Greenity 62

Marian van Dongen, adviseur waterkwaliteit bij waterschap Hunze en Aa’s: “Samen aan de juiste knoppen draaien.”

‘Het gaat om de wisselwerking’

Het waterschap Hunze en Aa’s kent een aantal kwetsbare bronnen voor de watervoorziening in het gebied. Via allerlei samenwerkingsverbanden, projecten en subsidies zet het waterschap zich dan ook in om emissies terug te dringen en de norm voor schoon oppervlaktewater te behalen.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: PR

20

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator