Næstved Byråd 1900-2020

Familievejleder

Lindy Nymark Christensen

Lærer

Henning Jensen Villy Jespersen Poul Nielsen Anna Petersen

Politiassistent Maskinarbejder Afdelingsformand

Arbejdsmand Sygehusportør

Poul Skadegaard Petersen

Ditlev Rasmussen

Postbud

Poul Sørensen

Radikale venstre:

Overværkfører

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti: Postmester

Niels Karl Hvidberg

Driftsleder

Frank Martens

Venstre:

Købmand Gårdejer Parcellist Husmoder

Vagn Hansen, 2. viceborgmester

Holger Andersen

Carl Petersen Elise Soelberg

Fremskridtspartiet:

Overlærer

Knud Erik Enggård

Socialistisk Folkeparti: Sekretær

Johnnie Anna-Marie Funder

1978 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen

Snedker

Johan Otto Hass, 1. viceborgmester

Rengøringsassist.

Emmy Andersen

Fuldmægtig

Per Andersen Gunnar Bagh

Faglærer

Familievejleder

Lindy Nymark Christensen

Togbetjent

F. M. Jensen

Lærer

Henning Jensen

13

Made with FlippingBook - Online magazine maker