Somnus nr 4_2017

ResMed-seminaret

førerkort R ene AHI-tall kan avg jøre omdumister førerkortet. Omdu faktisk er trøtt, har lite å si. Legene slitermed førerkortene. – Særdeles forvirrende, sier søvnekspert Harald Hrubos-Strøm. Tilfeldigheter avgjør

Regelkritisk På det årlige ResMed-seminaret for- talte han om erfaringene med søv- napné etter et år med nye helsekrav til førerkort. Og han var ikke nådig mot det han mener at er et forvir- rende og uklart regelverk. – Når pasienten har AHI over 15 og samtidig søvnighet, skal legene gi muntlig kjøreforbud, meddele det

skriftlig og dokumentere det i journa- len. Så får pasienten CPAP eller skinne så fort som mulig, så skal det tas stilling til effekt ved første kon- troll, og så skal fastlege meddeles at pasienten oppfyller kravet til fører- kort. Det er fastlegen som skriver attest, forklarer Harald Hrubos- Strøm. Forskriften berører først og fremst

Georg Mathisen Tekst og foto

Han er søvnlegen som selv er blant de 15 prosentene av befolkningen som har sovnet bak rattet. Da han kjørte hjem fra militærøvelse som 18-åring. – Det er veldig mye annet enn søvnapné som gjør at folk sovner bak rattet, sier Hrubos-Strøm.

De som mister førerkortet, skal prioriteres og få CPAP eller skinne raskt. Men legene behandler ikke søvnapné-pasienter likt. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

14

SOMNUS NR 4 - 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs