Greenity 62

Bloemenshows

Tussen 21 maart en 10mei vinden de volgende shows plaats:

H et zijn weliswaar de vroegste bloeiers, maar eind februari bloeien in Keukenhof de eerste tulpen. In de jaren dat hij directeur is van ’s werelds bekend- ste lentepark heeft Bart Siemerink dat niet eerder meegemaakt. “Natuurlijk kan het nog alle kanten op, maar zeker is wel dat we openen met kleur in het park. En dat we vorig jaar besloten hebben om open te zijn tot 10 mei zal dit jaar blijken geen verkeerde keuze te zijn.” ZUIDWESTHOEK Elk jaar plant de organisatie twee grote projecten in die kunnen worden uitgevoerd in de tien maanden dat het park dicht is. Meest indrukwekkend is een nieuwe brug die in het zuidwestelijk deel van het park is gebouwd. “Hier is een vakman zo’n acht weken bezig geweest handmatig natuur- steen te plaatsen waaruit de brug is opgebouwd. De brug past goed in het oorspronkelijke ontwerp van Zocher uit het midden van de 19e eeuw. Ook hebben we de directe omge- ving van dit deel van het park aangepakt. Het was altijd een wat verloren hoekje, maar dat is veranderd. Dit gebied heeft meer lucht gekregen. Ook is het interieur van het Wilhelmi- na Paviljoen geheel vernieuwd.” Uit de zuidwesthoek kwam sinds half september een enorme hoeveelheid regen richting het westen van Nederland. Dat heeft zijn invloed in het park gehad, stelt Siemerink. “We hebben waterschade in een aantal inzendingen. We zijn dat aan het herstellen. De bezoeker zal er weinig van zien, maar het geeft wel aan hoeveel water er is gevallen. Wij zitten op zandgrond en hebben schade. Op de helft van de plantdagen heeft het dit keer geregend. Dat gebeurt bijna nooit. Ook hier zien we dat het klimaat grilliger wordt.” ONZEKERHEID Het park is klaar om in een kleine acht weken een grote stroom bezoekers te ontvangen. Anders dan in voorgaande jaren is er dit keer de nodige onzekerheid. Dagelijks neemt het aantal berichten over het coronavirus toe, evenals het aantal besmette personen en het aantal landen waar dit virus is vastgesteld. “We weten niet wat er gaat gebeuren, zo simpel is het. We houden contact met het RIVM en volgen als dat nodig is de richtlijnen. Op dit moment (25 februari 2020, red) verwachten we dat er minder bezoekers zullen komen, maar dat kan over een paar dagen of weken wel heel anders zijn. Wat dat betreft zijn het spannende tijden.” MOOIE OMGEVING Enkele jaren geleden is Keukenhof zich ook gaan bezighou- den met de route naar het lentepark toe. De meeste bezoe- kers komen vanaf de N207 over de N208 naar het park per auto, touringcar of openbaar vervoer. Wat is er leuker dan al voordat het park is bereikt, in de stemming te komen voor het bezoek. Daarvoor zijn enkele percelen grond aange- kocht, waardoor de Keukenhof ervoor kan zorgen dat er in het voorjaar altijd bloeiende bolgewassen langs de weg te zien zijn. Ook is afgelopen najaar het beheer van de drie ro- tondes langs deze weg door Keukenhof overgenomen. En vo- rig jaar is de bollenschuur van voorheen Schols gekocht, om op die manier cultureel erfgoed van de streek te behouden. Het plan is om hierin appartementen te ontwikkelen die bestemd zijn voor starters op de woningmarkt in de regio. En dan is er nog de Bloembollenboulevard langs diezelfde N208. Standhouders verkochten daar in het voorjaar steeds meer producten die de verwachte kwaliteit niet haalden. Onderzoeken naar soortechtheid en bloeigarantie die wer- den uitgevoerd op initiatief van Anthos en de KAVB, lieten

Oranje Nassau Tulp en hyacint

21-31 maart 16-20 april

Narcis en bijzondere bolgewassen

Zantedeschia

25 april-4 mei

Anjer-zomerbloemen

6-10 mei

Willem-Alexander Amaryllisshow Bol-op-potshow

gehele periode gehele periode

Lelieshow

1-10 mei

Meer informatie: www.keukenhof.nl

‘Voor het coronavirus houden we contact met het RIVM en als het nodig is volgen we de richtlijnen’

13 maart 2020 BIJDRAGE Vorig jaar maakte Bart Siemerink al duidelijk dat Keukenhof meer wil zijn dan alleen een lentepark en een mooi land- goed. Organisaties en ondernemers werden uitgenodigd om met suggesties te komen voor investeringen in de toekomst van de bloembollensector. Inmiddels zijn er diverse gesprek- ken gevoerd en ideeën de revue gepasseerd. “We hebben als overkoepelende stichting heel wat plannen besproken. Wat we niet willen is een onderzoeks- of promotie-instantie worden. Wel willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de sector. We realiseren ons tegelijkertijd dat dit om een cultuuromslag van de sector vraagt en dat dit tijd kost.” zien hoe slecht het met de kwaliteit gesteld was. Onlangs is de Keukenhof eigenaar geworden van deze grond. Twee van de vier standhouders blijven actief. Zij hebben ingestemd met de voorwaarden die Keukenhof aan de verkoop op die plaats stelt. “We willen dat daar groene producten worden verkocht in een goede kwaliteit, zoals bol-op-potproducten, bloemen, amaryllissen en zomerbloeiende bollen. Wij zetten ook een kraam neer die deze producten ook gaat verkopen. Ik ben blij met de inspanning van alle partijen die daaraan hebben bijgedragen.”

11

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator