Skattebogen for Næstved Købstad 1942-1943

Skatte- og Adresse Bogen

for NÆSTVED KØBSTAD

1942-43

r

Kjæivej ........................ Side 28 Kompagnistræde .......... Kornbakken .................. - 28 29 Kåhlersvej ..................... - 29 Købmagergade ............. Lillebil-Centralen ........ ■ 30 30 LI. Bredstræde .............. - 30 Lindevej ........................ Magle Møllevej ............ Marievej ....................... Meistersvej .................... - 31 Møllegade ..................... - 30 _ 31 - 31 - 31

IfcdkoleLi-

F o r t e g n e l s e

Aaderupvej .............. Side 5 LI. Gallemarksvej .......

_ 6 - 6 - 6 - 6

Aalestoksgaarden ....... Adelsvej ....................... Albanivej ...................... Amtmandsgade ............. - 6

- 32 Axeltorvet ........ ............ - 7 Møntergade ................... - 32 Bag Bakkerne ........... . - 7 Niels Juelsvej .............. - 32 Baldersvej ..................... - 7 Ndr. Farimagsvej ........ - 33 Brandtsgade ................. - 7 Nygaardsvej ................. - 34 Bredstræde .................... - 8 Nygade ......................... - *34 Brogade ........................ - 8 Ny Jernbanevej ........... - 35 Bygvænget .................... - 9 Nyvej ............................. - 35 Danavej ......................... - 9 Ny Østergade ............... - 35 Dehnsvej ....................... - 9 Odinsvej ........................ - 36 Ejlersvej ................. ...... - 9 Oskarsvej ..................... - 36 Emilievej ...................... - 9 Ostenfeldtsvej ............... - 36 Enghavevej .................. - 10 Peder Bodilsvej ........... - 37 Fabriksvej .................... - 10 Peder Syvsvej .............. - 37 Farimagsvej ................. - 10 Platanvej ...................... - 37 Farvergade ................... - 13 Præstøvej ..................... - 38 Fasanvej ...................... - 13 Rampen ......................... - 41 Fixvej ........................... - 13 Ramsherredgade .......... - 41 Fredensvej .................... - 13 Reistrupsvej .................. - 42 Freiasvej ...................... - 14 Riddergade ................... - 42 Friggasvej .................... - 14 Ringstedgade ................ - 43 Fyensvej ....................... - 14 Roarsvej ........................ - 45 Gallemarksvej .............. - 15 Rolighedsvej .................. - 46 Glentevej ...................... - 15 Rosenvej ..................... - 46 Godthaabs Allé ............ - 15 Rugvænget .................... - 46 Gormsvej ...................... - 16 Ryttervej ...................... - 46 Gottliebsvej ................... - 16 Sagasvej ....................... - 46 Gramsvej ...................... - 16 Set. Mortensgade ........ - 47 Grimstrup Børnehjem .. - 17 Set. Peders Kirkeplads - 47 Grimstrupvej ............... - 17 Sandholmsvej ............... - 47 Grønnegaarden ............ - 17 Sjællandsvej .................. - 48 Grønnegade ................. . - 18 Skomagerrækken ........ - 48 Grønvej ......................... - 19 Skyttemarksvej ........... - 48 Gøgestien ...................... - 20 Slagkildevej .................. - 50 H. Hornemannsvej ...... - 20 Sortebrødregade ........... - 50 Havnen ......................... - 20 Sterkelsvej .................... - 50 Havrevænget ................ - 20 Tagensvej ..................... - - 51 Helgesvej ...................... - 20 Teatergade ....... ............ - 51 Hejrevej ..... .................. - 20 Thorsvej ....................... - 52 Hermansensvej ............. - 20 Torvestræde .................. - 52 Hjultorvet..................... - 20 Tulipanvej ..................... - 53 Hovmannsvej ............... - 21 Uglehusene ................... - 53 Hvedevænget ............... - 21 Valmuevej ..................... - 53 I. Hvidtsfeldtsvej ........ - 22 Ved Kilden .................... - 53 Jagtvej .......................... - 22 Ved Nygaardsvej ........ - 53 Jernbanegade ............... - 22 Ved Skibsværftet ........ - 53 Johannebjerg ................ - 24 Vestre Kaj ................... - 54 Jyllandsvej ................... - 24 Vinhusgade ................... - 54 Jørg. Jensensvej .......... - 24 Violvej .......................... - 54 Kastanievej .................. - 24 Vordingborgvej ............ - 54 Keramikvej .................. - 25 Ydernæs ....................... - 56 Kildebakken ................. - 25 Ydunsvej ...................... - 56 Kildemarksvej .............. - 25 Ægirsvej ....................... - 56 Kildevænget ................. - 27 Ønskevillaen ................. - 56 Kindhestegade .............. - 27 Ørnevej ......................... - 56 Kirkestræde .................. - 28 Østergade ...................... - 56

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 11,5 og for Menighedsudgifter 0,9. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat, samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørerne dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det an­ førte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de an­ førte Beløb, Navne og Adresser.

Aaderupvej. 4 Max Elting, Konsulent 10 L. J. Kyhn, Keramiker Else Kyhn, Ekspeditrice Viggo Kyhn, Lærling 15 Fr. Jensen, Gaardejer Chr. Jensen, Landmand Ella Jensen, Husass. Erik Jensen, Landmand 18 A. Jensen, Gaardejer Helga Wachs, Husass. Sv. Rasmussen, Medhj. 19 Aksel Petersen, Arbmd. 21 N. Jacobsen, Papirarbejder Erno Jacobsen, Arbejdsmand Niels Jacobsen, Bagersvend 22 Julius Andersen, Arbejdsmand Maren Jensen, Rentrice 26 Hans Madsen, Aldersrenten. Gudrun Madsen, Husass. 29 H. Christoffersen, Papirarb. L. P. Henriksen, Aldersrenten. 31 Niels Henriksen, Maskinfører Astrid Henriksen, Ekspeditrice 32 J. Christensen, Aldersrenten. Inge Christensen, Husass. A. Johansen, Aldersrenten. 33 Carl Christensen, Gaardejer H. Christensen, Medhjælper E. Christoffersen, Husass. 34 L. G. Larsen, Arbejdsmand Svend Petersen, Papirarbejder 36 Hans Johansen, Arbejdsmand 37 P. R. Evers, Fabriksarbejder Kaj Evers, Maskinsmed 38 Johanne Evers, Enkefru Harald Jensen, Arbejdsmand 39 N. J. Nielsen, Sømand 40 P. Christiansen, Papirarbejder Helge Christiansen, Papirarb. 41 Chr. Christensen, Gaardejer Chr. Christensen, Bestyrer 45 J. H. Lisberg, Skibsfører 47 Chr. Christiansen, Arbmd. 49 Egon Hansen, Papirarbejder 51 Ludv. Lambrecht, Salsmester Niels Ingemann, fhv. Gdr. 52 H .P. Hansen, Papirarbejder 58 R. Fr. Larsen, Vognmand 65 Poul Schrøder, Tømrermester 66 Jørgen Andersen, Sadelmagerm. 68 Fr. Andreasen, Fabriksarb.

70 Holger West, Arbejdsmand 72 P. Andersen, Papirarbejder Ejner Andersen, Mekaniker 74 Jens Chr. Larsen, Arbmd. Bøje Olsen, Arbejdsmand 3 76 Peter Dam Hansen, Vognmand 86 Frede Dam Hansen, Bud 5 Kaj Dam Hansen, Bud 30 Asta Dam Hansen, Husass. 11 78 Chr. Munk, Detailhandler 216 Chr. Erik Munk, Kommis 266 80 Chr. E. Petersen, Papirarbejder 390 Keld Petersen, Medhjælper 9 82 Anna Jensen, fhv. Gdr.ske 5 Inger Jensen, Husass. 5 Sigrid Jensen, Husass. 5 100 Rasmus Hansen, Inspektør 88 Tage Hansen, Kommis 179 113 J. P. Hansen, Papirarbejder 235 Knud Hansen, Cyklesmed 160 Peter Hansen, Medhjælper 9 Hilborg Hansen, Husass. 5 115 Hans Ellekilde, Lærer 563 Niels Nielsen, Hestehandler 18 121 Holger Andersen, Papirarb. 198 Jytte Andersen, Vikar 5 Otto Andersen, Kontorelev 30 123 Ove Jensen, Murersvend 160 Hans Johansen, Arbejdsmand 86 125 Aage Jacobsen, Tømrersvend 113 127 Henry Evers, Maskinarbejder 216 129 Alfr. Rasmussen, Arbmd. 198 131 Georg Mikkelsen, Papirarb. 160 Kr. Johs. Hansen, Chauffør 173 133 And. Nielsen, Aldersrenten. 2 135 Alfred Stenberg, Maskinarb. 4 Kr. Steffensen, Arbmd. 6 Thv. Andersen, Vognmandskusk 17 137 Vagn Schou, Farmaceut 74 Ole Schou, Kontorelev 9 Iris Nielsen, Husbest. 9 Sv. Aa. Mortensen, Gartner 5 J. M. Jensen, Arbejdsmand 83 Vald. Sørensen, Handelsmand 3 139 Emil Christiansen, Arbmd. 129 Mary Madsen, Husmoder 3 Svend Rasmussen, Murersvend 79 Dagmar Henriksen, Arbejderske 0 140 B. Kammersgaard, Rørlægger 43 Peter Petersen, Arbejdsmand 3 Emil Durin, Skomager 3 Louis Jørgensen, Arbmd. 5 129 198 253 43

818 88 43 15 917 198 148 94 563 5 198 185 55 70 9 2 18 216 2 372 36 2 9 2 372 129 129 160 377 253 124 5 372 272 179 5 45 253 142 372 117 347 942 216 . 44 216 11 24 72 11 76

6

Aalestoksgaarden. Anders Chr. Nielsen, Gdr. Knud P. Nielsen, Landmand Grethe Nielsen, Husassistent Poul Karlsen, Medhjælper Adelsvej. 1 Martin Andersen, Husejer 105 Knud L. Andersen, Tømrersv. 173 Håns C. Rasmussen, Papirarb. 179 Maren Jensen, Husbest. 6 3 Niels Petersen, Papirarbejder 198 Carlo Petersen, Malersvend 241 Poul O. Petersen, Lærling 6 Johan Henriksen, Murersv. 161 Jensigne Hansen, Aldersrenten. 2 5 Karoline Hansen, Aldersrenten. 2 Chr. Hansen, Garderobeforp. 130 7 Ejner Petersen, Chauffør 427 Maryanna Dawidska, Aldersr. 2 Albanivej. 1 Rasmus Nielsen, Arbejdsmand 74 2 Kaj Vincentsen, Murersvend 44 Hans J. Hansen, Papirarb. 217 3 H. Christensen, Papirarbejder 142 Peter Olsen, fhv. Banefmd. 117 Gunnar Jensen, Tømrersvend 142 4 Niels Harboe, Papirarbejder 291 Svend Aage Sass, Tømrersvend 142 Amtmandsgade. 2 Anna Hansen, Enkefru 3 Julie Hansen, Tandtekniker 260 Svend Holst, Direktør 2613 Lilly Nielsen, Husass. 12 Harry Gents, Telefonformand 465 K. H. Petersen, Papirarbejder 99 Holger Hansen, Murersvend 254 N. C. Andersen, Bogbindersvend 173 Karen Sørensen, Husbest. 6 G. Sørensen, Organist 107 3 Hansine Hansen, Aldersrenten. 2 Oline Olesen, Aldersrenten. 2 Elise Hansen, Aldersrenten. 2 4 Niels Rasmussen, Slagtersvend 142 Kjeld D. Wieth, Linierer 95 Anna Andersen, Kogejomfru 21 Sofie Andersen, Pensionatsv. 21 Anna Nielsen, Frk. 6 Søren Iversen, Skomagerm. 17 5 Axel Pedersen, Træarbejder 93 Emil Poulsen, Arbejdsmand 83 Poul Sørensen, Arbejdsmand 4 F. N. Mogensen, Aldersrenten. 2 N. M. Pedersen, Arbejdsmand 86 6 Laurine Jørgensen, Enkefru 1091 N. P. Persson, Sadelmager 76 Chr. Andersen, Arbejdsmand 44 Hanne Hansen, Fru 3 Ejnar Hansen, Medhjælper 173 7 Carl Christensen, Murermester 114 Knud Christensen, Murerm. 7 Anna N. Hansen, Fru 6 1195 104 11 99

142 J. P. Jensen, Aldersrenten. Petra Palle, Aldersrenten. Oskar Nielsen, Arbejdsmand Laur. Harpsøe, Arbejdsmand 5 143 Aksel Hansen, Arbejdsmand 235 144 Anna Jørgensen, Arbejderske 3 Marius Nielsen, Arbejdsmand 5 Carl Madsen, Arbejdsmand 38 Holger Andreasen, Aldersrenten. 2 Aksel Andreasen, Arbejdsmand 20 146 Niels Petersen, Rentier 61 148 Jens Jensen, Arbejdsmand 2 Knud Jensen, Fodermester 11 154 Poul Møller, Fabrikant 1698 155 Svend Nielsen, Landmand 45 Louis Jensen, fhv. Landmand 17 Niels O. Jensen, Arbmd. 107 164 Carl Hansen, Landmand 42 Jens Carlsen, Arbejdsmand 2 Villy Carlsen, Bud 5 Thv. Hansen, Gaardejer 74 Thv. Sørensen, Gartner 272 Otto S. Iskov, Aldersrenten. 2 K. Ludvigsen, Papirarbejder 179 K. A. Røge, Gaardejerske 3 Alfred Madsen, Medhjælper 30 Jens Jensen, Gaardejer 99 Frede Steffensen, Medhjælper 30 Leo Jørgensen, Medhjælper 49 Hans Jensen, Gaardejer 1028 Anni Jacobsen, Husass. 18 Villy Hansen, Medhjælper 15 Rasmus Jensen, Arbejdsmand 86 Jens Jensen, Arbejdsmand 11 Anna Hansen, Enkefru 3 Tove Hansen, Husass. 5 5 Helga Petersen; Modehandler 235 Verner Petersen, Medhjælper 107 Betty Petersen, Modist 105 6 Harald Morning, Købmand 6826 Aage Mominig, Kontorist 62 7 Eigil Rasmussen, Disponent 291 Knud Knudsen, Fotograf 713 Clara Knudsen, Røntg.fotograf 235 Marg. Madsen, Fotograf 18 9 H. Hansen, fhv. Kommunebogh. 372 10 Christian Elbo, Skræderm. 1308 Otto Elbo, Journalist 396 Chr. Jørgensen, Overdyrlæge 768 11 Niels Friis, Aldersrentenyder 2 Carl A. Friis, Vognmand 6 12 Gunnar Jørgensen, fhv. Badem. 93 14 Børge Ewers, Typograf 310 Karen Larsen, Husassistent 105 'Svendt Arentoft, Journalist 68 16 Johan Peter Sonne, Lærer 483 18 Richard Jessen, Dommer 2920 Ellen Hansen, Husassistent 43 Arne Jessen, Elev 0 2 2 86 Aagade. 4 Alfred L. Jensen, Disponent 1345 Johs. Christensen, Urmager 291

7

Yrsa Petersen, Elev Antonia Lauersen, Stuepige Helene Olsen, Husassistent 43 Marie Kristensen, Overstuepige 148 Else Hansen, Smørrebrødsjomfru 55 10 Georg Christensen, Boghandler 1934 Poul Christensen, Boghdl.medhj. 86 Inger Johannesen, Husass. 31 11 Frede Lund, Ejendomsmægler 291 Knud Lund, Ejendomsmægler 235 P. Linde, Kommuneass. 260 Ellen Lund, Husass. 0 Hilda Juul, Ekspeditrice 62 E. A. Sauer, Musiker 45 Børge Sørensen, Radiotekniker 130 12 Carl Christens, fhv. Apoteker 1382 Margrethe Sørensen, Husass. 37 Anna Petersen, Husass. 55 Hans Chr. Andersen, Medhj. 229 Marie Jørgensen, Aldersrenten. 2 Niels Petersen, Murer 198 Bag Bakkerne. Ludvig Rasmussen, Landbruger 40 Karl Ahnstrøm, Arbejdsmand 62 Johs. Andersen, Arbejdsmand 42 Peder E. Jensen, Arbejdsmand 24 Einer Pihi, Arbejdsmand 14 A. iSievers, fhv. Bogbinderske 3 Peter Nielsen, Arbejdsmand 192 Johan Petersen, .Arbejdsmand 198 Kaj Andersen, Arbejdsmand 107 Frithjof Wentzel, Arbejdsmand 43 Kaj Petersen, Arbejdsmand 12 Tilla Hansen, Husassistent 6 Baldersvej. 2 Alfr. Jensen, Fiskeribetj. 179 6 J. P. Jensen, pens. Overportør 126 Karen Brodthagen, Disponent 415 8 Ane Hansen, Pensionist 12 Karlo Enevoldsen, Slagteriarb. 124 10 Ane K. Jensen, Syerske 3 Otto B. Petersen, Maskinarb. 235 Svend Petersen, Læri. 6 12 N. Johansen, pens. Ledvogter 17 14 Carl A. Jensen, Formand 409 Børge Nielsen, Konfekturehdl. 124 Brandtsgade. 1 Hans Chr. A. Ploug, Aldersrenten. 2 Axel B. Jæger, Arbejdsmand 254 Hilda Jensen, Købmand 272 Else M. Jensen, Ekspeditrice 105 Anna Kjærsgaard, Aldersrenten. 2 3 Maren Eriksen, Aldersrenten. 2 Jens Hansen, Aldersrenten. 2 Jens H. Hansen, Chauffør 76 4 Vald. Andersen, Papirarbejder 310 Richo Andersen, Papirarbejder 198 Ane Andersen, Aldersrenten. 2 Niels Hansen, Aldersrenten. 2 Johs. Hansen, Gartnermedhj. 148 Aksel Lehman, Træarbejder 124 9 21

Niels P. Jensen, Arbmd. 42 Sv. Aa. Jensen, Træarbejder 279 H. C. Jensen, Træarbejder 241 8 Th. N. Bode, Aldersrenten. 2 N. A. Larsen, Postpakmester 287 9 Poul Petersen, Arbejdsmand 93 A. Kristensen, Arbejdsmand 86 Hans Jensen, Bødkersvend 201 Helge Jacobsen, Tømrersvend 235 Gunnar Hansen, Bud 6 Jørgen Olsen, Murerarbmd. 111 11 Carl Hansen, Kontorbestyrer 818 R. Calum, Borgmester 1512 12 A. Rasmussen, Tandlæge 1233 Kaj Aage Braae, Læge 3906 Rigmor Jensen, Husass. 6 Henriette Sørensen, Rentrice 235 Einar Iversen, Købmand 2318 C. Klitgaard-Lund, Direktør 6640 Esther Hansen, Husass. 31 Morten V.' Hansen, Ingeniør 347 Emma Aarøe, Danselærerinde 1401 Gustav Toft, Amtmand 2683 Mariane Jensen, Husass. 95 Aase Petersen, do. 15 Axeltorvet. 1 P. Scheel-Bech, Isenkræmmer 3081 Else Jacobsen, Husass. 43 Ejnar Hansen, Købmand 310 Fr. Jul. Vingart, Værkfører 1054 Jørgen Scheel-Bech, Købmand 5078 Maren Hansen, Husass. 95 2 Alma Bolm, fhv. Restauratrice 136 J. E. Bjørn, Cigarhandler 768 Rs. Petersen, Invaliderentenyder 12 Edith Nielsen, Husassistent 3 Carl Arnold Ibsen, Kok 235 Hedvig Petersen, Husass. 6 4 E. K. Ebbesen, Overlæge 2498 Ellen Simonsen, Husass. 68 A. Unsgaard, Dommerfuldm. 2145 Kirstine Manø, Husass. 95 Alfr. Kristiansen, Kontorist 142 Chr. L. Ibsen, Bankbud 130 Else Ibsen, Frk. 6 5 R. P. M. Petersen, Købmand 620 Olga Andersen, Husass. 24 Hanne F. Andersen, Fru 136 Kirsten Petersen, Rentrice 16 E. J. Dahlberg, Skotøjshdl. 2405 Børge Jensen, Kommis 24 Emil Bischoff, Fotograf 6 Hans Petersen, Invaliderenten. 17 Valborg Schalge, Husbest. 12 6 Astrid Coff, Aldersrentenyder 2 Helge Hansen, Maskinarbejder 204 N. P. Botoft, Murer 95 Egon Nielsen, Musiker 18 J. V. Christensen, Pølseforhdl. 142 Jens Jochumsen, Arbmd. 3 Viktor Botoft, Jagtassistent 0 Hans Nielsen, Medhjælper 72 Sten Botoft, Lærling 6 9 Svend Hansen, Hotelejer 4519 Oda Petersen, Husassistent 31

8 J. P. Rasmussen, Aldersrenten. 2 Harry Mortensen, Arbmd. 18 5 K. Th. Nielsen, Snedkerm. 427 Anni Nielsen, Børneplejeelev 6 6 A Jens Sørensen, Arbejdsmand 83 6 Anton Olsen, Arbejdsmand 72 Niels Olsen, Elektriker 235 7 Chr. Andersen, Mælkehandler 12 Erna Larsen, Enkefru 3 Ellen Hansen, Enkefru 0 Agnes Hansen, Ekspeditrice 49 Hans Jensen, Arbejdsmand 95 Lars Petersen, Mælkehandler 83 Knud Petersen, Malersvend 167 7A Hans Bårentzen, Aldersrenten. 2 Hanne Larsen, Ekspeditrice 95 Hanne Frandsen, Husmoder 17 Fr. Nielsen, Tømrersvend 217 7B Henrik Jacobsen, Arbejdsmand 124 Sofus Jensen, Arbejdsmand 80 Anna Nielsen, Aldersrenten. 2 Maren Nielsen, Arbejderske 6 Dorthea Jensen, Aldersrenten. 2 Fr. Moukjær, Bagersvend 46 Robert Jacobsen, Arbejdsdreng 6 7C Sv. Rasmussen, Arbejdsmand 124 Marius Hansen, Aldersrenten. 7 Sofie Christiansen, Aldersrenten. 2 Sv. Aa. Larsen, Savskærer 99 7D Hans Madsen, Arbejdsmand 142 Mette Hansen, Enkefru 3 Anna Hansen, Aldersrenten. 2 Theodora Hansen, Husass. 6 Otto Jensen, Invaliderenten. 12 Helene Jensen, Husass. 0 8 Jens Chr. Hansen, Arbmd. 45 Karl Hansen, Arbmd. 130 Karl Jensen, Arbmd. 93 9 Karen Andersen, Enkefru 86 Ane Rendbo, Husbestyrerinde 21 10A Chr. Larsen, Snedkersvend 291 H. P. Hansen, Arbejdsmand 42 10 Sidse Pedersen, Rentier 3 Karen Kristensen, Papirarb. 9 Peter Hansen, Arbmd. 6 Karen Rasmussen, Detailhdl. 161 Rs. Rasmussen, Handelsmand 223 Jørg. Rasmussen, Handelsm. 173 Karen Jensen, Aldersrenten. 2 11 Ole Pedersen, Støberiarbejder 235 Helene Petersen, Husass. 6 12 Ove Knudsen, Arbejdsmand 44 Alex Knudsen, Bud 31 Hans Larsen, Aldersrenten. 2 J. P. Larsen, Arbejdsmand 83 14 Rasmine Olsen, Arbejderske 6 Kristian Andersen, Arbmd. 161 15 Kathrine Petersen, Arbejderske 65 Marie Boel, Rentrice 124 16 Vilh. Jørgensen, Chauffør 328 17 Otto Petersen, Træarbejder 545 Frank Petersen, Skrædersvend 359 H. Hemmingsen, Arbmd. 80 Ejner Ottesen, Træarbejder 372 18 H. J. S. Hansen, Maskinfører 372 Erling Hansen, Medhjælper 6

19 Ove H. H. Buur, Præst 595 Ebba Haudrup, Husbestyrerinde 68 20 Chr. Christensen, Pensionist 179 21 J. Christensen, Murermester 16 Lydia Christensen, Frk. 173 Ruth Christensen, Frk. 161 J. K. D. Christensen, Husass. 31 Kr. Ladefoged, Murermester 254 22 Vilh. Jensen, Bagersvend 93 Else Jensen, Husass. 6 Kaj Jensen, Tømrersvend 17 Frands Johansen, Malersvend 40 Ejner Kistrup, Arbejdsmand 148 Karl Larsen, Bestyrer 248 23 Harald Hansen, Kedelpasser 372 Charles Hansen, Barbermester 18 H. V. Olsen, Købmand 235 Hans Meyer, Pølsemager 235 Karl Nielsen, Værkfører 731 26 H. Andersen, Kartoffelhandler 117 Kjeld Andersen, Lærling 31 Carl Andersen, Slagtermester 12 Børge Andersen, Slagterlærling 24 V. Henningsen, Papirarbejder 347 Rs. Nielsen, Aldersrenten. 2 B. Hildebrandt-Jensen 9 Carl Christoffersen, Lærling 148 Bredstræde. 1 Aksel Mortensen, Arbmd. 93 Gurli Mortensen, Ekspeditrice 12 Hartv. Mortensen, Arbmd. 111 4 Karen Hansen, Papirarb.ske 142 Erik Hansen, Arbejdsmand 3 5 Bertha Olsen, Aldersrentenyder 2 Theodor Poulsen, Arbejdsmand 99 7 Anna Petersen, Aldersrentenyder 2 Anna Baran, Husass. 24 Johanne Jensen, Aldersrenten. 2 E. Christensen, Arbejdsmand 83 Kai Hansen, Arbejdsmand 124 9 Maren Jensen, Aldersrenten. 2 Fr. Jacobsen, Papirarbejder 124 Anders Christensen, Aldersrenten. 2 Daniel Jensen, Aldersrenten. 18 Brogade. 1 B. Clausen, Underværkfører 427 Carl Petersen, Træarbejder 161 Volmer Petersen, Assistent 942 Ludvig Hansen, Aldersrenten. 83 Else Hansen, Ekspeditrice 12 Th. Christensen, Bødkermester 843 Ervin Nielsen, Træarbejder 291 L. P. Jensen, Aldersrentenyder 2 Knud H. Jensen, Arbmd. 248 Karen Hansen, Husass. 15 Stine Larsen, Arbejderske 15 E. Hein-Nielsen, fhv. Lærerinde 37 I. Hein-Nielsen, fhv. Lærerinde 303 Albert Larsen, Tøffelmager 3 J. V. Hansen, Købmand 892 Selma Jensen, Husmoder 6 Hans Jensen, Invaliderentenyder 6 Chr. Petersen, Papirarbejder 347

9

Danavej. 1 A. Petersen, Papirarbejder Kr. Kristiansen, Rentier Hans Sørensen, Arbejdsmand 2 H. Jespersen, Mejeriejer Inger Hansen, Husass. 3 Poul Jensen, Bagersvend Frede Jensen, Bagersvend K. Rasmussen, Husbest. 7 J. Brendorp, Papirarbejder Jørgen Brendorp, Papirarb. Thalia Petersen, Aldersrenten. 9 Jørgen Olsen, Murersvend Knud Olsen, Lærling Svend Andersen, Arbmd. 142 11 Peder Jensen, Papirarbejder 179 80 3 H. Nielsen, Underpapirmester 1401 Tove Nielsen, Assistent 111 4 Anna Nielsen, Enkefru 114 Ellen Hansen, Husass. 68 Ingeborg Jensen, do. 18 Jens Petersen, Chauffør 192 5 C. B. Petersen, Varmemester 409 Marie Jensen, Frue 3 P. Petersen, Aldersrenten. 2 Karen Petersen, Syerske 6 Rich. Petersen, Malermester 179 Villy Petersen, Klejnsmed 241 Børge Petersen, Malersvend 148 6 K. Nielsen, Maskinfabrikant 1382 7 H. Hansen, Ekstraarbejder 179 Viggo Rasmussen, Papirarb. 124 H. Christiansen, Tapetserer 161 Poul Petersen, Papirarb. 347 P. Hansen, Aldersrenten. 9 Anna Beck, Fabrikarb. 105 8 H. Christophersen, Maskinfører 409 Aksel Jørgensen, Bagersvend 124 Ejlersvej. 1 Johan L. Petersen, Officiant 160 Johs. V. A. Jensen, Tømrersv. 142 Emilie Nielsen, Gartner 38 Emilievej. 1 M. Hansen, Aldersrenten. 18 Louise Kristensen, Frue 89 Dorthea Kristensen, Aldersr. 2 Astrid Kristensen, Invalider. 6 A. Christensen, Lagerarbmd. 161 Tage Christensen, Ekspedient 235 2 N. P. Pedersen, Entreprenør 1072 Knud Pedersen, Medhjælper 179 Jens Pedersen, Murerlærling 6 4 Martinus Nielsen, Aldersr. 2 Johanne Akselsen, do. 2 Gerh. Nielsen, Arbmd. 6 291 11 44 1438 15 272 272 347 526 124 3 2 5 Dehnsvej. 1 N. Elmer, fhv. Stabssergent Esther Thomsen, Husass. 2 Otto Sørensen, Bagersvend 328 15

2 H. P. Nielsen, Gaardskarl Valborg Sørensen, Husass. 24 Harald Nielsen, Træarbejder 396 Aksel Nielsen, Træarbejder 21 N. E. S. Schoubye, Amtslæge 2182 Astrid Hansen Kuld, Husass. 68 Ella Nørhoff, Laboratorieass. 279 J. Righolt, Direktør 2033 Poul Righolt, Handelsmedhj. 24 Erna Nielsen, Husass. 43 H. A. Birksted, Landsretssagf. 2659 3—5 Augusta H. Petersen, Frk. 223 Amanda Petersen, Aldersrenten. 2 L. C. Krause, Bagermester 409 Dagmar Leidecker, Fru 2 N. P. Østergaard, Træarbejder 272 Carl Rasmussen, Kontorist 179 Uffe Jensen, Arbejdsmand 95 Laura Jacobsen, Fru 3 Harald Madsen, Arbejdsmand 40 Preben Leidecker, Medhjælper 107 4 H. P. Christensen, Købmand 124 Carl Christensen, Kommis 0 Ole Bangild, Landmand 45 Lars Jensen, Gaardskarl 74 6 C. Christiansen, Kleinsmedem. 198 Boysen Iversen, Kordegn 142 Mette Beck, Aldersrentenyder 2 Fr. Eriksen, Musikhandler 373 Roar Hansen, Køkkenchef 410 J. G. Jensen; Kommis 204 Kaj Hansen, Arbejdsmand 105 7 Chr. Lorenzen, Købmand 731 8 Chr. Jensen, Skrædermester 0 Chr. Olsen, Arbejdsmand 142 Villy Frederiksen, Chauffør 254 9 Axel S. Larsen, Købmand 4222 Karen Petersen, Husass. 18 10 Agnes Damborg, Jordemoder 713 Martha Andersen, Husass. 6 Albert Nielsen, Cigarhandler 235 Poul Nielsen, Tømrer 266 K. Biilow-Nielsen, Lærling 6 S. O. R. Christensen, Murerm. 89 Hans Nielsen, Arbejdsmand 111 K. Biilow-Nielsen, Snedkerm. 70 Inger Biilow-Nielsen, Husass . 6 C. O. Neerup-Andersen, Chauffør 15 Bygvænget. 1 J. H. Bøge Jensen, Chauffør 142 Alex E. Hansen, Købmand 408 3 A. H. Appelby, Vulkaniser 216 J. P. Jensen, Aldersrenten. 2 V. A. Petersen, Guldsmedesv. 104 4 Aug. Steffensen, Togfører 427 G. Christiansen, Murersvend 1 5 6 Laura Jensen, pens. Lærerinde 340 Oluf L. Nielausen, Tømrersv. 83 8 Erik Petersen, Tømrersvend 198 Hilmar Jørgensen, Snedkersv. 160 Ejner Nielsen, Murersvend 160 Hans E. Jensen, Tømrersvend 216 10 Frode Jensen, Premierløjtnant 272 93

10

Inge Larsen, Husass. Agnethe Poulsen, Husass. Estrid Christensen, Husjomf. 3 Poul Nielsen, Bagersv. Erling Sauer, Maler 5 Poul Berléme, Sekretær Anne E. Boserup, Sygepl. Ruth Hansborg, Massøse 186 E. de Fine Olivarius, Massøse 192 Edith S. V. Hansen, Kontorass. 86 Poul Erik Olsen, Mekaniker 432 7 Anna Larsen, Husbestyrerinde 6 Aaris-Larsen, Tømrerm. 1488 O. V. Aaris-Larsen, Tømrerm. 1655 S. K. S. Aaris-Larsen, Bankass. 458 Ragna Jensen, Husass. 18 8 Jens E. Nielsen, Forp. 17 L. P. Grøntved, Konsulent 409 K. J. Kristensen, Konsulent 1403 Emma Christensen, Husass. 0 Ellen Christensen, Husass. 49 R. Fr. Jensen, Restauratør 3180 Ragnhild Rasmussen, Husass. 37 Erna Jørgensen, Husass. 37 Ejnar Vølxen, Dir. 1178 Arne Ditlevsen, Piccolo 12 9 Dines Poulsen, Vognm. 638 Inger Poulsen, Husass. 0 Aksel Hansen, Repr. 43 Hans Rich. Larsen, Chauffør 72 10 N. Thorv. Andersen, Fabrk. 4743 Betty Jensen, Husass. 9 11 Peder Chr. Lund, Telefonm. 328 Inge B. J. Lund, Telefonistinde 55 Mathilde Hansen, Frk. 37 Henriette Hansen, Bestyrerinde 359 12 Arthur Jonassen, Kontorchef 1252 13 P. Ludvig Madsen, Ølhdl. 3589 Kaj Egon Jensen, Papirarb. 161 J. C. Hasselbalch, Portier 328 Jens Nielsen, Maskinarb. 303 L. J. Nielsen, Smedesvend 148 13b H. P. Olsen, Redaktør 2476 14 Carl Melau, Aldersrenten. 2 Bergliot Melau, Fabrikarb .ske 204 15 Ove F. Ingerslev, Læge 2544 Karen Hansen, Husass. 55 17 Ove G. Larsen, Inspek. 372 Sv. E. B. Madsen, Dekoratør 217 N. Ludv. Olsen, Aldersrenten. 2 Max H. R. Pedersen, Urmager 142 H. C. Emanuelsen, Støbeiriarb. 136 Kairen M. Larsen, Kogerske 70 Ane M. Nielsen, Aldersrenten. 2 Emil Dyhr, Lagerforv. 837 M. S>. Andersen, Invaliderenten. 0 H. P. B. Olsen, Papirarb. 217 Anna Hansen, Aldersrenten. 2 18 Søren Hansen, Mekaniker 390 Inger Kate Hansien, Husasis. 6 19 J. BY. Petersen, Aldersrenten. 19 Jørg. Emanuelsen, Aldersrenten. 2 S. M. Nielsen, Enkefru 6 Ingeb. Jacobsen, Papirarb.ske 217 Johanne Hansen, Aldersrenten. 6 21 49 37 173 111 700 241 E.

Enghavevej. 1 Viktor Petersen, Skrædersv. 198 Egon Petersen, Medhjælper 18 Helge Paulsen, Kommis 14 Peter Jensen, Arbejdsmd. 99 2 Arly Petersen, do. 79 Hjalmar Nielsen, Tarmmester 111 Johanne Jensen, Invaliderenten. 6 Svend Aage Jensen, Arbmd. 111 Lydia Jensen, Husass. 6 Poul Jensen, Træarbejder 235 Grethe Jensen, Husass. 6 Johanne Jensen, do. 6 Rs. Hansen, Bagersvend 93 Aage Petersen, Arbejdsmd. 107 Ejner Pedersen, do. 74 3 Hans Rasmussen, Former 254 Karen Rasmussen, Husass. 6 4 Axel Andersen, Opsynsmand 328 Hans Andersen, Konditor 62 Ellen Andersen, Ekspeditrice 55 Max Andersen, Bud 15 5 Chr. Hansen, Arbejdsmd. 142 6 Laur. Jørgensen, Fabrikarb. 99 Arne Jørgensen, Træarb. 49 Ejner Christiansen, do. 291 Willy Jørgensen, Arbejdsdreng 9 7 Aage Petterson, Maskinarb, 14 8 Viktor Hansen, Slagtersv. 83 Ole Mogensen, Arbejdsmd. 105 9 Chr. Johansen, Papirarb. 130 10 Joh. Petersen, Aldersrenten. 2 Einer Jensen, do. 18 Erna Jensen, Telefonistinde 49 11 Julius Jensen, Aldersrenten. 2 Agnes Hemmingsen, Syerske 6 12 N. P. Hansen, Slagteriarb. 142 Knud V. Hansen, Tømrersv. 272 13 Emil Andersen, Aldersrenten. 2 Emil Stenberg, Træarbejder 142 Lars Sørensen, Tømrersv. 341 14 Jens Juel Jacobsen, Chauffør 303 Louise Jacobsen, Arbejderske 6 Karen M. Jensen, Papirarb. 114 16 Ellen Jensen, Frue 7 E. Petersen, Arbejdsmd. 0 Harry Petersen, Træarbejder 192 Dagny Hansen, Husass. 6 18 N. Christiansen, Skomagersv. 83 Marie Hansen, fhv. Husbest. 6 20 N. Larsen, Arbejdsmand 273 Knud Larsen, Tømrersvend 229 Harald Berg, Kommis 279 C. Petersen, Papirarb. 254 Anna Jensen, Fabrikarb. 217 Fabriksvej. J. M. Jensen, Maskinmester 1488 Birthe Jensen, Kontorist 55 Holger Madsen, Papirmester 1041 Mary Jensen, Husassistent 18 Rose Petersen, Husassistent 18 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Konsul 12,852

Christiansen, Benzinforhdl. 130

11 Inger Jørgensen, Aldeirsrenten. 2 Jens Aa. Jemsien, Sømand O 19a Carl Edv. Jensen, Tømrersv. 86 Elna Hansen, Me$hj. 7 Karl Rich. Jensen, Fabrikarb. 83 Elna M. Jensen, Fabriksarb. 21 Anna J. Hansen, Aldersrenten. 2 Søren Dar'sen, Arbmd. 111 Erik Nielsen, Bybud 62 20 1 Rudolf Jensen, Arbmd. 45 Kate V. Ei. Jensen, Ekspeditr. 21 Tøve H. Jensen, Modist 6 Thorv. L. Larsen, Vognim. 39 Jonna Lund, Kassererske 107 H. Christensen, Landbrugskan. 260 Ernst Sørensen, Arbmd. 6 Rigmør Mikkelsen, Fotograf 86 Leo R. Jensen, Arbmd. 14 20a Hans B. Jacobsen, Overserg. 161 J. Mortensen, Former 161 Peter J. Villumsen, Vaskem:. 117 Roald Andersen; Hiandelsm. 99 E. Christensen, Stationsarb. 130 Ei. Andersen, Militærmusiker 17 Aage Iversien, Smed' 17 21 Kr. Fr. Petersen, Skrædersv. 217 Ane M. Olsen, InvaLiderenten. 39 Herdis R. Olsen, Komtorass. 173 Ane M. Hansen, Handlende 31 Ellen Mortensen, Enkefru 6 Ejvind Staalfeldt, Arbmd. 124 M. Larsen, Plejerske 6 Lilly Haupt, Husass. 37 H. Bertel K. Hansen, Arbm. 86 Tage Sørensen, Musiker 19 22 Blanco Boeck, Amtsforv. 2182 23 Riibner Petersen, Elektr. 1072 Vilh. Poulsen, fhv. Detailh. 19 Peder J. Olsen, Arbmd. 80 Svend E. Olsen, Læri. 6 24 Mairg. Langevad; Enkefru 310 Karen C. Bang, Musiklærerinde 2 Mairg. Evers, fhv Lærerinde 217 Herthia Jensen, Pensionist 80 Anna N. Redsted, Enkefru 120 Martha Henriksen, Kassererske 186 Peter Henriksen, Portner 18 Cecilie: M. Hansen, Bøgh.ske 359 25 Peter R. Skovhave, Savskærer 18 P. Chr. Andersen, Kasserer 83 Ejnar E. Mørup, Aldersrenten. 2 Rich. Kr. Mørup, Kontorist 37 Ernst Johansen, Arbmd. 17 26 Buchholtz-Nielsen, Ritmester 390 M. Nielsen, Sygepl. 235 Lykke Krarup, Gym.-Lærerinde 95 Aage M. H. Møller, Kaptij. 359 27 Viggo I. Mørkeberg, Vognm. 19 K. O. Mørkeberg, Bankass. 167 Einer Johansen, Snedker 347 28 Erik Krog Aage, Sagfører 1562 Asta Rasmussen, Husass. 21 Anna Simonsen, Rentrice 328 H. Chr. Hollesen, Stiationsfst. 1215 29' H. E. Hemmiingsen, Bestyrer 124 Hans Hermiansen, Murersv. 161

J. Petersen, Aldersrenten. Chr. Christensen, Murersv. 31 Anna I. Hansen, Husass. Gerda Nielsen, Syerske Jens Nielsen, Filmsoperatør Kr. Pedersen, Arbejdsmand ’ Chresten Johansen, Gartner 32 Jens K. Larsen, Købmd. Ane M. Olsen, Diakonisse 33 J. P. Hansen, pens. Lærer P. E. Nielsen, Kommis Ulrik P. Larsen, Insp. 868 Arne Thomsen, Kommunebogh. 694 Anna Larsen, Enkefru 19 Gerda Larsen, Kontorass. 291 H. A. Larsen, Rentrice 68 J. P. Christiansen, Aldeirsrenten. 2 35 S. Andresen, Tandlæge 607 Sigrid Hansen, Husass. 12 36 J. P. Jensen, Ejendømsm. 347 P. E. Jensen, Kolonialkommis 62 Marie J. Clusen, Rentrice 483 Ellen Kr. Lindberg, Enkefru 86 Julie Schmidt, fhv. Bankass. 248 Alice Søiilegaard, Købmd. 161 Carl Søllegaard, Musiker 99 26 L. H. Hansen, Overportør 254 H. A. Petersen, Banearb. 217 27 C. P. Christensen, Alidersremtem. 18 J. P. Olsen, Pensionist 40 H. C. Andersen, Pakm. 272 39 C. C. Jensen, Restauratør 2544 Betty Hansen, Kogejomfru 142 Ruth Hansen, Husass:. 111 Kirsten Andersen, Husass. 62 H. E. Sitaberg, Postmester 1134 Ellen Ei. Sitaberg, Firk. 0 Inge E. Staberg, Kontorass. 6 Astrid Hansen, Husass. 43 Johan Voigel, Læge 3081 Henny Diitlevsen, Husass. 6 V. Hansen, Pøstkontrollør 657 S. N. Tulstrup, Baneingeniør 1178 38 R. Rasmussen, Maskinm. 750 Rs. P. Rasmussen, Fragtm. 372 N. J. Johansen, Chauffør 186 40 H. P. Jensen, Vognmand 179 Akseil Jensen, Typograf 458 Tove Mørkeberg, Strygerske 6 Inger Jensen, Husass. 12 Svend 1 Jensen, Læri. 6 43 BoreHa-Hansen, Hamdelsg. 103 45 M. K. Clausen, Aldersrenten. 2 Ole J. Clausen, Børstenbinder 12 Joths. V. Clausen, Arbmd. 21 47 Evald Andersen, Vognm;. 4 Hansine Andersen, Enkefru 40 49 Poul Hansen, Tømrersv. . 93 Georg Hansen, Arbmd. 117 45 Otto Neess, Arbmd. 74 51 Carl P. Jørgensen, Bybud 70 Carl L. Jørgensen, Chauffør 72 H. Abrahamsen, Aldersrenten. 2 H. P. Albrechtsen. do. 2 Chr,. Andersen dø. 2 2 130 43 30 Niels Vitting, Købm. * 6 95 192 18 6 5933 161 235 322

12 Ingeborg Andersen, Aldersrenten. 2

Bertha Mogensen, Husass. Asta L. Nielsen, Husass. Karen M. Nielsen, Husass. Anna Nielsen, Husass. Jens Nielsen, Fyrbøder Vita Olsen, Husass. Asta E. Petersen, Husass. Anna Petersen, Husass. Karen Poulsen, Kokkepige Ingeb. Rasmussen, Husass. Merete Rasmussen, Husass. Har. Rasmussen, Barberm. Kurt Rasmussen, Murersv. 2 53 S. J. Sørensen, Redaktionss. 2 55 Else Knutzen, Socialraadgiver 266 Anna Christine Hald, Tandl. 322 Laurine Larsen, Lærerinde 682 J. Chr. Pedersen, Boghdmedhj. 18 Erik Køie, Tandlæge Ingrid Jørgensen, Husass. J. Marie Andersen, Købmd. Kaj Jacobsen, Typograf N. J. Nielsen, Assurandør Erik Hoff-Clausen, Købmd. 2 56 Elna Johansen, Papirarb. 2052 31 107 328 3924 99 P. Christoffersen, Aldersrenten. 2 A. T. Christensen, Chauffør 254 2 58 Jens Thirslund, Keramiker Jens Thirslund, Tegner Lars Thirslund, Medhj. 601 6 0 59 H. J. Jensen, Beslagsmedem. 967 Edda Jensen, Kontorist 173 Joh. Frederiksen, Aldersrenten. 2 2 61 K. K. Rasmussen, Handelsag. 2566 Betty Rasmussen, Kontorist 24 2 62 J. P. Jacobsen, Tilsynsf. 731 H. H. Thomsen, Gaardskarl 7 Else Thomsen, Prokurist 359 2 63 Henning Barfoed, Landinsp. 1438 2 64 Ernst Pedersen, Over-Politiass., 564 Oluf Harholt, Lokomotivfyrb. 272 2 66 Anna E. Aagaard, Enkefru 40 Arne Aagaard, stud. jur. 12 Ingolf Månsson, Overtjener 328 2 60 H. P. Hansen, Papirarb. 198 Carl F. Clausen, Barberm. Dagny Clausen, Barnepl. Helga Hansen, Invaliderenten. 6 Th. Hermansen, Aldersrenten. 19 Anna Petersen, Aldersrenten. 2 H. C. Sørensen, Aldersrenten. 49 2 67a J. Hemmingsen, Aldersrenten. 2 J. Steffensen, Aldersrenten. 2 2 68 Anna Kahler, Enkefru 3 Ejler Daugaard, Militærmusiker 65 6 6 Anna Jensen, Syerske V. Rasmussen, Militærmusiker 161 Knud Kæhler, Kaptj. 434 23 2 69 Viggo Hansen, Typograf Poul Jeppesen, Fabrik. H. Jeppesen, Fabrik. Poul Jeppesen, Maskinl. 347 967 992 6 68 68 68 55 49 24 62 95 18 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 179 582 1271 204 9 Jørg. Hansen, Ingeniør 2 67 Fr. Baes, Maskinarb. Carl Baes, Bankass. Knud Baes, Malersvend 6 254 322 148

Frederik T. Bagger Marie S. Bendtisén, Julie Rerthelsen, Hanss Fr. H. Bruun, Ellen M. Christensen, Anders Christiansen, H. P. Christoffersen, Meta Dørge, Ole El. Ellasen, Hans P. Frederiksen, Hans; P. Grandiahl Sophie F. Hansien, Hans Chr. Hansen, Elline Hansen', Anna S. Hansen Karen K. Hansen, Margrethe Hansen, Niels Hansen, Vilhelmine Hansen, Eiler Hansen, Karl W. Hansen, Henriette Hansen, Lauritz Hansen, Ane Marg. Hansen, Ole Jacobsen, Ludvig Jensen, Martha Jensen, Anne Jensen, Maren Jensen, Anna M. Jensen, Anna S. E. Jensen, Jensime Jeppesen, Marie K. Johansen, Ane M. K. Jørgensen, Niels F. Jørgensen Ane M. Knudsen, Edla M. Larsen, Laura E. Larsen, Petrine Larsen, Jens Larsen, Heinrick R. Lunau Thora Luttermann, Anna M. F. Madsen, Niels P. Mathiesen, Hans Mikkelsen, Hans Chr. Nielsen, Rs. P. J. Nielsen, Johanne Nielsen, Peter J. Nielsen, Dorthea Nielsen, Anna M. Olsen, Lars Pedersen, Hans P. Petersen, Ane M. Petersen, Carl C. Pedersen, Christine Pehrson, P. Marie Rasmussen, Hans P. Rasmussen, Laurits P. Stange, Elisabeth A. Steenberg, Birthe M. Svahnstrup, Søren Sørensen, Betty Fersbøl, Sygepl.

do. dø. dø. do. dø. do. do. do. do. dø. do. dø. dø. dø. do. do. do. do. dø. do. dø. dø. dø. dø. do. do# dø. do. do. do. do. do. do. dø. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do.

Erna M. Andersen, Kokkepige 55 Ane M. Hansen, Økonoma 483 248

13

70 H. S. Blunch, Togfører 198 Aksel Johansen, Maskinarb. 303 Ida Jacobsen, Enkefru 72 Knud Jacobsen, Lagermedhj. 6 71 K. Alfr. Emilius, Overportør 235 M. J. Gyes, Stationsarb. 68 M. S. M. Saurmilch, Enkefru 18 Carla Saurmilch, Kassererske 222 Edith Thomsen, Ekspeditr. 279 72 Chr. T. Sørensen, Overportør 254 Kr. V. Jensen, Ekstra-Arb. 235 73 Børge Faber, Overlæge 2659 Minna Petersen, Husass. 37 74 C. Hemmingsen, Overbetjent 483 G. Hemmingsen, Ekspeditr. 167 H. P. Hemmingsen, Mekaniker 19 Farvergade. 1 Anna Nicolaisen, Aldersrenten. 2 Gerner Nicolaisen, Tømrer 217 2 Peter Nicolaisen, Værkfører 372 Kaj Larsen, Remisearbejder 328 3 N. Christensen, Vaskeriejer 427 S. B. Wasmann, Optiker 107 Jens Jensen, Bagersvend 223 Hans Langkjær, Officiant 192 4 Niels Poulsen, Støberiarbejder 179 5 Anna Schunck, Aldersrenten. 2 Carl Schunck, Arbejdsmand 49 J. Jakobsen, Arbejdsmand 3 V. Pedersen, Lagerarbejder 161 Birtha Jørgensen, Husbest. 0 Anna Petersen, Aldersrenten. 2 Svend Petersen, Arbejdsmand 117 Kjeld Larsen, Tømrer 204 Vilh. Larsen, Havemand 111 7 H. Petersen, Socialinspektør 1072 Flemming Svarre, Lærling 12 C. Rasmussen, Handelsagent 114 J. P. Jensen, Aldersrentenyder 2 Ervin Jørgensen, Elektriker 89 H. P. Andersen, Grønthandler 42 Carl Nielsen, Fotograf 201 7a Volmer Larsen, Lærling 12 Poul Svarre, Typograf 6 M. A. Jørgensen, Speciallæge 2126 9 H. Munk Petersen, Ekspedient 620 Frede Busk, Mekaniker 114 Keld Petersen, Hestehandler 74 Jørgen Lindager, Disponent 713 11 Chr. Jørgensen, Købmand 1308 390 Poul E. Borring, Fyrbøder Fasanvej. J. P. Hansen, Landmand Poul Hansen, Lærling Harry Hansen, Arbejdsmand Axel Danholt, Overofficiant Hans Danholt, Pensionist C. V. Petersen, Pensionist 45 Laura Jensen, Husbestyrerinde 3 O. Hansen, Kasemefunktionær 427 H, M. K. O. Plambech, Fru 2 Peder Nielsen, Officiant 130 111 0 44 465 235

Fixvej. 1 Aage Johansen, Forstander 142 3 N. P. Nielsen, Aldersrentenyder 18 Herved K. Henriksen, Arbmd. 117 Maurits Henriksen 9 4 Chr. O. Rasmussen, Former 111 Jens Thisted, fhv. Togfører 111 5 Sv. B. S. Andersen, Papirarb. 129 H. Frederiksen, Urmager 347 Wagner Frederiksen, Snedker 167 6 Johanne Rasmussen, Enkefru 3 Esther Rasmussen, Træarb.ske 18 Ole Kr. Petersen, Papirarb. 253 Karl O. Petersen, Medhjælper 9 ' Henry R. Andersen, Arbmd. 39 Poul Arthur Petersen, Bud 5 7 L. P. Olsen, Pottemagersvend 44 Anna Olsen, Husbestyrerinde 5 8 Oluf Johs. Olsen, Tømrersv. 198 Leif Espensen, Ekstraarbejder 142 Carl S. Espensen, Papirarb. 372 9 Knud T. Bodial, Pottemagersv. 124 Jens P. Jensen, Arbmd. 126 10 Jørg. Chr. Olsen, Skomagerm. 70 11 G. P. Petersen, Joumalfører 694 Ellen M. Petersen, Telefonist 228 12 C. V. Hansen, Fabrikant 253 13 Johanne J. Petersen, Husmoder 0 Sv. Aa. Jørgensen, Arbmd. 4 Thora Larsen, Enkefru 3 Willy T. Larsen, Kontorass. 309 14 Chr. Johansen, Papirarb. 291 Mary Johansen, Syerske 11 Ellen D. Petersen, Medhjælper 24 Axel N. Petersen, Bud 5 15 Nikoline M. Nielsen, Enkefru 6 Olaf J. Rasmussen, Tømrersv. 5 16 E. Mortensen, Cyklehdlr. 1116 Gerda Mortensen, Husass. 0 17 N. Johansen, Viceinspektør 793 Erling Johansen, Maskinlærl. 18 18 Jac. Jacobsen, Maskinarb. 309 Poul C. Lund, Træarb. 272 Jens Chr. Jensen, Arbmd. 160 Th.s V. Jørgensen, Arbmd. 83 19 And. Kr. Hansen, Overportør 272 Knud E. Hansen, Træarb. 377 Erik Edm. Hansen, Træarb. 272 20 P. Simon Hansen, Konsulent 291 21 Chr. Jensen Petersen, Typograf 408 Ellen Marie Petersen, Invaldrtn. 5 22 Kr. Essendrop, Lærer 563 Fredensvej. 1 Niels Juel Larsen, Købmand 76 Laif Jørgensen, Træarb. 124 Hans C. I. Pedersen, Arbmd. 124 3 Peter Petersen, Papirarb. 327 4 Th.s J. Oulund, Pensionist 39 Emmy Oulund, Husass. 20 Henry Jørgensen, Bager 83 5 Aksel V. Andersen, Mekaniker 129 S. Christoffersen, Blikkensl. 18 6 Jørg. Johansen, Sadelmagerm. 43 Maja Jensen, Dameskræderinde 3

14

7 Hans P. Jensen, Arbmd. Kaja Jensen, Husass. Ole Larsen, Papirarb. Anna K. Jensen,.Invalidertn. 9 9 M. K. Lauridsen, Motorfører 372 9a L. Peter Hansen, Pensionist 70 G. Fylking, Danselærer 278 10 Niels Petersen, Papirarb. 327 Jørg. N. Hansen, Slagteriarb. 129 11 J. Chr. Larsen, Aldersrtn, 11 12 Jens C. Pedersen, Arbmd. 179 Nancy F. Pedersen, Ekspeditrice 9 Hans Chr. Olsen, Karetmager 6 13 H. Fr. Christensen, Rentier 3 14 Ejner B. Christensen, Gartner 47 15 Holg. Petersen, Maskinarb. 198 Karen M. Petersen, Aldersrtn. 2 16 Lars Heri. Andersen, Arbmd. 16 Grethe Sørensen, Husass. 15 E. B. Petersen, Handelsmand 3 ' Hans Sørensen, Sømand 74 16a Knud Andersen, Chauffør 94 Sv. G. Andersen, Savværksarb. 39 Børge Thomsen, Tjener 99 17 Chr. L. Andersen, Papirarb. 309 Gudrun Andersen, Husass. 55 18 Mads Petersen, Assistent 347 Niels J. Petersen, Lærling 104 Edith Petersen, Kontorelev 30 H. Chr. Hansen, Aldersrtn. 24 19 Jacob A. Christensen, Aldersrtn. 2 Dagmar Daugaard, Husass. 11 20 Vald. Petersen, Aldersrtn. 11 Gerda Petersen, Husass. 5 21 P. Jens Nielsen, Gartner 42 Eli M. T. Larsen, Arbmd. 17 22 Maren K. Nielsen, Aldersrtn. 2 Sv. Aa. Nielsen, Gartner 36 23 Bodil K. Olsen, Alderstrn. 2 S. Aage Olsen, Former 248 Amalie Hansen, fhv. Sygeplejer 5 24 Karl V. Olsen, Papirarb. 235 Fred. Hansen, Arbmd. 11 Sv. Aa. Hansen, Arbmd. 173 25 N. P. Olsen, fhv. Parcellist 72 Else Mortensen, Husmoder 3 26 L. C. Jacobsen, Aldersrtn. 2 27 Hans Jensen, Overportør 291 28 Anton M. Hansen, Portner 216 Poul C. Hansen, Tømrersvend 173 Aksel Andersen, Maskinpasser 39 29 H. Schwartzbach, Murersvend 216 Jens S. Andersen, Arbmd. 17 Max G. Hansen, Chauffør 179 Fred. Johansen, Fiskehandler 15 Jørg. Rasmussen, Tømrersv. 195 29a Chr. F. Hansen, Ejendomshdlr. 79 . Knud L. Hansen, Disponent 340 Alis Hansen, Klinikfrøken 5 A. Spiermann, Bogholder 253 30 Marius L. Jensen, Papirarb. 272 Kirstine Petersen, Aldersrtn. 2 Freiasvej. 4 Peter Christensen, Murerarb. 105 B. Christensen, Blikkenslagersv. 173 16 5 216

Inga Christensen, Syerske K. Møller-Petersen, Arb.ske Elsine Willumsen, Arb.ske Olga O. B. Hansen, Enkefru

6

80 198 12

Friggasvej. 1 Alb. Hansen, Tømrersvend Axel Hermansen, Tømrersv. Børge Hermansen, Træarb. Carl Hansen, Arbmd. 2 Ernst G. Petersen, Murerm. 3 Carl Hansen Møller, Bybud 6 Edgar Petersen, Mekaniker Thv. Petersen, Aldersrenten. Martha J. Petersen, Enkefru 8 Harald Hansen, Handelsm. Ellen Pedersen, Arb.ske Mary Pedersen, Husass. Laura Jensen, Aldersrenten. 2 Lars P. Jensen, Invaliderenten. 6 Jensine Kristensen, Fru o Har. B. Hansen, Kommis 39 Rs. Thorkildsen, Aldersrenten. 2 Fyensvej. 1 Lars Mortensen, Træarbejder 111 Erik Friman Larsen, Arbmd. 17 Hans P. Nielsen, Cementstøber 179 Einer Marius Hansen, Arbmd. 17 Kaj Oluf C. Larsen, Papirarb. 198 Maren Sofie Jensen, Aldersrent. 2 2 Mette M. Jensen, Aldersrenten. 2 H. Schwartzbach, Formand 309 Niels Otto Larsson, Former 113 Fr. Larsson, Mælkeforhandler 24 Erik Villy Larsson, Bud 11 Haugbart Kristensen, Glasarb. 124 Wagner C. Jensen, Træarb. 253 Jenny K. Jensen, Arbejderske 5 Carl Jørgensen, Glasarb. 130 3 Chr. Fr. Olsen, Aldersrn. 2 Ingemann Hansen, Slagtersv. 39 Harry E. Rasmussen, Arbmd. 129 Charles Larsen, Chauffør 17 Ove H. Hansen, Maskinarb. 253 ThorkildM. Petersen, Arbmd. 111 4 Helmer S. Larsen, Kommis 92 Mathias Nielsen, Telefonmontør 235 Chr. Nielsen, Lærling 5 Anna Petersen, Husass. 11 Sv. Aa. Amstrup, Tjener 390 Karl A. Friis, Officiant 99 Hans Jensen, Aldersrenten. 2 G. Æ. Jensen, Lagerarbejder 228 5 Ch. Thybo Nielsen, Skrædersv. 675 Poul V. Nielsen, Skrædersvend 18 Anton Patuel, Uldhandler 44 F. Leonhard Larsen, Portør 173 Helge Kristiansen, Træarb. 142 H. Ravnstrup, Kunstmaler 223 Emil B. Jørgensen, Hovedagent 272 7 Hjalmar Hansen, Gartner 5 Ejner Sv. A, Olsen, Arbmd. 17 Rakel Berthelsen, Husass. 5 Fred. Emil Jensen, Arbmd. 5 ig 43 198 12 161 310 2 3 3 17 i£

g

15

44 Chr. Jensen, Faktor 46 Søren Kjær, Skræder 48 Jens P. Nielsen, Rentier 49 Erling Rasmussen, Lærer Knud Jensen, Maskinmester 50 Jens Andersen, Vognmand Esther Dunk, Husbest.inde 51 P. Alfr. Nielsen, Tømrersv. 198 Edith Else Nielsen, Kontorass. 148 Bernt Brandelev, Bankass. 347 52 L. Chr. Nielsen, Papirarb. 72 Lars A. Jensen, Fabrikarb. 97 Ingeborg Jensen, Ekspeditrice 19 53 Math. J. Christensen, Enkefru 142 Johs. M. Christensen, Assistent 347 55 Georg Joh. Øskov, Togfører 409 Maren Christensen, Husejerske 279 57 Oluf J. Teilmann, Lærer 545 59 Ejner S. Hansen, Assistent 235 60 Hans Rasmussen, Aldersrenten. 2 Sv. Christiansen, Støberiarb. 42 Karl G. Hansen, Chauffør 117 61 Ejnar F. Pedersen, Chauffør 95 Chr. Petersen, Lærling 6 Hans P. Jørgensen, Skrædersv. 142 63 Erik Jacobsen, Papirarbejder 675 Niels Chr. Jensen, Papirarb. 347 65 Jens Peder Nøhr, Malersvend 74 67 Johs. A. Sørensen, Togbetjent 161 Vilh. Andersen, Overportør 254 Sigrid Andersen, Kontorist 12 69 Herb. Chr. Petersen, Bestyrer 161 70 Henning A. Wahl, Kontorass. 254 Advind F. Henriksen, Kommis 229 Jens P. Pedersen, Papirarb. 161 Børge Petersen, Typograf 198 89 Oluf Pedersen, Bestyrer 713 Grethe Pedersen, Kontorelev 55 Hedvig Pedersen, Husassistent 62 Magda H. Jensen, Husassistent 62 Mary Christiansen, Husassist. 68 Bodil Andersen, Husassistent 37 Poul L. Oxenbøl, Opsynsmand 279 Glentevej. 11 Hans Rasmussen, Fabriksarb. 111 13 Johs. H. Jensen, Tømrersv. 80 15 Viggo Jacobsen, Papirarb. 99 17 Aage Chr. Olsen, Fyrbøder 111 18 Frede J. Rasmussen, Tømrerm. 198 19 Knud Christensen, Assistent 80 21 Edv. Johannesen, Tømrersv. 44 23 Harry Jørgensen, Snedkersv. 272 Godthaabs Allé. 2 Magnus Hansen, Havneass. 427 Ane Jacobsen, Aldersrenten. 2 Carl Jacobsen, Savskærer 322 Poul Jacobsen, Savskærer 291 Rolf Andersen, Savskærer 390 Harald Sørensen, Arbejdsmand 111 4 Axel Houmaae, Malermester 1438 446 235 582 17 272 179 446 1252 Heinrich Pedersen, Toldass.. Rodin E. Hansen, Ekspedient 62

Kr. V. Rasmussen, Arbmd. 9 Karl Viktor Nielsen, Træarb. 124 Jens P. Rasmussen, Aldersrtn. 2 Gallemarksvej. 1 R. Ambjørn Jensen, Papirab. 198 J. Chr. Lange, Aldersrenten. 2 2 K. V. Møller, cand). phiarm. 563 3 P. Hartvig Meyer, Typograf 291 J. A. Nielsien, Chauffør 179 Ib G. Nielsen, Læri. 9 4 J. A. Tragårdh, Skræderm. 272 Gosta Tragårdh, Skrædersv. 6 Marie S. Hansen, Assistent 576 5 Rs. Chr. Jensen, Overportør 201 A. O. Nielsen, Maskinarb. 130 6 Laurits Andersen, Entrepr. 818 Poul Andersen, Entrepr. 731 7 H. J. Andersen, Papirarb. 70 N. Chr. V. Nielsen, Arbmd. 12 Karl L. H. Nielsen, Læri. 6 Hans Nielsen, Elektriker 167 8 Jobs. Harden, Bagerrn, 508 9 N. Chr. Hansen, Papirarb. 179 Anna M. Petersen, Husmoder 3 Sv. Aa. Petersen, Typograf 279 Chr. Holger Petersen, Malersv. 186 10 Christian E. Jensen, Malersv. 80 Kr. J. Hansen, Arbmd1. 6 Johs. Hansen, Arbmd. 105 Ruth Inger Hansen, Frk. 12 Oskar Rasmussen, Arbmd. 42 Arnold Sørensen, Arbmd. 124 11 Chr. O. Christensen, Købm. 372 Aksel Hansen, Tjener 99 12 P. Hjortsø, Kontorist 322 A. R. Hansen, Syerske 12 Anna I. Hansen, Syerske 12 13 Carstensen-Egeberg, Kontroll. 93 B. Carstensen-Egeberg, Typ. 322 I. Carstensen-E!geberg, Elev 6 15 Otto Sager, Maskinm. 942 Jørgen Sager, Maskinlærl. 6 16 L. V. Stigsgaard, Overbetj. 446 Henning Stigsgaard, Læri. 6 17 N. Rasmussen, Aldersrenten. 2 Ingeb. Rasmussen, Husass. 6 18 Chr. Damilund, Barbarrn. 235 J. Jensen, Aldersrenten. 2 19 Harry Grandahl, Smedesv. 161 Chr. Brandt, Maskinsmed 446 V. J. Brandt, Kommis 186 20 Chr. Jørgensen, Skrædersv. 142 Frank L. Jørgensen, Bageri. 18 21 Carl Hansen, Mælkeforh. 45 Knud Jensen, Typograf 328 23 Ch. Mortensen, Murerm. 254 Axel Surland-Hansen, Lærer 409 Filip Mortensen, Murersv. 6 25 O. E. Petersen, Snedkersv. 126 Sv. E. Iversen, Chauffør 80 27 J. Chr. Sførgaard, Murerm. 2387 33 Knud Christensen, Fabrikant 86 44 Henry Blilow Olsen, Entrepr. 2163 Hilmer Biilow Olsen, Kontorelev 12

16 5 Poul Pedersen, Lagerforvalter 1029 Sv. Aa. Olsen, Malersvend 359 Marie Larsen, Kogejomfru 62 6 Villiam Petersen, Repræsentant 198 J. J. V. Køser, Optiker 582 7 Hansine Jensen, Syerske 9 Ejnar Jørgensen, Chauffør 217 Anna Pedersen, Husmoder 6 Ellen Pedersen, Kontorassistent 502 Ada Jørgensen, Elev 6 9 Jens C. Dehn, Husejer 142 Anna Haaning, Husbestyrerinde 21 Ejler Rasmussen, Skomagersv. 179 Karen K. Jensen, Frk. 6 10 Svend Aage V. Pedersen 1326 12 L. M. Larsen, Arbejdsmand 217 Alfred Larsen, Maskinfører 390 Mary Petersen, Husmoder 0 13 Hansine Hansen, Husmoder 9 Sofus Jensen, Invaliderenten. 17 14 Johs. Nielsen, Bladforhandler 390 Grethe Nielsen, Ekspeditrice 12 Anna Jeppesen, Amtstuekass. 235 15 Rs. Rasmussen, Skræderm. 83 Gerda Rasmussen, Bogbinderm. 148 16 Carl Chr. Nielsen, Chauffør 44 Carl C. Nielsen, Bud 21 N. H. Sørensen, Slagteriarb. 372 Børge Larsen, Papirarbejder 40 Hans Andersen, Arbejdsmand 161 17 J. P. Jensen, Klasselotterikoll. 40 Hansine Jacobsen, Husmoder 6 Johanne Jacobsen, Kontorass. 105 18 Karl Carstensen, Typograf 272 H. P. Carstensen, Aldersrenten. 24 Inger Carstensen, Ekspeditrice 24 19 Niels Thybo, fhv. Købmand 136 M. J. Christiansen, Arbmd. 117 20 Andr. Jensen, Typograf 390 Carl Petersen, Havneformand 545 Jens P. Petersen, Mekaniker 142 Louis Hansen, Typograf 347 Edith Madsen, Damefrisørinde 49 21 R. V. Johansen, Maskinmester 601 Peter Johansen, Arbejdsmand 6 22 C. Ammitzbøl, Officiant 136 K. Hansen-Hviid, Enkefru 4 I. Hansen-Hviid, Frk. 12 Ernst F. Hansen, Kontorass. 95 Inga Hviid, Husass. 9 23 J. P. Petersen, fhv. Bankdir. 142 Johannes Hansen, Servetrice 24 Georg Sauer, Malermester 694 Jens Andersen, Slagter 43 24 P. V. Jensen, pens. Postpakm. 93 Julie Jensen, Telefonist 161 25 J. Jensen, pens. Oversergent 136 26 J. P. Nielsen, Arbejdsmand 70 H. Hemmingsen, ps. Overpostb. 483 Emmy Hansen, Husass. 15 27 Ane K. Nielsen, Enkefru 126 Laners Nielsen, Bankbogholder 520 Anna Nielsen, Husass. 6 Gormsvej. 1 Hans Nielsen, Papirarbejder 254

2 Jørgen Christensen, Aldersr. 18 Anders Larsen, Papirarbejder 235 3 Karoline Petersen, Invalider. 6 Peter Jensen, Aldersrentenyder 2 Ludvig Larsen, Arbejdsmand 111 Niels Hansen, Gartner 16 Estrid Larsen, Husassistent 6 Gottliebsvej. 1 Svend Hansen, Lærer 507 3 Hans P. Hansen, Slagter 44 4 J. Heinr. Rasmussen, Arbmd. 104 N. Chr. Mortensen, Arbmd. 83 Inger Mortensen, Ekspeditrice 30 5 Aksel Frederiksen, Arbmd. 179 Augusta S. Petersen, Enkefru 2 Svend Pedersen, Gartner 241 6 Aksel Hansen, Papirarb. 359 Bodil H. Hansen, Husbest.inde 5 Oscar Ove Hansen, Medhjælper 241 Harald V. Hansen, Arbmd. 94 7 Hans Andersen, Aldersrenten. 2 Karen L. Jensen, Papirarb.ske 83 8 H. Chr. Petersen, Mælkehandler 88 9 Erik A. Nielsen, Viceinspektør 620 10 Laur. Ditlevsen, Aldersrenten. 2 Ingeb. Ditlevsen, Husass. 30 11 Karl A. M. Larsen, Værkfører 372 Inge Larsen, Defektrice 30 Gunner Frederiksen, Skrædersv. 104 12 K. Jul. Petersen, Telefonmontør 291 13 Holg. Rasmussen, Bestyrer 372 14 Carl O. Jensen, Gaardskarl 70 15 O. I. Christiansen, Maskinfører 427 G. Christiansen, Postkontorist 99 17 M. A. Borring, Pensionist 253 J. Holm Nielsen, Papirarb. 327 Gramsvej. 1 Georg Jensen, Malermester 291 2 Hans C. Hansen, Former 39 Kaj V. Hansen, Snedkersvend 241 P. M. Hansen, Kommis 6 Georg Hansen, Former 372 Anna Kann, Aldersrentenyder 2 Peter T. Jensen, Købmand 6 Peter Pensen, Ekspedient 6 3 Niels J. Hansen, Gasværksarb. 347 Poul Erik Hansen, Gartner 291 4 Jens P. Petersen, Papirarb. 198 5 Frederik Sørensen, Lærer 601 Aksel Sørensen, Lærer 6 6 Gert Petersen, Keramikarb. 198 Marie Petersen, Aldersrenten. 2 7 Karl Larsen, Arbejdsmand 93 8 Hartvig Rasmussen, Chauffør 291 Anna Hansen, Syerske 24 10 Knud Christensen, Smedesvend 310 Fouline Larsen, Husmoder 17 14 Svend Reckendorff, Mekaniker 235 Søren Jakobsen, Vognmand 18 Henry Hansen, Mekaniker 142 Karl Jensen, Arbejdsmand 191 Chr. Petersen, fihv. Slagteriarb. 3 Ejner Christiansen, Arbejdsm. 124

17 16 Aksel Larsen, Maskinarbejder 217 H. C. Hansen, Bog-holder 582 Helge Hansen, Typograf 198 Frode Hansen, Lærling 15 18 Jens Petersen, Civilingeniør 657 Marius Thuesen, Lærer 483 Grimstrup Børnehjem. Christine Hemmingsen, Fors-t. 272 Fanny Larsen, Barneplejerske 94 Grethe Olsen, Barneplejerske 104 Kirsten Christensen, Med'hj. 107 I. A. Christoffersen, Barnepl.elev 5 Inger Petersen, Barnepl.elev 24 Martha Pedersen, Barneplejerske 5 Inger Hallasmøller, Barnepl.elev 5 Rigmor Christensen, Barnepl.elev 9 Ellen Henriksen, Husass. 43 Helga Knudsen, Barneplejerske 5 Gustav Christensen, Medhjælper 15 Grimstrupvej. 2 Leopol Thomsen, Papirarbejder 793 Carl Jacobsen, Træarbejder 5 Harry A. Skou, Medhjælper 5 H. Thomsen, Medhjælper 5 6 Albert Christensen, Arbmd. 347 Hedvig Christensen, Eksp. 30 Niels M. Lykke, Kedelpasser 464 Erling Lykke, Arbejdsmand) 11 7 Emma Koch, Rentier 160 7a Svend Høglund, Telefonmontør 235 8 Oluf Wagner, Papirarbejder 327 Agnes Hansen, Aldersrentenyder 2 9 Ingeborg Larsen, Fabrikant 45 10 Peter Pedersen, Gasværksarb. 309 N. C. E. Hansen, Arbejdsmand 99 11 Emil Petersen, Malermester 1127 12 Ejnar Hemmingsen, Arbmd. 4 Jens Henriksen, Tømrersvend 79 13 Holger Petersen, Papirarb. 160 H. C. L. Kristensen, Papirarb. 235 14 Valdemar Clausen, Møllersvend 99 H. Møller, pens. cand. pharm. 198 15 Evald Petersen, 'Snedkersvend 291 Leif Rasmussen, Politibetjent 142 16 Hans Fr. Petersen, Typograf 327 H. E. Petersen, Elektriker 11 L. P. M. Christensen, Skomager 17 17 Spang Pedersen, Repræsentant 638 Volmer Bruun, Telefonmontør 235 Bodil Bruun, Husassistent 5 18 Sigfred Jørgensen, Former 347 Anton Spottog, Kedelpasser 235 19 Albert Nielsen, Snedkersvend 111 20 Carl Nielsen, Telefonmontør 235 Leon Rasmussen, Isolatør 99 21 Carl Paulsen. Former 526 Knud E. Poulsen, Snedkersvendi 185 Erik Paulsen, Lærling 5 22 Julius Jensen, Overmontør 327 Gerda Jensen, Husassistent 5 Villy Jensen, Mejerist 0 Leo Nielsen, Telefonmontør 198

23 Aksel Albrektsen, Tømrerm. 253 Karl Kristiansen, Snedkersvend 142 Sigrid Kristiansen, Husassistent 30 24 Helge Olsen, Slagtermester 117 Chr. Romme, Købmand 72 25 Henry Christiansen, Isolatør 620 26 Jean Jensen, Ejendomshdl. 129 Frederik Larsen, Købmand 11 27 Anders Andersen, Rentier 117 P. Christensen, fhv. Tjener 0 30 Peter Andersen, Papirarbejder 600 32 M. Stenberg, Papirarbejderske 92 Edel Stenberg, Husassistent 9 Knud Ring, Murersvend 216 34 Anna Hansen, Aldersrentenyder 2 35 Hans Christensen, Cyklehdl. 818 36 Laura Nielsen, Papirarbejd.ske 119 Kaja Nielsen, Husassistent 11 Johannes Johansen, Arbejdsmd. 39 Bent Nielsen, Bud 11 37 Frederik Clausen, Kontorbest. 76 Hans Clausen, Fotograf 15 J. H. Lindegaard, Baadebygger 129 Ch. Larsen, Aldersrentenyder 2 Svend Madsen, Papirarbejder 160 39 Ch. Petersen, Husejer 3 Elly Petersen, Ekspeditrice 5 N. V. Haupt, Papirarbejder 309 Hans Petersen, Invaliderenten. 11 Hans Lorentzen, Murermester 11 40 Hugo V. Kahle, Farvermester 1116 Elly Hansen, Husassistent 11 42 Ernst Pinkert, Elektriker 160 53 Alfred Nielsen, Aldersrentenyder 3 Anna Petersen, Aldersrenten. 2 Hans Olsen, Arbejdsmand 76 Thorolf Andersen, Smedem. 545 55 Svend 1 Andersen, Lærling 5 Niels Jensen, Former 372 Kai Jensen, Mekaniker 142 C. J. Sørensen, Chauffør 179 Niels Sørensen, Arbejdsmand 5 61 Johannes- Ring, Fabriksarb. 160 Hans Ring, Medhjælper 11 Aage Ring, Bud 9 63 J. G. Johannessen, Arbmd. 44 Viggo Johannessen, Mekaniker 173 Hans Larsen, Arbejdsmand 9 65 Niels Petersen, Brugsforenjbst. 620 Viktor Mortensen, Kommis 94 65a Carl Jensen, Papirarbejder 142 67 Rigmor Skov, Lærerinde 607 67a S. Andersen, Telefonformd. 464 69 Aage Jensen, Hønseriejer 38 Jens Rasmussen, Landmand 545 Charles Rasmussen, Landmand 55 L. P. Larsen, Gaardejer 1233 H. Walther Larsen, Medhjælper 160 Bruno Larsen, Medhjælper 88 Grethe Larsen, Husassistent 0 Niels P. Olsen, Arbejdsmand 94 Grønnegaarden. 2 Peter Petersen, Chauffør 198 Ella Jensen, Fru 3

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60

Made with FlippingBook - Online magazine maker