Greenity 62

Presentatie eerste resultaten aan deelnemers Woensdagavond 8 april houdt Delphy van 19.30 uur tot 21.30 uur een informatie- bijeenkomst over de opgeplante proeven heetstook van narcis. De bijeenkomst is op de proeftuin van Delphy Bloembollen, Loos- terweg Zuid 17A in Lisse. De deelnemers krij- gen de bloeiresultaten van de heetstook- proeven op het veld te zien. In de kantine worden de voorlopige resultaten gedeeld. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor de 44 leden van het Heetstookfonds Narcis. Aanmelden is niet nodig.

Op de site van de KAVB staat meer informatie over ‘Het nieuwe koken van narcissen’. Kijk op: https://www.kavb.nl/themas/thema/?thema=74

narcissenplagen prima bestrijdt. De adviestemperatuur was 110-111 graden Fahrenheit, ofwel circa 43,5°C. Deze temperatuur komt overeen met de oude adviezen voor een cultuurkook. Het Amerikaanse onderzoek liet zien dat een blootstelling van 1,5 uur voldoende is om narcissenmijt en narcissenvlieg te bestrijden. Voor stengelaaltje luidde het advies 8 uur. Een belangrijke opmerking die in het toenmalige onderzoek gemaakt werd, is dat de warmeluchtbehandeling snel na rooien toegepast moet worden. Dit is ook in de huidige praktijk zeer her- kenbaar. Hoe eerder, hoe beter, luidt ook nu het advies bij de uitvoering van een cultuurkook en straks bij het heetstook- protocol. In de loop van de bewaarperiode ontstaat namelijk aaltjeswol en die is zeer moeilijk te bestrijden. Dan is voorweken of schuimen noodzakelijk om de sten- gelaaltjes opnieuw kwetsbaar te maken, zodat een kook- of heetstookbehandeling het gewenste resultaat oplevert. RESULTATEN IN 2020 De Amerikaanse onderzoeksresultaten uit 1939 zijn interessant, maar ongeschikt om één op één over te nemen naar de huidige tijd. Inmiddels is de praktijk namelijk war-

mer gaan koken, omdat stengelaaltje een mate van temperatuurtolerantie vertoont. Het huidige heetstookprotocol kent ook een hogere temperatuur en een langere duur om het gewenste bestrijdende effect te halen. In het najaar 2020 wordt bekend wat de invloed van dit protocol is op de opbrengst en eventuele uitval ten opzicht van de cultuurkook. De resultaten worden dan gedeeld met de financiers. Dit zijn de leden van het Heetstookfonds Narcis en de leden van Anthos. De voorlopige resulta- ten geven wel voldoende aanknopingspun- ten, waardoor een heetstookbehandeling voor narcis binnen handbereik ligt voor zomer 2021. Maar omdat de proeven nog lopen, is enige terughoudendheid op zijn plaats. Narcissentelers kunnen hierop wel alvast voorzichtig voorsorteren door de vervanging van de kookketel bijvoorbeeld een jaar uit te stellen (indien mogelijk). Houd er bij nieuwbouwplannen bij de celinrichting alvast rekening mee dat een heetstookbehandeling mogelijk moet zijn. VOORDELEN Groot voordeel van heetstoken is de grote capaciteit. In plaats van bijvoorbeeld twee kuubkisten per kooksessie kunnen nu een grote hoeveel kuubkisten gelijktijdig

13 maart 2020 beschermingsmiddelen en brengt een duurzame narcissenteelt een stap dich- terbij. Narcissentelers zijn daar blij mee, maar ook handelsbedrijven. Voor Anthos was het duurzaamheidsaspect de reden om een financiële bijdrage te doen aan het lopende onderzoek. Ander groot voordeel van de heetstook- behandeling is dat er geen gewasbescher- mingsmiddelen meer aan te pas komen. De laatste jaren is het zo dat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen. Daar komen maar heel weinig middelen voor terug. Dit gaat niet om incidenten, maar is een trend. Heetstook van narcis verkleint de afhankelijkheid van gewas- behandeld worden. Omdat de heetstook- behandeling bij elkaar een dag of tien in beslag neemt, kan de heetstookcel meer- dere keren benut worden. Zo kunnen bij- voorbeeld in een tijdbestek van een maand in een heetstookcel van 96 kuubkisten (vier rijen, vier hoog en zes diep) in drie behandelingssessies in totaal 288 kuub- kisten heetgestookt worden. Dit geeft veel rust op het bedrijf in de drukke zomerpe- riode. Nu moet bijvoorbeeld elke 3 uur een nieuwe kooksessie worden gestart en dus kisten worden gewisseld, en dit gaat soms 24 uur en 7 dagen in de week door.

45

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator