Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Beth arall sydd ar ddod gan yr Academi Dysgu Dwys?

DARPARIAETH AR-LEIN

PROFIADAU DYSGU

CYRSIAU ACADEMAIDD

Cyrsiau cyflwyno

MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

Ymchwil ôl-raddedig

Arloesi Lled a Graddfa

Arwain Arloesi

Wythnos dysgu dwys

Dosbarthiadau Meistr Arloesi

Ecosystem Arloesi Agored sy’n trawsnewid Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a’r tu hwnt

Ysgoloriaethau Fel rhan o’r rhaglen hon, gallwn gynnig ysgoloriaeth cyfyngedig i ddysgwyr proffesiynol ledled Cymru sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

• • •

GIG Cymru

Sefydliadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru Sefydliadau Trydydd Sector yng Nghymru

Mae ysgoloriaethau cyfyngedig ar gael ar gyfer cyrsiau MSc a chyfleoedd ymchwil ôl-raddedig. Dylid cyflwyno ceisiadau am ysgoloriaethau ar yr un pryd â cheisiadau ar gyfer y cwrs academaidd.

Ceir rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau yma; swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/academi-arloesi

i-Lab Innovation Lab

Mae’r achrediadau a’r dyfarniadau yn cynnwys:

Made with FlippingBook HTML5