Kirkkolaiva nro 15/2018

Seurakuntavaalien vaalipäivä ensi sunnuntai 18.11. Kemissä ja Keminmaassa voi äänestää vain omassa srk-keskuksessa klo 11-20. n Seurakuntavaalien ennakkoäänestäjiä Kemissä oli 1 005 eli 8,5 %, kun neljä vuotta sitten äänesti prosentin verran enemmän (9,5%). Keminmaalla äänesti ennakkoon nyt 560 (10,7 %), lähes saman verran kuin 2014 (11%).

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 15 • 14.11.-5.12.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Piispa Jukka Keskitalo  vihittiin virkaan

n Oulun hiippakunnan uusi piispa Jukka Keskitalo vihittiin ja siunattiin virkaansa Jumalan sanalla, rukouksella ja kätten päällepanolla Oulun tuomio- kirkossa viime sunnuntaina. Vihkimisen toimitti arkkipiispa Ta- pio Luoma . Avustajina olivat kirk- komme ja hiippakuntamme yhteis- työ- ja sisarkirkkojen piispat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta sekä Tansaniasta. Pyhän tekstin lukivat pääministeri Juha Sipilä sekä saameksi saamelais- käräjien puheenjohtaja Tiina Sani- la-Aikio . Saamenkieli kuului messussa myös esirukouksessa ja lopuksi piispa Keskitalon Herran siunauksessa . Monen todellisuuden hiippakunta Piispa Jukka Keskitalo kuvaili saarnas- saan hiippakuntaansa: Pohjoinen hiippakunta. On siinä le- veyttä ja laajuutta: Keski-Pohjanmaan jokilaaksoista ja rannikkoseuduilta ai- na pohjoisimman Lapin tuntureille asti. Koillismaan ja Itä-Lapin rajaseudulta aina Länsirajalle ja Käsivarren peuka- lonpäähän saakka. Pohjoinen hiippakunta. Mahtuu siihen monta todellisuutta: kasvavia yliopistokaupunkeja ja vähenevän väestön paikkakuntia. Alueita, jois- sa rakentamisen äänet kuuluvat lähes lakkaamatta ja laajoja erämaita, joissa kulkija on vaarassa kuulla jopa omat ajatuksensa. Pohjoinen hiippakunta. On siinä hengellistä juurta ja luonnetta: kansan- kirkollisuutta parhaimmillaan, jolloin kotiseurakunta on rakas ja läheinen. Mutta myös monikulttuurista ja moni- uskontoista miljöötä, jossa kirkko on joka hetki haastettuna. Rippikoulun muistot kantavat Piispa kuvaili myös kotiseutuaan: Tämän Pohjoisen hiippakunnan län- tisellä rajalla, mahtavan Tornionjoen, Väylän , varrella olen minäkin lapsuu- den ja nuoruuden eväät saanut. Karungin kirkosta nousevat vä- kevänä mieleeni rippikoulumuistot. Ajelin 7 kilometrin matkan kirkkoon Solifer -mopolla. Konfirmaatiossa yhdessä lausuttu ”tahdon”- lupaus on myöhemmässä katsannossa osoittautunut tärkeäm- mäksi kuin silloin tajusinkaan. Keskitalo viittasi piispanvihkimyk- sen kysymyksiin, jotka alkavat: ”tah- dotko”? - Kuten vuosikymmeniä sitten Ka- rungin kirkossa, saan vastata tuohon kysymykseen seurakunnan keskellä ja sen esirukousten kannattelemana.

Keskiviikkona 28.11. klo 17.30 seurakuntakeskuksessa (Kirkkopuistokatu 11) Koko perheen tapahtuma Joulun askelin

Kemin muut tapahtumat: sivut 5 ja 6

Lapin aiheet tunnuksissa: Piispa Keskitalo sai vihkimisen yhteydes- sä piispanviran tunnukset: ristin, sauvan sekä taiteilija Moosa Mylly- kankaan suunnitteleman violetin värisen hiipan ja kaavun sekä sto- lan. Niiden lähtökohtana on ollut vesi, elämän lähde. Silkkisametista tehyä kaapua koristaa myös Tornion jaloteräksestä ja poronsarvesta tehty orjantappurakoru. Vuorikangas on Väylän lohen väristä silkkiä.

DONKKIS KEMINMAAN keskuskoululla 1.-4.-luokkalaisille Tervetuloa sinä ja kaverisi, lasten vanhemmat ovat myös tervetulleita seuraamaan illan kulkua.

perjantaina 16.11. klo 18-20

rakkaus vaatii meitä kilvoittelemaan, että emme eläisi vain itsellemme. Siksi mikään inhimillinen ja ajalli- nen ei ole vierasta kohti iankaikkista päämäärää tähyilevälle pyhiinvaeltajal- le. Ei ilmastonmuutos. Ei pakolaisuus. Ei vanhusten hoidon haasteet. Eivät ih- misoikeuskysymykset. Ei soteuudistus. Ei työttömyys eikä työllisyys, piispa Keskitalo painotti. Piispa muistutti, että kun päästämme ihmiset ja arjen asiat suojauksemme läpi ihollemme, saatamme kohdata sa- man kysymyksen, jonka Jeesus esitti Pietarille Gennessaretin järven rannal- la: Rakastatko sinä minua? On hyvä muistaa, että meidän rak- kautemme on aina vastausta Jumalan rakkauteen, joka on ollut liikkeellä en- sin. Tästä puhuu yksi Uuden testamen- tin hienoimmista kohdista: ”Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syn- tiemme sovitukseksi.

Matka iankaikkisuuteen kulkee läpi rujon maailman Johanneksen evankeliumin tekstistä (Joh. 21:15–17) saarnannut Keskita- lo muistutti, että kirkon ja kristittyjen matka iankaikkiseen päämäärään kul- kee läpi kauniin ja rujon maailman. Iankaikkisen päämäärän tähyile- minen ei saa johtaa siihen, että me pyhiinvaeltajat elämme tulevassa to- dellisuudessa unohtaen tämän hetken kutsumuksen ja haasteet maailmassa. Siksi juuri se arki, jossa elät, on si- nulle mahdollisuus toteuttaa Jumalan antamaa kutsumusta lähimmäisten hyväksi. Kun tiedostamme, ettei kaikki ole vain siinä mitä silmillämme näem- me, johtaa se meidät kristittyinä si- toutumaan siihen mitä ympärillämme näemme. Ja sitoutumaan niihin ihmi- sin, joita elämäämme annetaan. Kristuksen rakkaus kutsuu meitä palvelemaan lähimmäisiämme ja ih- miskuntaa. Enemmänkin, Kristuksen

Lisätietoja www. keminmaanseurakunta.fi ja Ulla Sipola p. 040 5406807

Järjestäjinä Keminmaan seurakunta ja Suomen ev.lut Kansanlähetyksen lapin piiri.

Kultaa, hopeaa ja mirhamia Adventtikonsertti su 9.12. klo 18

Sami Junnonen, huilu Annaleena Porttikivi, piano Olli-Pekka Kajasviita, sello Keminmaan seurakuntakeskus Vapaa pääsy, ohjelma 5€

Keminmaan muut tapahtumat: sivut 4 ja 6

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker