VAB-Magazine juli-augustus 2020

TEKST STIJN SMETS FOTO’S WIM KEMPENAERS

Zo houdt VAB het veilig Om ieders gezondheid te garanderen heeft VAB de voorbije periode zowel voor als achter de schermen heel wat maatregelen genomen. Zo kunnen we jou zo goed mogelijk blijven voorthelpen en houden we het veilig voor zowel klanten als medewerkers.

VAB-WEGENWACHT De gouden regel van 1,5 meter

Bij een pechgeval moet er steeds 1,5 me- ter afstand gehouden worden tussen jou als klant en onze wegenwachter. De we- genwachter draagt handschoenen of ont- smet contactoppervlaktes van de wagen. Is het probleem opgelost, dan kan hij zijn handen wassen aan zijn voertuig. Kan jouw wagen niet ter plaatse worden gere- pareerd, dan zal de wegenwachter hem takelen en jou meenemen. Daarom zijn bijna al onze voertuigen uitgerust met een plastic scherm tussen de chauffeur en de passagier. Is dat scherm er niet, dan zal de wegenwachter vragen om een mond- masker aan te doen en zal hij er zelf ook een dragen. We raden dan ook aan om al- tijd een mondmasker in de auto mee te nemen.

VAB-RIJSCHOOL Leren autorijden met een mondmasker

Een rijles ziet er tegenwoordig heel anders uit. Voor- aleer de sleutel in het contact gaat, wordt de auto ontsmet. Zowel de leerling als de instructeur draagt een mondmasker. Dat is even wennen, maar bijzon- der storend vindt studente Lieselotte het alvast niet. Zij had haar rijlessen ingepland in maart en april, maar die moesten door de strikte coronamaatregelen opgeschoven worden. “Natuurlijk was dat jammer, maar iedereen zat in hetzelfde schuitje. Ik heb mijn rijbewijs niet heel dringend nodig. Het komt er wel, met een paar maanden vertraging. Toen de lessen opnieuw startten, heeft VAB-Rijschool me opgebeld en uitgelegd hoe de lessen in hun werk zouden gaan. Ik wist dus goed waar ik me aan kon verwachten. Het mondmasker hindert me niet echt, maar ik weet natuurlijk niet hoe het is om zonder mondmasker te rijden, aangezien ik voor de coronacrisis nog niet bezig was met mijn opleiding. Voorlopig gaan de rijlessen trouwens best goed. Ik ben nog nergens te- genaan gereden.” (lacht)

40

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs