Telefonnøgle Næstved 1951

Ejen^fpsmæwlsrfirma Axeltorv 11 t FARVERI RENSERS

T«Mon

T ilefi

\ Trnl»3t HviiniiiQbmllklør K<#ri; * Fodamtoftor - KuriHttøoifnir.Q

NÆSTVED ( ftui. I'tirhantjler for Sifrtsjapihno s All STI N Prrjof) o; Lastvogn« VOLVO Parson- og Lsstvogr-*

CARL SEVER I NSEN ‘k vw ,757 lå ____ _ ' \\ X’y Havn

Org. R*s«rv#4*l« AetonoHindityf Pacithi - Oli* Gummi

W. Juul Andersen s Co. :rr“" II!. 1515 Pifvat: 10?9 DANSK SHELL % Brniin • Petroleum Solarolie • Smøreolie xc''rr>\ fsHIUj V Al Ornøvej T||. 29O PostKonto 64180

irlst

SiTVED

S«>v»r ial vner Pst« *t

i;

f ririMii f.'UOli -- ■MNMi

1 l Motortr Autoeltkf islt s»mt «

S I

II |lk«» Il SI li IS as«- Tff 4 isis

KOMPAGNI

Made with FlippingBook - Online magazine maker