Greenity 62

C O L UMN

Anthos Export Award voor tulp ‘Shooting Star’

‘UK first’

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

13 maart 2020 De internationalisering en de klimatologische veranderingen werden door de sprekers ge- noemd als de belangrijkste veroorzakers van de wereldwijde instroom van allerhande ziek- ten en plagen in plantaardig materiaal. Voor onze sector is dat een herkenbaar beeld, want de ziektedruk speelt ons al jarenlang parten in onze relatie met een groot aantal derde lan- den. Het protectionisme lijkt daarbij steeds meer hoogtij te vieren en ik vrees dat de uit- braak van het coronavirus die beweging alleen maar zal versterken. 13 maart 2020 Het VK zit dus als ‘derde land’ op het vin- kentouw. Als het handelsverdrag met de EU er niet komt, zal voor plantaardig materiaal een somber scenario met ‘UK first’ gevaarlijk dichtbij komen. 13 maart 2020 Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) zijn op 2 maart begonnen met de on- derhandelingen over een handelsverdrag dat uiterlijk op 1 januari 2021 in werking moet treden. Vlak voor het begin van de eerste on- derhandelingsronde gooide de Britse regering olie op het vuur door te stellen dat de contou- ren van een deal in juni duidelijk moeten zijn. Zo niet, dan dreigen de Britten weg te lopen uit de onderhandelingen waardoor de handel met het VK mogelijk geregeerd wordt door de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De toon is gezet en het VK heeft onomwonden duidelijk gemaakt dat een deal met Europa niet ten koste mag gaan van alles en zeker niet mag leiden tot een aantasting van haar soe- vereiniteit. Met een voorproefje van dit Brit- se denken werd ik geconfronteerd tijdens de Plant Health and Biosecurity Conference, die recentelijk in aanwezigheid van prins Charles in Londen werd gehouden. We werden daar vergast op interessante pa- neldiscussies en boeiende presentaties, maar we kregen ook onheilstijdingen te horen die duiden op een toenemend protectionisme in de handel van plantaardig materiaal. Vooral de waarschuwende woorden van de minister van Biosecurity, Lord Gardiner, kwamen stevig aan. Hij bepleitte de invoering van quarantai- nemaatregelen voor zogenaamde ‘high risk plants’ en hij sprak openlijk zijn support uit voor ‘UK first’ in de productie en handel van plantaardige producten.

Tijdens de jaarlijkse exporteursochtend op de Lentetuin in Breezand is vrijdag 28 februari voor de dertiende keer de Anthos Export Award uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar de combi- natie Van Kuijeren/Van Saase uit Anna Paulow- na voor hun gele tulp ‘Shooting Star’. De kwekers deden voor het eerst mee aan de Lentetuin en waren zeer verrast met de prijs. De Anthos Export Award is bestemd voor een bolgewas dat een aanvulling is op het sortiment en voor teelt en handel veel potentie heeft om zich in de markt te onderscheiden. Doel van de exporteursochtend is kwekers en handelaren met elkaar in gesprek te laten gaan over actualiteiten uit de sector en thema’s die ondernemers raken. Anthos en de Lentetuin organi- seren de exporteursochtend exclusief voor leden van Anthos en kwekers die deelnemen aan de Lentetuin. TULPENWODKA Na de zeer succesvolle Meet & Greet op de showtuin, opende Frank van den Hoek, voorzitter van de Lentetuin, de ochtend. Eric Kiers, duurzaam- heidsmanager van BASF Agricultural Solutions en deelnemer aan de kli- maattafels van het kabinet, nam de aanwezigen mee in discussies rondom biodiversiteit, duurzaamheidspolitiek en de macht van NGO’s. Joris Put- man, eigenaar van Clusius Craft Distillers, vertelde over het ontwikkelen van zijn tulpenwodka. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, traditiegetrouw aangeboden door een van de deelnemende handels- bedrijven. Dit jaar was dat C.S. Weijers & Zn. B.V. uit Hillegom.

43

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator