Kildeager 5a, 2680 Solrød Strand

Sagsnr. 2210030.

SALGSPROJEKT

Kildeager 5A

2680 Solrød Strand

Sagsnr. 2210030

Nybyg: Kontorhotel eller Domicil ejendom

800-1.000 m 2

Klar til indflytning medio 2024

Salg af turnkey projekt eller udlejning til kontor som domicil ejendom

OM PROJEKTET KILDEAGER 5A

NØGLETAL

800-1.000 m 2

På en lukket vej i et blandet erhvervs- og boligområde er der nu mulighed for at opføre et kontorhotel på 1.000 m 2 . Projektet er navngivet ” Kildeager 5A ” og er placeret på Kildeager 5a i Solrød Strand. Projektet er tegnet af Hangar 5 og omfatter et 1.000 m 2 flot kontorhotel i en moderne og indbydende stil. Der er lagt fokus på indeklima, minimalt vedligehold og kvalitetsmaterialer. Derudover er der i projektet fokus på de sociale områder, som vurderes til at være et område, der bliver efterspurgt i fremtidens kontorlejemål. Der findes i dag ikke et kontorhotel i Solrød Strand, der kan matche nærværende projekt, hvor en kommende ejer eller lejer vil kunne hverve sig et fuldstændig unikt kontormiljø i kommunen. Solrød kommune er en kommune i vækst og med fokus på erhvervsområdet. Ifølge kommunen skaber iværksættere hvert år over 100 nye virksomheder i Solrød kommune. Kontorhoteller er et voksende segment på kontormarkedet i dag, hvilket blandt andet skyldes den ændrede arbejdsform, hvor medarbejdere i dag arbejder langt mere mobilt end tidligere. Medarbejdere arbejder i dag både lokalt og globalt, hvilket betyder at de arbejder fra flere lokationer. Samtidig er projektansatte og freelancere blevet mere populære, hvilket igen betyder flere og kortere ansættelser.

Bebygget areal

Antal personer på matriklen

70-75 personer

LEJEMÅL

Ejer er klar på at indlede dialog med interesserede lejer, enten som domicil lejere til kontor eller som flerbruger lejemål eller kontorhotel, hvor der udlejes selvstændigt kontor eller åbne kontorpladser. Lejemålet kan opdeles i mindre kontorfællesskaber, således er udlejer ligeledes interesseret i at komme i dialog med operatører af kontorhotel.

Leje pr. m2, ex. drift

Kr. 2.000

Leje pr. bord ved kontorhotels løsning, inkl. drift

Kr. 2.500

SALG

Ejer vil gerne opføre et kontorbyggeri som turnkey projekt. Interesserede købere skal rette henvendelse til NORVIK P/S.

Pris

Til forhandling

Forventet afkast, anslået

6,0%

Interesserede køber til kontor eller lejer til domicil ejendom.

Drift pr. m 2 , anslået

Kr. 350

Kontakt NORVIK P/S for yderligere oplysninger.

Ring 7020 5444 eller skriv til info@norvik.dk.

BELIGGENHED

Afstand i bil:

Kildeager 5A har en central placering tæt på Køge Bugt Motorvej, Solrød Byvej og Tåstrupvej.

Afstand til København: 35 min. Afstand til Odense: 1,5 time

• •

Der er flere busruter i området og Solrød Strand Station ligger i gåafstand til Kildeager 5a.

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software