VAB-Magazine juli-augustus 2020

4. Bij rein elektrische

1. De extra batterijcapaciteit

voertuigen zitten de li-ion-

(groen) van een milde

accu’s (blauw) doorgaans

hybride is beperkt,

verwerkt in de vloersectie,

waardoor elektrisch rijden

wat veiliger is bij een

niet of nauwelijks mogelijk

impact en tevens het

is.

gewichtspunt laag houdt.

1

2

2. Stekkerloze hybrides

5. Hoewel moderne

hebben al iets meer accu’s

accupakketten erg

aan boord (achteraan in

complex zijn, hebben ze

het grijs) om tenminste

hun betrouwbaarheid al

met een lage snelheid rein

bij verschillende merken

elektrisch te kunnen rijden.

bewezen door gemakkelijk

honderdduizenden

3. Pas bij een plug-in hybride

kilometers te klokken.

kun je van een echte

3

elektrische autonomie

spreken, maar je

transporteert wel 150 kg

extra batterijen tussen de

achterwielen (grijs).

4

5

lopen waar veel spanning op zit, anderzijds omdat de di- agnoseapparatuur zeker zo speciek is als de kennis die de technieker moet hebben. Of dat de onderhoudsfactuur auto- matisch de hoogte in stuwt? “Niet noodzakelijk”, zegt Luc. “Het elektragedeelte vraagt bijna geen onderhoud, terwijl de remmen van een geëlektriceerde wagen minder belast worden omdat de elektromotor mee remt.” Daarom luidt het devies ook hier: doe je huiswerk grondig en vergelijk de totale gebruikskosten van een geëlektriceerd voertuig met die van een gelijkwaardig model met een conventione- le motorisering om de extra investering te verantwoorden.

verbrandingsmotor als een elektromotor aan boord hebben, resulteert dat in een systeemvermogen dat evenwel iets la- ger ligt dan de optelsom van beide vermogens, omdat de krachten op andere momenten pieken. Wat is het verschil tussen een milde, zelfopladende en plug-in hybride? “Naast de grootte van het accupakket verschillen de drie hybridesoorten ook qua werking”, licht Luc toe. “Met een milde hybride kun je niet elektrisch rijden, enkel uitbollen met energierecuperatie omde gewonnen energie opnieuw te gebruiken. Met een zelfopladende hybride, die we beter een stekkerloze hybride noemen om verwarring te vermijden, kun je met lage snelheden elektrisch rijden en meer energie uit het remmen recupereren. Plug-in hybrides hebben tot slot een aanzienlijke elektrische autonomie van vijftig kilo- meter en meer, om bijvoorbeeld in stadscentra emissieloos te rijden.” Het is dus vooral zaak om je wagenkeuze te laten afhangen van het beoogde gebruik: milde hybrides worden stilaan de norm voor conventionele wagens, de stekkerloze variant is handig voor grootstedelijk gebruik en de plug-in hybride voor gecombineerd gebruik met snelwegverkeer. Vragen geëlektrificeerde auto’s gespecialiseerd onderhoud? “Dat ligt eraan wat er precies moet gebeuren”, dixit onze specialist. “Om een 12V-lampje te vervangenmoet je natuur- lijk niet naar een gespecialiseerde garage, maar voor her- stellingen aan de elektrische aandrijijn of het accupakket wel.” Enerzijds omdat er onder de motorkap stroomkabels

Zijn er dingen die je niet kunt of mag met geëlektrificeerde auto’s?

Toen hybrides en elektrische voertuigen pas opkwamen, werden ze weleens bekritiseerd door avonturiers en klus- sers omdat een trekhaak niet tot de opties behoorde. Die beperking is vandaag grotendeels passé, omdat steeds meer modellen vanmeet af aan als hybride of EV ontwikkeld wor- den. “Vandaag is de uitdaging eerder om je plug-in hybride (PHEV) consequent op te laden”, countert Luc, “en wel om verschillende redenen. Niet alleen is zo’n PHEV veel dor- stiger als de elektromotor op non-actief staat, je kunt zelfs schade veroorzaken door altijd met lege accu’s te rijden.” Als de constructeur kan aantonen dat de schade veroorzaakt werd door foutief gebruik, dan dreigt er een kse factuur. Gelukkig zijn de meeste geëlektriceerde auto’s ondertussen goed doorontwikkeld én voorzien van een specieke garan- tie voor de accu’s om de overstap naar emissieloos rijden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

43

JULI-AUGUSTUS 2020 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs