Algemene Voorwaarden Poetshulp met Dienstencheques

ZOR G VOOR UW HU I SHOUDHU L P !

ALGEMEEN: De taken worden uitsluitend uitgevoerd ten gunste van u en niet van derden die al dan niet op hetzelfde adres verblijven. Het is noodzakelijk dat u met de huishoudhulp overlegt wanneer en hoe de taken worden uitgevoerd. Zorgen voor voldoende afwisseling in die taken en het ter beschikking stellen van degelijk materiaal betekenen een betere bescherming van de huishoudhulp tegen rug- en gewrichtsklachten! i-mens vindt het erg belangrijk dat haar medewerkers zo veilig en ergonomisch mogelijk hun taak kunnen uitoefenen. Wij proberen zelf daartoe bij te dragen o.a. door vorming die aan de huishoudhulpen wordt aangeboden en door coaching op de werkvloer. U als klant kan hieraan ook een bijdrage leveren. Enerzijds door te letten op de toegewezen taken, anderzijds door het ter beschikking stellen van kwalitatief, veilig en aangepast materiaal. Uw huishoudhulp kan idealiter gebruik maken van: – Kwalitatieve en veilige poetsproducten in hun originele verpakking met gebruiksaan- wijzing: vb. soda, allesreiniger, vloerzeep of bruine zeep, afwasdetergent. Vermijd bleekwater, en ammoniak. Deze producten zijn niet gezond, slecht voor het milieu en tasten de huid van de huishoudhulp aan – 2 plastic emmers met een veilige, goede handgreep. Hierbij is een kleine emmer een pluspunt – Een trekker in stevig rubber met een lange steelEen zachte borstel – Een harde (schuur)borstel – Een raamtrekker in stevig rubber – Een stofzuiger met veilige bedrading en

een lange steel – Een trapladder in goede staat met antis- liptreden, rubberen dopjes aan de po- ten, een steunbeugel bovenaan en een veiligheidssluiting – Een vuilblik met handborsteltje – Een strijkijzer met veilige bedrading – Een in de hoogte verstelbare strijkplank – 2 goede dweilen die gemakkelijk uitwring- baar zijn (vb. microvezel) – Een spons – Minimum 4 microvezeldoeken Indien specifieke poetstaken worden gevraagd die ander materiaal vereisen, zal u deze voorzien. Voorzie uw huisapotheek indien mogelijk van een ontsmettingsmiddel, anti-allergische kleefpleisters, zalf tegen brandwonden en steriele compressen. Dit is voor uzelf en voor de huishoudhulp van groot belang. Verwarm daarnaast de te poetsen ruimtes voldoende in de winter (minimum 18°). Bijkomende tip: laat uw contactgegevens na, zo kan de huishoudhulp u bereiken in noodsituaties.

S T OP Z E T T I NG HU L P V E R L EN I NG

beëindigd worden bij niet tijdig betalen van de cheques of bij laattijdige betaling van de klantenbijdrage of in geval van ernstige inbreuken op de Algemene Voorwaarden door de klant. De klant kan opzeggen zonder opzegtermijn als i-mens onvoldoende continuïteit in de dienstverlening kan leveren. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

De overeenkomst is door beide partijen opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand ingaand vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin de schriftelijke kennisgeving werd verzonden. De overeenkomst kan door i-mens onmiddellijk

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online