Greenity 62

‘Met de markt meegroeien’

D e Voorweg in Heemskerk is als de Route du Soleil naar het hart van Kennemerland, waar al jaren- lang een vaste kern van bollen- en bloemenkwe- kers zich richt op de teelt en broei van kwaliteits- gewassen. De Gebr. Pletting past precies in dat plaatje. De broers Jan en Ronald en Jans zoon Bart kiezen bewust voor de relatief kleinschalige teelt van snij-Muscari’s om zo de kwaliteit te kunnen bieden die hun klanten verwachten. Als we het bedrijf binnenstappen, komen we dan ook niet in een broeifabriek terecht, maar in een bescheiden schuur met koelcellen, een verwerkingsruimte en daarachter een kas waar het product in bloei wordt getrokken. Eerst naar de verwerkingsruimte. Hier is de familie Pletting, inclusief de echtgenotes van de gebroeders Jan en Ronald, in het seizoen de nodige uren te vinden voor het bossen en veilingklaar maken van de bloemen, daarbij geholpen door een aantal parttime medewerkers. Op een woensdagmiddag begin maart draait de boslijn op volle toeren. De bosjes Mus- cari worden per tien stelen ingehoesd, in emmers gezet en op karren de koelcel in gereden. Bart leidt ons rond. “Vanaf begin januari tot ongeveer half april leveren we twee vei- lingkarren per dag af bij de bloemenveiling, in Aalsmeer en in Rijnsburg. Per kar gaat het daarbij om 600-1.200 bossen, afhankelijk van de aanvoer. Als enige aanvoerder op de vei- ling hoezen wij onze Muscari’s in per bos om ze te bescher- men. Zo blijven de bloemen mooi.” Het grootste deel van de bloemen komt voor de klok, een klein deel gaat direct naar vaste afnemers. BEWUSTE KEUZE VOOR SNIJ De gebroeders Pletting kiezen bewust voor snij-Muscari en niet voor Muscari-op-pot, vertelt Bart. “Wij willen het graag kleinschalig houden, onszelf specialiseren en kwaliteit leve- ren. Bij de pottenbroei gaat het om veel grotere aantallen, dan zouden we echt moeten uitbreiden. Dat past niet bij ons.” Aangezien zij met nog zeven andere kwekers de enigen zijn in Nederland die snij-Muscari’s telen, is er een goede boterham in te verdienen. “De markt wordt niet overvoerd, wij proberen niet meer te broeien dan de markt aankan.” Afnemers zijn groothandelaren, cash-and-carry’s en bloe- menwinkels in Europa en daarbuiten. “Dit is geen product voor de retail, daar is het te klein voor. Bloemisten werken er graag mee in kleine boeketjes en ze verkopen ze als mo- nobos.” Daarbij heeft Muscari wel wat extra aandacht nodig. “Je moet het product goed zichtbaar in de winkel zetten, bij voorkeur op de toonbank. Vaak zijn de bloemisten die ermee werken zelf fan van het product. Zij weten het goed te verko- pen aan de consument.” De bloemen zijn zo’n vijf tot zeven dagen houdbaar op de vaas. Bart wijst op de verschillende soorten die de gebroeders broeien: “We broeien zo’n 1,5 miljoen Muscari armeniacum en dan nog eens een half miljoen in totaal van ‘Joyce Spirit’,

Muscari-op-pot kennen we allemaal. Muscari voor de snij is een stuk minder bekend. In Nederland zijn er ook maar zo’n acht kwekers die zich daarmee bezighouden. Waaronder Gebr. Pletting uit Heemskerk. Greenity ging op bezoek bij het familiebedrijf aan de Voorweg om meer te weten te komen over het hoe en waarom.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Bart Pletting: “Wij houden het graag kleinschalig met de focus op kwaliteit.”

Al meer dan 100 jaar Het bedrijf van de gebroeders Pletting bestaat al meer dan hon- derd jaar. Het begon allemaal in Beverwijk met een groentekwe- kerij. Vanaf het moment dat de broers Jan en Ronald het bedrijf overnamen, verschoof de focus naar bloemen en bloembollen: tulpen, narcissen en later ook Muscari. Begin jaren ‘70 vestigde Gebr. Pletting zich aan de Voorweg in Heemskerk. In 2015 stapte Bart Pletting in het bedrijf; hij vertegenwoordigt de vijfde gene- ratie. Anno nu kweken de gebroeders Pletting 3 hectare Musca- ri en 5 hectare zomerbloemen en broeien zij ongeveer 2 miljoen stelen snij-Muscari.13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator