Somnus nr 4_2017

Alle har en slektning eller en venn som...

O verhørt i taxi fra flyplassen i Alta til hotellet for medlemsmøter i regi av Søvnforeningen og NevSom: – Sliter du med søvnproblemer? Marit spør. – Nei, men broren min har søvnapné, svarer vår vennlige taxisjåfør. – Da må du overta- le ham til å komme på vårt åpne informasjons- møte i kveld, overtaler Marit. Han kom, og det gjorde mange andre også som hadde hørt og lest at vi skulle komme til byen. S øvnforeningen og NevSom har hatt Nord-

ut til alle. Vi understreker dessuten at godt vedlikehold og renhold øker kvaliteten for den enkelte. F aren ved ikke å benytte disse hjelpemidlene er skjebnesvanger. Vi motiverer hverandre. Vi er ikke alene. Noen vet alltid mer enn meg selv, og det vokser jeg på. Jeg føler meg bedre.

‘’ Vi har en diagnose, men søren heller, vi skal like- vel mestre ulempene og ha et godt liv.

J eg vil benytte anledningen til å takke alle som deltok på våre og NevSoms samlinger og ønsker alle nye medlemmer velkommen. Vi vokser! V ed årsskiftet har vi aldri hatt så mange betalende medlemmer. Det inspirerer oss veldig til å stå på for søvnsaken.

Norge-turne. Alta, Tromsø og Bodø er besøkt. Mange nye er blitt medlemmer i foreningen, andre er blitt styrket i troen på at det har stor verdi å være en del av vårt fellesskap. Du kan aldri

få nok informasjon. Utgangspunktet vårt har all- tid et positivt fortegn. Vi har en diagnose, men søren heller, vi skal likevel mestre ulempene og leve et godt liv. Gode råd, felles utgangspunkt gjør at praten går livlig på møtene. Alle har gjort seg sine egne erfaringer og deler med de andre. D et skjer stadig noe nytt. Det kommer nye masker og CPAP-maskiner. Det er ikke all- tid at informasjonen om nyvinningene har nådd

J eg ser frem til å møte dere alle til mestrings- helg 20. til 22. april på Soria Moria konferan- sehotell i Oslo. Vi sender snart ut mer informa- sjon om denne begivenheten. G od Jul! Pål Stensaas, leder

#

Innmeldingsskjema Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Hovedmedlemskap:

350,- kr pr år 350,- kr pr år 500,- kr pr år

Familiemedlemskap:

+ 55 kr for hvert familiemedlem.

Støttemedlem:

Navn: Adresse: Postnr. Poststed: Fylke:

Klipp ut og send til: Søvnforeningen, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog eller send en epost til: sovnforeningen@gmail.com

Mobiltelefon:

med de samme opplysningene.

Epostadresse: Fødselsdato:

Diagnose: Type medlemskap: ___________

Send med navn og all info på alle familiemedlemmer.

31

SOMNUS NR 4 - 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs