Greenity 62

I N G E S P R E K

Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), gemeente Lisse, Rabo- bank, Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB), Green- port Duin- en Bollenstreek, Waterschap Rijnland en een aantal kwekers, hebben we al onze problemen en bedreigin- gen benoemd. Dat zijn er veel, maar we focussen ons op drie speerpunten: imago, ruimte en onderwijs. Als werkgroep zijn we onze kennis hierover aan het verdiepen. We praten met GOM en Greenport en er komt nog een bijeenkomst met CDA en Keukenhof. Hieruit maken we een plan van aanpak. Er moeten uiteindelijk leuke en verrassende projectvoorstel- len uitrollen voor verbeterkansen. Geld voor die projecten moet komen van EDBD en de gemeente Lisse, maar wellicht ook van Keukenhof. De projecten worden uitgevoerd door professionals. We hebben het al druk zat. We starten met het project over imago waarvan we verwachten dat dit niet beperkt blijft tot deze streek. Immers, gebruik je social media, zoals vlogs, dan kan het hard gaan en is de wereld je hele bereik. Maar eigenlijk willen we hier nu nog niet zo veel over kwijt…” Bij de belangenbehartigersclubs KAVB en LTO worden standpunten en beleid bepaald. Voelen jullie je daar te weinig thuis? Van Steijn: “We willen als jongeren een aparte groep blijven. Onze eigen koers uitzetten op basis van kennis die we zelf vergaren en zo met iets vernieuwends komen. Als we verbinding zoeken met de ‘oudere generatie’ nemen we wellicht informatie en ideeën van hen over. We willen vrij zijn om zelf plannen te bedenken. KAVB en LTO werken per definitie voor de toekomst van de sector, dus ook voor ons. Maar we zijn het niet altijd met ze eens. Zo vinden we dat ze te weinig van zich laten horen als de sector negatief in het nieuws komt. Na zoiets zouden ze veel meer de feiten moeten presenteren zodat de ‘onwetende mens’ niet maar één verhaal hoort. Nu krijgen ze op basis daarvan namelijk een verkeerd beeld van de sector. Voor jongeren is dit heel frustrerend. We hopen dat de nieuwe KAVB-voorzitter, Jaap Bond, hier scherper en feller op zal zijn. Misschien moe- ten we inderdaad concluderen dat LTO en KAVB te weinig aandacht schenken aan wat er leeft bij jongeren. Misschien moeten we ze in de toekomst opzoeken.” Waar liggen jullie wakker van? Hulsebosch: “Dat zijn natuurlijk onze drie focuspunten - imago, ruimte en onderwijs - maar er is meer. Zoals het snel krimpende middelenpakket. Of de opeenstapeling van regels die ook steeds sneller gaan en al de investeringen die dat vergt. Als je dan net het bedrijf overneemt en je moet dat dan ook nog, dan heb je het zwaar. Je verdient er niks extra’s mee, hè. Ik steek liever geld in een nieuwe partij bollen waar ik vervolgens geld mee kan verdienen. Gemeenten zouden bij jongeren met een bedrijf ook wat soepeler met regels of vergunningen om kunnen gaan. Het wordt anders wel heel lastig om tegen de kop van Noord-Holland en West-Friesland

‘LTO en KAVB schenken te weinig aandacht aan wat er leeft bij jongeren’

te concurreren. Zo is hier veel discussie over de vergoeding per vierkante meter die je moet betalen aan GOM als je bij wilt bouwen buiten je bouwvak. Die kosten komen boven op de investering van een nieuwe schuur. Ik snap het uitgang- punt van de gemeente wel, maar groeien én rendabel blij- ven, dat strookt dan niet snel met elkaar. Vanuit de jongeren zijn er best veel vragen over het gemeentelijke beleid wat betreft ruimte. Het is wel pure winst dat we daarover nu in gesprek zijn met gemeente en met GOM. Ik proef daar ook wel meedenken van die kant.” Van Steijn: “Eigenlijk gaan de problemen allemaal een stuk harder dan dat er oplossingen aan komen. Maar ja, je doet elke dag iets wat je leuk vindt. Tot nu toe verdienen de meeste bedrijven nog een goede boterham. Of dat zo blijft, ligt aan jezelf. Dat is juist het vak ondernemen.”

8

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator