VAB-Magazine juli-augustus 2020

TEKST KEN DIVJAK

Hybride rijden

Basiscursus ‘Baerijtechnologie’

2020 moet het jaar van de hybride worden. Maar wat weten we over de batterijen die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn?

RIJDEN

Welke accutypes kom je anno 2020 in de showroom tegen? Dat elke auto een klassieke 12V lood-zuuraccu heeft om bijvoorbeeld de verlichting te laten werken, is algemeen bekend. Maar dat de extra accu’s van geëlektriceerde voer- tuigen een andere samenstelling hebben allicht niet. “De twee belangrijkste types zijn de nikkel-metaalhydride-ac- cu (Ni-MH) en de lithium-ion-accu (Li-ion)”, legt lector Voertuigelektriciteit Luc Claessens uit via een webconfe- rentie. “Het eerste type wordt doorgaans gebruikt in stek- kerloze hybrides, zoals de meeste van Toyota, het andere doet veelal dienst in plug-in hybrides en rein elektrische voertuigen omdat de energiedichtheid van dat type dubbel zo groot is.” Met li-ion-accu’s heb je dus minder batterijcel- len – en bijgevolg ook minder gewicht – aan boord om de- zelfde energiehoeveelheid te creëren, al zijn ze wel duurder. Hoe wordt de capaciteit van zo’n accupakket uitgedrukt? “De energiehoeveelheid van een accu wordt uitgedrukt in kilowattuur”, gaat Luc verder. “Bij een milde hybride schommelt dat rond 0,5 kWu, terwijl een zelfopladende hybride gemiddeld 2 kWu en een plug-in hybride richting de 10 kWu aan batterijen heeft. Bij een rein elektrisch mo- del kan dat zelfs oplopen tot 100 kWu, afhankelijk van de beoogde autonomie.” Je kunt de capaciteit van zo’n accu dus met de inhoud van een brandstoftank vergelijken: hoe meer erin gaat, hoe verder je geraakt. Het vermogen van de bijhorende elektromotor wordt in kWuitgedrukt en daarna naar pk’s omgerekend. Bij plug-in hybrides, die zowel een

H onderd jaar geleden reden er zeker zoveel elektrische auto’s als gewone rond. Dat de fossiele brandstoffen het in de 20ste eeuw toch gehaald hebben, had alles te maken met de ondermaatse kwaliteit van de batterijen. Tanken ging immers veel sneller dan opladen, terwijl het rijbereik van conventioneel gemotoriseerde voertuigen groter was. Kortom: elektrische voertuigen waren destijds niet praktisch, maar dat is honderd jaar later wel anders. Dankzij nieuwe batterijtechnologie komt het superieure rendement van de elektromotor eindelijk tot zijn recht, terwijl de uitstoot van schadelijke partikels als CO 2 en jn stof mee naar beneden gaat. Meteen de reden waarom de automarkt de laatste jaren overspoeld wordt met modellen die deels of volledig geëlektriceerd zijn. VAB-Magazine ging in gesprek met de afdeling Autotechnologie van de Thomas More Hogeschool om batterijtechnologie begrij- pelijk te maken.

Dankzij nieuwe batterijtechnologie komt het superieure rendement van de elektromotor eindelijk tot zijn recht.

42

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs