Næstved Byråd 1900-2020

1921 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen H. Andersen L. Christiansen

Bageribestyrer

Faktor

Keramiker

Carl Hansen Carl Hansen

Snedker

Murermester

P. Hansen

Lærer

Hermann Nielsen Henriette Petersen

Fru

Blikkenslagermester

C. C. Reitz

Den borgerlige fællesliste: Købmand

Jens Andersen Carl Christensen Christian Elbo

Murermester

Skræddermester

Oversergent

Jeppesen

Fru

Frida Emilia Køster

Konsul

Wilhelm Smith

1925 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen H. Andersen L. Christiansen Carl V. Hansen

Bageribestyrer

Faktor

Pottemager

Snedker

Carl Hansen

Murermester

P. Hansen

Lærer

Hermann Nielsen Frants Petersen

Arbejdsmand

Radikale Venstre:

Amtsfuldmægtig

Andersen

Konservative:

Fru

Kristensen

Repræsentant

Jepsen Kristensen

4

Made with FlippingBook - Online magazine maker