VAB-Magazine juli-augustus 2020

TEKST STIJN SMETS ILLUSTRATIES JAN DOGGEN

Test jezelf

De VAB-verkeersquiz Hoe goed ken jij de wegcode? Elke maand frissen we jouw geheugen op en test jij je kennis aan de hand van enkele situaties. Tip: je rijdt steeds in de gele wagen.

SPEELSTRAAT

1

2

3

Ik woon in deze straat. Mag ik de straat inrijden op het moment dat dit verkeersbord er staat?

Het is zomervakantie. Wat is mijn snelheid voorbij deze borden?

Mag deze vrachtwagen de tunnel inrijden?

A Ja.

A 20 km/u

A Ja.

B Ja, op voorwaarde dat de MTM lager is dan 3,5 ton.

B 30 km/u

B Ja, maar pas na 18u.

C Nee.

C 50 km/u

C Nee.

46

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs