UMS Servicevarsling (NO)

UMS, an Everbridge Company, har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med våre systemer for befolkningsvarsling. Våre løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uønskede og potensielt farlige hendelser. Gjennom rett informasjon til rett målgruppe, via rett kanal til rett tid, kan disse løsningene bidra til å redde liv, samt redusere skade på materiell. Våre varslingsløsninger er utviklet både med hensyn til å varsle riktige personer til rett tid om planlagte så vel som uforutsette hendelser. Løsningene gir både offent- lige og private instanser mulighet til å kommunisere med kunder og innbyggere gjennom ulike kanaler. UMS kan vise til flere virkelige installasjoner enn noe annet selskap i verden, og har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, Nederland, Hellas, Kambodsja og to kyststater i India. Everbridge har over 3700 bedriftskunder over hele verden. Selskapets sikre og redundante plattform ble brukt til å sende over 2 milliarder meldinger til personer i over 200 land og områder i 2017. Everbridge`s verdensledende løsning for hånd- tering av kritiske hendelser gjør det mulig å forbedre hvordan man forbereder seg på og responderer på kritiske hendelser som truer menneskers sikkerhet, forstyrrer daglig drift og setter selskapers omdømme i fare.

Unified Messaging Systems AS • www.ums.no Innspurten 15, 0663 OSLO • Pb. 6301, Etterstad , 0604 OSLO, Norway

© 2018-19 UMS. All rights reserved.

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5