Greenity 62

VERVOLGARTIKELEN In 2016 startte het vierjarige project Het Nieuwe Verwerken. Het was de eerste publiek-pri- vate samenwerking (PPS) in de bloembollensector. Het onder- zoek sluit maart 2020 af. In een serie van vier artikelen komen de resultaten van drie onderdelen van Het Nieuwe Verwerken aan de orde. In de volgende, tevens laatste, aflevering staan bolcoa- ting en schuimen centraal.

is bij een bepaalde inwerktijd nodig om een virus, schimmel of bacterie te doden? In diezelfde periode zijn er ook door Innoventis en samen met telers veel proeven in de praktijk gedaan.” Wat al snel bleek, was dat niet elke methode werkt. Slootweg: “Een behandeling met ECA-water laat zich niet tegelijkertijd combineren met de bolontsmetting. Daardoor reageert het chloor zodanig weg, dat er een te lage concen- tratie overblijft. Tevens kunnen fungiciden door het chloor worden afgebroken. Dus als je ECA-water wilt gebruiken, dan moet je dat bijvoorbeeld in een warmwaterbehandeling doen zonder toevoeging van andere middelen of als desinfec- tie voor het dompelen in fungiciden of als nabehandeling na het spoelen.” VEILIG VOOR MEDEWERKERS Aan WUR werd ook gevraagd om te bepalen bij welke con- centratie het middel betrouwbare resultaten oplevert. “We zagen dat PlAMV onder labomstandigheden al bij een heel lage concentratie en een korte periode werkte. In de praktijk bleek het beter te zijn om met een hogere concentratie aan de slag te gaan. We zijn uitgekomen op een effectieve dose- ring van 20 ppm. Dat doodt virussen, schimmels en bacte- riën en geeft geen schade aan de bol. Ook is dit een veilige dosering voor de gezondheid van medewerkers.” Enige discussie is er over de bestrijding van woekerziek in lelie. Slootweg begrijpt dat. “Wat uit ons onderzoek bleek, is dat bij 20 ppm de woekerziekbacterie wordt gedood in het proceswater en ook aan de buitenkant van de leliebol. Telers moeten zich ook realiseren dat je met ECA-water zieke bol- len niet beter kunt maken.”

13 maart 2020 Op basis van de resultaten van Het Nieuwe Verwerken be- sloot de producent om ook direct en indirect mee te werken aan nieuwe projecten, zoals het Waterproofproject, De Groe- ne Tulp en ROL, waarbij de elektrolysetechniek en ECA-wa- ter worden ingezet. Wagemaker: “Die vier jaar intensieve samenwerking in dit project heeft ons echt veel gebracht.” Dat onderschrijft Casper Slootweg: “In dit onderdeel van het project is veel energie gestoken door veel partijen en we kunnen vaststellen dat dit heeft geleid tot een hele veilige methode die goed werkt. Geslaagd dus.” Voor Karen Wagemaker van Blue Sense is de deelname aan Het Nieuwe Verwerken geslaagd. “Door het onderzoek is ontzettend veel duidelijk geworden over het effect van ECA-water. Dat heeft ertoe geleid dat de KAVB en WUR met het Ctgb, de NVWA en het ministerie van LNV in overleg zijn gegaan over een tijdelijke vrijstelling voor deze toepas- sing. Dat is gelukt. Er is nu al een paar jaar een tijdelijke vrijstelling voor twee keer 120 dagen. Wij hebben het traject van toelating ingezet bij het Ctgb. Als dat lukt, dan hoeft de KAVB geen tijdelijke vrijstellingen meer aan te vragen.” In 2017 is Bright Spark onderdeel geworden van Lonza, dat voor de waterdesinfectietak in 2019 verder is gegaan onder de vlag van Sigura Water. Door de groeiende vraag uit de bollensector en organisatorische veranderingen kan inmid- dels grootschaliger worden ingekocht, waardoor de prijzen voor de machines omlaag zijn gegaan. Volgens Wagemaker kost een unit nu tussen de 8.000 en 35.000 euro, waarbij de koper gebruik kan maken van de MIA/Vamil-regeling. Via de Rabobank kan een ondernemer er ook voor kiezen deze techniek te leasen.

49

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator