VAB-Magazine juli-augustus 2020

West-Vlaanden

5

Ronddolen in het Kasteel van Loppem Loppem Je kunt nieuwsgierig ronddolen in het 19de-eeuwse neogoti- sche Kasteel van Loppem en zo te weten komen dat Koning Albert I hier op het einde van de Eerste Wereldoorlog ver- bleef en dat in dit kasteel de fameuze regering van Loppem werd gevormd. Maar buiten wacht nog meer vertier. Want pal in die indrukwekkende Engelse landschapstuin ligt een heus doolhof te blinken. In 1837 ontworpen door de kasteel- kinderen en aangeplant in rode en groene haagbeuk. Geen doolhof waar je op een drafje door vliegt, hier moet je echt zoeken. En soms eens op je stappen terugkeren. > kasteelvanloppem.be

6

Vogels spotten in het Zwin Knokke-Heist

Het Zwin telt 333 hectare en onderging een complete me- tamorfose. Geen vogelkooien meer, wel een hightech be- zoekerscentrum en een resem kijkhutten. En zo focust het Zwin opnieuw op zijn essentie en wordt het park wat het eigenlijk altijd al was, een internationale vogelluchtha- ven. Een plek waar duizenden vreemde vogels verpozen op hun weg naar het noorden of het zuiden. Geen betere locatie dus om al dat geadder ongestoord te bespieden. > zwin.be

7

8

Rijmen en dichten vanop de fiets Watou Vanaf juli tot en met september geniet je fietsend van een gedichtenparcours tussen Poperinge en Watou. Dompel je onder in veertien gedichten langs het glooiende landschap. Het ene is gesproken, het andere gedrukt. Het parcours en de kaart zijn gratis te verkrijgen bij de dienst toerisme van de stad Poperinge en bij de lokale handelaars in Watou.

Zweven boven wijnranken Westouter

Geen Westhoekbezoek is compleet zonder een nostalgisch Cordoba-vluchtje. En ook al lijkt het niet bijzonder specta- culair, zonder loopings of consoorten, toch is elke overtocht met deze nostalgische kabelbaan telkens weer een beetje spannend. Onder je wijngaarden, in de verte ligt Frankrijk te blinken, misschien spot je wel kustduinen en ondertus- sen probeer je je kroost duidelijk te maken dat stilzitten de boodschap is. Twintig spannende minuten die zo om zijn. > facebook.com/cordobatelesiege

> toerismepoperinge.be

11

JULI-AUGUSTUS 2020 REIZEN

Made with FlippingBook - Online catalogs