Greenity 62

Deelnemers Platform Duurzame Handel enthousiast over toename certificering Sinds de oprichting van het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste planten bijna 2,5 jaar geleden, hebben de deelnemers stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Zo is tijdens een deelnemersbijeenkomst op 18 februari de minimummaatnorme- ring voor bloembollen vastgesteld. De deelnemers waren enthousiast over de stijgende lijn in de certificeringsgraad van producenten. September 2017 ondertekenden 18 handelsbedrijven van vaste planten en bloembollen een manifest. Hierin spraken ze de intentie uit een ac- tieve en structurele bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige sec- tor, waarin kwalitatief hoogwaardige producten met respect voor mens, maatschappij en omgeving worden geteeld en verhandeld. Het Platform is inmiddels verbreed naar bol-op-pot en bloemisterij en bestaat uit 21 deel- nemers. Op de website platformduurzamehandel.nl staan de deelnemers en informatie over het Platform. MEER DAN 300 BOLLENKWEKERS MET MPS-ABC Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van retailers, is eerder de ambitie gesteld dat in 2024 100% van het volume Nederlands product dat de deelnemers verhandelen gecertificeerd is. De handelaren uit het plat- form geven zelf het goede voorbeeld met MPS-Florimark GTP (Good Trade Practice) of een minimaal daarmee vergelijkbare certificering. In kwekers- bijeenkomsten brengen deelnemers, maar ook retailers, de noodzaak van certificeren voor het voetlicht. De certificeringsgraad van kwekers neemt nog steeds toe. Het aantal bloembolkwekers met MPS-ABC is inmiddels de 300 gepasseerd, wat overeenkomt met circa 11.500 ha. Ook bij MPS-GAP is een sterkte groei te zien; het aantal deelnemende kwekers met bloem- bollen is daar gestegen tot bijna 100, goed voor 4.450 ha. Bij PlanetProof zijn momenteel 11 bollenkwekers aangesloten met in totaal ruim 500 ha. MYSTERY SHOPPING De deelnemersvergadering ging akkoord met de minimummaatnorme- ring die voor de verschillende producten gehanteerd gaat worden. Verder is BQ Support vorig jaar in een aantal landen gestart met ‘mystery shop- ping’ bij de retail, zowel bollen van voorjaars- als zomerbloeiers. Voor de aangetroffen knelpunten zijn oplossingsrichtingen besproken. Aan de hand van bestaande kennis – en indien nodig nieuw onderzoek – zal beke- ken worden hoe de bloeibaarheid kan worden verbeterd. Welke condities zijn nodig om de kwaliteit ook in de laatste fase van de keten, tijdens transport en op de winkelvloer, te borgen? In 2020 wordt de mystery shopping voortgezet.

Postbus 170 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10 | 2181 GA Hillegom T 0252 535080 | www.anthos.org | www.ibulb.org

Consumentennieuwsbrieven ‘Bloembollen, daar bloei je van op’ Onder de vlag van de campagne ‘Bloembollen, daar bloei je van op’ verstuurt iBulb in de plantseizoenen van de zomer- en voorjaarsbloeiers nieuwsbrieven naar consumenten. Dit voorjaar gaat het om vier nieuwsbrieven met onderwerpen als het planten van zomerbollen, specifieke producten zoals gladiolen, dahlia’s, calla’s en lelies, en de tuintrends. De digitale nieuwsbrieven worden per mail verstuurd en bevatten inspirerende beelden, tips en een schat aan informatie over zomerbollen, die doorlinken naar het consumentenplatform bloembol.org. Consumen- ten kunnen zich via de website voor de nieuwsbrief inschrijven. Op dit moment heeft iBulb een database met zo’n 10.000 mailadressen van consumenten in Nederland, Duitsland, Engeland en Amerika.

Nieuwe kerstfotografie met voorjaarsbloeiers

Binnen het thema kerst zijn nieuwe foto’s gemaakt. Ze zijn geschoten in de woon- trends ‘shades of glamour’ en ‘natuurlijk stoer’. Het zijn inspiratiefoto’s voor een sfeervol huis, tafeldecoratie en DIY-ideeën (‘do it yourself ’). De producten die cen- traal staan zijn: snijtulpen, amaryllissen en hyacinten op pot. Met de beelden wor- den redacties gestimuleerd artikelen te publiceren over kerst in combinatie met voorjaarsbloeiers.

42

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator