Somnus nr 4_2017

Verdens søvnkongress

Restriksjoner – ikke D et farlige er å være trøtt, ikke å ha en diagnose. Restriksjoner for trøtte sjåfører er bedre enn å ta førerkortet fra søvnsyke, mener internasjonale forskere. kjøreforbud

te, og de merker at de nikker med hodet. – Det blir ofte feil når sjåførene rap- porterer selv om hvor trøtte de er. Det beste objektive målet vi har, er våkenhetstesten MWT – «maintenan- ce of wakefulness test» – sier han. Men nye og bedre tester er på vei. Trøtte ulykker Maritta Orth underbygger tallene. Hun er professor og overlege ved Theresiensykehuset i Mannheim, som er universitetssykehus for universite- tet i Heidelberg. – 10 til 30 prosent henger sammen med søvn. En undersøkelse fra Bayern viser at 24 prosent av alle dødsulykker skyldes søvnighet, sier hun. En annen undersøkelse, fra New Zealand, viser at sjåfører som oppfat- ter seg selv som trøtte, havner i en dødsulykke eller en trafikkulykke med personskade åtte ganger oftere enn gjennomsnittet. Den som kjører

Georg Mathisen Tekst og foto

Det farligste i trafikken er ikke at du har en søvndiagnose – det er at du faktisk er trøtt. Hvis du har apné, er likevel nok søvn før du setter deg bak rattet enda viktigere enn det er for folk flest. Liten sammenheng – Det er liten sammenheng mellom hvor alvorlig søvnapné du lider av og hvor stor fare det er for at du kollide- rer. Det sier den australske professo- ren Mark Howard på lunge- og søv- ninstituttet Monash utenfor Melbourne. – Vi vet at noen med søvnapné fun- gerer svært godt i trafikken, mens andre sliter, sier han. Howard viser blant annet til svenske tall som forteller om alle ulykkesbi- listene som sliter med å holde øynene åpne. De oppfatter seg selv som trøt-

Det er ingen sammenheng mellom AHI og om bilister er trøtte når de kjører, forteller Maritta Orth.

AHI – antall pustestopp – har ingen sammenheng med kjøring når du er trøtt. Mark Howard, professor

8

SOMNUS NR 4 - 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs