Aktywna Tablica 2022-2023. Nowa Szkoła

2022 AKTYWNA TABLICA

nowa szkoła

Szanowni Państwo,

Wkład własny

Obowiązujące terminy w roku 2022:

Finansowy

17 500 zł - ( 14 000 zł kwota dofinansowania + 3 500 zł wkładu własnego) szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 szkoły ponadpodstawowe 43 750 zł - ( 35 000 zł kwota dofinansowania + 8 750 zł wkładu własnego) szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edu - kacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia 125 tys. zł - ( 100 000 zł kwota dofinansowania + 25 tys. zł wkładu własnego) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) Finansowanie: W ramach wsparcia finansowego placówki mogą ubiegać się o nastę - pujące kwoty: mamy przyjemność zaprezentować Państwu spójną i kompleksową ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedialnych pomocy dydaktycznych. Asortyment znajdujący się w niniejszej publikacji wpi - suje się w wytyczne rządowego programu AKTYWNA TABLICA 2020 - 2024, który umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. W tym roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwi - jania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w za - kresie technologii informacyjno-komunikacyjnych AKTYWNA TABLICA. Proponujemy idealne rozwiązania dla pracowni przyrodniczych, języ - kowych i informatycznych oraz intuicyjne i proste w obsłudze programy multimedialne dostosowane do wieku, umiejętności i przede wszystkim potrzeb każdego ucznia. Selekcji produktów dokonaliśmy w oparciu o aktualną podstawę progra - mową, kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach niniejszego projektu Aktywna Tablica oraz liczne konsultacje z metodykami i spe - cjalistami w dziedzinie edukacji. W tym roku wsparcie finansowe w ramach AKTYWNEJ TABLICY może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

szkoły będąmogły wnioskować o udział wprogramie do 15MAJA organy prowadzące do Wojewodów do 30 MAJA kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 CZERWCA przekazanie środków finansowych do 31 SIERPNIA

przeznaczony na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie

wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie

Rzeczowy

Nowe wnioski:

sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne

Zakupione u nas pomoce dydaktyczne w ramach Programu spełniają na - stępujące warunki: 1. Posiadają deklarację CE lub certyfikat zgodności z normą; 2. Posiadają certyfikat ISO 9001 dla pro - ducenta; 3. Są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcze ś niej ni ż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciąż e ń prawami osób trze - cich; 4. Posiadają dołą czone niezb ędne instruk - cje i materia ły dotyczą ce u żytkowania w j ęzyku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materia ły i instrukcje nie musz ą być sporz ądzone w języku polskim; 5. Posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krót - szy niż 2 lata. W 2022 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/eduka - cja-i-nauka/aktywna-tablica--edy - cja-2022

zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie

W ramach wkładu finansowego katalog mozliwych do zakupienia sprzę - tu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo. Będzie można kupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne czy narzędzia, wykorzystujące TIK do 20% projektu.

Wkład własny może być rzeczowy lub finansowy.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na następujący sprzęt:

Wymaganiem priorytetowym dla szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz szkoły za granicą przystę - pującej do programu jest posiadanie dostępu do In - ternetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Tego wa - runku nie musza spełniać szkoły, które wnioskowały o udzielenie wsparcia finansowego na zakup lapto - pów wraz ze sprzętem do transmisji audiowizualnej w 2020 r., szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewido - mych lub słabowidzących. Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty Nowej Szkoły zawartej w niniejszym katalogu, do odwiedzenia naszej strony: www.nowaszkola.com a także do kontaktu z naszymi Doradcami Handlo - wymi i Biurem Obsługi Klienta. Życzymy udanych zakupów i ciekawych inspiracji.

Sprzęt Multimedialny

tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym lub sama tablica bez projektora

ZESTAWY SPE. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 PROGRAMY MULTIMEDIALNE. . . . 42 Specjalne potrzeby edukacyjne ZESTAWY INTERAKTYWNE. . . . . . . . . 2 MONITORY INTERAKTYWNE . . . . . . . 7 TABLICE INTERAKTYWNE. . . . . . . . . . 9 PROJEKTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 GŁOŚNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 KOMPUTERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 AKCESORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 WIRTUALNE LABORATORIA. . . . . . . 18 ROBOTYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 NIEWIDOMI ,SŁABOWIDZĄCY . . . . . . . 23

projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe

głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali monitory interaktywne

Zespół Nowej Szkoły

druk 3D oraz drukarki druku wypukłego

brail notatniki, linijki, i drukarki brajlowskie

kodowanie i robotyka roboty i akcesoria

specjalne potrzeby edukacyjne

SPRZĘT MULTIMEDIALNY

ZESTAWY INTERAKTYWNE

75"

65"

65"

65"

0% VAT

0% VAT

Zestaw 1 AT2201

Zestaw 2 AT2202

20 090 zł

20 160 zł

17 500 zł

17 500 zł

Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami

2 x NS9265A

1 x NS9275A Monitor interaktywny 75" z wbudowaną kamerą i akcesoriami

Podstawa mobilna z półką do monitorów interaktywnych

2 x NS9216

1 x NS9265A Monitor interaktywny 65" z wbudowaną kamerą i akcesoriami

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Szczegółowy opis produktów dostępny nastronie internetowej: www.sklep.nowaszkola.com

2

65"

75"

65"

65"

0% VAT

0% VAT

Zestaw 3 AT2203

Zestaw 4 AT2204

18 192 zł

18 164 zł

17 500 zł

17 500 zł

Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android 75"

Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android 65"

1 x DA6149A

2 x DA6143A

Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android 65"

Podstawa mobilna z półką do monitorów interaktywnych

1 x DA6143A

2 x NS9216

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Szczegółowy opis produktów dostępny nastronie internetowej: www.sklep.nowaszkola.com

3

sk lep.nowaszkol a . com

65" 65"

0% VAT

Zestaw 7 AT2207

22 338 zł

22 074 zł

Zestaw 5

AT2205

17 500 zł

17 500 zł

2 x

Tablica interaktywna dotykowa myBoard 95"S

2 x DA4207A Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 6 Lite 65" z Androidem

2 x DA7884

Projektor krótkoogniskowy Epson EB-535W

2 x DA3535

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

2 x DA2083 Głośniki do tablic myBoard Silver sound

2 x DA0782 Uchwyt ścienny do projektora

2 x

2 x TN0042 Kabel HDMI 10 metrów

2 x DA2146 Kabel zasilający 10

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

2 x

2 x

2 x

Szczegółowy opis produktów dostępny nastronie internetowej: www.sklep.nowaszkola.com

4

2 x

2 x

Zestaw 6 AT2206

19 160 zł

17 500 zł

2 x

2 x

2 x

2 x

DA1190 Tablica interaktywna dotykowa myBoard 84"S

2 x DA3073 Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530

2 x DA2083 Głośniki do tablic myBoard Silver sound

2 x TS20583 Półka Interaktywna na pisaki do tablic interaktywnych MyBoard Silver

2 x DA0782 Uchwyt ścienny do projektora

2 x

2 x TN0042 Kabel HDMI 10 metrów

2 x DA2146 Kabel zasilający 10

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Szczegółowy opis produktów dostępny nastronie internetowej: www.sklep.nowaszkola.com

5

sk lep.nowaszkol a . com

86"

86"

80"

2 x

2 x

2 x

2 x 2 x

2 x

2 x

Zestaw 9 AT2209

Zestaw 8 AT2208

21 932 zł

19 264 zł

17 500 zł

17 500 zł

2 x DA2099 Tablica interaktywna na podczerwień myBoard Black 86" Nano

2 x DA3098 Tablica interaktywna Avtek TT-Board 80 Pro

Projektor OPTOMA X340UST z uchwytem ściennym Optoma Głośnik do tablic Myboard czarny Soundbar

2 x DA2713

2 x DA3073 Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530

2 x DA9590

2 x TN0042 Kabel HDMI 10 metrów

2 x TN0042 Kabel HDMI 10 metrów

2 x DA2146 Kabel zasilający 10

2 x DA2146 Kabel zasilający 10

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Montaż

Pomoc techniczna

Szkolenie

Szczegółowy opis produktów dostępny nastronie internetowej: www.sklep.nowaszkola.com

6

MONITORY INTERAKTYWNE

uchwyt ścienny w zestawie

żywotność matrycy 50 000 godzin

czas reakcji 5 ms

kontrast 5000:1

4k

0% VAT

Monitor interaktywny z wbudowaną kamerą i akcesoriami

NS9265A

7 990 zł

NS9275A

10 900 zł

– 65"

– 75"

Precyzja:

<1 mm

Wyświetlacz:

4K, rozdzielczość 3840 x 2160

Tryb pisania:

200 dot/s

Panel/przekątna:

D-LED /65”

D-LED 75" 75DL-AL

Android 8.0; Windows 10 po dodaniu OPS

Model: Rama:

65DL-AL

System operacyjny:

metalowa, szczotkowana, czarna

Złącza: Porty wejściowe HDMI: 3XHDMI, Port wyjściowy HDMI: 1xHDMI, Porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1),Port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC, Wejście AV: 1XAV(MINI 3in1),Wyjście AV: 1 x AV Out,Porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0 Porty USB (z przodu): 2XUSB2.0+1XUSB3.0, Porty USB interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B DOZEWNĘTRZNEGOWYJ- ŚCIADOTYKOWEGOPC/HDMI, Portyszeregowe: 1XRS232, PortyLAN(RJ45): 1XRJ45,Wbudowane głośniki: 2 x 15W, Wyjście słuchawkowe: 1 x minijack 3.5 mm, Wyjście cyfrowe: 1xDigital Coaxial, Gniazdo OPS: 1XOPS SLOT, Czytnik kart: 1XSD CARD READER, PLUG & PLAY: TAK Wbudowana kamera: TAK/8 Mpix

Kontrast: Jasność:

5000:1

350cd/m2-20

Proporcje obrazu Czas reakcji panelu:

16:9

8 ms

Głębia koloru:

10 Bit; 16:7M 1428 x 804

Rozmiar ekranu [mm]:

IEEE802.11a/b/g/n Dual Band 2.4 GHz/5 GHz lub IEEE802.11an 2.4 GHz

szkło matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa

Wi-Fi:

Ekran:

Kąt widzenia:

178°

Waga:

47 kg

60kg

Żywotność panelu: Technologia dotyku:

50 000 h

Wymiary: Zasilanie:

506 x 911 x 106 mm 1731 x 1037 x 111 mm

podczerwień (IR)

AC 220-240 V 50/60 Hz

Czas reakcji:

5 ms

Moc:

240 W

320 W

Ilość punktów dotyku:

20

Certyfikaty:

CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001

7

sk lep.nowaszkol a . com

0% VAT

0% VAT

Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android Monitor z odświeżonym, nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem opartym na systemie Android 9. Całość zamknięta w eleganckiej stylowej ramie, która w połączeniu z minimalną przestrzenią pomiędzy szkłem a ekranem daje niesamowite wrażenia oraz podnosi komfort pracy z monitorem.

Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 6 Lite z Androidem DA4207A 10 569 zł – 65" DA4208A – 75"

15 447 zł

– 65" DA6143A

– 75" DA6149A

Technologia dotyku:

Podczerwień 350 cd/m2 3840 x 2160

Jasność:

6 992 zł

10 000 zł

Rozdzielczość panelu:

Kontrast:

4.000:1

Wyświetlacz/rozdzielczość:

4k UHD 3840x2160 @60Hz Cienka ramka monitora

Wyświetlane kolory::

1,07 mld

Rama:

Kąt widzenia:

178° / 178°

Jasność:

350cd/m2-20

Grubość wzmocnionej szyby: 4 mm Rozdzielczość dotyku:

Proporcje obrazu

16:9

32.768 x 32.768

Ekran:

szkło matowe (AG Glass) o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa

Sposób obsługi: Wejścia wideo: Wejścia audio: Wyjście audio:

palec lub dowolny inny przedmiot

Żywotność panelu: Port wejściowy HDMI:

50 000 h

3 x HDMI, VGA (D-Sub15)

tak, HDMI 2.0 (4k @60Hz)

mini jack 3.5 mm

Łączność bezprzewodowa:

Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz

mini jack 3.5 mm, SPDIF

Wbudowane głośniki: Wyjście słuchawkowe: Wbudowany system operacyjny:

2 x 20 W

Porty komunikacyjne: Zużycie prądu (Max.): Zużycie prądu (Stand-by):

RJ-45, RS232, 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 2 x USB Touch, Slot OPS

tak, Mini jack 3,5 mm

140 W Standard / 300 WMax

< 0.5 W

Android 8.0

Dodatkowe funkcje: Android OS, Menu dotykowe OSD, Slot OPS, USB Media Player, Aplikacja do nanoszenia notatek, Narzędzie do prowadzenia głosowania, Notowanie na dowolnym źródle, Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek, Wgranie własnego logo, Wyświetlanie komentarzy tek- stowych na ekranie przez uczestników, Zmiana nazwy źródła sygnału, Komunikacja Bluetooth, Komunikacja Wi-Fi Dołączone akcesoria: Pilot z bateriami, Przewód audio (5 m), Przewód USB (5 m), Przewód zasilający (3 m), Uchwyt montażowy ścienny, Płyta CD lub pendrive z oprogramowa- niem i sterownikami, Skrócona instrukcja obsługi, Moduł WiFi/Bluetooth, Pisaki (2 szt), Przewód HDMI (3 m) Akcesoria opcjonalne: mobilny stojak Gwarancja: 3 lata z możliwością płatnego rozszerzenia do 5 lat.

Certyfikaty:

CE, ROHS, ISO9001, ISO14001

Dołączone akcesoria odwójnemagnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy typu VESA 500×400 dla wersji 65”, 600×400 dla wersji 75”, 750×400 dla wersji 86”, pilot zdalnego ste- rowania, kabel audio 3,5 mm (1,5m), kabel USB Touch typu B (1,5m), kabel HDMI (2m), kabel VGA (1,8m), kabel zasilający (1,8m)

2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu lub do 5 lat dla edukacji z numerem RSPO

Gwarancja:

8

TABLICE INTERAKTYWNE

Tablica interaktywna dotykowa myBoard – 84"S DA1190 3 490 zł – 95"S DA7884

Tablica interaktywna na podczerwień myBoard Black 86 Nano DA2099

Tablica interaktywna Avtek TT-Board 80 Pro DA3098

4 825 zł

3 750 zł

4 244 zł

Obszar interaktywny [cm]: 171,0 x 122,0 Wymiar zewnętrzny [cm]: 177,9 x 128,9 Format: 4:3 Grubość [cm]: 4 Waga [kg]: 18,5 Technologia: podczerwień Precyzja: 2 mm Tempo śledzenia: 6 ms Zasilanie:

Obszar interaktywny [cm]: 159 x 118

195,60 x 116,30 206,00 x 124,00

Obszar interaktywny [cm]: 168,0 x 118,0 Wymiar zewnętrzny [cm]: 172,0 x 125,0 Format: 4:3 Grubość [cm]: 3,6 Waga [kg]: 19,5 Technologia: podczerwień Powierzchnia tablicy:

Wymiar zewnętrzny [cm]:

169,2 x 128,4

Format:

4:3

16:9 / 16:10

Grubość [cm]:

3

Waga [kg]:

18,8

24

Technologia:

podczerwień

Powierzchnia tablicy:

lakierowana, magnetyczna

Matowa, magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tabli- cy, porcelanowa PolyVision e3

Precyzja:

± 1mm

Zasilanie z portu USB DC 4.6V- 5.0V <1W (100mA at 5V)

Tempo śledzenia:

6 ms – 12 ms

Pobór prądu:

< 250 mA

Precyzja:

<0,05 mm

Pobór prądu: Rozdzielczość:

<0,5 W

System operacyjny: Oprogramowanie:

Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux Oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego- ,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopi- sywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy

Tempo śledzenia:

8 ms – 16 ms

32768 x 32768

Zasilanie:

Energia jest pobierana z komputera za po- średnictwem kabla USB.

Win2000, WinXP, WinVista, Win7, Win8.1, Win10, Linux, Mac, Android Instrukcja obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie

System operacyjny:

Pobór prądu:

<0,5 W

Wyposażenie:

System operacyjny:

Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux

Wyposażenie:

Ilość punktów dotyku:

10

Oprogramowanie:

Avtek Interactive Suite

Temperatura: -10°C do 45°C, wilgotność: 10%-90%

Certyfikaty:

CE, FCC, ROHS

Wym. atmosferyczne:

Wyposażenie:

Instrukcja obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie

Komunikacja:

USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0

9

sk lep.nowaszkol a . com

PROJEKTORY

Projektor OPTOMA X340UST z uchwytem ściennym Optoma DA2713

Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 DA3073 3 999 zł

Projektor krótkoogniskowy Epson EB-535W DA3535 4 995 zł

5 999 zł

Format obrazu:

16:10, 16:9, 4:3

Format obrazu:

4:3

Format obrazu:

16:10

Kontrast:

22000:1 240 W

Kontrast:

16000:1

Kontrast:

16000:1

Moc lampy:

Moc lampy:

215 W

Moc lampy:

215 W

Wbudowane głośniki:

16 W

Wbudowane głośniki:

16 W

Wbudowane głośniki:

16 W

Żywotność lampy w trybie normalnym:

4000 h 10000 h

Żywotność lampy w trybie normalnym:

5000 h

Żywotność lampy w trybie normalnym:

5000 h 10000 h

Żywotność lampy w trybie eco:

Żywotność lampy w trybie eco:

Projektor laserowy ultrakrótkoogniskowy Epson EB-720 DA4040

Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-685W DA3144 7 995 zł

Projektor dalekoogniskowy Vivitek DX273 DA1814 2 999 zł

8 995 zł

Format obrazu:

16:10

Format obrazu:

16:10

Format obrazu:

4:3

Kontrast:

14000:1 250 W

Kontrast:

2.500.000 : 1

Kontrast: Jasność:

20000:1

Moc lampy:

Moc lampy w trybie normalnym: Moc lampy w trybie ekologicznym:

255 W 197 W

4000 ANSI lum.

Wbudowane głośniki:

16 W

Wbudowane głośniki:

2 W

Żywotność lampy w trybie normalnym:

5000 h 10000 h

Wbudowane głośniki:

16 W

Żywotność lampy w trybie normalnym:

5500 h

Żywotność lampy w trybie eco:

Żywotność lampy w trybie normalnym:

5000 h 10000 h

Żywotność lampy w trybie eco:

10

GŁOŚNIKI

Głośnik do tablic Myboard czarny Soundbar DA9590

Głośniki do tablic myBoard Silver sound DA2083

Głośniki aktywne do tablic interaktywnych Epson ELPSP02 (2x15W) DA3212 695 zł • głośnik aktywny 15W (wbudowany wzmacniacz) • głośnik pasywny 15W

409 zł

595 zł

• micro USB - wyjście na komputer • wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon • gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack) • zasilanie • 2x chinch do podłączenia głośników • przyciski + i - do regulacji głośności (również regu- lować można suwakiem w systemie operacyjnym). • zestaw współpracuje wyłącznie z tablicami myBoard! Silver DA6143A i DA6149A

• moc 2 x 20 W • do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio) • gniazda w HUB: • mini USB do podłączenia półki interaktywnej • USB do podłączenia tablicy • HDMI do podłączenia tablicy • USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia

• moc 2 x 20 W • bluetooth • złącze optyczne TOSlink • pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz • wejścia AUX • złącze optyczne TOSLINK • sterowanie za pomocą pilota • wyświetlacz alfanumeryczny LED • 2 wejścia przewodowe audio jack 3,5 mm • wymiary: 94 x 7,7 x 6,5 cm

• uchwyty ścienne • zasilacz z kablem • kable głośnikowe o dł. 3m

Zestaw nagłośnieniowy Vonyx VX1000B DA1386

4 500 zł

Aktywny zestaw nagłośnieniowy • 1000W Plug & Play speaker kit • 2x 10"" Subwoofer (aktywny i pasywny) • 2x Top każdy z 2.5' średniotonowym driverem i 2.5' tweeterem • w zestawie kabel głośnikowy NL2, 2x prosty statyw łączący urządzenia (130-160cm) oraz mikrofon przewodowy • odbiornik Bluetooth • port USB oraz slot na arty SD do odtwarzania MP3 • wejście mikrofonowe 6.3mm Jack • wejście: Stereo RCA i liniowe 6.3mm Jack • efekt echa dla mikrofonu • kontrola niskich i wysokich tonów • moc wyjściowa: 1000W (2x 400W + 2x 100W) • pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz • głośniki: 2x 2.5"" średniotonowe + 2.5"" wyso- kotonowe • SPL max.: 128dB • subwoofer: 10"" • top hat: 35mm • zasilanie: 230VAC / 50Hz • wymiary: subwoofer 390 x 370 x 405mm, głośnik/satelita: 125 x 140 x 390mm • waga zestawu: 36 kg

Mikrofon bezprzewodowy z głośnikiem Avtek Micker Pro DA1443 1 295 zł Mikrofon z głosnikiem. • nominalna moc wyjściowe: 10 W • pasmo przenoszenia: 200 Hz - 15 kHz (+/-2 dB) • wymiary: 260 mm (długość) • waga: 300 g • czas działania na baterii: ok. 6 godzin, przy baterii Li-Ion 7,4 V 1100 mAh • ładowanie : 5 V DC, 1 A, USB typu USB C • czas pełnego naładowania: 2 i pół godziny • w zestawie: mikrofon Avtek Micker Pro, futerał, pasek, stacja ładująca, kabel ładujący USB

Kolumna mobilna Ibiza PORT10VHF-BT DA3228 1 900 zł • z odtwarzaczem MP3 SD/USB oraz odbiornikiem Bluetooth • moc niskotonowa 8"/20 cm; czułość 95dB; pasmo 50 Hz - 20kHz Kolumna mobilna Ibiza PORT8VHF-BT DA2209 1 600 zł • z odtwarzaczem MP3 SD/USB oraz odbiornikiem Bluetooth • moc niskotonowa 10"/25 cm; czułość 97 dB; pasmo 45 Hz - 20 kHz

11

sk lep.nowaszkol a . com

KOMPUTERY

0% VAT

0% VAT

Monitor komputerowy DA1703A • przekątna ekranu: 23.8" • rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD) • format: 16:9 • ekran: płaski • typ matrycy: IPS • rodzaj podświetlenia: LED • czas reakcji: 5 ms • częstotliwość odświeżania: 60 Hz • jasność: 250 cd/m2 • kontrast statyczny: 1000:1 • kąt widzenia: 178 stopni (pion)

Komputer stacjonarny All in One. DA2711A Parametry minimalne: • procesor: i5 lub równoważny AMD • pamięć RAM: 8 GB

Laptop multimedialny 1 DA 2398 3 590 zł Parametry minimalne: • procesor i3 lub równoważny AMD • pamięć RAM 8 GB • dysk twardy SSD • zintegrowana karta graficzna • ekran 15,6” , LED 1920 x 1080 (Full HD) • system operacyjny Windows 10

Laptop multimedialny 2 DA2399 4 459 zł Parametry minimalne: • procesor: i5 lub równoważny AMD • pamięć RAM: 8 GB • dysk twardy: SSD • zintegrowana karta graficzna • ekran: 15,6’’ LED 1920 x 1080 (Full HD) • system operacyjny: Windows 10

790 zł

178 stopni (poziom) • rozmiar plamki: 0.275 • liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln • technologia ochrony oczu: redukcja migotania, redukcja niebieskiego światła • złącza: D-Sub (VGA) x1, HDMI x1 • wym.: 55,1 x 17.1 x 42 cm • waga: 4.27 kg • możliwość montażu na ścianie (VESA): tak • załączone wyposażenie: przewód D-Sub, przewód HDMI • przewód zasilający; pobór mocy: 15 W

• dysk twardy: SSD 256 GB • zintegrowana karta graficzna • ekran: dotykowy; LCD; 21,5’’; 1920 x 1080 (Full HD) • system operacyjny: Windows 11 Pro

5 690 zł

OPS z procesorem Intel Core i5 z Windows 10 Home NS9215A 3 590 zł • CPU: Intel® Core™ 5 generacji i5-7400 3.00 GHz ( 3.50 GHz w trybie Turbo) • procesor: Intel®H110 • inne: HDMI x1; VGA x1; DP x1; USB 3.0 x6; Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) z 2 antenami zewnętrznymi; RJ45 x1; wyjście słuchawkowe 3.5 mm; wyjście mikrofo- nowe 3.5 mm; Bluetooth 4.0 OPS z procesorem Intel Core i3 myboard DA8329A 2 679 zł • Procesor: Intel® Core™ i3-9100 • pamięć RAM: 4GB DDR4-2400 SO-DIMM, 1x wolne wejście • twardy dysk: 128 GB SSD M.2, 1x wolne gniazdo SATA

Komputer stacjonarny DA1702A 3 100 zł Komputer stacjonarny o niewiel - kich gabarytach z dostępnympro - cesorem Intel®Core™ i7 dziesią - tej generacji i (opcjonalnie) 32GB pamięci DDR4 2666 MHz, który działa szybko, niezawodnie i wy - dajnie.

• Parametr procesora: 3,60 GHz / 4 rdzenie / 4 wątki / 6 MB Smart Cache OPS z procesorem Intel Core i5 myboard DA8330A • Procesor: Intel® Core™ i5-9500 • Parametr procesora: 3,00 GHz / 6 rdzenie / 6 wątki / 9 MB Smart Cache OPS z procesorem Intel Core i7 myboard DA8331A • Procesor: Intel® Core™ i7-9700 • Parametr procesora: 3,00 GHz / 8 rdzenie / 8 wątki / 12 MB Smart Cache

2 922 zł

0% VAT

0% VAT

4 463 zł

12

AKCESORIA

Przewód zasilający 10m DA2146 69 zł Kabel zasilający PremiumCord Schu - ko-C13 230V/10A. • dł.10m (kpsp10)

Podstawa mobilna z półką do monitorów interaktywnych NS9216 1 490 zł Podstawa mobilna do monitorów interaktyw - nych 65", 75" i 86".

Kabel USB - przedłużacz aktywny USB 5m DA1438 89 zł • wtyczki USB : 1x męska USB typ A, 1x żeńska USB typ A; dł. kabla: 5 m

Przewód zasilajacy 15m DA2353F 90 zł • dł. 15 m

Listwa zasilająca, przeciwprzepięciowa DA1439

89 zł

• 5 gniazd, dł. 5 m

Uchwyt sufitowy do projektora DA2353D 159 zł • do projektorów długoogniskowych sufitowych • regulacja 43-65cm • max obciążenie 25 kg • wykonany ze stopu aluminum

Kabel HDMI 10 metrów TN0042 139 zł • dł. 10 m

Uchwyt ścienny do projektora DA0782

395 zł

• do projektorów krótkoogniskowych • wysięgnik do 121,5 cm

Kabel HDMI 15m DA2353E

179 zł

• dł. 15 m

13

sk lep.nowaszkol a . com

Półka interaktywna MyBoard Black TS20609 209 zł Interaktywna półka z pisakami i gumką do tablic myBoard Black

Inteligentny pisak myBoard i-Pen DA2382 209 zł Inteligentny pisak posiada 6 przycisków funkcyjnych, dzięki którym staje się bar - dzo przydatny w pracy nauczyciela bądź ucznia. Można wykorzystać go do zdal - nego zarządzania, np. plikami PPT (Po - werPoint).

• technologia WiFi 2.4GHz RF • napięcie robocze: 1.5V (pisak, zasilany baterią AAA; 4.5- 5.5V - ładowanie USB - komputer)

• szybkość transmisji: 2 Mbps • czułość odbiornika: 5~40dBm

• zasięg pracy zamknięte pomieszczenia: do 15m, otwarta przestrzeń: do 30m (zasięg pracy urządzenia może być krótszy poprzez wprowadzanie zakłóceń przez urządzenia elektroniczne w najbliższym otoczeniu)

Windows 10 Professional PL 64-bit DA2223 990 zł SystemoperacyjnyMicrosoftWindows 10 Professional PL 64-bit. • wersja językowa: PL • wersja systemu: Windows 10 Professional • nośnik: CD/DVD • ilość licencji: 1 Windows 10 OEM 64-bit DA0711 890 zł SystemoperacyjnyMicrosoftWindows 10 Home PL 64 bit OEM.

Półka Interaktywna na pisaki do tablic interaktywnych MyBoard Silver TS20583 293 zł Interaktywna półka z pisakami i gumką do tablic myBoard Silver.

• wersja językowa: PL • wersjaproduktu: OEM

Moduł WiFi do tablic myBoard Silver DA3030 315 zł Moduł do bezprzewodowego podłączenia tablicymyBoard Silver z komputerem.

• nośnik: CD/DVD • ilość licencji: 1

Torba na laptop 15,6" DA1278 79 zł Torba na laptopa o przekątnej ekranu 15,6".

• dwie komory - notebook/akcesoria, duża kieszeń na doku- menty w komorze głównej • wymiary komory na laptopa: 40 x 28,5 x 46 cm

Mysz Logitech M171 DA3204 • typ myszy: optyczna • rozdzielczość: 1000 dpi • komunikacja z komputerem: bezprzewodowa • interfejs: PS/2

Zewnętrzny napęd optyczny USB DA6993 190 zł • zewnętrzny napęd • podłączany przez USB; CD, DVD

115 zł

Zestaw klawiatura + mysz DA0919

• zestaw bezprzewodowy 2,4GHz • klawiatura: 101 klawiszy multimedialnych • rozdzielczość myszy: 800-1600DPI

140 zł

14

Pakiet zdalny dla nauczyciela DA1813 500 zł Świetnie sprawdzi się podczas nauczania online. Tablet znacznie skra - ca proces komunikacji, pozwalając nauczycielowi na odręczne notatki przesyłane bezpośrednio do odbiorców. Za pomocą kamerki obraz z komputera, czy książki przekazywany jest wprost na komputery uczniów. Słuchawki z mikrofonem idealnie dopasowują się do głowy użytkownika pozwalając tłumić zewnętrzne hałasy oraz zapewniając doskonałą jakość dźwięku prowadzonych rozmów. • tablet graficzny HUION HS64 • kamera internetowa z mikrofonem • słuchawki z mikrofonem • pendrive 2GB

15

sk lep.nowaszkol a . com

Mobilna szafka na laptopy Dzięki mobilnym szafkom na laptopy i tablety, przechowywanie sprzętówkomputerowych jesz - cze nigdy nie było tak proste. Wbudowane za - silanie gwarantuje gotowość sprzętu do użytku.

– na 16 szt. DA2396

– na 26 szt. DA2397

5 300 zł

6 600 zł

• wym. zewnętrzny: 106 x 92 x 50 cm • waga: 67 kg • maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu: 9,6 x 34 x 47 cm (17”) • podstawa na 4 kółkach, w tym 2 z blokadą • ilość półek na laptopy/tablety: 16 • dł. kabla: 3 m • materiał: melamina, blacha stalowa

• wym. zewnętrzny: 154 x 92 x 50 cm • waga: 91 kg • maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu: 9,6 x 34 x 47 cm (17”) • podstawa na 4 kółkach, w tym 2 z blokadą • ilość półek na laptopy/tablety: 26 • dł. kabla: 3 m • materiał: melamina, blacha stalowa

16

Stolik pod projektor NOBO DA0949 1 390 zł Mobilny stolik pod projektory. Posiada regulację wysokości, przystosowaną do projektorów. Umożliwia przechylanie i ob - racanie platformy o 360 stopni w celu uzyskania najlepszego kąta prezentacji. • waga: 11 kg • obracana platforma z regulacją wysokości: 81 -120 cm

Stolik multimedialny Universal mobilny DA3213 1 150 zł Mobilny stolik pod projektory, posiadający dwie półki z prze - znaczeniem na projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. • wym. 48,5 × 80 x 81,5 cm • wym. blatu górnego: 80 × 46 x 18 cm, wym. blatu dolnego: 40 × 40 x 18 cm, odległość między blatami: 61 cm • maksymalne obciążenie blatów: blat górny 25 kg ; blat dolny 10 kg • wys. blatów: blat górny 81,5 cm, blat dolny 20 cm

Pilot do prezentacji WL2 DA1442 159 zł Profesjonalny pilot do zdalnego sterowania prezentacją, peł - niący również funkcję wskaźnika laserowego. Produkt wypo - sażono dodatkowo wprzyciski z funkcją przewijania slajdów, przygotowanych w programie PowerPoint. Nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania. • zestaw zawiera: 1 bateria (AAA), odbiornik USB i etui

• wym. platformy: 38 x 43 cm • wym. podstawy: 60 x 60 cm

• blaty wykonane z płyty meblowej • 4 kółka z systemem blokowania • waga: 11,1 kg • konstrukcja: aluminiowa

• maksymalne obciążenie platformy: 10 kg • podstawa na 4 kółkach (2 z blokadą) • konstrukcja: metalowa

17

sk lep.nowaszkol a . com

WIRTUALNE LABORATORIA

Specyfikacja urządzenia ClassVR Premium:

• Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1 • Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego • 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej • Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu • Soczewka Fresnela/soczewka asferyczna 100 stopni FOV • Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh • Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem • 5,5-calowy szybki wyświet lacz o wysokiej rozdziel - czości 2560 x 1440 • 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej • Do czterech godzin pracy na jednej baterii • Zintegrowane podwójne głośniki

Licencja ClassVR. Roczny dostęp do portalu portalu wirtualnych lekcji DA 1754 2 199 zł Korzystanie z technologii w klasie nie zawsze jest tak łatwe. Kon - trolowanie 30 dzieci noszących zestawy słuchawkowe VR może być trudne. Interfejs ClassVR i portal sterowania dla nauczyciela zapewniają proste w użyciu narzędzia potrzebne do zapewnienia bogatych i ekscytujących wrażeń. Umożliwia zaplanowanie i dostar - czanie lekcji VR i AR wielu uczniom lub pozwala im doświadczyć VR we własnym tempie. Utwórz lub planuj • Zaplanuj lekcje szkolne w wirtualnej rzeczywistości • Zaplanuj i przygotuj lekcję VR/AR w zaledwie kilku prostych krokach • Przeszukaj ponad 500 zasobów według tematu, tematu lub słowa kluczowego • Twórz, zapisuj i udostępniaj własne lekcje • Dodaj lub prześlij własną treść Zarządzaj • Dostarcz przedmioty do zestawów VR • Dostarcz swoje lekcje dzięki naszym prostym kontrolom dla nauczyciel • Uruchom plan lekcji na wszystkich zestawach słuchawkowych jednocześnie • Zablokuj zestawy słuchawkowe na lekcji, aby zachować skupienie • Ustaw dynamicznie „Punkty zainteresowania”, aby przyciągnąć uwagę uczniów

Nowatorskie podejście do nauczania z wykorzystaniem okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury urozma - icają lekcje. Zestaw posiada intuicyjny interfejs oraz łatwy dostęp do treści edukacyjnych zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. System ClassVR to nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów. Najnowsze urządzenie z najczęściej nagradzanego rozwiązania ClassVR, jest wyposażone w: • nowy i ulepszony szybko przełączający się wyświetlacz HD 2K, • wydajny procesor Qualcomm stworzony specjalnie dla urządzeń AR i VR, • 100-stopniowe pole widzenia, • ulepszoną optykę, • przedni aparat, • zupełnie nowy korpus uzupełniający nowe funkcje urządzenia, • nowy kontroler ręczny. Zestawy zapakowane w walizki z możliwością ładowania z po - mocą wtyczki ściennej. W przypadku zakupu jako część zestawu dostarczany jest z przewodowym kontrolerem ręcznym obsługują - cym ClassVR otwarte światy. Ponad 500 dostępnych zasobów rzeczywistości wirtualnej, obej - mujących następujące obszary: Bilogia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Matematyka, Sztuka, Muzyka, Religia, WF, Technologia, Umiejętność czytania i pisania - nauka języków, Edukacja społeczna i obywatelska, Dramat, teatr i sztuki sceniczne. Więcej informacji na temat edycjawłasnej treści 360 za pomocą systemu Windows 10 pod adresem: https://nowaszkola.com/edycja-wlasnej-tresci-360-za-pomoca-systemu-windows-10/

Ucz się niezależnie • Samokształcenie ucznia

• Pozwól uczniom odkrywać i uczyć się we własnym tempie • Wyślij lekcję do poszczególnych zestawów słuchawkowych • Pozwól uczniom nawigować za pomocą prostych gestów • Rozdaj wydrukowane arkusze VR/AR do samodzielnego uczenia się Zalety

Okulary ClassVR Premium VRP4 DA1752 13 790 zł • zestaw 4 sztuk

• Imersja (całkowite zanurzenie w procesie uczenia), sprzyjająca zaangażowaniu • Możliwość bieżącej analizy danych nt. zachowań/działań użytkowników • Duża skalowalność działań dydaktycznych • Możliwość stosowania w dowolnym miejscu i czasie • Atrakcyjna, nowoczesna forma kształcenia

Okulary ClassVR Premium VRP8 DA1753 23 549 zł • zestaw 8 sztuk

18

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze Kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fi - zyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych, zdalnych oraz zajęć metodą odwróconej klasy czy lekcji hybrydo - wych. Z materiałami WLP można pracować na: tabletach, kompu - terach, smartfonach, tablicach interaktywnych oraz ekranach mul - timedialnych. Zasoby programu zostały tak dobrane, aby pomóc nauczycielowi w przekazaniu wiedzy dotyczącej najtrudniejszych zagadnień z podstawy programowej. Materiały powstały przy współpracy z nauczycielami i kadrą uniwersytecką. Każda lekcja została zweryfikowana pod kątem merytorycznym i praktycznym. • Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multi- medialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzo- nej rzeczywistości (AR)

Chemia. Szkoła ponadpodstawowa LJ0137 1 500 zł W pakiecie Chemia umiesz - czono: • rozwijanie umiejętności projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych: konstruowanie schematów doświadczeń chemicznych, dobór odczynników, szkła laboratoryjnego i sprzętu, • symulacje opatrzone animacjami i grafi- kami pokazujące przebieg doświadczeń chemicznych, a także symulacje, którym towarzyszą opatrzone odpowiednim ko- mentarzem filmy z rzeczywistych do- świadczeń chemicznych, • instrukcje wykonania doświadczeń, • rozwijanie umiejętności formułowania ob- serwacji i wyciągania wniosków z przepro- wadzonych doświadczeń chemicznych, • modele 3D struktur chemicznych Biologia. Szkoła ponadpodstawowa LJ0136 1 500 zł Baza materiałów do nauki bio - logii obejmuje: • laboratoryjne fotografie preparatów mikro- skopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych, • dokumentację w postaci ilustracji, zdjęć i filmów z obserwacji roślin i zwierząt oraz doświadczeń wykonywanych w pracow- niach biologicznych, • elementy interaktywnego atlasu ludzkiej anatomii z dokładnym wyodrębnieniem po- szczególnych struktur budowy ciała człowieka, • modele 3D wybranych narządów ludzkich, • możliwość pomiarów oraz analiz w symu- lowanych doświadczeniach i obserwacjach, • możliwość modelowania przebiegu do- świadczeń i doboru właściwych odczynni- ków, sprzętu i badanego materiału, • rozwijanie umiejętności planowania i prze- prowadzania badań biologicznych zgodnie z ideą metody naukowej

Geografia. Szkoła ponadpodstawowa LJ0139 1 500 zł W zasobach do interaktywnej nauki geografii znajdują się: • grafiki w postaci interaktywnych map, diagramów i wykresów, prezentujące za- gadnienia z zakresu geografii społeczno- -ekonomicznej Polski i świata, • animacje i symulacje zjawisk i procesów fizyczno-geograficznych, • ilustracjewgrafice trójwymiarowej prezentują- cem.in. ciała niebieskie Układu Słonecznego, • zadania wymagające wyciągania wnio- sków na podstawie analizy danych w po- staci tabel, wykresów i map, • materiały rozwijające umiejętność czyta- nia map i analizowania ich treści, • bogactwo zdjęć prezentujących różnorod- ne krajobrazy, zjawiska oraz zwierzęta i roślinność w Polsce i na świecie Fizyka. Szkoła ponadpodstawowa LJ0138 1 500 zł Pakiet do interaktywnej nauki fizyki obejmuje: • możliwość przeprowadzania pomiarów w symulowanych doświadczeniach odpo- wiadających rzeczywistym warunkom, • obróbkę wyników pomiarów uwzględnia- jącą analizę niepewności pomiarowych, • symulacje zjawisk fizycznych oparte o pa- rametry zmierzone podczas prawdziwych doświadczeń, • symulacje, którym towarzyszą opatrzone odpowiednim komentarzem filmy z rze- czywistych doświadczeń fizycznych, • karty obserwacji online umożliwiające uczniom obróbkę i prezentację wyni - ków pomiarów w formie tabel, szkiców i wykresów oraz notowanie obserwacji i wniosków

19

sk lep.nowaszkol a . com

ROBOTYKA Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami.

Zestaw modułów Sensor Kit i 27 czujników VR0002 199 zł Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Zestaw 37 Czujników i mo- dułów Sensor Kit - Arduino. W zestawie:

Zestaw startowy Atmega2560 VR0001 489 zł Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Atmega2560 najbardziej kompletny zestaw startowy dla Arduino. W zestawie: • 25 x LED (biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony) • 1 x RGB LED • 10 x kondensatorów ceramicznych (22pf i 104pf ) • 2 x fotorezystorów • 1 x termistor • 5 x prostownik diodowy (1N4007) • 4 x Kondensator elektrolityczny (10UF 50V i 100UF 50V) • 10 x tranzystor NPN (PN2222 i S8050) • 1 x przełącznik nachylenia • 5 x Przycisk (mały) • 1 x moduł klawiatury • 1 x Przekaźnik 5V • 1 x odbiornik podczerwieni moduł • 1 x MEGA2560 płyta kontrolera • 1 x stykowa płytka prototypowa • 1 x Silnik SEVVO (SG90) • 1 x silnik krokowy • 1 x ULN2003 silnik krokowy płyta sterownicza • 1 x płytka prototypowa • 1 x moduł zasilania (ostrzeżenie: Nie używać napięcia wyższego niż 9V) • 1 x HC-SR501 czujnika ruchu PIR • 1 x czujnik ultradźwiękowy • 1 x Moduł GY-521 (z głowicą pinową)

Zestaw startowy RFID VR0004

375 zł Kompletny zestaw startowy RFID idealny do działańmających na celu rozwijania wiedzy z zakresu programowania. W zestawie: • 1szt. Dokument wprowadzający do kom- ponentów • 1 szt. Płyta UNO R3 • 1 szt. Kabel USB • 1 szt. 65 przewodów połączeniowych • 1 szt. 830 punktowa deska podłączeniowa, • 1 szt. Jeden cyfrowa w kształcie tuby • 1 szt. Cztery cyfrowe tuby

• moduł z uszkodzonym światłem • moduł czujnika temperatury DS18B20 • moduł dwukolorowych diod LED 5mm • moduł przełącznika uchylnego • moduł 7 kolorowych migających diod LED • moduł oporu światłoczułego • moduł przełącznika wibracyjnego • moduł czujnika pukania • moduł śledzący TCRT5000 • moduł przełącznika tachile • HC-SR04 Czujnik ultradźwiękowy 4 pin • GY-521 MPU6050 z lutowaniem • HC-SR501 Czujnik ruchu PIR Zielony • LCD1602 Niebieskie podświetlenie z lutowaniem • DS3231 AT24C32 IIC moduł bez baterii • MB102 moduł zasilacza do płyty głównej 3.3V 5V • 4*4 przełącznik membranowy • klawiatura matrycowa • czujnik wykrywania poziomu wody desz- czowej

• wysokiej jakości pudełko • wprowadzenie do modułu • płyta CD z samouczkiem • moduł joysticka do gier PS2 • odbiornik podczerwieni moduł • moduł czujnika laserowego • moduł czujnika temperatury i wilgotności DHT1 • moduł czujnika nadajnika podczerwieni • moduł przekaźnika 1 kanał 5v • moduł czujnika unikania przeszkód IR • moduł czujnika dotyku • moduł czujnika dźwięku • moduł 3 kolorowe diody LED DIP • moduł czujnika płomienia • moduł 3 kolorów LED SMD • Liniowy magnetyczny czujnik Halla • moduł niebieskiego enkodera obrotowego • moduł cyfrowego czujnika temperatury • moduł brzęczyka aktywnego • moduł brzęczyka pasywnego • moduł zepsutego światła • moduł cyfrowego czujnika temperatury

• 1 szt. 8*8 rurek z matrycą punktową • 1 szt. Płyta sterownicza UNL2003 • 1 szt. Silnik krokowy 5 V • 1 szt.90 • 1 szt. LCD1602 IIC I2C • 1 szt. Moduł joysticka do gier PS2 • 1 szt. Moduł czujnika temperatury i wilgotności DHT11 • 1 szt. Moduł pomiaru poziomu wody • 1 szt. Moduł RFID • 1 szt. Brelok do kluczy RFID • 1 szt. Karta RFID • 1 szt. Moduł czujnika dźwięku • 1 szt. Moduł przekaźnika drogowego • 1 szt. Moduł RTC • 1 szt. Moduł klawiatury matrycowej 16 przycisków • 1 szt. Trójkolorowy moduł RGB • 1 szt. Złącze baterii 9 V

15 x LED (czerwony, zielony, żółty) • Oporniki na 30x (220R, 10K, 1K) • 1 szt. 10-pinowa linia Dupont (męska do żeńskiej) • 1 szt. Potencjometr • 1 szt. Aktywny brzęczyk • 1 szt. Pasywny brzęczyk • 1 szt. 74HC595N • 1 szt. Głowica odbiorcza na podczerwień • 1 szt. LM35DZ • 1 szt. Czujnik płomienia • 2 szt. Przełącznik kulkowy • 3 szt. 5mm LDR • 5 szt. Przełącznik przyciskowy z nasadką • 1 szt. Pilot na podczerwień

• 1 x 1 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz • 1 x 4 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz • 1 x czujnik dźwięku moduł • 1 x Moduł LCD1602 (z głowicą pinową) • 1 x IC L293D • 1 x IC 74HC595 • 1 x aktywny brzęczyk • 1 x pasywny brzęczyk • 1 x moduł RTC • 1 x DHT11 moduł temperatury i wilgotności • 2 x potencjometr • 1 x Moduł enkodera obrotowego • 1 x moduł joysticka

• 1 x 3V serwo-silnik • 1 x MAX7219 moduł • 1 x pilot zdalnego sterowania • 1 x Zasilacz 9V 1A

• 1 x 65 kabel mostkujący • 1 x czujnik poziomu wody • 1 x kabel USB • 1 x Moduł RFID RC522 • 120 x rezystorów (10R/100R/220R/330R /1K/2K/5K1/10K/100K/1M) • 20 x przewodów damsko-męskich

20

Zestaw startowy UNO R3 VR0003 379 zł Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Zestaw startowy Ar - durino UNO R3 zapakowany w plastikowe pudełko. W zestawie: • płytka zgodna z Arduino UNO R3 • moduł joysticka • sterownik silnika krokowego • dalmierz ultradźwiękowy HC-SR04 • servo 9g • dioda LED - 25 szt. • dioda RGB • przewód USB • silnik DC • pilot • buzzer • zestaw rezystorów o różnych warto - ściach - 100 szt. • wyświetlacz LCD 16 znaków, 2 wiersze • moduł przekaźnika 1ch • potencjometr 10k

Zestaw rozszerzony dla UNO R3 VR0005 390 zł Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Rozszerzenie zestawu startowego do nauki Arduino dla UNO R3. W zestawie: • 1 szt. Płyta CD z instrukcjami • 1 szt. UNO R3 • 1 szt. Wysokiej jakości pudełko detaliczne • 1 szt. Kabel USB • 1 szt. RGB led CC • 100 szt. Rezystorów (10R, 100R, 220R, 330R, 1K, 2K, 5.1K, 10K, 100K, 1M) • 5 szt. PN2222,BC547 i BC557 • 5 szt. Diody 1n4001 • 1 szt. Termistor

Mega zestaw startowy VR0006

409 zł Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Największy zestaw startowy do nauki Arduino. W zestawie: • 1 szt. dwuwarstwowe pudełko do prze - chowywania wym.: 23,4 x 16,8 x 6,2cm • 1 szt. PS2 Moduł JoySticka do gier • 1 szt. Przekaźnik 1 kanałowy 5V

• wyświetlacz siedmiosegmentowy 4 znaki • fotorezystor - 2 szt. • odbiornik podczerwieni IR - VS1838B • zworki przewody męsko-męskie - 65 szt. • przycisk microswitch tact (typu reset) - 5 szt. • rejestr przesuwny 74HC959N • mostek H L293D • sterownik LED display driver IC MAX7219 • przewody połączeniowe Ż-Ż - 4 szt. • matryca LED 8x8 • złącze baterii 9V z wtykiem DC (kijanka) • kondensatory ceramiczne - 10 szt. • Arduino protoshield • listwa kołkowa 40 pin • raster 2.54mm • zasilacz 230V • silnik krokowy • przekaźnik • zestaw tranzystorów - 15 szt. • akcelerometr MPU-6050 / GY-521 • I²C [I2C, IIC]

• 1 szt. Moduł czujnika dźwięku • 1 szt. DIP 3 kolorowe diody LED • 1 szt. DHT11 Moduł czujnika temperatu - ry i wilgotności • 1 szt. Moduł czujnika wykrywania pozio - mu wody deszczowej • 1 szt. 0.56 cala czerwony 1 cyfrowy 7 segmentowy wyświetlacz LED 10pin • 1 szt. 0.56 cala czerwony 4 cyfrowy 7 segmentowy wyświetlacz LED 12pin • 1 szt. 8x8 czerwone 64 LED wyświetla - cze matrycowe 3mm CA • 1 szt. złącze baterii 9V z DC • 1 szt. 10Pin Dupont Line (męskie do żeńskiego) • 1 szt. CD Wprowadzenie komponentów • 1 szt. SMD 3 kolorowe moduły LED • 1 szt. 170pkt Mini Breadboard SYB-170 White • 1 szt. 3 w 1 pakiet rezystorów • 1 szt. Pakiet LED

• 1 szt. KUONGSHUN UNO R3 • 1 szt. 1.64FT Kabel USB 0.5m • 1 szt. LCD1602 Niebieskie podświetlenie z możliwością lutowania • 1 szt. Serwo SG90 9g 180 stopni • 1 szt. 830 punktowa płytka z możliwo - ścią lutowania • 1 szt. ULN2003 Driver Board Silnik krokowy zielony • 1 szt. Pilot zdalnego sterowania IR czar- ny bez baterii • 1 szt. 28BYJ-48 5V 4-fazowy silnik krokowy • 1 szt. 65szt. Elastycznych przewodów połączeniowych • 1 szt. DS3231 AT24C32 IICModule bez baterii • 1 szt. MFRC-522 RC522 RFID + S50 karta + brelok do kluczy • 1 szt. 4x4 Matrix 16 Klawiatury Moduł 16 Przycisków Mcu

• 1 szt. 65 przewodów połączeniowych • 1 szt. 6 Pin Dupont Line (męski-żeński) • 1 szt. 400 punktowa płytka konstrukcyjna nie wymagająca lutowania • 1 szt. MPU 6050 Moduł żyroskopu • 1 szt. Hc-sr04 Moduł czujnika ultradź - więkowego • 1 szt. UNL2003 Driver Board • 1 szt. Silnik DC • 1 szt. 5V 4-fazowy silnik krokowy • 1 szt. Servo SG90 9g 180 stopni • 1 szt. LCD1602 Blue Light • 1 szt. Płytka przedłużająca • 1 szt. 9V 1A EU Plug Adapter • 1 szt. Moduł joysticka do gier PS2 • 1 szt. Moduł przekaźnika drogowego • 1 szt. Złącze baterii 9V • 25 szt. LED (biały, czerwony, zielony, żół ty, niebieski)

• 5 szt. Kondensator 22pf i 1uf • 2 szt. 50V 10uf Kondensator i 50V 100UF Kondensator • 2 szt. Potencjometr 50K • 1 szt. Brzęczyk pasywny

• 1 szt. 74HC595N • 1 szt. MAX7219 • 1 szt. L293D • 1 szt. Głowica odbiorcza podczerwieni • 2 szt. 5mm LDR • 5 szt. Przełącznik przyciskowy • 1 szt. Pilot zdalnego sterowania na pod- czerwień (bez baterii) • 1 szt. jedna tuba cyfrowa • 1 szt. cztery cyfrowe • 1 szt. 8*8 tuba matrycy punktowej • 1 szt. US1881 TO-92

• kondensator 100uF 50V - 2szt. • kondensator 10uF 50V - 2szt. • dioda 1N400 - 5 szt. • termistor 1k NTC

• płytka stykowa - prototypowa MR200-001 • wyświetlacz siedmiosegmentowy 1 znak

21

sk lep.nowaszkol a . com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68

Made with FlippingBook Proposal Creator