VAB-Magazine juli-augustus 2020

La Biomista TUSSEN KUNST EN LABO

Beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen bouwt in Genk aan 'een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven'. La Biomista is een indrukwekkende site rond de voormalige directeurswoning van de mijn en de zoo van Zwartberg. Tegelijk is het ook de hoofdzetel van Koens OpUnDi, de Open University of Diversity, die hij in 2011 boven de doopvont hield tijdens de Biënnale van Venetië.

H et is allerminst toevallig dat Vanmechelen aan- knoopt bij de academische wereld. “La Biomista staat voor de unieke combinatie van cultuur, na- tuur en wetenschap”, vertelt Koen. “Hier kun je dat echt aan den lijve ondervinden als je het domein ver- kent. Het ligt aan de rand van de stad en schuurt tege- lijk aan tegen het enige nationale park van ons land, Nationaal Park Hoge Kempen. Wat La Biomista mee uniek maakt, is dat je je hier echt bewust kunt worden van wat fysieke en mentale ruimte inhouden, en dat is een thema dat vandaag héél relevant is. Vandaag wor- den we verplicht om ons te houden aan de regel van social distancing . De hele plek is een groot pleidooi om veel meer respect op te brengen voor de natuur, op een bewuste manier.”

tuur. Denk aan de monocultuur die de overhand heeft genomen in de landbouw, de inzet van genetica, onze hoogst twijfelachtige houding tegenover dieren, die we beschouwen als producten en niets meer…We lopen stilaan vast en, zoals blijkt, is er onvoldoende weer- stand tegen nieuwe virussen zoals dit coronavirus.” “De oplossing zit er volgens mij in dat we een ande- re levensstijl moeten aannemen. Hier in La Biomista proberen we daar samen mogelijkheden voor te zoe- ken. Aan de basis van de situatie waarin we vandaag verzeild zijn geraakt, zit ook een denkfout: de natuur is niet de werknemer van de mens. We moeten op zoek naar een nieuw soort verstandhouding en nieuwe wet- ten. Wanneer je, zoals ik, op zoek gaat naar kruisingen, ontdek je dat daar de toekomst ligt.” Zwarte ooievaar “Er valt hier heel wat te ontdekken. Ik zie La Biomista dan ook als een onafgebroken groeiend kunstwerk. Er zijn een aantal installaties, het kenniscentrum, de bi- bliotheek en natuurlijk ook de natuur zelf, die in dit indrukwekkende domein een belangrijke rol speelt. Ik zie het geheel graag als een groot laboratorium, dat ook oog heeft voor de geschiedenis. Hier staanwemijlenver van het stereotiepe beeld dat mensen van labo’s hebben, met ratten enmuizen die in kooitjes worden gehouden en waarop allerlei experimenten worden uitgevoerd. Momenteel loopt hier het ‘Black Stork Baby Project’, waarbij we een aantal zwarte ooievaars tijdelijk in qua- rantaine houden om hen later weer uit te zetten in het wild. We observeren en leren.” > Open van dinsdag t.e.m. zondag, tickets (€ 10) enkel online te koop, labiomista.be.

“Ik zie La Biomista graag als een groot laboratorium, dat ook oog heeft voor de geschiedenis.”

Opgehokt “Bij de uitbraak van de coronacrisis heb ik hier het ‘This is not a chicken’ -mondmasker voorgesteld. Daarmee wou ik herinneren aan datgene wat ik al geruime tijd zeg en blijf herhalen, namelijk dat wij als mensen zelf uiteindelijk ook ‘opgehokt’ zouden worden. De lock - down was in mijn ogen niets anders dan dat, met alle gevolgen van dien. De coronacrisis is naar mijn me- ning het gevolg van onze benarde omgang met de na-

Surf naar facebook.com/vtbkultuur en maak kans op een gratis duoticket voor La Biomista!

WIN

49

JULI-AUGUSTUS 2020 VTBKULTUUR

Made with FlippingBook - Online catalogs