UMS Servicevarsling (NO)

SERVICE- VARSLING

Et kommunikasjonssystem for å informere innbyggere og abonnenter om endringer i servicetjenester

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5