Somnus nr 4_2017

Verdens søvnkongress

Mer søvn gir bedre karakterer D et er god søvn somkommer først.

Mer søvn gir gode karakterer, ikke omvendt.

Søvnmangel kommer først – det er den som gjør at læring og karakterer

Georg Mathisen tekst og foto

Det er ikke nytt at de ungdommene som sover nok, har bedre karakterer. Men hva kom først, høna eller egget? Er det nok søvn som gjør at de klarer seg bedre på skolen, eller er det tvert imot slik at de som gjør det godt på skolen, er de som er smarte nok til å sørge for at de får den søvnen de trenger? Det første, ifølge ny forskning. – Kort søvn gir dårligere funksjon på dagtid og dårligere karakterer, kon- staterer Joshua J. Gooley. Han for- sker ved Duke–NUS – et medisinsk fakultet som drives i samarbeid mellom universitet i USA og Singapore.

lider, har Joshua J. Gooley funnet ut.

Forsket døgnet rundt Gooley og kollegene har rett og slett sendt ungdommer på «leirskole» for å finne svaret. Tenåringene som de har forsket på, ble innkvartert sam- men og bodde på forskningssenteret i to uker.

Der ble søvnmengden deres kontrol- lert. Halvparten sov fra elleve om kvelden til åtte om morgenen hver eneste natt. Den andre halvparten gjorde det samme de første tre net- tene. Så fikk de en uke med bare fem timer søvn hver natt. – Ikke ulikt den

Trafikkstøy holder jenter våkne Barn sover selv om trafikken bråker utenfor soverommet. Jenter sover litt dårligere, mens trafikken ikke utgjør noen forskjell for gutter. – Det har vi ingen klar forklaring på, innrømmer fagdirektør og pro- fessor Simon Øverland på Folkehelseinstituttet. 25 prosent av norske barn utsettes for potensielt farlig støy – i Oslo er andelen 35 prosent. – Det finnes overraskende få studier om bråk og søvn blant barn, sier Øverland.

Folkehelseinstituttets Simon Øverland finner få tydelige resultater om støy.

6

SOMNUS NR 4 - 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs