Nysted - Stubberupgaardlejren; Arbejdsfordeling, 1946

1 .1 1 %

fo -/ * '

Jf'ftJrÅ'en

jn in fe -jK tn

/£ >

^ k d l t v ^ r m

M#el t i*

J

husholderske h j e m m e a r b e j d e

T l U i U b m ø n d ICoKt ct *(tørne H c i & n t f c r Y H t n d «> jen e tfe f l r b é j e L b t f e t i e d e 'hrm føbU-Udiei/tri-nk 1 M e l e - ________ " T L e n q ø r i n y $H

|t

* / i***

r

*- •

<>. » i /%4k j/llå / -— ,— 1 D^tc-.IX &.$Hb M^ndlhe ___ u ri 4-- ' . t 4fm t

j

]yl

T

vm d l ie e *

Rrbéldets Art: &-to U-V 1S-b 0 - 6 mt> U-ti 45-(j 0-(o J«=iié '~Zri —~ --- ' TiUidbniayiii 4 / 4

nrbeioietb Urt: (f-ia u-1$ IS-b O-é b£-tULØ-iS4S~b 0-6 J ^ f -

/

TiUicCbm^nd _3 l | ticntorUdme

k •;4

~

1 ,

4 *v

Hontørdzvne K j &K.KB7\, 'VotpléinInM-'itcmpør Kdleverh

2

^ V

1/

f- 4 ^ M f# ^

h A 4 { 4 i

Torpliininac-7m%hpøri / 4 > " Udlevering / 1 MxiM ' • brjbnÅbel * M 4 Hubhotderude HiCnimedrbVicCe \ riovtrit formand / 1 ” f eneste BrhMthene^te %

-i ■ 1 1 C

t s

L 4 v 4 ,

3

1/

A

4

Mciellc ; fyrsencLbtl HiAbhølderblce jjiemmG^rbeide 4/ tioverit formand // ✓ » fenest-e 4/ ffTbCtUét leneste -r\- .{ ■ r®-p a~ ...i- ø 4 ✓ " 4 fKol<£ V n " Ttenatfrinq * Plejerske •' Cbv<3rtnin<ø

- F

j

i

p

* .

.

•f

1 Ir

/ 1 h ' /

- i

-- ------ 13 — --- tø

m 3

b f fy 4 s 3

---—

i/'

J

-- —r bKcle

/ 1

i-}

u>

hk

t y -1--

R

j

» TenAørina * ?lejerbtie " Obvjrtninfy UcirbejcCsd^ii^e 9 &åttj tC \

A 3

j - —

• *A

Ay

— 4

A

4

7

45“

— --A.— X-3?

?

Ut#rbéiésd y<3 ti Ube $tia&ft! q I c Tj&ynehave

W

3 - ‘ Å 3i

y J O

m -— — ~w *— 4 5 Vb

Ut A

S

;

----- t dsrnefave

'

-

sS*» U—j— 1 —-r -.4 ; _ •s * -- -—

'3

, 1 "

*ål* å A VI 0*10 —fcWl _l . L 1 . ‘ i i i .

II »1 n Af/>

V f I i nj u AA f* 1 in

* i> >« ^5 H1 ‘i tø M i<\ 3% \ A fJ

H- lÅo m 4 i5 A\ 3 ? 1? ^ 9

1 ^ 3 d f å MÆ .lW/ t \mndLu$e

tr * « j -f—---—~-

Kvinde

•3w*- n . t . m irMncLci Arbejdet* ftit- tf-lo ti-IS Q-U&f~2ø

nvrndeliie 'v)

4

o~y 7cl7Kmt\ ^flrbeideth ffrt-. (fS -20 M-iSm4T-fi 0" v (&~lo 4 .— ■ MidbTnand 4 -/

0-(, oåWnifh ZM1*1 ( V'i 4

Tt'Uidemand lionto^dcint e K/KlCe n f O f * Tørpieinime-Ztinzport /I 4 * UdUveriyi% >( 4

4

Ittmiøttiåme

J

r

3 T - -i itMmn- - *

%

% fy wW3

ir P A /[

“Tørpifyninc^e'^ran$po) T ^ 4 ♦ HcUevCru 0 ^ MMlft = - * j$rdend&el * /f H ia Ah?Iførste

_

3

r *

V

4

i ----— I --- i 4 --- ~^4~ -- fy t--- ;—**- _ 4

-

r—^1—

•*

T?rel * * • H^Mlderike • t Henim-ejrbCide HoiltriiforYtyd'hd 1 *enette QvhejfAdtMtbtt y. s • 5Kcle M lleYiarftinq C c

4

. 4

—H Hmne^rbejUe Hcyeriiføryiuanrt u ienede ftibcid&henote

iA

>r

A V

- 4 h

2

-> 1

*

t

4b

V % 4k

3

^ Ir M

ty fy wV

u

V

2 en^p'tiinq

4

—a_----— 4

4

A VT

*

w 3

hjU

J— 4*—- Ah *

3

4

3 4

— »

•- l'-<~ .Y __LL i w^wdk ^ ___ *' ObførtniHQ *

•> ?leiZr$kc ♦ CbLtfrtn/nif

~ r

A

5

4

8

Æ 4 - w

f t -rk- i-A ___ 'lk M A t 3 ^ . l i r ' i i ?

. Karbejdbdføife lifåifaettiqtc H/me /14

%u r 1 1 #

U*irbei£t‘;ct UheMufi/tfe . Ib/ine i\4tie

Å *

?

t t w 4b w ------i^|r _ dJtb I V - " f

t

— -

---------- i—

;

- • ) - iM il U A

Mt i A C 14 5

J3 v * •' - 4 - A r* I r*% l i - »■

Ai0* 1 2 - f f

1M4 - - 4 4 4 - 4 - ....+ 4 — — --- -L_ _

V* MS *1

m

i ? -

s k

mo-. w. v. nit iHénasr-wu-a fy~(p 0-6 fif-io

J h t i I f y> J / ' Hfo I W a n d l \ c \ e K v i n d e l i g e

o-b MJtxmex

'fillifoyyiånA A Kontordame Torpleinim& iJrjnspoAA »f kdleierm 4 mmi€ • ' « '&YtXn(L$d - i A Husholder*,tce Hjemmejrbejac i A Hou^itformdncC ",_4éncde ftrbei&btien&U h l{//fken

A 4 7/ b 3

4

2/

i

«

A

*

j

4

4 A 4 4

A

h

4%

, -

'

1

U)

btictt

U>

h

n

*5"

i{Cna,jør ina v /

4

•i

A

i— j-U

5%CjrO

S

*

-

* t __

A

4 * 1 4 4

4

k^rb( Ubebh

i

Af

M Ait $

4?> r ’

5

d&ft nYt ___

"é K

IStfnncHave

}

--t1~ " ----

•-- 4r-

--r__

: :

. .. •.

f! AÆ r % % 44f <{ i3 )

i li t ■ .

S U t. o itti tli UL___

tCti i&

M vi . i o M lUh

Cl

l i t Itt ~ w-v 1S r,

O U t$

j t t

~lo

/ titi Vi cC I o t or m *

tLi L *> i3 i i /I Utl w J»'vH ft'M'

il

4

i 1 j

Å — *1 -r

tf/kK-en -. i ;' j

*

! c

b

i j vi t ipo t

>/

tfiY ml P'iyitncPJY^yiSa&rI\ 4 *i ILcLltDFrnu 4

2i 3 4

\

1

U Uv i c 4

*

-

Mf4fC * oYdénettel-

♦ h

; /

A L

yf

M ^ p IK - * 'W^rct/v i YrtApyiAiøl ^ Urat* l /■/>£ bliøI/ z L py *&tCfi Hl'VTT*Trl cfig/tf*A:K' Lin1/PYitfni*wt !r/VV^*'vlt'l jY\44fl\A Il JPflPLTP J*Wf*VJkV nYnP/i /i 1å\iP

\JL _.-.i--

A

t /ioi i C _____

f

4

1

Å

H j L tj cv it om t u {enzite l . t1 C / jt t ^

vf

x

*— i ?4 J

-V

- 4 - 7/

4

■ j

J,

u

X

f t

r*—

'tC0% C H

m

I M é

(øj

33- T

- r

Z^r

k A 3 1

3J'

i

c $j /

I

r

4

*( KPvLdLåfnyiCl J \A,p! / m . , •i \ lp i£v‘<*kP */ {jk}b4/rt tf l/ur

éh e .

2

•» / Lc^erbhc ‘i ( v tihcj. ijCUcLti .

i

4

1 4

4

t* 7

*

J L

g ___ — OL

I2f 7 4 5 5 i1— h Mt&k4ep;<$u ; c m /i t

4ic

i. _^Lf*rP^ VV v - //A/ sJ/7f f/ P LA.vevfi' i i•*£*Q T^iCfvy?phx tf P *JJØTri CU^iC

3

tt SO A l

i

3 ~

Ut ? 4 Ilt

■■ ~r—

--1 -----

.

— —

--- -

v, v$ /tø£ -

J t U T 41 b > n

I r

Æ

m

± n

ikk- r £ -yt hutt ILi mk t K o n t o r d a m e K ø K k m

Hah>: i 3.

^ l i ^

i j i ffrh llicls H t f e n U fd a ja it tt kt ToTplejninfyt ^ranbport « - K d le u w fø a lc l • ty t l H shøl slit je iM H eå rbe jc te Ho itowij ct * j sh jcLSti t col I 'i&TiQPrincj

tr-iø

br-lctø-tiis-t o-i

- *

i t,

/

V cT ' p l j i i ty t a sp o t U l ta

1

a lti

*

*

B r ^ e n d * ,U -*

4

/

j k i m y a j

H o i t o m t

>

"

\

i l n c t i e

h i s

A

j t i

cs t

*

s k o L p

Heyi^pi4infy

« T l e j c r t k t « Obvtrtniwj

3 ' l j s a 14L ./ l v t t 2 % f r o m 13/ m tov

\ia* jc Utl U, tK ti h ØøV ^ e

t

u

v c _ M

S k

*

i M tt

- -* / * / Dato: h / l . W Inånd lii te ----

-

Kvinde i{tge-

nnde liqé

n d v a U *- ti . W i l -

0-6 bf-lo lo-fc - -

yf'Zo 2C-1S tt-t, 0-6

*S~(Q 0—fa &?Arm

H m e jA m ffrt: ’Uidim^nd

4

_ L

4 Å

Å

*

4 ■ m m to^damc _______ __ - V . KøKJCen .

4

ontordame

U ! /

itøKtien

ly V 1 1

£ / \

'rCrplei nmqe ^rjnspori l i

'Forplejninge -føns port u - Udleve?iH& Mselft * l 2)!*<åeyidL^el - iAu i,fadloLÉ1,i>l£(> f t- Z>1 v’iA’tf 9 & II,ir. Utf yyiyyi ÉJnrhéjøLe MfiVfiri tftiTfri/zlnd - * it 4ÉttCi i ’P frrbeid \ieyte bte.

-

S

n

-Udleverim 4

- • I MdUfc -

i

// V’^enctsel - •' tia ino td cvsfce 4 H-je>n m .£4 rbt$de i 4 tcM rU f t rm jnc i

-

i

|

4 4

i

4

i

4

4

ii

4

*

%

} - L-.J.: ' senede l Srbcjc(2tjenere. SihO-lz / t / t » rUftCrbfrt -4

• S f >

i

ih 7

n

-* t

3 p

J t

b 4

£? t f o L e

i

h l^jGyiCb&1*LHfy

4 \

4

>

'7 l O l £ v h ti

H' A

--

-

3

j l

4

?Uiert,Ke ObV^rtli i%(#

4

' L t M I V t r o

'

4

4

ti

-- -----^

A

/ H

l'^ rtc ic tbd la lc

i +

\ÅÅ"vhø. i oLnduCtl’! vi,C-/ 1\J C" J Vvj kA )[

l i i l

i / i / 4 *1

K yf ----TT— tt w - w # *

! £ ’H O

%

l/v {/ M' Jt

i Citø. j w/*1£TU

----

t y

t

'b j d t m h . a o e .

'BtfV TI, CtlA 4! CL

-|

--- -J----(

— i—

-— —,---- -----

i ----L---1-------

J

----- i—

.

..... U - H k U > |4g i 37 n M

, - — :— ,-----------------------i— i 1-u 1

4. 4 '

4J --------

2 6 -

2 T

3 ? S

% ! k

V

L

^

— ---------

.

vi li

I &3. f l r l e f d e t s t h i * - ' T i l l i d s m a n d o to m .f y K K t iL - o lji c ot >1 - k d f y m im

M tl t l h 1 S

- j uSk.

ti t

j m jL ki h.

l 4, 'Trltid$månd

b sm l

io -ft

0-6

bS'-Jjo

o ^ L

t i

i

o oU m K / i O C e n

t

. ^

&

i 4 i l i

£ 3

^?OTp lejrun^e -T ransport

4 — L ? 4

»

Udlever

i r 4

l

iH a e lK

4

f i E E 1 ZE r l$rci

i~

l - ^ stiot s c t f je > nm e 4 r b e ]d e

/f i 4

?

4

4

å

4 | •v ' ----- - - - & bh , 5 K o l e

4

4

4—

VrbeiabljentéH

J L

2/

A 5

Li.

h

--

__ L J_

%

M ? l e / e r s t c l _ j H d r b e j c l& d jq i / q e I b V S B i E S E t o é LS ttcit C

4 3 >

3 4

4

4

i

8 t 33 Vi

&

U U H Hi

/,

JAL

FfrhjUcfa flrt: T i 'l U d s m ^ y uX tio i o Um c M k h I 1L

l jt h t 'T ilL ic l5YH énd lio n iø r d å rH c c ' y plj i g T a spot •i - Udlevering m m f l ' Tngendsel - u tici t j tc h j tfcVC r itfø rV L JHU * it ti c

éf-w /<4

C5%.V // j i /

ø** /m i % 3 / 4 4* r ø . 6 i &

' o±

iti

lO m/1

O t

kS 'lc i

.i

\

A

% K ø K t U n * To*pLe$nmge-7ra>isperl * U lv m ! tM liC - * ^ 13 2 l V 4 H o L S t io ld e vb tC e — 4 .f H jem m c c i r b e j d e * ; ov ii m 5_ . 4 t ta*ttø t c

l

1 1

t 1 i _

/f4 2/

r - V . 1 n M o l e

Jlr

t

3 I i Yr

| Kenmr^nå U j & / cct ± Obv4*tn\n% l l d r i e i f ø ( t f $ i k £ . Mi km iu l ø i

5 3

f e ; 4 "

4

? l e j et i k * j l *i C iÅ L hL J /7J .7 - -____ U jcttii ti . T i 'hfrne.hAte

l

1 M

S1

S

„ W V M

33

3_ 3

---- r _ __L

33 t

I

m 3// 33<

tr 33

U

t ø

WlandU >

. Dato: Af,, A. %,

\y\ayxdil &

Dako:

M i l ideC iM

K\)\%dzl)

ZO-/IS /ff* h o-b (£'XCk -K 4?-y O-k ba : Hrbeidetb Rrt:

tt-to tf- b 0~b ft-to le-ts t f - i 0~b Sa:

M e i d e t b m - ---- ---- — —— - n 11/cibyn&yict Kontordame Torplejni^e.lrdnsppri •i ~ UcllevWina Mflelk - * ftefKHen 'foraen dsel- Hribtiølderske tij&m mearbejde --^- I fi'l'bcjUbtjeneste HcV&vitfoi,7k,and 4 » Eneste V *

4

fiUidbnijinU Kontordame

i

1

V

J, V

} /

1 / K&KKen

%/ V

J?\ b nr

P 3

^ r g l e i n]ncyc ^fran^ocrt 4

i

4

*

yiJileifeviMi 4

4

i /

*

v

t

4 , PUelK

i

4

4

4 4 A A

4 4 4

l$rM%dbel Huyhrtderbke {j^GYKMearbejde 'høveritfø' i& *4

/f

r*.

n

ir A

A

4

7

i

4}

4’

V

<

Ti c sfø

r.

4k ty-

\<4

M M *

Åh

®

* Ar

t f « (A t

*4

1

33

3

é>KøLe

33

•H

3

W

4

4 L ...... t 'Zen&f'fi'HG 4. f rleutbtCt j__ " Ohitertn/'UQ l/la-rb&i&bcLjibli 4

4

« HenQtf'ri'Hq « *fotit]rbke 'i Ob^rtn/nc) VtArbejdsdyqitye Hbe$f(<øtft 1 <47 c ■ ~$jti/f /Yieh4ioe

i

1 3

4 3 4

*■

Å

i b bi fye

4 (o

»

4

¥

4

i

4

4

4

C

g

X

il?

li

£ 3

M L 1 Q & Ub.t bftaeftiGie

30 4

3

41-

•tf M

M L I 1

45

i

1 *

'ftf 'rnet ijoe

[i! ' . . -- 1 --i ----;-- ■

»

--

,

^ L 4-L^—l---— i—

t- ! ~ "

- 4 . . . 1 :....

-

u % H4 *f 3 31

3tf. Jt 33 UV

vt i, 33 7å w r

Ht M 11(1 1

3in . i ’ iLi > ; ! !

1 , ■ -— ..

1

fcytyidelix

I W b : /fff; 3

’datoi I d Æ J i k M a M l i j e

I t i cL l

i icL li c

Arbejdets f lr t :

br-xe ty-is

c'X C

. M i i h M .

I t t

J øilS

t

J O ' å / S

1 M

TlUXi H*\yit f to n t o fU c lT H e ø i K - Voplj Jyt *T å pcjt i UotL i g a tl t - U r a e n U b c l - * t liol tit ^ m H a ij c v C o m v j s - i &Kcl l '%enfyfr? i ’n<ø M " ^ t t j e r b t i e V T t7 l * l l Ua /c^ j h' U ib é i t å e t t ijk 'Bø i is

S

m

33

4

i

3

l> 3.

34

H

-

IV V

n Vi tLi

-

tc li 3. t ø

/ f c

■ m

m ctli Ctoit i j

M t li c

~* 1 *

c t ~ O o 5< j .

.

(tS M S 4 T - *

v i cC t

M S tt ~ t 3

/

4 j- A f- -

T j W Å s aH f i c n t o ? r t 4H ie øcK

'

....i ,

&

V

/ 4

* -

1 A

V 3

4

A

3

l

!

4 4 4

4

/

1

'B r a e n d s e l - t fu iM 4 e r * _ $ f£ £

4

' L

4

V

w e S rT b e jd c H cve r il'fo r 'M d h æ h j angste, Rrbejdbt* t Wci " fø riø LQ . ^ i ^ s C '< O tvdrtvu^tC j Ua S S

-

4

1 &

i /

/

2 3

1,8

i ,

A * b

i

K -

H4

3> 3

3 >1

yp

3flt

i — —

vr

/

4

3

4 1

4

x >1 4

1

3

4

4

4

1 1

4

1

4 5"

l

u

i

IS '

„ i 23 3 &O

4 13

& h

M 40b u

1

o

' L __ . ■* 1

V

!

_ _

_ _

.

.

,

l | /

I J 2 Vi M t i 3 1 m 4—

3

3/1

W

I

t ti M

3 i

V

K i ct i

W i

lato 1 .1 Hl, tT j s ki T/lLict,' i Ct Kc tø a .

M li

M

----

WUÅc1S t kcm /IS ^ic tø/

é £2£

JO'IS

V

y

1/

KtKKi T ci1

\

X

2/

i

U ithchia

£ 4

.

a lK - ' tå s l H iiticUic&iC tiø/' y tos' i . \ to ljoyh' tå' øC \S i lti rv ^g---*---•---'---■---^— h sKtytaØ^i'K , — V .*/K y — £? UCyt' 'Tlti tiCt * O V lti A Kci li *, tikt' —Kr4—v y v v t * } Å tT tø iki i i H'o i ,

-------h

i A

4

A

Is #

«/ ^C c tc 2/

4 X '

ty

1 1 J 4 g

4

i/t/

M

m

1 i 1/

i

1 1y

t

A \

1

. /ri

1 *

i

I /3

I I

m

1/

JA

I ?

1 1

i

'K ti £,

'{

\ {

i- .

| ! |

; |. I

'U i 'i i i m * h / tå

t

W

m it

ty i I

: : : - : - 3

• AJ a K l / Z U f ø : V 3. 1 a Li . . . . . . __ . «

" T N }

r t A f / \ 1 l i

_

- - - - - - t— o

~ T tø. W . 3. Hit Wia ctUy H m cCio

ti t & iici f - - - - -

-- - - r-n ..

icJ j D'JS/tH t J ' H øt ts t

H y j ts / T 'lict/yK&,øt tlo U ct Hi ' K/ KKm V \ jlK ~ 'B å 'tL HtA tioLcLTstC

i lc a* T tøJtp ' tt

SkX ^

\

1

T

V

\

V V V A

ty / *

i/ ø il

• •

'

V

Vo pUiKi'H Ti'aHSpct A A - H U i*1

Å

V

i

*

*

L

i A

S ! 1 _ L J

1

i mm ^ tjcU i Hoi/ to ø'hcC i htc 2/

»

U — U . ’v

2/

1

1

7/ 2/

1 t

*

3 V

V

jU t i

Hi

H J p

IV

tøl t 1 V K Ha* *

H i -

3 V

3

.

3

A L i ! _ _ _ _ _ . . . . .

A

1

' t

3 A A i

A A * V

i

1

Ai A

I

3

H TlCi^yi^Cc Ø ^ ti c

i

A A AS'

A

1 lii

lyt s

i

h* 2S

ij/ sj •J UtOtCå^ti^c l /Kkai

* *

Al V

h V

\is w

W w X V

s f

4-u— i- - - i— i _ _... :

^ i .

å /

i /i

2l

m 27 lÅt m f U Hi 2 <2 1 J /t å/\ oi 1

At.m . w t 3 3 Vh it U p Hil iW

I -- ---- ft-- ^ _ ttO iM . il C ijj

-- ------- j

—V

-1 /1«l/ vi i^ / t to 3 1 /i 3 , i l

t.

M

i i U '/£<

I i

h t j£

h u i u li

---

/L

i

U

it tM i t S’ lo iC

t t

ciO

% ■

é - C v t k /li C~

.

T t 'l t i & im a n d k i o w t o v d a i u , e , ft> M K m J V j* i j i $ t ii& c i 4 3 t(tlv*i J H j e l fC - d u *3 t å e n ø C M l - i t & k øL O i ø , tf frt-vu y u £& fb t 'f r a<' ji J U om lvu * a t i t t » 0 * 2 0 b t t v l e k " 7U{erj>t£e “ O k V 4 T t lu '/UJf X ^ /rb e .j < t 6 £ C j f t i $ e * * I H j f f n e l i a D e

i

*

i /

V

- .’ .

i i

^

4

3 •/ 'Z

Å

-

*

y

*

-/

1

4

r—

i

f

1/

j $ » u S M K u

/l

4

3

/ I &

m

33/

3

3

1

3

*

i

1 /

3 ><

4

V

>

t

i

1o

l i

O

1

/)J

3

i-

* M

/ / i

.... .

»

*

i

1

31 / / /

4 1/2 33<7

t

i3 ^ H l? 3 3

t li i

m ,

U

* * ?

m c i £ *

tv D a t o i fyjJb

M ^ n c C V j i

A - f f

j ti t

2c

m

t ,

S j A

lo t

'ø C

4 * * 1 E 3 I -/

* T T * / / / W 'T i A a /i T i'U iU b yn å 'tu t

| 4

i/ l

Å \ t C c y d o r d a n t e tisKiCm ^ _ V pljU ^ S ' Hipoti i Ij LcUet/måt4 ± _ 'bwencUU - * H u l $ f r o I d c f i t C C ' H j y tcA j H cQ w i i \ o r y u .a H ,e L i j w stc b j k t q d A \ 'j H k ; bjCc U 4

-i--1-

2 /

i Y

/ 1

å I Å

L ± ? J U

4 i&

t

V 3

H 3 3

u

I V

I

1 \

1

V W

JL

*

i

r

A

4 M i \p

*t O A ttC^cy ' i y yl / ' j

A

1 -

* 3

S

g\

8 w

i r

1

k l

. h b c b t i B c f t i ^ i c 3 ø ' i ' n e H & v z .

*

.

3

n

33 1&

33#

43f

*

It

m

t

ty

t

tCt ui li *i t'

M o M L

i Ci i t , VI/J lA/yV J 1/ [ 'TiUictt H jK I Koiiicr? d a m . c _ _ K/fCKen T fø* flt\uvuM-ird'Mpc*' 4 * h k l e p e n & iHaellC i l ^ i ^ d k ^ Æ % \ Ir fL L S t lo l& C V b tC e tij&m i ljCL . j i v ii u iul i i i t n & t f z 2 i Qrbtødst i t Jfc L i 'Tl&fcntCe I j { O k V A l t T U i t a '%Atb.ttcU&H H 4I ø

t

&L É M \ A M b -t \W H i A r -if

i 3

k i ilj &Lk

i c - e

a 4 2- titi 1 4 1 A i 4-^V. &1 S 1 \ t t

l k j SL 3 i A k s 4 r t 1

x Ah 4 Å 4 h

k

A

4

t

k

to 3 3 31 4 \z

_ L _

Sk 4 4 o 4 A 4

id

A

A

t

A

t i

3

H l

W

SLAl

L

l

1 SI m •#

it j 3 3

33 H

m H hi i

t

«

i — —•--- j —i«— KO a qt i

. M *

Hi iK Ulit Ui m i

U to L i f*

Il r ø

jt S *

l j hUt ' TUUctmact Kct tVK KsKKc ' ii'a cthl i tHttLoLcCwstCt H t.y\iia sCtc 1 Ho VZ 7*< iJc i1t& hc L J 'VooLci *' ic iVy&Dol 1 i • ICl i^ J E ii i/laiic

ti i

& lJC' S i SJCsjs ijC

\

A

i/

-1

V •

____ 1

I r

_

1 A A •

i

V 1

3 i

Cfe

I

1 1

.................... \

i

— i ^ ;

1 i/ 1

i

£

V

2i

r

11

Ujt

\a HD -VI— ' - '

.i

1

1/

w

5"

KcL

ji

_ r

i

........ V

* IZ&HCI ø 'V i W a V ^l i Vått' i'H lAa cctsU J a.ti c k så tiJc £2 a

\ H f 1 1

i t

ly

i

Å

S

i

A H

1

■/

1

i

1

h

m

1/ t t

i

V

1 /? W ^ f

haø.

-- i—■! ...— I I *

-

<*

--

V

.

i j , , ... ...

li i 1 .1 : i _ z i ;.i .

...

Ih m ty

ty

tø 3/f m

I V

■i« wi tø s t j fc

W

JlO

é

tt/

M/id

iHd-Ctl&C'

T - / H- Hit

Mc

Dtfc: M

m v id l

Kui'HØt øli&€

!

R r ie i-U e t i ffrt: r . , bF-totø-W4t-i b-tr t$vO'iC'jS é£dL

firbeicid<, ffrt: [ Ti‘lU'dsvuanU \ Kon i o rdAm t 'ToxoUfrfyiucrtJrantmn \ A * lidUvem $ \ tCrtti^en

fc-u M-4S

- Utr-lS t e b-0 ha

4** A

4

P

~ h

t/ /

V

4

4 4

b

* 3 4 1 1

V

3>

/

MaeltC - . r Ti>T

1

4 4

1 1

A

\

4

A

Hf mm nc earh t f (tø A Høv tr lH c rm &nd 4 n Aeneste £j

i

\

4

~T~] .

}/

V

h

%

Å

H 1

d * b z ld s t BKølt

* *

/

* I T T ---- w*-m -----1

w

1%

32/

HO

r*

i /

il&KfyJØ'ri'HA

3/

4 + H- 4 4

i/

h

A • r 4 4

43

V

W t* ^

.

A

•< rU%frrbKz v VbiartniHfj tidrb tfUbdyfiirae Alt Mfrebfiaeft/'fte

1

1

4

t f A

%%

Ab

1

30 i

n

* v> 4* m

JUL

4 1} 4

3

'

•• •

- J

. . . . . . r

'

H a t netiave.

.. -;------ f -

-

-. -

i

.

a t ii 31/ u m b u> tyl iå VM

ILL /, i i

W wfi J i j

*rl}

i i 11 n o

; J V

t ø

: ~

t t V i i t d C l i i f C

n U u d l w

%

% ' U

H lå

< L H - %

i O l i f i d e i i a c

/ t ø « . -

n ø ’ l j M

» - J f c - ic W - q iS - 6 b ' f r 5 a :

f å - t ø k r ^ s

b f - iC J M

f l r i e ^ d f r b b f r t :

Q r h i c C d s R r t - , T i H i d s m a n e t f o n t e r c t a m t

1 '{ø b - c

w t b - ( r

e , y

1

{

å

4

l t

l

%

1 /

t é ø K \ C C M ,

V

b :

V

m

4

4

V o r p i ^ d n i ' k a e - T r j n s p t l r t A

Å

i

'

* i / >'»

'

3

*

o C d U o C A M c .

K

i

V

V

3

4

M a e l K -

*

4

A

A

A

A

' f t r a e n U b e l

"

Å

i

H u s h o l d e r s \ C t

1

4

4

4

f t j - e y u m e d ^ b e ^ U c t f C v e r i t f V i ' i H j i L a ,

i

- 1

4

4

i

A

4

'/

d e n e t t e

) /

b

-

V

A l t 7

f t r b i i d d s -

*

V f

1 /

5 T

t ,

M

M

' b 1

5 "

V i

m i e

:

i i '

t f

H ' b

8 3

' f"

v

H c ^ K Q f ^ r i r u j

V

T y

3

4

*

4

z k :

5 U

V

3 +

4 4

$ l r

4 V

i

1

y u f e r t f o

4

T

h

1

"

C t V ^ r t m i u , ( >

*

4

4

i * •

A

v f

3 3

I n

f y r É e i d s d l a t i ' Q C U b e 6 f a e i t ( j l e ^

A f

2 3

0 4

f

7

o f - U V

1 0

f v

1 1

1 } Æ

I t

I H

9 2 j / f t

1 4 /

V

^ ø r n e j i a v z

----»-------,-------,-------1-------r

i

, J

-------1-------------- ---- T

------------- --------------- —1----

i i

- .- ------------ ,-------1-------^ j—

«

V

, . r

i

m

f » tå H* 3 ^

/ l i r 4

> w

V f j k j W>J " T f

(

v i l i

Å g r

5 f

I L " ¥

u M 0

W

\ w

d j J

n

T

l { p

V

H

..................

. .

. .

Dah W V'H c i l o a \lCi c p ,

\Hat M t

(ti; ' lt

La li

1SK.

!—4

I

t

:

$-3 t / i t h V T yS't s . t

S

A j ts l t tiAC ty ■flhf 6-

J O

---- f

Å 1

i/ / X/ 3

2/ >

Ko to am KøJCt&

X s, 2 j -- m 3 i

i r

.

A/

A Jl \ —--

'hC pl t't lT'Jhtyci A K

• V Å

J a

*

Uctlt/c*iKZ

&

A

- i

J L

-

3

m

1

A A A

T

4

t s ii l tc iity a &i'CU A H s iljc La Lct \ •i t ^st & B tjCtst * * ^C otyii y yic^ hKh i ih\ 1t/A.'Ht - -- v- l/i & iCatit * 'Bjø tHatc ^ l y li

*

f

A

A

1

2^ !

V

A

1A , t

5

ty

* s i

i T 3 j

Hi

C

35"

T r

^ Å

1/

J l q A A

1 V

A i

V

4

j

: \ ll_ "

i j

A 1

1 1 I

|

-

i i

- - 4 * JL I

T Ut q* 1 Y i f ---- ftZ --- i S .a I • i 1 F 1

1

ty

t

A

*

-------

i •

ti

/

Il 1

AjJi

ltå t

LtH t J'1 IH 1 '

w lp 3iT

\

lp 35"

vi li *

i Mi ttl/i '«e W-Jg * S t f - *

Date: l i V. % t* - i

/ ’i/UtCt Cl(tC f" 2 5 5 . 3. to~i$ l$~ &’ S i ii lt ...... ........

% i lioi. W-ic * 1 4F* é-ø- /f

fa: i t, 3 4 i 4 h Z * •t 4 A 13 4 ? ?

t

1

A r/ £

1/

-

/ S/

f ø n / t t r d a y H e fX f tC t t c n ^ _ T ø rp le fn t 'n q e ^ r d n s f i o r l •i K c t l t v W P U U / C * i H >Yd inA s> il - i i+M ,i>tibLcierbKc

J l

v 3 ;L

\ \

2,

i/

-T; -

-f

\

* .

~ : * i ><

^

t f i e y n n t e a r b c f c t e H O v t r ih f erjnauæ . i' ^enc-sfa, f t r b f y c C i } U j tCcU J l '• V e n f t s r / K f r

y

/

i

w n

> W

ff T

i

i 3 1

i

V3

¥

3 *

35" r

*

v

1 -

3

i

i

3 /f

¥■

1

V-

4 ‘g

4 ■

* *

L4-

T ^ l e j .e i 'b K c

n

//

u

'i O b V å r tw 'in c f 4 T b e j (L-sct i Q&'fre

ø

*r /

43

M -AV . —------ -■ —■ ? *

z y-

.2

z+ w #■

H b C 6 t C 3 e f t i f f c H m v e t i a v c

r

3 ir

3

3 !

*

Vkk m r t i t r .

HHn

J/5* m U w

34

35“

W-f ■

ty

>9

N O

f r -

i

i '

i i

' ~LUh S lo M vu&li t

m ikt m vi Cii lCiC

lo j

i

t

-

- *

4 ' k

t o t / l* . CovlcY t tc

u /$

t

lictih vti

*-

30-1$ 3 *

( J m T ilUI ict

-

i

4

__

t-

tCo L j lukk

i

’ j 1 i 1 1

UiUutvt / v r

*

.

3

M tli - Yj ctict i tii i iol it t mm tctc tci/ it om t

4 4

4

/

f i

1 *

1

*

V '

&

*

ih

-

i

U \

33 s

. -

k tioU • - _____ o '/ L 3 1 u

* *

S

3

3

*/ t T

i 7

t i

L tVilU

v

t

i

*

11

3 i

/

i

j

3

1

4 4

J

v t

f

1 4

1

i i .

H d i r k i j r ø C s c L f y t t y e . 1 H b e s f ø e f l i j p C '

i *

4 5 1 4

4

V./7 A l

4 0

4

- 3 ,

4 f )

n

* l( f M liT

4 * v *

3 < j -

9 «

' i r f r n e J i d V t

t y

t f

H /

T

b

3

r S t t p n u

3

T---- t-----—— -----------+---- i— - ' r

----- *— ----- 1----- *----- , I ,--■— -- ,— «\-+r --- -— ‘ ■j ■ '—

• [

' V

!— 1— ]' ' "1 | ’ i 1 i

f . l . A A

2 li.

71-/— f i f |

*

l/<« / l i

j r

3 5 ” 0 r*

i

3 5 " v z \

»

4 ^

3 5 3 ;

c j ]

f f l ?

t y

L ----------

. .

_!

ti 4

-4,---- ---- y r ma h !

! i\si

-

.

—1\a—--- --- rsl ma a U

*7\ <

1y/.

tC i cLiHac ,

Dat .

. Hk l a/HtU U'

p i p w / m r ‘ %

1 — ------

-

"

mtø! K o Cl

t i tt t

c IS t

H cts h W' W tS 'VSlLicts yit yioi iCo t oto ^am& 'V pltj. ci - Tå pcl L J j A kciloti i r KøK o h

^ 7 4 ’ i -f X I

1

i : . .

V

&

£

J L A

J , . \j

V

1

h

A

/

_

i

V tyicL&l - it^stiol c ti v Hityo*c sjt cictc H g il o aytct \ i \T i

f 1

4

A

f

1 V

A

1

A

i

V

tc

-

fin

*

J

Bw i iit tt *1 IICKO'Ø'V l 'UA tCol

*

i

5"

r i

t ø

l i t

H X*

w iH

r

w

r

~

1/

X,

L S D l A 3 _ J L

1 ii

m k

A $ i

A

r

r r

1

A 4

*

" DV ti i'KC tø å iy&s&i'&i&c Li • L U t s ^W Bø Ktha & f

*

4

s*

i

U

A&

f

I I *

1 / r

A

*t \p

i

i t ih * i

%

3

• M---- ’---- ---- i---- !— !;t- •:

----- ——

. 1'

i___ - is' 15 m *lÅp HH M id f

Liif lp v i h

M l ’ U h - f

*

Hr før

h j Mt H Vi / J/ .

L

I

j

f

c

M

S

'

lvt

'T i'U i& iTU BTisCO tC o n tø r c ta tufy

'fo v p l CftloiKtf* - WØH-i>pØ*l ---- I ktici C i th MadK - H A h i cL c c J ijJ * hc a ti c tc cvc ii jo m jut i & tc , t k i tj, i

\ G6u/tvtyvitcfy

k A t ii t Utørm fta-irc bK o 'M & fyC * -

d e j t i y + e

iG

2^.

I a U ti icS '2i i C C

j>-£

ioich ø t Ti'U/us ru a n d Kent vrciøyit e km t j e t p i e % tvi'tc^e -Ira t

iS .il k Jr

1S -L

JL

l , I * y i •/ L Js H - 13 E

\ I

H cC U l/ t ltqi

*

M d c l r C -

f ø J ø d o c J b e l -i

*

4

H u s tiO idC 'r e K t l j w u vu e a r b e j d e _ Uo ttø 7H CC jjsw .& i , rfr C t i t ' H h tC s '/ i'U y H • i øl- O fa o^k iu *u fr- \ t t d * b c fCtC'tS < b \ $ t i f r . 3 b e s / t e e f + /'(ft t ' tT sC ty T tt, i C cyocL C yc^

24 ¥•

M

M

M

II *

i

i r 4 4b t

40

li?

lå 3>

Ét

r

2)^

m u>

--------

i WåucL

é - i l

L t o 't s i t 'b ( ,- 0 t M Ul

T t 'L t i d s n i a n c t tC on iø rcZ ø vu e , '% -o i'p L c jiu u ep ' * kctl M tim * Lti t " I S åtK øU sL - H u ^ / iy UXors fC c M$mk t v a r t i U u ^ U v ti ot* ot$ ( icj

Uf

m

m

'B j c' tl& ^ b f t c 'y iLatyo r

M

(f. His

1

I t j t M

y/ • ------ r i V / i t d , e t i m

^ 4 /L / / /

f l W i t A h f c

3 å t o r

*

'

'vd:

x m s 1 - 6 -b to -0

is'-il b

bS-Jc

m i i d c i i firti ------ L ------------------------------------

4

Å

J

V

1 /

*

4

*

4

J A

3

i

j

4

i l

4

4

1

i

4

4

1

-

4

//

y

o

5 - r

** $

M

t y

\

3 h

- t---- -------------- *---- 1 ----- 1 --------------

P

\

S

4

4

3

------------- *--------------------------*----

4

4

----- ------

^ 4

4

tt

U f

4 7

1

/

I C \ n f

4 C

u

t

*

4 1 J ø

i r

.

1 -

s

2 >

- ••

/

4

-

--------------------- j

F h

-

3 3 M

H L J ø

u > P i

•'

-

*

’.

i : / B to :

ff L hJ ; U<3?0; 0 • 1 (p rirteia iet<> t i r r : ' It'lC'UbMjud fLontpidancc i 1~- -

|

..

K\}< h & g C m

7 £

flV/KdeLtW

IndKd u%e

mSudLfoe

1

t ,

5S b-o

b£-2ø

tr-2c Jø-'$' isp

rfaidets -)M : %■ t-r— j11~i-■ ■"■ T ■>

( t - j c ic-tt 4T-6 6-0 (r&i

i A

4

n

V 1/

u } /

'

KøKKon

fj

2/

7c pieim’w&-Tfjiupor} 4 A u UdCeøermq 4

i

*

i

J f JL

V '/ v

4 1 i

4

/

4

3rd&nasel - H^eholdi^bfLC tfic hi ,&S'/b& ycLe.

j 4 4

1

j*t t —[ j J--- -- -t-

4 4

- 1

i cj *‘t

/

2/

i /

r

1/5^

tjibe/cLaii, itucste.

3

* H-

Å

2/r

43 j f -9-

4 3

HS

a

4

\ b£c.U

t

db

å t V

H4Øfi'Kty

P

J r

Q

T

A

1

4

4 J l

3

JT\

t i

* *

\ri

4 4

1

* 'PU+irLift '/ Obi/jytiw'kCj U^rkfcicti} ctyytifre g

1

1

/

Hf

g

4 f

l å

• — — --------------

7, 4 4 I t J L *£ J t/ r

J l . j l t r 4? **

y 14 t f

UAhittCdcflifte rBjf ruehfrvv {Jtøfcoidiafyc^

/ — • .

t f

1/*

-

'i

3 4

i

T

— i ----

——*— -

-

4 ---- ----- ... . ... -

- -

•Hr '

M

i r um

J j 7

w

3 } Uf n i

å

l

f

t

V

t f

w

t f

/

.

-

-

-

< —

— * — ------

i u tli }■- - i- - - ‘- -

— i- -

io, itc ,ci $~ c i t

~ tiuU h

to

m

C

* * (

tiuct o ,

f?7

($ t

t i U iU t lY t tS lC S j C~I$ti

t i

c t U / S t ~

y

i ’ iUicU U.3 tU VC ovl Å/O v (Å.&YICC,

1

4

fT L , V

. c clciv/l

>

ot /

m

V 1

, V _ _ _ U koL j h 1

i

- ..

■ -

-

Vl &i c ’O cV iU

/

1

i

/

y

i.

4

L i tu tu h /ct /t Ut&u.tt ' / i . . . .. . . . . . . U

/ " f

/ >

/

2 /

V

/

r

h

t vkt (Ut

/

. 7

* v

y ;

r

r

J 3

& ci

I j

1

i i ■ * l(ht ttc

£

I

i - v ' K Li v

i i

3

jo

/

1

/ /

7 7 /

- -

1 #. — L /

I

ict t L V v t iuuc

i.

1 J lt

U& (t j IctCl1/ t/c l _ Ut St t iMc

k 1 -•*

v

r I k j " ' t

j

-

- --

L | l --- —

k 1 t

jjt

4

i

* r

*

— #

t

m tlÅi

1 5

t 7

*

—.

*

3

4

1 ^

-----!-----*---- 1 -----! j 1 —!----- 1 ---------- -----

— -

.

- li.- i -1 ! . i-.' : ! : :

*

X"'

^ n r > 37,2 -~r y — i

x r m Vi t > ' V f

1 b f rw.yj

m

.

r ^

t ,

i

i

'

!

.

H — 1

*

f

i* / i/

li1/1U,Ct&L*yC

V ato .ii.tL wm iAW,

i „ * /

^ i

!

t^ cU is jyt c t K t 'i & cS Jc

j a : i

7/ Ut/jHc2 wm X/ ' Ci

/ * *

V

1 &

hD^ o i 'Ki .^ i ^ ^ ' UU tiAc. UHa lC a HcL t v a j . B UC ; l p cC t ic iyjpH^ c 'j scsjic . i c^ ^tC L

/

1

/ i

/

>/

/ 1

>

>

r S

/ r y

m t \ w \

hjicic

5"

i

• __ jCwqJwijt ..~J

/

y

*

\

£

[ i ; '

i

'i

"

- 1 H _ Ok *'tt'K ^ Ua j ttiti £$*■ ^ ca t /^ re - 3 ^ 7 ^ L ha Ht - V^O. H. , ^£"1"

s

/

t 1

t f

*

1

-- . --

H 1

j

j

V■

4 i

h — M

i m

- t / - V tt i 1 t I c tT y ' VZ\ n

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33

Made with FlippingBook - Online magazine maker