The Melaleuca Compensation Plan - Lithuanian

Sąlygos: Ką turite žinoti: Kai dirbate programoje, pagal kurią jau išmokėta 4.8 mlrd. EUR , turite tikėtis papildomų sąlygų, padėsiančių įsitikinti, kad mūsų žmonės atstovauja mūsų įmonei ir produktams etiškai ir sąžiningai ir kad tie, kuriems mokamos didelės sumos, padeda kitiems. Taigi...

Apibrėžtys

Aktyvus klientas: klientas, pasirašęs ir grąžinęs kliento narystės sutartį ir per kalendorinį mėnesį įgijęs ne mažiau kaip 29 produktų taškus. Komisinių tarifas: statusas, kurį pasiekus „Marketing Executive“ kiekvieną mėnesį mokami komisiniai, jei „Marketing Executive“ įvykdo kvalifikacijos reikalavimus, atitinkančius tokį statusą. „Marketing Executive“: asmuo, užpildęs, pasirašęs ir pateikęs „Melaleuca“ nepriklausomo „Marketing Executive“ sutartį, asmeniškai įregistravęs aktyvų klientą ir gavęs pirmąjį komisinių išmokėjimo čekį. Rinkodaros organizacija („Marketing Organisation“): septynios klientų ir „Marketing Executive“ generacijos, kurios yra tiesiogiai po jumis. Naujas organizacijos augimas: lojalių klientų skaičiaus padidėjimas „Marketing Executive“ rinkodaros organizacijoje, neatsižvelgiant į sąrašus ir organizacijos veiksmus (t. y. registracijos – atšaukimai + reaktyvacijos = naujas augimas). Organizacijos apyvarta: bendra produktų taškų suma iš produktų, įsigytų „Marketing Executive“ organizacijoje per kalendorinį mėnesį. Asmeninių klientų išlaikymo rodiklis: aktyvių ir lojalių asmeninių klientų, kurie buvo lojalūs praėjusį mėnesį ir yra lojalūs einamąjį mėnesį, procentas.

„Marketing Executive“ paaukštinamas iki „Senior Director“, asmeninės apyvartos reikalavimas padidėja iki 50 produktų taškų. Asmeniškai įregistruotas klientas: klientas, kuriam asmeniškai rekomendavote „Melaleuca“ ir kuris kliento sutartyje jus įvardijo kaip įregistravusį asmenį. Lojalus klientas: klientas, kuris kliento narystės sutartyje įsipareigojo per mėnesį įsigyti produktų už ne mažiau kaip 35 produktų taškus. Be daugelio kitų privalumų, lojaliems klientams suteikiama 30–50% nuolaida „Melaleuca“ produktams. Lojalių klientų išlaikymo rodiklis: visų organizacijos klientų, kurie buvo lojalūs praeitą mėnesį ir yra lojalūs šį mėnesį, skaičius. Produktų taškai: kiekvienam „Melaleuca“ produktui priskirta vertė, pagal kurią apskaičiuojami komisiniai ir premijos. „Quality“ klientas: klientas, užregistruotas kaip lojalus klientas ir pirmąjį registracijos mėnesį užsisakęs „Melaleuca“ produktą.

„Quality“ kliento įregistravimas: įregistruotas „Quality“ klientas atlieka visus būtinus formalumus, nurodo atsiskaitymo būdą ir surenka reikiamą skaičių produktų taškų, pateikdamas mėnesinius užsakymus.

Papildomos pirmosios kartos pozicijos „Marketing Executive“ gaus papildomą pirmosios kartos poziciją (aukščiau pradinio penketo) už kiekvieną aktyvų asmeniškai įregistruotą „Director“ ar aukštesnės pozicijos klientą. Paaukštinimo premijos išmokėjimas Klientams, kurių statusas yra nuo „Director“ iki „Director 6“, paaukštinimo premija bus išmokama paaukštinimo mėnesį. „Director 7“ ir aukštesnio statuso dalyviai, kurių organizacijos išlaikymo lygis yra 90% ar didesnis, paaukštinimo mėnesį gaus trečdalį paaukštinimo arba „Pacesetter“ premijos, trečdalį – antrąjį mėnesį, trečdalį – trečiąjį mėnesį (darant prielaidą, kad jie tą statusą per šiuos mėnesius išlaikys). Kitiems bus mokama po to, kai jie išlaikys naują statusą tris mėnesius iš eilės. „Marketing Executive“ tuo pačiu metu gali gauti ne daugiau kaip tris trečdalius išmokų, pradedant nuo „Director 7“. Norėdamas gauti rezerve esančias premijas, „Marketing Executive“ turi teisę į išmoką tą mėnesį, kurį turi būti išmokami komisiniai.

lyderio taškų, gaus procentą nuo visų galimų organizacijos komisinių. „Director“ ar aukštesnių statusų klientams, kurių organizacijos produktų taškai viršija 20 000, tačiau jų PEG apyvarta yra mažesnė nei jų organizacijos apyvarta, priklausomai nuo einamojo mėnesio lyderio taškų skaičiaus, gali gauti organizacijos komisinių, siekiančių 10% ir daugiau nuo jų PEG apyvartos. Pagrindinių žingsnių premija „Director 3“ ir aukštesnių statusų klientai gali gauti pagrindinių žingsnių premiją, jei jie priklauso „Melaleuca“ organizacijai bent 3 mėnesius. Jūsų asmeninių klientų išlaikymo rodiklis nustatomas pagal aktyvių ir lojalių klientų, kurie pirko praėjusį mėnesį ir perka šį mėnesį (išskyrus paveldimus klientus), skaičių. Nauji lojalūs klientai turi priklausyti jūsų vietos rinkai. Naujas lyderis, kurį jūs išmokysite ir išlaikysite, turi priklausyti jūsų vietos rinkai. Į jūsų asmeninių klientų augimo rodiklį neįtraukiami paveldėti klientai, o į organizacijos augimo rodiklį

Lyderių susirinkimai Mokymai, išsilavinimas ir žinios yra būtini dalykai visiems lyderiams bet kuriame versle ar organizacijoje. Kad galėtų gauti premijas, „Senior Director“, „Executive Director“, „National Director“ ir „Corporate Director“ privalo dalyvauti lyderių susirinkimuose. Mentoriaus premija Kad galėtumėte pretenduoti į mentoriaus premijas, jūsų „Marketing Executive“ turi būti paaukštinti per du mėnesius po to, kai pasiekta reikiama organizacijos apyvarta šiam statusui gauti, o jūsų komisinių tarifas turi būti ne žemesnis už „Marketing Executive“, už kurį jums mokama, komisinių tarifą. Mentoriaus premijos skaičiuojamos taikant tą patį procentą kaip ir paaukštinimo ar „Pacesetter“ premijoms, mokamoms paaukštintam „Marketing Executive“, ir yra išmokamos tą patį mėnesį, kurį mokėjimą gauna „Marketing Executive“. Reikalavimai lyderiui „Director“, kurie per paskutinius tris mėnesius surenka mažiau nei vieną lyderio tašką, gali uždirbti iki €/£ 100 organizacijos komisinių. „Marketing Executive 3“ gali uždirbti iki €/£ 75, „Marketing Executive 2“ – iki €/£ 50, o „Marketing Executive“ – iki €/£ 25 organizacijos komisinių. Politika Šiam kompensavimo planui taikoma „Melaleuca“ politika ir procedūros, taip pat visos „Marketing Executive“ sutartys. Šis lankstinukas nėra „Melaleuca“ kompensavimo plano vadovas, skirtas „Marketing Executive“. Lyderiams reikalingi lyderio taškai „Director“ ir aukštesnių statusų dalyviai, kurie pasiekė 20 000 ir daugiau organizacijos produktų taškų per mėnesį, turi surinkti vidutiniškai 10 lyderio taškų. „Director“ ir aukštesnių statusų dalyviai, pasiekę 50 000 ar daugiau organizacijos produktų taškų apyvartą, turi surinkti vidutiniškai 15 lyderio taškų per mėnesį, kad galėtų gauti visus galimus organizacijos komisinius. Tie, kurie surenka mažiau

Tikroji asmeniškai įregistruotų klientų organizacijos (PEG) apyvarta: bendra „Marketing Executive“ asmeniškai

įregistruotų klientų atitinkamo mėnesio organizacijos apyvarta. (Priešingai nei į apskaičiuojamą PEG apyvartą, į tikrąją PEG kiekvieno kliento mėnesio pirkimo apyvarta įtraukiama tik vieną kartą, nors šiam klientui organizacijoje gali būti priskirti keli asmeniškai įregistruoti klientai.)

neįtraukiami paketai. Programos aiškinimas

„Quality“ kliento įregistravimas: įregistruoti „Quality“ klientą.

Šis lankstinukas ir „Melaleuca“ kompensavimo planas aiškinami „Melaleuca“ nuožiūra.

Per pirmuosius tris mėnesius nemokėti komisiniai už atsarginius užsakymus

Komisinių kvalifikaciniai reikalavimai: kad gautų komisinius, „Marketing Executive“ turi atitikti visus nustatytus „Marketing Executive“ kvalifikacinius reikalavimus ir turėti vieną aktyvų asmeninį klientą. „Marketing Executive“, neturintys aktyvaus asmeninio kliento, per mėnesį gaus iki €/£ 15 komisinių lojalumo pinigų pavidalu.

Komisiniai bus mokami tik už pirmuosius tris kliento mėnesius, jei klientas iš tikrųjų pateikė užsakymą. Kitaip tariant, už atsarginius užsakymus pirmus tris mėnesius komisinių negausite. Premija automobiliui Taikomos konkrečios gairės dėl automobilio, už kurį bus galima gauti premiją, tipo. Daugiau informacijos rasite eu.melaleuca.com. Užsakymo apribojimai Komisiniai mokami už pirmuosius 150 produktų taškų, kuriuos klientas įgyja kiekvieną mėnesį. Už sumas, viršijančias 150 produktų taškų, komisiniai nemokami. „Marketing Executive“ organizacijos apyvartos apskaičiavimas apima maksimalų 150 produktų taškų skaičių vienam klientui („Marketing Executive“) per mėnesį.

Asmeniškai įregistruotas klientas (Enrolee): Žr. „Asmeniškai įregistruotas klientas“.

Statusas: aukščiausias komisinių tarifas, kurį pasiekė „Marketing Executive“.

Asmeniškai įregistruotų klientų organizacijos (PEG) apyvarta: bendras „Marketing Executive“ asmeniškai įregistruotų klientų atitinkamo mėnesio organizacijos produktų taškų skaičius. Asmeninė apyvarta taškais: norėdamas gauti komisinius, „Marketing Executive“ turi „asmeniškai generuoti“ ne mažiau kaip 29 produktų taškų apyvartą per mėnesį. Kai

Palaikymo komanda („Support Team“): septyni „Marketing Executive“ viršesni už klientą rinkodaros organizacijoje, kurie gali gauti komisinius už kliento pirkinius.

Įregistravimas: procesas, per kurį pasirašoma kliento narystės sutartis.

PREKYBOS REVOLIUCIJA! „Melaleuca“ kompensavimo planas

Susikurkite finansinių išteklių, kad galėtumėte gyventi ypatingai!

10

11

Made with FlippingBook HTML5