Greenity 62

Logo Van Dijke Groep

Een nieuwe klant binnenhalen? Valt niet mee!

trommelwassers eco wassers pelmachines kopmachines aqua graders

Van Dijke Group ®

Zet daarom de eerste effectieve stap naar nieuwe klanten door te adverteren in Greenity.

Solid Dutch cleaning and recycling solutions

Bel 023-5714745 en vraag naar Luciène Paap voor gratis advies over de advertentiemogelijkheden.

Van Dijke Group ®

Solid Dutch cleaning and recycling solutions

Lettertypen Foco

Opdrachtgever Van Dijke Groep Sint-Philispland

Kleuren Rood C-0 M-100 Y-100 K-0 R-224 G-16 B-32 PMS 485 Avery 837 ??? (testen bij print)

Ontwerpdatum 6 januari 2015

Ontwerper Arie van der Meer

Van Dijke Group Sint Philipsland The Netherlands t +31 (0)167.572385 www.vandijkegroep.nl

reclameatelier

Lettertypen Foco

Opdrachtgever Van Dijke Groep Sint-Philispland

Kleuren Rood C-0 M-100 Y-100 K-0 R-224 G-16 B-32 PMS 485 Avery 837 ??? (testen bij print)

Ontwerpdatum 6 januari 2015

Ontwerper Arie van der Meer

reclameatelier

in

Op youtube treft u onze bedrijfszekere machines vol in bedrijf

email: l.paap@bureauvanvliet.com

Naamloos-7 1

19-09-19 10:50 Benieuwd naar ons werk? Kijk op onze projecten!

www.agrofocus.nl

D� s�h���� �u��� ��

�ro�uc� �� �e������

ingenieurs voor groei

Overweg 17, 1713 HX Obdam - Tel.: (0226) 35 24 39 - info@agrofocus.nl

greenity-agropartners 190110.indd 1 GEZOCHT: VOORZITTER LANDELIJKE VAKGROEP BOMEN, VASTE PLANTEN EN ZOMERBLOEMEN LTONEDERLAND 10-01-19 13:54

Sta op voor de belangen van ondernemers in jouw sector en de vergroening van de samenleving. Samen met de collega-bestuursleden creëer je een hecht netwerk van leden die willen investeren in een toekomstbestendige sector. Met producten die de basis zijn voor een groene, gezonde, veilige en prettige leef-, werk- en thuisomgeving in Nederland en ver daar buiten. Je zoekt de dialoog met politiek, publiek en andere partijen in de sector. Je stemt af en werkt samen met andere LTO-sectoren en -thema’s. Man of vrouw, jong of oud: je hebt het vermogen om te verbinden, zowel binnen de organisatie, binnen de sector en buiten de sector. Met de collega-bestuurders van de vakgroep en medewerkers van LTO Nederland geef je uitvoering aan belangenbehartiging voor de sector. Hiervoor zijn leidend de visie en het uitvoeringsplan dat afgelopen jaar door de vakgroep is opgesteld. Je kunt bestuurders en leden enthousiasmeren en in beweging krijgen en hebt daarbij oog voor ieders kwaliteiten en talenten. De tijdsbesteding voor deze functie is geschat op 4 tot 6 dagdelen per week.

FUNCTIE-EISEN: -

Heeft aantoonbaar bestuurlijke en leidinggevende ervaring;

- -

Heeft de kwaliteiten en het charisma om intern en extern het boegbeeld van de sector te zijn; Kent de huidige en toekomstige vraagstukken van de sector en weet wat bij leden leeft;

- Heeft zicht op politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de sector en de land- en tuinbouw in het algemeen; - Actief ondernemer in de sector met draagvlak bij de achterban; - Communicatieve vaardigheden en het vermogen om de sector in- en extern te verbinden; - Is in staat om ook in internationaal verband te opereren.

COMPETENTIES: -

Samenwerken;

- -

Analytisch vermogen;

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

REAGEREN: Herken jij jezelf in dit profiel, reageer dan voor 21 maart . Een uitgebreider functieprofiel is te vinden op www.lto.nl Je kunt een e-mail met CV sturen aan Gineke van Don, directiesecretaris, gvdon@lto.nl. Voor meer informatie over de inhoud en procedure kun je contact opnemen met Thijs Cuijpers, directeur beleid van LTO Nederland (06-83523989). Ken je iemand die aan dit profiel voldoet, dan kun je de naam in vertrouwen doorgeven aan Gineke van Don via gvdon@lto.nl of telefoon 06-14739016. LTONederland LTO Nederland is de nationale vertegenwoordiger van Nederlandse boeren en tuinders. LTO ondersteunt en behartigt de belangen van 35.000 leden van de verenigin- gen LTO Noord, ZLTO en LLTB. De drie regionale LTO’s vertegenwoordigen de belangen van de ondernemers uit de land- en tuinbouwsector in hun provincie(s) en gemeenten. Gezamenlijk zetten we ons in voor gezonde dieren, planten en omgeving en voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen die relevant zijn voor onze sector.

greenity/lto-185x135200304.indd 1

04-03-20 12:25

Made with FlippingBook Ebook Creator