Greenity 62

‘Wij willen vrij zijn om zelf plannen te bedenken’

Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) begon als een club van ouwe- jongens-krentenbrood. Inmiddels is hieruit een kleine kerngroep ontstaan die deel uitmaakt van AJDB, maar die méér wil en een andere doelstelling heeft. De kwekers-werkgroep wil indruk maken en invloed hebben op verschillende instanties in de Duin- en Bollenstreek. “We willen afspraken maken zodat wij in de toekomst hier ook nog onze boterham kunnen verdienen”, aldus bestuursleden Daan van Steijn en Mark Hulsebosch .

Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek

Bij de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) trekken vier jongeren de kar: Mark Hulsebosch, Daan van Steijn, Niels Pen- nings en Bram Mulder. De netwerkclub heeft geen formele status en er zijn (nog) geen lidmaatschapskosten.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Hoe is jullie club ontstaan? Daan van Steijn: “Twee jaar geleden zijn we eigenlijk ont- staan op initiatief van toenmalig KAVB-beleidsmedewerker Danielle Kroes. De KAVB heeft de club KAVB Jong; dat zijn zo’n 24 jongeren afkomstig uit de bollensector uit heel Nederland. Zij betalen daar ook contributie voor. Wij zijn laagdrempeliger, informeler, regionaal en voor jongeren uit verschillende agrarische sectoren. We zijn een netwerk- groep. We tellen nu 99 jongeren uit de Duin- en Bollenstreek in de leeftijd tussen de 16 en 35 jaar. Allemaal hebben ze een agrarische achtergrond of hebben er interesse in. Dat laatste interpreteren we breed. Er zitten ook jongeren bij die werken bij een sierteelttransportbedrijf of een mechanisatie- bedrijf. Kwekers, beoogd kwekers of jongeren die werken op een kwekerij, zijn goed vertegenwoordigd. Ongeveer de helft van het aantal leden.” Wat is jullie doel? Van Steijn: “Kijken hoeveel biertjes we kunnen wegtikken… Haha. Nee hoor. Al zijn we wel een heel informele club. Het doel is jongeren uit de streek te verbinden en zo van elkaar te leren. We maken elkaar wijzer door samen te kijken naar allerlei ontwikkelingen binnen en buiten de sierteeltsector. Daarbij gaat het niet alleen om feitelijke kennis, maar juist

13 maart 2020 Hoe is die werkgroep ontstaan? Hulsebosch: “Flower Science benaderde ons. Die ving op dat verschillende personen bij gemeenten niet weten dat er jon- geren in de streek zijn die dolgraag als ondernemer willen doorgroeien. We moeten dus veel meer op de grote trom slaan. Ons laten horen en een mening vormen. Op een eerste bijeenkomst met verschillende partijen, zoals Greenport Mark Hulsebosch: “Daar zitten zo’n tien jonge bollenonder- nemers in die al in het bedrijf zitten of erin willen komen. Zij verdiepen zich echt in zaken en houden zich bezig met de positionering van de bollenteelt in deze streek. We gaan met instanties om tafel die invloed hebben op onze toekomstplannen en willen met hen afspraken maken, bijvoorbeeld dat ze bepaalde zaken aanpassen. We willen onze bedrijven namelijk rendabel houden en er een leuke boterham mee kunnen blijven verdienen.” om je gedachtegang te vergroten en te verbreden. Dat doen we door zo eens per twee maanden iets te organiseren. We maken excursies naar bedrijven en soms nodigen we spre- kers uit.” Uit de club is een aparte werkgroep ontstaan. Wat doet die?

7

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator