Telefonnøgle Næstved 1934

-« rK. ;•» i >

.

p«MMør

18* NÆSTVED OS OMEGNS TEl FFONNSSLE 1334. 19. AARQANG iuhmm m i—Il winwriiNiirw

Luksus*Biler (Mg »g Ntl. — ■UMg»t« l**J»#c. Peter Jensen, 674.

JuuUHansen , Jernbanegade 2. Aut. Elektro-lnatalUtar. , &> iA/f elektrisk Installationsarbejde udfores. Telf. 1227. Bcd.it« Arbojd« Hl rimelig Prl*. Telf. 1227. ^ Aut. MUBtk FortumcIW. i <5~ •W z 7r RUGTKÆLDEREN NV ØSTERGADE NÆSTVED TELEFC/N 1123 Frugt og Grøntsager. I E l H Størat« Udvalg« RtllJgat« Prlwr, I-

C C •«... r* FREDE LUND w°"' F ** statsoxam. Magter, Farlm*gav«> 32. 782 - ^ Telefoner

fesmi EJEUBIMSUBTM £|ondomme og Porrefnl tger an­ vises og modtags* I Kommission.

Telefoner !i&r\s Olsen prltsied A/S Kul, Koks , Briketter, Cuiders. Trot'ost. Korn og Foderstoffer. Sydsjællamls iKafleiiræmlen Til. 216 i 316 I7^S!„.TSS ved P. E. Andersen Byens Brændselsforsyning Brændsel. Telefon : 1019. Benzin.

|6vd *< n r->

M i

I Sydsjællands Ma rga rin efa brik anbefaltr tin* l. Klasses Produkter. NB. Nxsiveds største en Gros Ostelager anbefale* Ostehandlere & Købmænd . (f. Klåuser,). Farrrrgadt 7. T*if. 740. Nøatved.

Falcks Redningskorps I/S RaiftiltfTtføA: 12 Tølefonil206

Rr

I

MØLLEN “ —

AXKLTORVS « dH|

I Tilfald« af Uljfck* opnfrv bio« Falclts Rødntngakorp«, Ulykk*

m. asi. D \ n-o : I ns i

Murermester Fr. Mersen Forlang T iltwdl. MODERNE HECPEKLÆDEC BILUGST I

S»qein«f|ørttr ttatarts rønR I tal- n AMtni« Kføevnøt Pmiwniftt MsummiMta

a to 3 rt.

LONDON MAGAllMET HJULTOWET - TELL64-S N 455T VC D

% DANSK-ENGELSK BENZIN- OG PETROLEUMS CO. Oplag i Næstved ved Akfil ft* I lin*

Tankliger pas Baneterraiuet ved Kildemarksvej. Kontor og Lagert Protorv.

Benzin # Petroleum • Solarolie Automobil* Motor* og Special*Smøreolier Industriolier Koniistensfedt Vaseline m. m.

P*plrtov*tratnir«gu RevgHnuort,

Scl. Mulmet. lefefsn . . .

Postgirokonto 7006. * Telt 270

SHELL

Protokoller.

«...

, -

Made with FlippingBook - Online magazine maker