Greenity 62

S T E L L I NG

Subsidie aanvragen is zinloos

Subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld milieu- maatregelen op je bedrijf is ingewikkeld en tijdrovend. Uiteindelijk gaat bovendien een groot deel van het geld naar adviseurs en an- dere partijen. Een aanvraag heeft daardoor per saldo weinig zin.

59 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Voorjaarsbloeiers hebben zwaar te lijden van waterschade’.

Logeren in landschuurtjes Slapen aan de rand van de bollenvelden in een gerenoveerd landschuurtje. Met dat doel worden drie landschuurtjes in de gemeenten Noordwijk en Teylingen opge- knapt. Als de vergunningen rond zijn, kunnen ze gebruikt worden als overnachtings- plek voor toeristen. Op 6 maart is hiervoor een Uitvoeringsovereenkomst getekend tussen GOM, het gemeentelijk Cluster Duin- en Bollenstreek-gemeente en de gemeenten Noordwijk en Teylingen. In die overeenkomst regelen de betrokken partijen de financiering en de onderlinge verantwoordelijkheden rond het project. Renovatie en hergebruik Het project draait om renovatie en hergebruik van drie landschuurtjes op het bol- lenland. De gebouwtjes, die werden gebruikt om in te schuilen en te schaften, ver- tellen het verhaal van de landarbeid op het bollenland. Omdat ze tegenwoordig geen functie meer hebben voor het bollenbedrijf, verdwijnen ze in hoog tempo uit het landschap.

A G E ND A

18 t/m 20 maart Tulip Trade Event 25 maart Nima Sierteelt Marketing Event 26 maart Knaagdierbeheersing op agrarisch bedrijf 27 maart Cursus mollen bestrijden 30 maart Cursus Weefselkweek en veredeling 2 en 3 april Basiscursus Weefselkweek 3 april t/m 3 mei Bloeiend Zijpe 4 en 5 april Kom in de Kas 7 april Cursus Bedrijfsvoeren gewasbescherming 10 april t/m 5 mei Tulpenroute Noordoostpolder 23 en 24 april RoboCrops

C O L O F ON

13 maart 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Filie Nicola en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse DRUKKERIJ Damen Drukkers | Werkendam. Dit magazine wordt milieuverantwoord en CO 2 -neutraal gedrukt. ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar: Nederland € 275,–, Europa € 295,–, buiten Europa € 325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

5

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator