Greenity 62

VRIJBLIJVEND AANBOD

P. van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse Postbus 6, 2160 AA Lisse T 0252 - 434 777 F 0252 - 434 677 www.hobaho.nl | info@hobaho.nl

Yellow Master ® Kruising: Sevilla x Strong Gold

Orange Sherpa ® Kruising: Salmon Pearl x Escape

Eigenschappen: • Bloei vanaf 1e week februari • Koude weken: 15 • Tussentemperatuur: 4 weken • Kasdagen: 26 Paradero ® Kruising: Brigitta x Ben van Zanten Eigenschappen: • Bloei vanaf 1e week februari • Koude weken: 16 • Tussentemperatuur: 4 weken • Kasdagen: 25

Eigenschappen: • Bloei vanaf 3e week januari • Koude weken: 16 • Tussentemperatuur: 5 weken • Kasdagen: 26

Paul McCartney ® Kruising: Kung Fu x 95LG006-03

Eigenschappen: • Bloei vanaf 1e week februari • Koude weken: 15 • Tussentemperatuur: 5 weken • Kasdagen: 25

Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met: Marco Meijer, mobiel 06 - 511 456 19, E-mail: mmeijer@hobaho.nl

INTERMEDIAIRS

NAAM

MOBIEL

E-MAIL

NAAM

MOBIEL

E-MAIL

Rick Bleeker Rober Dol John Droog

06 229 714 35 06 510 872 80 06 212 629 39 06 201 374 57 06 539 306 24 06 119 065 66 06 113 447 62 06 139 353 83 06 511 456 19 06 513 897 39 06 533 779 82

rbleeker@hobaho.nl rdol@hobaho.nl jdroog@hobaho.nl

Peter Nulkes Ruud Pennings Aad Rood Rik Schoon Joost Schut Bob Siecker Paul Verkleij Rob Visser Nico Wiering Frank van der Ploeg Eric Steltenpool Kuno Zonneveld

06 513 897 38 06 513 894 79 06 533 799 36 06 511 942 94 06 516 873 20 06 528 442 06 06 533 795 69 06 215 008 47 06 116 036 88 06 513 894 75 06 533 119 01 06 531 735 15

pnulkes@hobaho.nl rpennings@hobaho.nl fvanderploeg@hobaho.nl aad.rood@planet.nl rschoon@hobaho.nl jschut@hobaho.nl bsiecker@hobaho.nl esteltenpool@hobaho.nl pverkleij@hobaho.nl rvisser@hobaho.nl nwiering@hobaho.nl kzonneveld@hobaho.nl

Ronald van Gijlswijk 06 538 451 33

rvangijlswijk@hobaho.nl phoogenboom@hobaho.nl shuisman@hobaho.nl

Per Hoogenboom Simon Huisman Menno Huting Peter Kaptein Johan Kiekebos Marco Meijer

mhuting@hobaho.nl pkaptein@hobaho.nl jkiekebos@hobaho.nl mmeijer@hobaho.nl rmuller@hobaho.nl mnoppen@hobaho.nl

Rob Müller

Marcel Noppen

Volg ons op Twitter & Facebook voor de meest actuele zaken en schrijf in voor onze wekelijkse Hobaho-nieuwsbrief via info@hobaho.nl

50

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator