Greenity 62

CNB — -  Heereweg ,  CA Lisse geopend van . tot . uur www.cnb.nl

De vraag naar ULO-bewaring is toegenomen.

De laatste lelies werden tot begin februari ingepakt. De oogst was wat kleiner dan vo- rig jaar, maar: “Ondanks dat zijn we tevre- den over de bezetting van de cellen”, stelt Jos Duin, manager Koelen & Prepareren in Bovenkarspel. “De nieuwe, extra docks bij de nieuwbouw die in oktober is opgeleverd, kwamen tijdens de piekaanvoer heel goed van pas. We kregen een groter volume in een kortere tijd dan vorig jaar te verwer- ken.” PROEF Duin noemt de kwaliteit van de lelies ‘wisselend’. “Door de natte winter was de kans op waterschade groter en partijen waren niet altijd vrij van schubrot. Dat is van invloed op de bewaarbaarheid en dus ook de uiteindelijke kwaliteit in de broeie- rij.” De keuze van middelen ter bestrijding van ziekten en plagen in de leliebol wordt steeds beperkter. “We hebben daarom dit jaar een flinke proef opgezet om te bepalen welke middelen of combinatie ervan het meest effectief is in de bestrijding van ziek- ten. Zeker in oogstjaren als het afgelopen bewaring te groeien, ervaart het team van CNB Koelen & Preparen. We praten bij met manager Jos Duin over de actuele ontwikkelingen in Bovenkarspel. De lelies zijn ingepakt en hebben hun plek gevonden in de cellen. Naast de traditionele bewaring, blijkt de vraag naar ULO-

‘ULO nog steeds onderscheidend

seizoen zijn de middelen nog hard nodig. In het najaar, vlak voor het inpakseizoen, verwachten we de resultaten hiervan.” Dit jaar is de vraag naar ULO-bewaring weer iets toegenomen. “Voor ons is dat een teken dat deze vorm van bewaring onderschei- dend is ten opzichte van de conventionele bewaring van lelies. De planbaarheid is nog wel eens lastig omdat niet kan worden afge- weken van een ULO-openingsdatum. Maar als lelies wat later nodig zijn, is het ULO-ef- fect niet direct verdwenen. Wij merken dat het vak zich daar langzaam bewust van wordt.” De ijstulpen staan al een enige tijd onder ULO-omstandigheden, vertelt Duin. “Inmiddels is dat zo’n 95 procent van het totale ijstulpenvolume, in combinatie met UltraMist-bewaring.” INVESTERINGPROGRAMMA In 2017 is CNB Koelen & Prepareren ge- start met een investeringsprogramma. Over de voortgang daarvan vertelt Duin: “We zijn nu in voorbereiding om de koe- linstallatie van de hallen 10, 11 en 12 te

vervangen voor een installatie met natuur- lijke koudemiddelen. Vanwege de flinke omvang van dit project wordt dit in twee fasen uitgevoerd. Het vergunningtraject hiervoor loopt inmiddels. Verder zijn we begin februari gestart met het aanbrengen van zonnepanelen op hal 15. Ondanks het uitzonderlijk slechte weer in februari en begin maart verloopt dat toch redelijk vol- gens plan.” Genoeg werk in Bovenkarspel. CNB Koe- len & Prepareren is dan ook op zoek naar nieuwe medewerkers om het team aan te vullen. “We zijn gestart met een beschei- den wervingscampagne voor medewerkers logistiek. Niet alleen hebben we medewer- kers nodig die op de heftruck willen zitten, maar ook medewerkers die affiniteit heb- ben met techniek en operator willen zijn aan de nieuwe lelielijn. Ook mensen met groene vingers die we kunnen inzetten voor de keuring van lelies en tulpen zijn van har- te welkom. Harde werkers die graag de han- den uit de mouwen willen steken, kunnen zich melden via cnb.nl/werken-bij-cnb.”13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator