Greenity 62

T E E LT V E R B E T E R I NG

De planttijd is een van de meest onvoorspelbare periodes in de vasteplantenteelt. In deze periode worden veel fouten gemaakt die de teler het hele seizoen blijven achtervolgen. Zeker als het weer niet meewerkt, worden beslissingen genomen die goed zijn voor de planning, maar weinig met teelt te maken hebben.

Wees geduldig met plantwerk

lijk niet, maar bij twijfel wordt er vaak voor gekozen om toch alvast maar te beginnen. De mensen zijn er klaar voor, de planten zijn klaar en de tijd dringt. Toch is iets later planten onder perfecte omstandigheden beter. De kans dat het rendement door het planten onder slechte omstandig- heden slecht is, is namelijk heel erg groot. De plant groeit minder, waar- door er ook minder wordt gerooid. Parasitaire aaltjes hebben meer kans in een door het te nat planten ver- oorzaakte slechte structuur, omdat er minder concurrentie is van het gezonde bodenleven. Het gewas groeit later of helemaal niet dicht, waardoor er veel meer kosten zijn aan het onkruid. In veel gevallen zijn die veel hoger dan zes mensen een hele dag koffie te laten drinken. GOED PLANTEN Ook onder goede omstandigheden kan haast grote negatieve gevolgen

hebben. Als de planten niet netjes worden geplant, zal ook de groei slechter zijn. Een egale plantdiepte is wenselijk en de plant moet met de bovenkant net onder de grond zit- ten. Vaak worden iets kleinere plan- ten te diep geplant en de grotere net met de neuzen boven de grond. Beide is fout. Een andere grote fout die door haast makkelijk wordt gemaakt, is dat de geplante plan- ten niet goed worden aangedrukt. Hierdoor mist de plant aansluiting en zal moeilijker aan de groei gaan. Hiervoor is rust en constante con- trole nodig. Veel aandacht voor dit aspect heeft veel meer rendement dan aansporen tot sneller planten. Een goede planning en bewust zijn van de dingen die fout kunnen gaan, kan al een hele stap in de goede richting zijn. Beter iets later klaar zijn met planten, dan het hele jaar naar de littekens van de haast in het voorjaar zitten te kijken.

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Voornaamste fouten zijn: planten onder de verkeerde omstandighe- den, te snel willen planten, te diep of te ondiep planten, of niet genoeg aandrukken. Tijdens de weggroei is vaak al te zien dat de ene persoon het beter heeft gedaan dan de ande- re. Bij de verdere groei is direct te zien welke percelen eigenlijk nog niet aan een bewerking toe waren toen er is geplant. Het is best te begrijpen dat er com- promissen gemaakt worden. Als er zes mensen in de schuur staan te wachten om te gaan planten en het heeft die nacht eigenlijk te veel geregend, dan is dit makkelijk af te doen als overmacht en wordt er toch maar gestart. Als er water op het land staat, gebeurt dit natuur-

13 maart 2020

53

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator