Fabriksparken 22, 2600 Glostrup

Velholdt og fleksibelt kontor- og lagerejendom fordelt på tre etager tilbydes med attraktiv placering i Glostrup.

UDLEJNINGSNOTAT

Velindrettet og fleksibelt lejemål fra 424-922 m 2 Central beliggenhed i Glostrup Mulighed for at leje kontor og lager

Fabriksparken 22, 2600 Glostrup Sagsnr. 23201061

OM LEJEMÅLET Velholdt og fleksibelt kontor- og lagerejendom fordelt på tre etager tilbydes med attraktiv placering i Glostrup. Kontorarealet er på 424 m 2 på henholdsvis 1. og 2. sal. Begge etager har et rummeligt storrumskontor samt mindre kontorlokaler. Det er et ideelt lejemål med en kombination af mødelokaler og kontorområde. Lejemålet er indrettet med køkken, thekøkken samt to toiletter i pæn stand. Der er fælles indgang til ejendommen, samt adgang mellem alle etager via fællestrappe. Lejemålet er fleksibelt og kan lejes samlet eller individuelt.

Det er også muligt at supplere med lagerrum i kælderen på 74 m 2 .

Der er mulighed for at dele lejemålet op i to separate lejemål på 424 m 2 eller leje begge etager samt lagerrummet i kælderen på 74 m 2 – 922 m 2 i alt.

Alle lejemål kan overtages nu.

BELIGGENHED

En de store fordele ved lejemålet er dens attraktive og centrale beliggenhed.

Lejemålet er beliggende blot 3-4 km fra både E47 samt Frederikssundsmotorvejen. Ejendommen ligger også i gåafstand til Hovedstadens letbane som skulle stå færdigt i 2023. Ydermere er de god adgang til transportmuligheder med 500 m til bus 500S, der har direkte forbindelse til Glostrup st.

2

LEJEMÅLSDATA AREALER Kontor, 1. sal

424 m 2 424 m 2

Kontor, 2. sal Kælder, lager

74 m 2

Lejebærende areal i alt

922 m 2

LEJEMÅLSOVERSIGT Der er mulighed for at dele lejemålet op i mindre, separate lejemål

Årlig leje ekskl. drift

Årlig leje ekskl. drift pr. m 2

Areal m 2

Mdr. leje ekskl. drift

1. sal: 2. sal:

424 m 2 424 m 2

14.333 kr. 14.333 kr.

169.600 kr. 169.600 kr.

400 kr. 400 kr. 400 kr.

Kælder:

74 m 2

2.467 kr.

29.600 kr.

LEJEBETINGELSER

Areal

922 m 2

Leje

400 kr. pr. m 2 123 kr. pr. m 2 120 kr. pr. m 2

Aconto driftsudgifter ekskl. moms Aconto varmeudgifter ekskl. moms

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten. Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

3

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

PLANTEGNING

4

5

BILLEDER

6

7

8

BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

Victoria Lundsten-Wilkinson Erhvervsmægler

M (+45) 20 71 33 31 E victoria@norvik.dk

Hartvig Thomas Boserup Erhvervsmægler M (+45) 29 27 60 61 E hartvig@norvik.dk

Henrik Eisenhardt Erhvervsmægler M (+45) 53 60 33 60 E henrik@norvik.dk

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Morten Tønnesen Legal M (+45) 31 32 32 25 E morten@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

William Pepin Erhvervsmægler

M (+45) 40 62 12 01 E william@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

9

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software