Næstved Byråd 1900-2020

Forretningsfører Forretningsfører

A. M. Kristensen

Søren Christoffersen

Fælleslisten den Borgerlige: Sagfører

C. J. F. Fester E. Satterup

Købmand

Læge

Maag

Købmand Købmand

L. P. Ferdinand Valdemar Huus

Tømrermester

Aaris

1909 Borgmester

Albert Hänschell

Til byrådet valgtes 13 medlemmer Socialdemokratiet: Redaktør

M. Andreassen Carl Christensen

Bogtrykker

Murerformand

B. Hansen

Fru

Signe Jacobsen

Skrædder

H. R. Jensen

Forretningsfører

A. M. Kristensen

Konservative:

Købmand

Valdemar Huus J. P. Michelsen

Snedkermester

Fru

Skjold

Distriktslæge

Struchmann

Venstre:

Sagfører

Hovmann-Hansen

Fru

Elisa Petersen

1913 Borgmester

P. K. Diderichsen

Til byrådet valgtes 13 medlemmer Socialdemokratiet: Arbejdsmand

H. P. Andersen M. Andreassen H. F. Ellekilde

Folketingsmand

Lærer

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker