Næstved Byråd 1900-2020

1958 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Thorvald Tidemand (forlod byrådet pga. sygdom 27. marts 1961) Svend Aage Hansen (borgmester fra 4. april 1961)

Malersvend

Maskinpasser

Gylmar Bengtson Peter Christensen Aage Christiansen Knud Tvede Hansen

Tømrer

Klejnsmed Fuldmægtig

Fru

Laura Hansen Børge Larsen

Varmemester Brugsuddeler Maskinarbejder

Regner Schelde Madsen

Otto Lund Petersen

Konservative Folkeparti: Amtsforvalter

Hans Peter Bonde

Repræsentant

Flemming Bach Mortensen

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen

Murermester

Christian Lauridsen

Redaktør

Asger Olsen

1962 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet Borgmester

Svend Aage Hansen

Maskinpasser

Gylmar Bengtson (død 1. januar 1965, afløstes af Frede Knudsen)

Tømrer

Peter Christensen Knud Tvede Hansen

Fuldmægtig

Fru

Laura Hansen Johan Otto Hass

Snedker

Varmemester Arbejdsmand Maskinarbejder Arbejdsmand

Børge Larsen

Holger Petersen

Otto Lund Petersen

Jørn Schæffer

10

Made with FlippingBook - Online magazine maker