Greenity 62

C O L UMN

‘Gremmen’

Robert Heemskerk Natural Bulbs robert@naturalbulbs.nl

De bloembollensector heeft in de omschakeling naar een duurzame teelt last van de linkervoet. Terwijl de rechtervoet op het gaspedaal stapt om te versnellen, wil de linkervoet maar niet van de rem komen, dat noem ik ‘gremmen’. Gas wordt er gegeven door kwekers die vooruitgang boeken met milieubewuste (geïntegreer- de) teelten en een enkeling is zelfs omgeschakeld naar biologisch telen waarbij een natuurlijk bodembeheer centraal staat (deze kwekers remmen niet). Gas wordt er ook gegeven door een groeiende groep consumenten en belangenverenigingen. En in toenemende mate door gemeenten die hogere duurzaamheidseisen stellen. De rem is er in veel gevallen nog wel: een kweker die er niet in gelooft dat het mogelijk is om zonder gewas- beschermingsmiddelen een goede oogst te behalen, zal amper geneigd zijn te gaan experimenteren. Of de kweker die denkt dat de markt voor duurzaam geteelde bollen er niet is, of niet renderend zal zijn, remt ook af. Nog een goedbedoeld voorbeeld van gremmen: de openbare aanbesteding via TenderNed voor biologische bollen van een grote gemeente is zeker gas geven. Maar de gestelde eisen (biologisch uit voorraad tot zeer laat in het najaar) binnen het voorziene tijdspad (binnen paar maanden starten met leveren) zijn gebaseerd op de gangbare marktwerking met voorraadvorming en uitwijkmogelijkheden dankzij daghandel. Binnen de biologische teelt is er wel degelijk ruim aanbod, maar niet in deze vorm op korte termijn. Dit is een rem die we zeker zouden kunnen missen! Daarom bij deze een oproep aan alle openbare aanbeste- ders om niet te gremmen. Bij openbare aanbestedingen zal de aandacht moeten gaan naar het verduurzamen van het aanbestedingsproces. Hoe kan een MPS A+, Mi- lieukeur- of biologische kweker optimaal functioneren binnen de rigide opgelegde dimensies van prijs, lever- plicht, verouderde soorten en ontbrekende afname- verplichting? Wat we nodig hebben is een duurzaam inkoopproces: maak raamafspraken over een prijsband- breedte, een dynamisch assortiment (alleen soorten geschikt voor biologische teelt aanplanten), lever- en afnameplicht met een planningshorizon van achttien maanden (de kweker kan dan juist aanplanten wat no- dig is) en werk samen aan een transitieplan.

13 maart 2020

13 maart 2020

13 maart 2020

9

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator