БРОШУРА ПРОЛЕТ '18

Хитови, юбилейни оферти

15.03.2018-15.04.2018

69 00 108 00

109 00 139 00

36 %

22 %

Спортен екипMNK DRY TRK SUIT • 100%полиестер • Dri-Fit - високотехнологична полиестерна тъкан с микрофибърни влакна, отвеждаща потта от тялото на повърхността на дрехата

Обувки GALAXY 4M / 4W • Горна част от текстил и синтетика • SUPERCLOUD - междинна подметка, осигуряваща мекота • EVA стелка за допълнителен комфорт • ADIWEAR - издръжлив каучук, неоставящ следи по настилката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Детски велосипед 16“ MASTER • Рамка: стоманена • Вилка: стоманена • Спирачки: алуминиеви V-brakes • 2 помощни колела

189 00

239 00 345 00

31 %

Магнитен Велоергометър OPAL • Mаховик: 4 кг • Магнитна натоварваща система с 8 степени • Компютър с голям LCD дисплей • Измерване на пулса, чрез Hand сензори • Макс. тегло на трениращия: 100 кг

LCD дисплей

100кг макс.тегло

маховик 4кг

степени 8

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

ФУТБОЛНИ ОБУВКИ I МЪЖЕ

79 00 97 90

19 %

Обувки LZG 700 X TF • Горна част от синтетична кожа • Puntoflex - позволява на крака правилно да се сгъва и да се връща в изходна позиция

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

118 00

98 00

Обувки COPA TANGO 18.4 TF • Горначастизработенаотсинтетична кожа • Специаленрелефендизайнвпреднатачастзапо-голямконтролвърхутопката • Traxionподметкаосигуряващастабилностимаксималносцеплениес настилката,бездаувеличаванатоварванетовърхукрака

Обувки NEMEZIZ TANGO 17.4 TF • Горначастотсинтетичнакожазапо-добърконтролнадтопката • Безшевнаконструкциязаповчекомфорт • AgilityTouchSkinгорначаст,коятоприлягапокраказапо-голямкомфортпридвижение • Traxionподметка,осигуряващастабилност

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

129 00

129 99

Обувки LEGENDX 7 ACADEMY TF • CalfskinLeather -телешкакожазаоптималенконтактстопката • WebbedCables -системаинтегрираназаедносвръзките,чиятоцеледаподобри стабилносттанакракавобувката • Междиннаподметкаотпяна,разположенапоцялатадължинанастъпалото • Turf(TF) -гуменаподметка,осигуряващапрецизносцеплениезамигновеноускорение

Обувки FUTURE 18.4 TT • Горначастотсинтетичнакожа • Специаленрелефендизайнзапо-голямконтролвърхутопката • Подметкаотгума

КЪМ ПРОДУКТА

137 00

Обувки COPA TANGO 18.3 TF • Горначастотестественакожаисинтетика • Специаленрелефендизайнвпреднатачастзапо-голям контролвърхутопката • МеждиннаподметкаотEVAпяна

КЪМ ПРОДУКТА

149 00

ОбувкиMERCURIALX VICTORY 6 TF • Горначастотсинтетичнакожа • NikeSkinTechnology -mesh-backedsyntheticетънъкматериал,сцелусещаненаблизостдотопката • Шитаподметкавпреднатачастнаобувкатазаповечездравина • Turf(TF) -гуменаподметка,осигуряващапрецизносцеплениезамигновеноускорениеибързи движениянаестествентеренисинтетичнанастилка

2 WWW.SPORTDEPOT.BG

ФЕН ОБЛЕКЛА И ФУТБОЛНИ ОБУВКИ I ДЕЦА

59 00

Детски обувки GOLETTO VI TF J • Горна част от синтетична кожа за по-добър контрол над топката • Traxion подметка, осигуряваща стабилност • Подходящи за изкуствена трева или твърди повърхности

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

79 90

78 00

Обувки JR LEGENDX 7 CLUB TF • Горначастотсинтетичнакожа

Детски обувки X 17.4 FxG J/X TANGO 17.4 TF J • Горначастотсинтетичнакожазапо-добърконтролнадтопката • Подметка,осигуряващадобросцеплениенатерена

• Релефнаповърхностнагорнатачастсъздаватриенезапо-добърконтрол • Шитаподметкавпредниякрайнаобувкатазапо-голямаустойчивост

КЪМ ПРОДУКТА

49 00

49 00

88 00

ТопкаWORLD CUP TGLID • 100%термопластичен полиуретан • Машинношита • Рамер:5

Топка FINALE KIEV CAP • 100%полиуретан • Машинношита • Размер:5

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Детски обувки LZG 700 X TF JR • Горначастотсинтетичнакожа • Puntoflex -позволяванакракаправилнодасесгъваидасевръщавизходнапозиция

34 90

КЪМ ПРОДУКТА

69 00

89 90

ТопкаWORLD CUP TOPR • 100%термопластичен полиуретан(TPU) • TSBE technology - за

Футболна топка PTCH TRAIN • 65%гума,15%полиуретан, 13%полиестер,7%EVA • Размер:5

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

ОбувкиMERCURIAL VORTEX 3 FG • Горнатачастотсинтетичнакожазапо-добърконтролнадтопката • Омекотяващастелка,коятонамаляванапрежениетоотбутоните • Firm-ground(FG) -заизползваневърхутеренсестественатрева

по-добросцеплениеи водонепропускливост

• Размер:5

Голямо разнообразие на фен облекла

49 90

Детска тениска NEYMAR B DRY HERO • 100%памук

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

3

СПОРТНИ ОБУВКИ I МЪЖЕ

79 00 118 00

33 %

Обувки YOURFLEX TRAIN 10MT • Горна част от текстил и синтетика • Memory Tech - стелка за допълнителен комфорт • IMEVA - омекотяваща междинна подметка

КЪМ ПРОДУКТА

59 00

69 00 108 00

36 %

ОбувкиMAN SPORT • Горначастотдишащатекстилнаматерия,осигуряващалекотаигъвкавост • Безшевнаконструкция,коятоосигурявакомфорт • Омекотяващамеждиннаподметка • Релефнаподметка,осигуряващадобросцеплениеснастилката

Обувки SPEEDRIDE 600 III • Горначастоттекстилисинтетика • Puntoflex -позволяванакракаправилнодасесгъваидасевръщавизходнапозиция • Релефнаподметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

78 90

98 00

Обувки LOWCUT SHOE ALPHA • Горначастотмрежестаматериязапо-добравентилация • Безшевнаконструкциязаповечекомфорт • СтелкасMemoryпяна,коятосъздаваусещанезамекота

Обувки DURAMO LITE 2.0 • Горначастоттекстилисинтетика

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• EVAмеждиннаподметказаповечемекота • СтелкаотEVAматериалстекстилнопокритие

99 00 119 00

118 00

17 %

Обувки FLEX ADVANTAGE 2.0-DAYS • Горначаст оттекстилисинтетика • СтелкасAirCooledMemoryпяна -мекаиохлаждащастелка,коятоприема форматанастъпалотоиосигурявакомфорт • Гъвкаварелефнаподметказаотличносцепление

Обувки ELEMENT RACE • Горначастоттекстилисинтетика • Безшевнаконструкциязаповечекомфорт • Cloudfoam -междиннаподметка,осигуряващакомфорт

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

149 99

139 90 159 00

12 %

Обувки IGNITE DYNAMO • Горначастоттекстилисинтетика • IGNITEпянавмеждиннатаподметка,осигуряваща максималнавъзвръщаемостнаенергията • 4DFitрамкавгорнатачаст,коятоподдържакракастабилен

Обувки AIRMAX FULL RIDE T 1.5 • Горначастотмрежестаматериязапо-добравентилация • Flywireтехнология,осигуряващаголямаздравинаистабилностнаобувката • MAXAIRвпетатазаповечемекотаикомфорт

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

4 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПОРТНИ ОБУВКИ I МЪЖЕ

89 90 99 90

10 %

Обувки REVOLUTION 4 EU • Горна част от мрежеста материя за по-добра вентилация • Релефна подметка с flex канали, осигуряваща гъвкавост и добро сцепление с настилката

КЪМ ПРОДУКТА

108 00

108 00

Обувки SPEEDLUX 3.0 • Горначастоттекстилисинтетика • DYNAMICBIOMECHANICS -технологиявподметката,коятоосигурявадобро сцеплениенавсякакъввидтерен • C42 foam–лека,омекотяващапянавподметката

Обувки LITE RACER • Горначастоттекстилисинтетика

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Безшевнаконструкция • EVAмеждиннаподметка

118 00

139 99

Обувки CARSON 2 NATURE KNIT • Горначастотмрежеста,текстилнаматериязадобравентилация • SoftFoamComfortстелка,намаляващазапаряванетонакрака • EVAподметказалекотапристъпване • Релефнаподметказаотличносцеплениеснастилката

Обувки GALAXY TRAIL M • Горначастоттекстилисинтетика • Cloudfoam -междиннаподметка,осигуряващакомфорт • Traxionподметка,осигуряващастабилност

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

119 00

Обувки DOWNSHIFTER 8 • Горначастотмрежестаматериязапо-добравентилация • Безшевнаконструкциязаповечекомфорт • Phylonмеждиннаподметказаомекотяванеикомфорт • Flexканаливподметкатазаповечегъвкавост

КЪМ ПРОДУКТА

149 95

Обувки REMIX • Горнатачастоттекстилисинтетика • Междиннаподметкаизработена отEvaпяназаповечекомфорт • Гуменавъншначастнаподметкатазаповечеиздръжливостисцепление

КЪМ ПРОДУКТА

5

WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБУВКИ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I МЪЖЕ

79 00 108 00

27 %

Обувки V RACER 2.0 • Горна част от текстил и синтетика • Подсилени при пръстите и петата • EVA междинна подметка за повече комфорт

КЪМ ПРОДУКТА

108 00

97 90

Обувки VS JOG • Горначастоттекстилисинтетика • МеждиннаподметкаотEVAпяна осигуряващамекота

Обувки 1973 VII MICRO • Горначастотсинтетика

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Перфориранагорначастзапо-добравентилация • Шитаподметказаповечестабилностиздравина

118 00

Обувки ROYAL CL JOG 2TXT • Горначастоттекстилисинтетика • Нисъкпрофилзапо-голямасвободанадвиженията • Мрежестаматериявгорнатачастзапо-добравентилация • EVAмеждиннаподметказаповечекомфорт

КЪМ ПРОДУКТА

119 00

Обувки COURT ROYALE SUEDE • Горнатачастотестественвелур • Шита,гуменаподметказапо-голяма стабилност

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

127 00

Обувки VL COURT 2.0 • Горначастотвелур,естественакожаисинтетика, взависимостотцвета • Вулканизиранагуменаподметка • EVAстелказаповечемекота

6 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБУВКИ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I МЪЖЕ

99 99 109 99

Обувки TURIN • Горна част от синтетична кожа • Релефна гумена подметка • EVA междинна подметка за повече мекота

КЪМ ПРОДУКТА

108 00

127 00

Обувки TRUE CHILL • Горначастоттекстилисинтетика

Обувки TRACER • Горначастоттекстилисинтетика • Вентилационниотворизаповечекомфорт • Шитаподметказапо-голямастабилностиздравина

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Безшевнаконструкциязаоптималенкомфорт • Декоративнишевовевобласттанапетата • OrtholiteFloatстелка,осигуряващаизключителенкомфорт

128 00

137 00

Обувки CF RACER TR • Горначастотмрежестаматериязапо-добравентилация • Безшевнаконструкция • Сloudfoam -междиннаподметка,осигуряващакомфорт

Обувки ROYAL CL JOG 2PX • Горначастотсинтетика

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• СвалящасеортопедичнастелкасEVAпяна • Релефнаподметказапо-добросцепление

149 00

Обувки NIGHTGAZER • Горначастотвелур,текстилисинтетика • Мрежестаматериязапо-добравентилация • PUмеждиннаподметкапоцялатадължинанастъпалотозаздравинаимекота • Релефнаподметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

139 00

ОбувкиMD RUNNER 2 ENGMESH • Горначастотсинтетикаитекстил • Phylon -междиннаподметказаомекотяванеикомфорт • Мрежестаматериязаотличнавентилация

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

7

СПОРТНО ОБЛЕКЛО I МЪЖЕ

129 00

89 00 118 00

25 %

S-XXL

КЪМ ПРОДУКТА

Спортен екипMNSWPK • 100%полиестер • Високаяка

129 99 149 99

13 %

Спортен екип BACK2BASICS TS • 100%полиестер • Закопчаване с цип • Свободен силует

Спортен екип FTBINXT POLY TRAC • 100%полиестер • Високаяка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

138 00

147 00

Спортен екип TS TRICOT • 100%полиестер • Свободенсилует • Закопчаванесцип

Спортен екип TIRO TS • 100%полиестер • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

39 00

Тениска ESS BASE TEE • 100%памук • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

69 00

Къси панталони ESS 3S SHORT FT • 70%памук,30%полиестер • Свободенсилует • Двастраничниджоба

КЪМ ПРОДУКТА

8 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБЛЕКЛО ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I МЪЖЕ

КУПИДВА БРОЯ ЗА 25 00 СПЕСТИ 14 лв 80

29 90 38 90

19 90

23 %

Тениска STEAMART • 100%памук • Различни щампи

КЪМ ПРОДУКТА

Тениска CREWNECK T-SHIRT • 100%памук • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

29 90 38 90

23 %

29 90

Тениска L73 III TEE • 60%памук,40%полиестер • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Къси панталони BERMUDA • 100%памук • Свободенсилует

49 90

49 99

Тениска PHOTOPRINT FLOODLIGHT • 100%памук • ТехнологияDryCell,коятоизвеждапоттаот тялотодовъншнатачастнадрехата • Свободенсилует

Тениска MAV15 1 • 100%памук • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

108 00

176 00

Спортен екип CO ENERGIZE TS • 60%памук,40%полиестер • Вталенсилует • Закопчаванесцип

Спортен екипMASON VI SUIT RIB PL • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Високаяка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

9

СПОРТНИ ОБУВКИ I ЖЕНИ

89 90 99 90

10 %

ОбувкиWMNS REVOLUTION 4 EU • Горна част от мрежеста материя за по-добра вентилация • Релефна подметка с flex канали, осигуряваща гъвкавост и добро сцепление с настилката

КЪМ ПРОДУКТА

55 00

69 00 108 00

36 %

Обувки SOFIA • Горначастоттекстил

Обувки SPEEDRIDE 600 III W • Горначастоттекстилисинтетика • Puntoflex -позволяванакракаправилнодасесгъваидасевръщавизходнапозиция • Релефнаподметка,осигуряващадобросцепление

• Цялостнаконструкциябезезикзаповечекомфорт • Свръзкиидопълнителенелементвсреднатачаст настъпалотозапо-добрастабилност

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

98 00

79 00 118 00

33 %

Обувки DURAMO LITE 2.0 • Горначастоттекстилисинтетика

Обувки YOURFLEX TRAINETTE 10MT • Горначастоттекстилисинтетика • MemoryTech -стелказадопълнителенкомфорт • IMEVA -омекотяващамеждиннаподметка

• EVAмеждиннаподметказаповечемекота • СтелкаотEVAматериалстекстилнопокритие

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

108 00

99 00

Обувки SPEEDLUX 3.0 • Горначастоттекстилисинтетика • DYNAMICBIOMECHANICS -технологиявподметката,която осигурявадобросцеплениенавсякакъввидтерен • C42 foam–лека,омекотяващапянавподметката

Обувки BOBS SQUAD-PHOTO FRAME • Горначастоттекстилисинтетика

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• MemoryFoamстелказамекотапривсякастъпка • Гъвкаварелефнаподметказаотличносцепление

118 00

109 99 139 99

21 %

Обувки CF QT RACERW • Горначастоттекстилисинтетика • Безшевнадекорация3-Stripe • Сloudfoam -междиннаподметка, осигуряващакомфорт

Обувки CARSON 2 NATURE KNITWN • Мрежестатекстилнаматериявгорнатачастзадобравентилация • EVAподметказалекотапристъпване • Релефнаподметказаотличносцеплениеснастилката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

10 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБУВКИ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I ЖЕНИ

79 00 108 00

27 %

Обувки V RACER 2.0W • Горна част от текстил и синтетика • Подсилени при пръстите и петата • EVA междинна подметка за повече комфорт

КЪМ ПРОДУКТА

97 90

108 00

Обувки 1973 VII NETW • Горначастоттекстилисинтетика • Шитаподметказапо-голямастабилност • Релефнаподметка,осигуряващадобросцепление

Обувки ROYAL COMPLETE CLN • Горначастотсинтетика • Шитаподметказапо-голямаздравина • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

129 00

118 00

ОбувкиWMNS TANJUN SE • Горначастотмрежестаматериязапо-добравентилация • Безшевнаконструкция заповечекомфорт • Релефнаподметкасflexканали,осигуряващагъвкавости добросцеплениеснастилката

Обувки HOOPS 2.0W • Горначастотсинтетичнакожа

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• СтелкаотEVAпяназаповечемекота • Шитаподметказапо-голямаздравина

129 99

Обувки PROWL SHIMMERWNS • Горначастоттекстилисинтетика • Безшевнаконструкциязаповечекомфорт • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобро сцепление

КЪМ ПРОДУКТА

139 99

Обувки VIKKY PLATFORMRIB • Горначастотвелур

КЪМ ПРОДУКТА

• Вентилационниотворизаповечекомфорт • Шита,гуменаподметказапо-голямаздравина

11 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПОРТНО ОБЛЕКЛО I ЖЕНИ

КУПИДВА БРОЯ ЗА 35 00 СПЕСТИ 15 лв 00

КУПИДВА БРОЯ ЗА 25 00 СПЕСТИ 14 лв 80

19 90

25 00

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Клин COTTON PRINT • 95%памук,5%еластан • Различнидесени

Тениска DANCING GIRL • 100%памук • Различнищампи

49 90

49 00

39 99

ТенискаWRUN SS GX JDI • 100%полиестер • Dri-FIT -високотехнологичнаполиестернатъкан смикрофибърнивлакна ,отвеждапоттаот тялотонаповърхносттанадрехата

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Тениска FOIL TEXT BOS • 100%памук • Мекаиприятнанадопирматерия

Тениска ENERGIZED TEE • 100%памук • Свободенсилует

59 00

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Клин ESS 3S TIGHT • 92%памук, 8%еластан • Широк еластичен колан

Клин D2MRR 3S 3/4 • 89%полиестер,11%еластан • Широкеластиченколан • CLIMALITE ® лекаидишащаматерия

КлинWESS AOP • 92%памук,8%еластан • Широкеластиченколан

КЪМ ПРОДУКТА

108 00 128 00

147 00

19 %

Спортен екип EL TS TRICOT • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Високаяка

Спортен екип TIRO TS • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Високаяка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

XXS - L

12 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБЛЕКЛО ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I ЖЕНИ

48 90

Тениска INDY V TEEW • 95%RAYON,5%еластан • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

49 90

118 00

КЪМ ПРОДУКТА

ТенискаWDROP TAIL SWSH PK • 100%памук • Свободенсилует

Спортен екипMERYL VI SUIT RIB PLW • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Високаяка

КЪМ ПРОДУКТА

88 90

119 00

Суитшърт HOODED • Памукиполиестер • Свободенсилует • Срегулируемакачулка

КЪМ ПРОДУКТА

Спортен екипWNSWTRK SUIT PK • 100%полиестер • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

78 90

157 00

КЪМ ПРОДУКТА

Спортно долнище RIB CUFF • Памукиликра • Колансластикивръзка

109 99

Спортен екип RE- FOCUS TS • 100%полиестер • Закопчаванесчип • Вталенсилует

Спортен екип CLASSIC TRICOT SU • 100%полиестер • Вталенсилует • Закопчаванесцип

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

13 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПОРТНИ ОБУВКИ I ДЕЦА

59 00 55 00

Детски обувки ALTASPORT CF I / CF K • Горна част от синтетична кожа • С две велкро ленти • EcoOrthoLite® - стелка за повече комфорт, помага при циркулацията на въздуха и има антибактериална функция

КЪМ ПРОДУКТА

59 90 69 90

69 00

Детски обувки ROYAL CLJOG 2 2V / ROYAL CLJOG 2 • Горначастотмрежестаматерияза по-добравентилация • МеждиннаподметкаотEVAпяназа мекотапристъпване • Подсиленивобласттанапръстите ипетата

Детски обувки STAR RUNNER (TDV) / (PSV) • Горначастотмрежестаматерияза оптималнавентилация • Релефнагуменаподметка, осигуряващадобросцепление • Свелкрозакопчаване

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

27-33 79 00

78 00

Детски обувки GO RUN 400- PROXO / SPARKLE SPR • Горначастотмрежестаматериязапо-добравентилация • 5GEN®(5thGeneration) -технологиявмеждиннатаподметка,коятоосигурява лекотаивъзвращаемостнаенергията • GogaRun®стелка,абсорбиращавибрациитеприудариосигуряващакомфорт

Младежки обувки VS ADVANTAGE CL K • Горначастотсинтетичнакожа • Вентилационниотворизаповечекомфорт • Здравагуменаподметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

89 90

89 99

Младежки обувки ESCAPERMESH JRA • Горначастотсинтетика • Мрежестатекстилнаподплатазапо-добра вентилацияикомфорт • Подсиленивобласттанапръстите

Младежки обувки PORTMORE II ULTRA (GS) • Горначастоттекстилисинтетика • Phylonмеждиннаподметка,заомекотяванеикомфорт • Здраваизносоустойчиваподметка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

14 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПОРТНИ ОБУВКИ, ЕКИПИ И РОЛЕРИ I ДЕЦА

58 90

Детски обувки SET ACE XII INF SL / CL SL • Горначастоттекстилисинтетика • Свръзкиивелкролента • Вентилационниотворизаповечекомфорт 68 90

КЪМ ПРОДУКТА

54 90

49 90 64 90

23 %

Детски обувки PICO 4 • Горначаст откожаисинтетика • Phylonкомфортнастелка • Велкрозакопчаване

Детски обувки ALPHA B YOUTH • Горначастотмрежестаматериязапо-добравентилация • Безшевнаконструкция • СтелкасMemoryпяна,коятосъздаваусещанезамекота

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

78 00

78 00

Детски обувки LITE RACER K • Горначастоттекстилисинтетика • Безшевнаконструкция • EVAмеждиннаподметказа допълнителенкомфорт

Детски спортен екип YB TS ENTRY • 100%полиестер • Вталенсилует • Закопчаванесцип

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

79 90

КЪМ ПРОДУКТА

69 00 89 00

22 %

Детски скейтборд URBAN CRUISER • 7-пластовокленоводървоснехлъзгащопясъчнопокритие • Полиуретановиколелцасдиаметър60х45мм • Твърдостнаколелцата -78А • Размеринадъската:71х19.7см • Макс.натоварванедо100кг • Лагери:ABEC7 -хром

Младежки обувки STAR RUNNER (GS) • Горначастотмрежестаматериязаотличнавентилация • Релефнагуменаподметка,осигуряващадобросцепление

36-38 1/2

109 00

85 00 109 00

29/32 32/35 35/38 38/41

22 %

Детски ролери XOOM2 • Удобна,анатомичнаобувкаотдишащаматерия • Колелца:

Детски ролкови кънки ROSE • Удобнамекаобувка,анатомичноадаптиранакъмкрака • Размеринаколелцата:54х32мм • Лагери:ABEC5

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

заразмер29/35 -70х20мм заразмер35/41 -76х20мм • Лагери:ABEC7

15 WWW.SPORTDEPOT.BG

СВОБОДНО ВРЕМЕ И СПОРТ

199 00 222 00

10 %

59 00 79 00

25 %

Детска тротинетка SCOOP S1000 • Подходяща за деца над 4 години

Тротинетка ZERO 8 • Подходящaзадецанад5г.ивъзрастни • Алуминиеварамкасмеханизъмзабързосгъване • Регулируемависочинанакормилото • Макс.натоварване:100кг • Сачменлагермонтиранна8“колела

• Регулиране на височината на кормилото • Полиуретанови колелца с диаметър 120 мм • Макс. тегло на натоварване: 50 кг • Лагери: ABEC 3

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

21 00 25 90

299 00 369 00

18 90

19 %

19%

Тенис хилкаWaldner • Ниво500 |1.8мм | 21.00 /25.90лв • Ниво600 |1.8мм | 26.50 /32.90лв • Ниво700 |2мм | 40.50 /49.90лв • Ниво800 |2мм | 48.50 /59.90лв • Ниво900 |2.1мм | 69.50 /85.90лв • Ниво1000|2.1мм | 77.50 /95.90лв • Ниво3000|2.1мм | 85.90 /105.90лв

Тенис комплект APPELGREN 300 • Включва:2бр.тенисхилкии3 бр.топчета

Детска количка Kettcar SAO PAULO • Подходящазадецаот4до8г.(100-130см.) • Конструкцияотвисококачественастомана • Дверъчниспирачкиназаднитеколела • Размеринаколичката:112х60х64см • Макс.натоварване :50кг

• Скорост:50 • Въртене:50 • Контрол:90

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

49 00

23 00

35 00

Комплект за спийдбадминтон VICFUN BULLET SET • Специално разработениракети заигранаоткрито • Включва:2 алуминиевиракети, 3бързипера, • калъфза съхранение

Дартс FAMILY GAME • Включва:6месинговистреличкис тегло18грамавсяка • Размер45.7х2.5см

Топка 3S RUBBER X • 100%каучук • Размер:7

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

410 00 455 00

29 00

10 %

Тенис маса INDOOR 1 • Плотсдебелина:19мм • Комплектсмрежа • Сгъваема • Опциязасамостоятелнатренировкачрезсгъванесамона еднатаполовинаотмасата • Размеривразгънатоположение:274х152.5х76см • Заключващмеханизъм

Топка 3 STRIPE D 29.5 • 100%каучук • Размер:7

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

17 90

23 90

29 90

49 90

6 90

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Плувни очила FUT BIOF FSEAL • Anti-Fogзащитасрещузамъгляване • Опушенилещи -защитаот слънчеватасветлина • 100%UVзащита

Плувни очила FUTURA • Anti-Fogзащитасрещузамъгляване • Опушенилещи -защитаот слънчеватасветлина • Каишкаоттеченсиликон

Детски плувни очила JET V2 GOG • Задеца6-14години • Anti-Fogзащитасрещузамъгляване • СUV-защита

Детска плувна шапка POLY • Изпработенаотмек,бързосъхнещи хлороустойчивполиестер

Плувна шапка SLOGAN PRT CAP AU • Модерендизайнсцветнащампа • 100%силикон

16 WWW.SPORTDEPOT.BG

ВЕЛОСИПЕДИ

259 00

Детски велосипед 20“ GERALD • Рамка: алуминиева • Вилка: стоманена • Спирачки: алуминиеви V-brakes • 2 помощни колела

КЪМ ПРОДУКТА

Велосипед 24“ NITRO • 18скоростиShimano • Рамка:стоманена

106 00 122 00

• Вилка:стоманенаMODE -N740,ход40мм • Спирачки:алуминиевиV-brakesPromax

359 00

13 %

Детско баланс колело Speedy 12.5‘ • Подходящозадецаот2до5г. • Рамкаотвисококачественастомана • Сачменилагери • Регулируемаповисочинаседалка:35 -43см • Обезопасениръкохваткиикормило • Макс.Натоварване:50кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Наличнослед19.03.2018г.

Велосипед 26“ JULIA • 21скоростиShimano • Рамка:алуминиева400/440мм

Велосипед 26“ URANUS • 21 скорости Shimano • Рамка: алуминиева • Вилка: алуминиева MODE - N780, ход 80мм • Спирачки: алуминиеви V-brakes

• Вилка:стоманенаSrSuntour,ход50мм • Спирачки:алуминиевиV-brakesPromax

399 00

399 00

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Наличнослед19.03.2018г.

Наличнослед19.03.2018г.

Велосипед 26“ ROWAN • 21скоростиShimano • Рамка:алуминиева • Вилка:алуминиеваMODE -N780,ход80мм • Спирачки:дисковимеханичниASSES

Велосипед 29“ THOMAS • 21скоростиShimano • Рамка:алуминиева • Вилка:алуминиеваMODE -N780,ход80мм • Спирачки:дисковимеханичниASSES

479 00

459 00

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Наличнослед19.03.2018г.

Наличнослед19.03.2018г.

17 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПОРТНИ АКСЕСОАРИ И ФИТНЕС УРЕДИ

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

77 00 94 00

169 00 219 00

18 %

23 %

31 99 39 99

20 %

10 кг

Лежанка TF-309 • Регулираненаклонанаоблегалкатав4 положения • Приспособлениезатренировканакраката

Дъмбел 10 кг • Натоварва мускулите на ръцете, гърба и гърдите • 1 лост с гайки 2.5 кг

Дъска за коремни преси • Сгъваема • Латексовикордизадопълнителниупражнения • Размери:144x48х64см • Макс.теглонатрениращия:100кг

• Макс.теглонатрениращия:100кг • Макс.натоварваненалоста:80кг

• 2 диска х 1.25 кг • 2 диска х 2.5 кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

57 00 78 00

66 00 89 00

27 %

26 %

Степ за аеробика • Регулируемависочинанадвенива • Размери :78х29х20см • Макс.теглонатрениращия80кг.

Трамплин TR6000 - 40‘‘ • Диаметър:101см • Макс.теглонатрениращия:100кг

12 90 18 90

14 00 22 90

26 90 36 00

14 00 19 50

25 %

39 %

32 %

28 %

13 90 18 90

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

26 %

КЪМ ПРОДУКТА

Гимнастическа топка • Подобряваравновесиетоикоординацията • Коригиралошотоположениенатялото • Тонизираиразтягамускулите • Диаметър:76см

Колело за упражнения • Закомплекснатренировкана мускулитенакоремаигърба • PVCдръжки

Неопренов колан • Материя:дишащнеопренс трикотаженслой • Размери:30x125см

Ластик за разтягане • Тренирамускулитена горнатачастнатялото • Дължина:275см.

Стойки за лицеви опори • Сгумираниръкохватки

27 00 35 00

28 00 34 90

39 00 49 00

44 00 58 00

23 %

20 %

24 %

20 %

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Постелка за йога • Материал:Нетоксичниирециклируеми материали -ВисококачественоPVC • Нехлъзгаща,водонеабсорбираща

Постелка за йога • Материал:Нетоксичниирециклируеми материали -ВисококачественоPVC • Нехлъзгаща,водонеабсорбираща,удобна, лекаикомпактна • Размер:173х61х0.5см

Постелка за Аеробика • Материал:NBR(nitrilebutadiene rubber) • Нехлъзгаща,водонеабсорбираща,

Масажен уред FOAMROLLER • Състав:ЕVAматериал

• Диаметър:14см • Дължина:45см.

• Двуслойна -двуцветна • Размер:173х61х0.5см

удобна,лекаикомпактна • Размер:183х58х1.5см

755 00 1090 00

1440 00 1845 00

434 00 575 00

22 %

31 %

25 %

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Комбиниран уред MULTY-GYM • Вграденитежести:80кг.

Комбиниран уред TF-7005 • Комплектвграденитежести:66кг

Магнитен велоергометър SIERA 2 • Mаховик:7кг

• Подходящзатренировканавсичкиосновни мускулнигрупи(гръб,гърди,ръце,крака) 26видаупражнения • Горенидоленскрипец • Приспособлениезатренировканазаднатачастнабедратаи гърдите -Butterfly • Макс.теглонатрениращия:130кг

• Подходящзатренировканавсичкиосновни мускулнигрупи(гръб,гърди,ръце,крака) • Горенидоленскрипец • Приспособлениезатренировканазаднатачаст набедратаигърдите -Butterfly • Макс.теглонатрениращия:150кг

• Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейсфункции: • време,изминаторазстояние,скорост,калории, пулс • Измерваненапулса,чрезHandсензори • Регулираненаседалкатавхоризонталноположение • Макс.теглонатрениращия:120кг

80кг вградени тежести

LCD дисплей

130кг макс.тегло

120кг макс.тегло

маховик 7кг

степени 8

150кг макс.тегло

18 WWW.SPORTDEPOT.BG

ФИТНЕС УРЕДИ

565 00 725 00

615 00 796 00

339 00 485 00

22 %

23 %

30 %

Магнитен Велоергометър CYCLE P • Mаховик:9кг • Магнитнанатоварващасистемаиелектромоторс16степени • LCDдисплейи12тренировъчнипрограми • Захранванечрезадаптор • Измерваненапулсачрезсензоринаръкохватките • Макс.теглонатрениращия:130кг

Магнитен Велоергометър LEADER • Mаховик: 6 кг

Магнитен велоергометър GIRO S1 • Mаховик:6кг

• Магнитна натоварваща система с 8 степени • Компютър с голям LCD дисплей с 6 функции • Измерване на пулса, чрез Hand сензори • Регулиране на седалката в хоризонтално положение • Макс. тегло на трениращия: 120 кг

• Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейсъс7функции • Измерваненапулса,чрезHandсензори • Recovery -възстановителенпулсифитнесоценка • Макс.теглонатрениращия:130кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

LCD дисплей

120кг макс.тегло

маховик 6кг

степени 8

LCD дисплей

130кг макс.тегло

маховик 6кг

степени 8

LCD дисплей

130кг макс.тегло

маховик 9кг

степени 16

349 00 469 00

449 00 629 00

629 00 845 00

29 %

26 %

26 %

КростренажорMULTI • Mаховик:5кг

Магнитен Велоергометър SIERA 4 • Mаховик:7кг • Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейс5функции • Измерваненапулса,чрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:120кг

Кростренажор TRAVEL • Mаховик:8кг

• Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейсфункции: • време,изминаторазстояние,скорост,калории, пулс • Измерваненапулса,чрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:100кг

• Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейс11функции • Измерваненапулса,чрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:120кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

LCD дисплей

LCD дисплей

LCD дисплей

120кг макс.тегло

маховик 7кг

степени 8

100кг макс.тегло

маховик 5кг

степени 8

120кг макс.тегло

маховик 8кг

степени 8

740 00 985 00

820 00 1090 00

616 00 795 00

25 %

25 %

23 %

Бягаща пътека T2000D - BL • Мотор:1.25HP • Електорннасистeмазаконтролнаскоростта0.8 -12км/ч • КомпютърсголямLCDдисплей • 6тренировъчнипрограми • Ръчнорегулираненанаклона • Ефективнабягащаповърхност:120х40см • Макс.теглонатрениращия:110кг

Кростренажор CROSS P • Mаховик:14кг

Кростренажор RIVO 2 • Mаховик:12кг

• Магнитнанатоварващасистемаиелектромоторс16степени • КомпютърсголямLCDдисплейи12тренировъчнипрограми • Захранванечрезадаптор • Измерваненапулсачрезспециалнисензоринаръкохватките • Макс.теглонатрениращия:130кг

КЪМ ПРОДУКТА

• Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейс11функции • Измерваненапулса,чрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:110кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

бягаща повърхност 120x40

LCD дисплей

LCD дисплей

LCD дисплей

110кг макс.тегло

маховик 12кг

степени 8

130кг макс.тегло

маховик 14кг

степени 16

110кг макс.тегло

мотор 1.25hp

програми 6

19 WWW.SPORTDEPOT.BG

ФИТНЕС УРЕДИ

785 00 1045 00

799 00 1090 00

25 %

27 %

Бягаща пътека VELOCE 4 • Мотор:1.5HP • Електорннасистeмазаконтролна скоростта0.8 -14.8км/ч • КомпютърсголямLCDдисплей • 12тренировъчнипрограми • ВходзаMP3,USB,входзаслушалки • Ефективнабягащаповърхност:123х43см • Макс.теглонатрениращия:110кг

Бягаща пътека HSM-MT10A • Мотор:1.5HP • Електорннасистeмазаконтролнаскоростта 1 -12км/ч • КомпютърсголямLCDдисплей • 12тренировъчнипрограми • Автоматичнорегулираненанаклона0-15% • Ефективнабягащаповърхност:120х42см • Макс.теглонатрениращия:110кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

бягаща повърхност 123x43

LCD дисплей

110кг макс.тегло

мотор 1.5hp

програми 12

бягаща повърхност 120x42

LCD дисплей

110кг макс.тегло

мотор 1.5hp

програми 12

1095 00 1560 00

1260 00 1930 00

35 %

30 %

Бягаща пътека YY-900TFT • Мотор:2.5HP • Електорннасистeмазаконтролнаскоростта 1 -16.8 км/ч • 7.5TFTдисплей,Android4.4.4 • WIRELESS,Bluetooth,MP3,USB,EARPHONE, изходзаслушалки ,WFфункция, тонколони • 24тренировъчнипрограми • Автоматичнорегулираненанаклона0-15% • Ефективнабягащаповърхност:125х45см • Макс.теглонатрениращия:130кг

Бягаща пътека CORSO 4 • Мотор:2.0HP • Електорннасистeмазаконтрол наскоростта1 -18км/ч • КомпютърсголямLCDдисплей • 12тренировъчнипрограми • MP3,тонколони,входзаслушалки,bluetooth,APPсистема

• Автоматичнорегулираненанаклона0-15% • Ефективнабягащаповърхност:132х42.5см • Макс.теглонатрениращия:120кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

бягаща повърхност 132x42.5

бягаща повърхност 125x45

LCD дисплей

LCD дисплей

120кг макс.тегло

130кг макс.тегло

мотор 2.0hp

програми 12

мотор 2.5hp

програми 24

2690 00 3490 00

2690 00 3280 00 Бягаща пътека PISTA 8 • Мотор:3.5HP • Електроннасистeмазаконтролна скоростта:1 -22км/ч

23 %

18 %

Бягаща пътека TRUCK 5 • Мотор:2.5HP • Електроннасистемазаконтролнаскоростта: 0.8-20км/ч.(стъпка0.1км) • Компютърс6функции,16 тренировъчни програми,вкл.4програмисконтролнапулса • Автоматичнорегулираненанаклона0-12% • Ефективнабягащаповърхност:145х51см • Макс.теглонатрениращия:140кг

• Компютърс10.1“ANDROIDсистема,RAM:1GB • WIRELESS,Bluetooth,MP3,USB,EARPHONE, изходзаслушалки,WFфункция • Видеоплейъри38тренировъчнипрограми • Автоматичнорегулираненанаклона0-20% • Ефективнабягащаповърхност:145х50см • Мак.теглонатрениращия:160кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

бягаща повърхност 145x51

бягаща повърхност 145x50

LCD дисплей

LCD дисплей

140кг макс.тегло

160кг макс.тегло

мотор 2.5hp

програми 16

мотор 3.5hp

програми 38

Всичкифитнес уреди в SPORT DEPOT са с 2 години гаранция. Възможност за удължена гаранция 3 години. 5 години гаранция на рамата. Всичкифитнес уреди са с възможност за 30 дневен тест периоди на изплащане без оскъпяване.

30 т

Н

Н

Магазини:

• Плевен|Площад„Свобода“25,CentralMallPleven • СтараЗагора|бул.„НиколаПетков“№52,ParkMall • Ловеч|ул.„Tърговска“№45,CityCentrеLovech • Габрово|ул.“ВасилАприлов”№40,MallGabrovo • Русе|бул.„Липник”121Д,MallRousse • Дупница|ул.„Св.ИванРилски“22 • Благоевград|ул.ТодорАлександров”2,ет.2,LargoMall • Сливен|ул.“МишоТодоров”иул.“ЙорданКювлиев” • Хасково|ул.“ОтецПаисий”№23

• София,Младост|БизнеспаркСофия,сградаСпортДепо/ЗадТехнополис/ • София,BulgariaMall|бул.“България“69,етаж2 • София,Люлин|бул.„ДжавахарлалНеру”6,LyulinCityCenter/надHappy/

• София,ParadiseCenter|бул.„Чернивръх”100,етаж -1 • София,ParkCenterSofia|бул.„Арсеналски”2,етаж1 • София,SerdikaCenter|бул.“Ситняково”48,ниво -1 • Пловдив|бул.„Менделеев“№2Б,RetailParkPlovdiv • Пловдив|MallMarkovoTepe,бул.„Руски”№54 • Варна|Търговскицентър„ЯнПалах“/доХЕИВарна/ • ВеликоТърново|ул.„Оборище”18,CentralMall

Н

*ВсичкипосочениценисасвключенДДС.Възможнисапечатнигрешки.SPORTDEPOTсизапазваправотодапроменяцените. Предложениятасавалиднидопосочениясрокилидоизчерпваненаколичествата. www.sportdepot.bg | www.facebook.com/SportDepot.bg

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВСИЧКИСТОКИ

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker