vuosisatojen varrelta ravikuningas Jokivarren Kunkkua myöten. Yhteensä huikeat 526 sivua. Hinta: 35 €. Jaakko Bimberg: Mellakosken kyläkirja. Aiemmin Kapustan 1950-luvun asutusalueen ta- lojen historian koonnut Jaakko Bimberg on kir- joittanut Mellakosken eri kylänosien kaikki talot esittelevän kyläkirjan. Yht. 256 sivua. Hinta: 30 €. Myös aiemmin ilmestyneitä Ylitornion kyläkirjoja vielä saatavana: Erkki Hasa: Tengeliö - teollisen toiminnan ja vesivoiman pioneerikylä Aavasaksan katveessa (2005). Vieno Jansson & Tuomo Korteniemi (toim): Portimojärveltä Törmäsjärvelle (2008).

Sisko Laukkanen&SatuVaarula

Sodastaonkirjoitettupaljon. Tämäkirjakertooerityisestä näkökulmasta: rintamaltako- tiinpalanneiden sotilaiden las- tenkokemuksista ja tarinoista, jotkaansaitsevat tulla luetuiksi. Niidenkauttaavautuunäköalo- ja siitä,miten sota jatkuikoto- na, jamiten sotilaiden lapset löysivät rauhan. Kirjan tarinatovatkoonneet ja itsekinkokemuksistaankir- joittaneetvarhaiskasvatuksen opettajaSisko Laukkanen Lah- desta ja fysio- jaRosen-tera- peuttiSatuVaarulaForssasta. Hehaluavatkirjallaanosoit- taakunnioitustaan sotiemme veteraaneille itsenäisenSuo- men juhlavuonna2017.

ToivoHyyryläinen

Kotiseutuneuvos, rovasti Toivo Hyyry- läinen on erityisesti Kainuussa ja Poh- jois-Pohjanmaalla tunnettu runoilija, lauluntekijä jakääntäjä, jonka teksteistä muokattuja laulujaonhengellisissä lau- lukirjoissa janytmyösvirsikirjanuusis- sa lisävirsissä. Aikaisemminkolme runokokoelmaa jul- kaissut Hyyryläinen kirjoittaa uudessa teoksessaankirkkovuodenpyhienaihei- siin liittyviämietiskelyjä. Jokaisen teks- tinyhteydessäonmyösaihepiiriä syven- täväruno. sota jatkui kotona

”Himmetäeimuistotkoskaan saa…”

ISBN978-952-7168-40-0

Sotilaiden lapset kertovat

Toivo Hyyryläinen: TOIVON KIPINÖITÄ

Palveleva netti KIRKON KESKUSTELUAPUA ¤ Luottamuksella, sinua kuunnellen KIRKON KESKUSTELUAPUA ¤ Luottamuksella, sinua kuunnellen Elämä solmussa? Puhu, se auttaa. Palveleva chat Elämä solmuss ? Puhu, e autta .

Kotiseutuneuvos, rovasti Toivo Hyy- ryläinen Oulun Yli-Iistä on pohjoisen hiippakunnassa tunnettu runoilija, lauluntekijä ja kääntäjä, jonka teks- teistä muokattuja lauluja on hen- gellisissä laulukirjoissa ja nyt myös virsikirjan uusissa lisävirsissä. Aikaisemmin kolme runokokoelmaa julkaissut Hyyryläinen kirjoittaa uu- dessa teoksessaan kirkkovuoden pyhien aiheisiin liittyviä mietiskelyjä. Jokaisen tekstin yhteydessä on myös aihepiiriä syventävä runo. Hinta 20 €. www.vaylakirjat.fi tai tilaukset p. 0400 560605

Palveleva kirje PL 210, 00131 Helsinki l l puhelin 0400 22 11 80 Arkisin 18-01, viikonloppuisin 18-03

www.vaylakirjat.fi tai tilaukset puh. 0400 560605

kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva chat

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5