VAB-Magazine juli-augustus 2020

Ken jij het verschil?

Je nadert een oversteekplaats voor voetgangers. Pas op, want voetgangers die aan het oversteken zijn of aanstalten maken om dat te doen hebben voorrang.

Verboden toegang voor voetgangers.

DE ANTWOORDEN

. A: Je mag een speelstraat inrijden op voorwaarde dat je er woont of een garage hebt. Je mag daarbij voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen en enkel stapvoets rijden. Het bord kan aangevuld zijn met de uren waarop de speelstraat geldt. . A: Dit verkeersbord duidt het begin van een autoweg aan. Een autoweg is toegestaan voor zowel auto’s als vrachtwagens, maar verboden voor bromfietsen, landbouwvoertuigen, vierwielers zonder passagiersruimte en slepen van kermisvoertuigen. . B: In een schoolomgeving is de snelheid altijd beperkt tot  km/u, ook buiten de schooluren en tijdens vakanties. De enige uitzondering is wanneer er een variabel elektrisch verkeersbord staat. Dat geldt enkel wanneer het oplicht.

4

5

Ik wil aan dit kruispunt rechts afslaan.

Ik wil langs deze linkse oprit de autosnelweg oprijden. Heb ik voorrang?

A Dat mag.

A Ja.

B Dat mag, maar ik moet eerst voorrang aan rechts verlenen.

. C: Het blauwe verkeersbord duidt een verplichte rijrichting aan. In dit geval mag je enkel rechtdoor rijden of links afslaan.

B Ja, maar enkel bij druk verkeer, want dan is ritsen van toepassing.

C Dat mag niet.

. C: Het verkeer op een oprit heeﬞ nooit voorrang. Ritsen is dus niet van toepassing. Het is uiteraard wel hoffelijk om bij file toch te ritsen.

C Nee.

VAB-Rijschool 078/22.30.30

> vabrijschool.be

47

JULI-AUGUSTUS 2020 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs