Greenity 62

Het Nieuwe Verwerken ‘ECA-water werkt goed en is veilig’

Misschien was binnen Het Nieuwe Verwerken de urgentie wel het grootst als het om het reinigen van proceswater en bollen ging. Formaline was sinds 2009 verboden en een goed alternatief was meer dan wenselijk. Partijen uit verschillende werelden ontmoetten elkaar en werkten samen in deze publiek- private samenwerking. Het resultaat stemt tot tevredenheid.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

T oen duidelijk werd dat het in 2009 ontdekte virus PlAMV in lelie gemakkelijk werd verspreid via spoelwater, de warmwaterbehandeling en het dom- pelbad, moest er wat worden bedacht. Aan creati- viteit geen gebrek, maar een breed gedragen methode werd aanvankelijk niet gevonden. Bij toeval kwam het toenmalige bedrijf Bright Spark van Maurice Tax via de aardbeien- en aardappelteelt in contact met de bloembollensector. Het bedrijf was toen al meer dan twaalf jaar actief met een elektrolysetechniek die tegenwoordig onder de naam Blue ‘Tevreden met resultaat’ Teler Jan-Karel Apeldoorn uit Egmond-Binnen maakte deel uit van de Klankbordgroep voor het project Het Nieuwe Verwerken. “We zijn als sector door dit onderzoek een stap vooruit gegaan in het telen van schone bollen.” Als ondernemer werkt hij inmiddels al een aantal jaar met deze techniek. “Bij lelie, narcis, Muscari en krokus is het een goed alter- natief. Voor hyacint blijft het een uitdaging, vooral als het gaat om de bestrijding van Erwinia. Verder bevalt het ons goed om het te gebruiken, ook voor de mensen die ermee werken. Het is nog niet perfect, maar we zijn we een stap verder. Ik ben tevre- den met het resultaat.”

Sense op de markt wordt gebracht om onder meer water te reinigen van micro-organismen zonder chemicaliën aan het water te hoeven toevoegen. Bright Spark en GMN gingen sa- men proeven doen voor de bloembollensector. Via een open dag van GMN in 2015 kwamen André Hoogendijk (KAVB) en Henk Gude (WUR) de techniek van Bright Spark op het spoor. Zij waren toen al bezig met de voorbereidingen van Het Nieuwe Verwerken. Na afloop van die bewuste open dag werd dit bedrijf dan ook uitgenodigd om mee te werken aan het werkpakket Desinfectie. In samenwerking met GMN en Akerboom werd besloten om mee te doen. Dat is in het kort de geschiedenis van het onderzoek naar de mogelijkheden om ECA-water in te zetten bij het desin- fecteren van proceswater en bollen als het gaat om virussen, schimmels en bacteriën. WAT WERKT, WAT NIET? De ervaring die Bright Spark had opgedaan met het ECA-wa- ter betrof vooral het reinigen van drink- en proceswater in onder meer de maritieme sector. Hoe anders is dat dan bij het proceswater dat in de bloembollenteelt wordt gebruikt? Werkt dit water daar ook om virussen, schimmels en bacteriën te doden? Met die vraag ging onderzoeker Casper Slootweg van WUR aan de slag. Meest urgent was de wer- king tegen PlAMV. “Na een paar proeven was het duidelijk dat ECA-water daar goed tegen werkt. Het maakt het virus onschadelijk. We hebben daarbij gebruik gemaakt van toetsplanten die niet ziek werden. Daarna zijn we binnen Het Nieuwe Verwerken naar andere organismen en andere bolgewassen gaan kijken. Telkens ging het ons om de combi- natie van concentratie en tijd. Dus hoeveel ppm ECA-water

48

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator