Greenity 62

Opplant heetstookproeven 2018-2019 proeftuin Delphy.

Een tachtig jaar oude methode voor de bestrijding van stengelaaltje, narcissenmijt en narcissenvlieg kan de narcissenteelt uitkomst brengen. Na twee jaar onderzoek door de WUR heeft Delphy de mogelijkheden van heetstook op praktijkschaal getest. De voordelen van deze methode zijn onder meer de grote capaciteit en dat er geen chemische middelen bij nodig zijn. De verwachting is dat er in 2021 een protocol ligt dat klaar is voor gebruik op het bedrijf. Heetstookbehandeling narcis binnen handbereik

Tekst en fotografie: Bob Bisschops, Delphy

N a het wegvallen van formaline is in de afgelopen jaren gezocht naar goede methodes om ver- spreiding van schimmelziekten in het kookbad van narcis te voorkomen. Momenteel zijn de alternatieven: koken in fungiciden of koken in ECA-water (chloor). Beide methoden hebben voor- en nadelen. De nieuwste methode is om de cultuur- kook te vervangen door een heetstookbe- handeling. Stengelaaltje, narcissenmijt en narcissenvlieg worden immers niet bestre- den met water, maar door de temperatuur. In 2017 is het Heetstookfonds Narcis opge- richt om een protocol te ontwikkelen voor

De opbrengst en eventuele uitval worden vergeleken met bollen die een standaard cultuurkook hebben ondergaan. OUD ONDERZOEK Leuk om te vermelden is dat het idee van een warmeluchtbehandeling al stamt uit 1939. In dat jaar verscheen het ‘Technical Bulletin No. 672’ van United States De- partment of Agriculture Washington, D.C. Dit onderzoeksrapport telt 52 pagina’s met onderzoekresultaten naar ‘Vapor-he- at treatment for the control of narcissus bulb pests in the Pacific Nordwest’. Het onderzoek toonde aan dat warme lucht

de warme luchtbehandeling. Na twee jaar onderzoek door Peter Vreeburg en Wouter Groenink van de WUR was het heetstook- protocol klaar. In de afgelopen jaren heeft Delphy Team Bloembollen het protocol op praktijkschaal getest, in samenwerking met zes narcissentelers. De methode is geoptimaliseerd en is nu bijna praktijkrijp. In augustus 2018 en 2019 zijn respectie- velijk acht en twintig narcissenpartijen in kuubkisten heetgestookt bij Warmerdam Spoelbedrijf in Noordwijkerhout. Mon- sters van deze partijen zijn opgeplant op de proeftuin van Delphy in Lisse om de opbrengst en eventuele uitval te bepalen.

44

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator