Telefonnøgle Næstved 1951

Ejen^fpsmæwlsrfirma Axeltorv 11 t FARVERI RENSERS

T«Mon

T ilefi

\ Trnl»3t HviiniiiQbmllklør K<#ri; * Fodamtoftor - KuriHttøoifnir.Q

NÆSTVED ( ftui. I'tirhantjler for Sifrtsjapihno s All STI N Prrjof) o; Lastvogn« VOLVO Parson- og Lsstvogr-*

CARL SEVER I NSEN ‘k vw ,757 lå ____ _ ' \\ X’y Havn

Org. R*s«rv#4*l« AetonoHindityf Pacithi - Oli* Gummi

W. Juul Andersen s Co. :rr“" II!. 1515 Pifvat: 10?9 DANSK SHELL % Brniin • Petroleum Solarolie • Smøreolie xc''rr>\ fsHIUj V Al Ornøvej T||. 29O PostKonto 64180

irlst

SiTVED

S«>v»r ial vner Pst« *t

i;

f ririMii f.'UOli -- ■MNMi

1 l Motortr Autoeltkf islt s»mt «

S I

II |lk«» Il SI li IS as«- Tff 4 isis

KOMPAGNI

2 A. Aargang 1951 op Om^trnM HVIofoniu»i(lc njr liimdchknlosMln

TEl EFO IS': NÆSTVED 700

NÆSTVED

KOPN - FODERSTOFFER - KUNS rGØDNING - KUL KOLONIAL & MEL EN GRO«

SANDVED................. 43 KARREBÆKSMINDE 33

% 3WIjj

aut. Ejend'vTiShandler Tlf. Tranevejfr^Hffstved

Prjcstøvej l *jpL Telefon émJf

1150 2150

Næstved Diskentobank Aktirselskab

Notmt tftqvr :

& 74 tj«UftXtd* »forti« Pea^lneMtut

Aktiekapital ug Reserver

Kr. 5.694.60 1 00

Telefon

c /Ivbuzé'O At/i m&Ate/u • NDli FAFIMAOS WJ 79 AV* STVFD • TBIÆF

Egel Ginssliberi Værksted

[*j f lur Blyorbejde AltGlorrnester arbejde udiøre

Sf?

''

Telefon 702

I cr^uson Ti RUlon't otf Crw'!briiK«M‘il#»i»lM'r Bur-Wafn Dfrttlmc (vrtr U>cp . WChj Ovorhud . Scania l af>h . Skoda StunJard Vcngutrd . Studtbaker . tyhUt

Glarmester f*Mo» 943 . Prlv<*» 1379

Rlng»f*d;jod* 77

Jhitcdhetejjnellae

8tenbæksbolut Stenskover. Hw. titenstrup

Næstved Lem Næstved ell. Nyland

Tyvelfce ...... ............... Glumsø ell. Tyve1/1 iflrtiup .V.................. Skelby V&lle.nsvød ............... Kysø Vejle .......................... Nyland Vester Egede ........... Toksværd Vester Egesborg ..... Lou eller Ve«terb»irg Vesterhave ................ Karrebæksminde Vinderup ................... Glumsø Vindstnip .................. Fuglebjerg Vrangstrup .............Tyvelso Vredaløse ............. ... Næstved eltør Rislev eller Fensma .k Ydernæ". .................... Næstved Øager Huse ........ Lundby ØJlerup ...................... Kyse øvenip ....................... Næstved eller Fenam. rRådsmedlem Aage Nt«isen Stubberup pr. Borr«. Tlf. Stege 2110. Sekr.: Amts- fuldmægtig, rand. Jur. K. Michselnen, Tlf. 1788. Næstved. 1‘rs-stø Amtskomuimes Sygehus I Nest ved: Telefon Næstved 1401 m. Oms«, til alle Aid. Hverd 7-71, Øøn- og Helligdage 9 16. Besøgstid dagi 14*4—10. Søndag till. 11—12. Foreøp til Patienter daglig 13 13,30. Kr. Afd. Overkimrgens Koms Mandag. Onsdag. Fredag 18—10. Over sygeplejersken dagi. 13---13.30. Med Afd. Overla*gens Kons. Menda? Onsdag. Fre­ dag 13 1 4. Oversygeplejersken dagi. 13 ... 13,30. 8ygebusets Kontortid 8*4—17. Inspektøren træffes bedst 10 12, KJ. 14 —17 Hverd. og 16 —17 »øn- og Hellig­ dage kalde« som «nf«rt undrr Bogstav A. Pr*»te Amtskommune« V» Jlnspektorstt V«*jlnspektør, citnd. polyt U Flseher- Rasimissen, Næstved Tlf. 199. VeJ«s>*l“temer: V. Ørum, Næstved. Tlf. 667. Præst« Amtskommune* Vaiulfnspektornt: Civilingeniør A. Jensen, JVæstøNeJ 78, Næstved. (Tlf.: «e under J. 1 Navnere­ gistret). Anitsrevisor: Revisor af Amtskommunen« og Hognekommunemes Regnskaber: Ernst Hansen. Ns si ved, Tlf. 1400. privat 1357. Amtnlægn og Kre

Benyttet, nåar man Vender Navnet paa det Sted, hvor en Ahonn-nt t vr, uun ikk vod under hvilken Central mon skal søge.

Stor«* Rett'nge ...... Tappen nøle Stubberup ................. Kyse Stortlngo ^ndsny .. Everl: Svondetiup ................ Nyland Sværdborg ............... Lundby Svine .......................... Svinø’and 801 up .... .............. Tokuværd

Skelby Abfcerinæs>hovod ...... Nyland Ågerup ...................... Hyllinge Allese ....... ................ Nandved Arløsetorp Landsby. -Puidved Askov ....................... Uverdrup Attc nip ..................... Glumsø Avers! ........................ Tybjerg JJasnæs Landsby .... Nyland Havelse ...................... Glumsø ell. L'ndslev ................... j^Yiglebjerg Bisse'up ................... Hude Bistrup ............. ...... Necstv, ell. BregnrbJ. Blangslcv ................. Txm Bonderu;» ................. Næstelsø Horup ................... Nyland ell. Lønnede Boaerup .................... Toksvaeid Brandetøv ................. Nægtelse Bredeshave ............. Tappernoje Brorup ...................... Marstrup Biødrrup ...................trapperti. ell. Everdr Broderup Højskole . Jf.verdrup Hækkeskov .............. JCverdr. *11. Tappern. Logebæk ................. Tappernejo Bøgegø ...................... I j OU, Nægtelse, jffiverdrup Dybiø ........................ Hvinøland Dysted ...................... Toksv. 3II. Everdrup Kngeistofte ............. Glumsø «U. Tyvelan Engelstnip .............. Everdrup Bna ............................. ICarrebæk "minde TCspelunl Huse ....... Lundby Foar fip I .(,'U k'enama k ................ Næstved ell. Fensm l lad,søs , 11 Flemstofte ............... J'uglebjerg Fllnlemose ............... Kverdrup Rodby ......................... Næstv. ell. Bregnebj. Fugl»blergiund Huse I’^lebjerg Fulreridel ................. Sundved Førslev ...................... Hyllinge ell. Fugl«b| rJiimø Baiorl ......... N*stv. elj Nylimd Gelsted ...................... lioriufmagle Gerdrur) .................... Kislev Grimatrup .............. Næstved Guderup .................... Næstv. ell. BregnobJ. Giindorslev »and« sy Mundenilev Godetrup .................. Toksvrerd IJaarølov ................. Randved Ha'dagwUlle ............ FupJG J ell. Haldager Haldagermagle ....... Fuglebj. ell. Haldager Hammorhuee ........... Hammer Havnkl ov ................. Hyllinge Herllrflhoim Sogn ... Næatv ol». Fensm. Herluflille ....... ....... Herlufmag le Hjeimrøllll« ............. lyhjerg HJulebæk ................. flonufm. sil. Fensm. ilolløse Landsby ..... Rki'lby ell. RI a I sv • Hol negKards Glesv Næstv. ell. Fensm Aarierup ................... Næjt/ed Aaslde ....................... Tappernoje Aaso .......................... Glumsø el 1 . Tyvclse Abbednæs ................. Næstved ell. .’ '*dand

Jon«trup Hune ....... . Hyllinge Kagstrup .................. ttkalby KaJby .......................... 7’nkav. *11. OLktrup Kalbyri* .................... Nasetved Kalkerup ................... F »nKmark Kurrebak ......... ........ Ki rrebækrmlrwe Karrebaketorp .......Karrebæksminde eller Mtfcstrup Kastrup ..................... Oui derstøv Kirkeskov Hune ...... Oi’.t> ierulev Kjøbcrup ..................... R.si«v -O^ng ......................... Kost.'eede all. Lundby KJor.g Flaakholm ... Lund ry Klintoby ..................... Mene* up Kcbbørbakken ........ . Niestv >d Kongsted ................ . e Krummarup .............Fug fojtrg Krympknga .............. Everdruo KvielemarU ............. . Sandvad Kylleoæk Huse ....... Kv.»slrp>de ladby .............. Ntentvcj eller iti.mcv eJJer Br'gnebjerg Myrup ........................ Tx)u eller Veet Tborg Maaby landsby ...... Klsiev eller Sketb> Nebletorp .................. Lundby Ny Holsted ............... Næstved Nr. Tvado ................ Toksværd Nseiby ... ..«■............ Glumsø eilei Tyvelxe Næabyholm ................ Glumsø Nr Smidstrup ........ Tappernøje Olstrup ... ................ H. Oletrup ell Fens­ mark all. Tol sværd ^’n,P ...........................Tybjerg »11. Hevluft.) Radarstrup ............. t ^ u l avnsbjerg .............. Tokaværd Raunstnip ................ Tokæ>nird . KaunstrutT ............ Harluftnagt* Rejrtrup ,,................... Glumsø rdtør Skelby ReJnstrup ................ . Otmdereb-v Rettes trup ................. Nyland ell. Vøstarb Ring, Ilemir«; ........ Kærnede ell. Vesver- I H k ; borg eller Hammer 'isljy ........ ................. Kammer ^^8kov .................. Fuglebjmg Rønnebæk ................. Nært elsø « 1 J. Næstv. ii^llftrup Nøddel . 3aJ!.ø ......... ............ Kys« -"PifniP ................... Næstved oli. Nyland * *' r ................... RJolte Htrsnd, lY-p L ,dS^9jwrneje ell. Everdr. Skafterup .................. Sandvad Skaverup .................. NøoMøkær wkravenip ----- Næstv.ell. Ksrrelke.n knasere ove. drev T«P|>er.i. pH Bvjrdi Sne-Pro Mark ........ Tappern. H F>erdr. Snueretorp ............ Evendn.p anMev ...................... Fuglebjerg eller (Junderslev ...... . EverA. up ... Menstrup j........ Heriufmag",e Rpa resholm Spjrllveup „ 8pr ig els« .. Lille Næstved .......... Naesi.vod Lille Rottings ......... Tappernejo I411e Tvede ............... Næstelsø Lund ......... ................ Kyse Lundbytorp ............... Lundby Lounede ................ Nyland Marbjerg Huse ....... Vesterborg Harvede Sogn ......... Menstrup Mogenstrup ..... Lou 8alt« Skovfogedbollf Nwatvød SaH* Høvedgaarcl,,.. Hyllinge *Sandby ... ................. Glumsø

TaRPtrup .............. Hyllinge Thorup ........... . Hammer Tornemark ............... Menetrup ell. Sandv. T«>rpe ........................ Herlufmagle Tmltøfe .. ................ HerluJ'm. ell. Skelby TybjcrgliUe .............. Tybjei'g

ItenlregiNier Prcrsiø Amtskommune, M»*tred Kommune op Herlufsholm Kommune Præsi« Amt

Amtmand over Amt} S. W’echael/n un, Telefon 140>, privat 24U.I. AmlsUouloret pen Aint»gnj»rd*«n: Kontortid P '(i. Lørdag 9 14, Tif. 14'*) Amtsraadasekrotær og Kontorruf ot.i.d jur. >\ H. Høyrup Telt privat F4t Skoleraad*i.ekret ær, Sbolefondjbogholder og Amtsfuldmægtlg, cend. Juv. R Darn- bmk. Telefon privat U»TP. Skdodirek- tlonssekietær, Bkolefondskasserei og Amtsfu dnmgl.g. oand. jur. E. Mlcbaol- Talefor. privat 1T88. Ajntvreviøjr Ernst Hansen. 1’elefon privat J3I>7. Træstø Amtsraad: fjKtr. Lars Raamussen, Nable pr Lundby Tlf. Bindbjerg lu. Fiskør Jtns I‘etnr luirsen, Klintholm pr. Borre. Tlf Budse- marke 8438. Frøin.ndler Niel Hansen Herfølge. Tlf. Herfølga F Kket Axel Henriksen, GI. Tappemøje. Tlf Tappernøjø 83. Oflr. Johs. Krlal »ffersen, Gvendsmark pr file­ de. Tlf, Stege 4'iP7 Tømrermester IT. Henriksen. TybJerftlllle pr He-bifmag e Tlf Tybjerg 3 Frist. Carl Jan ma . Ulbs- vang, Ørslev pr. Vordingborg Opstøv 26. Gdr. Ineodor Lai"Son V s rup rr. Heiiufinagla. 'Cif Skelby 60 (Klr Aai;e Nielsen, Stubberup pr. lVure. Gir. J. C. Chrlstsneen, T ou. Tlf. 1> hi 7ft. Ro»jrnef >gnd E. Jenssn, Fakse. Tlf. Fakse 2'10 MI(olrrt prs 'fan* Xl> Onim-8jh*ventn», At«ife. T,f|-^É|e 4b3fl Borgmester H Carø«» 1 *«*<*, Yif f am te 67. Borgs«- -r D W Petevse •i--«ie« Heddinge. 1 Heldtr.ge 843, Boi^niøstar Frttr. Peter­ sen, Vordingborg, Tlf. Vordtnjrboi-g * t>, Sekretær AmUfuldmaagtig rand, Jur. K. Dambæk, Tlf 10’ift Næstved Anitxshotødlrok Hmwftl Formand Amtmand S. Weohselmarn, Næstved. .Airtti rsadsniedlom ,i' Jenstsi, Fakse 'Hf Fakne >30. Amtsraiulnmedlf m Jens Aage Larsen, Ebberkov, Tlf. Fakse 00. Amtsrasdemedlem .lobs 4rt*tc«ff• r* sen, t1vm

1

K C

fi

Holme Olstrup ....... Cilsirup Holme-Sipperup ...... Fensmark Holsted .. Næatrved Hoiiite os Mlmi»' ,. F nglebjerg Hunds, nip ............. 1 Jammer Hyllested ................ . Ran .1 ved JTvw'inndsmark Huse ( lumsø Hækkonju) ................ Tybjerg Høj' ro Hus* ------ y ostræde Højbjerg ................... 0 understøt ! .1 rtltr. _ \ - * ».. rp

I

........................................ ...................................................... ...

Our

H|s'-rø»mR»>rng*konmiJ*Moin«n » Husmand JwiM,n- BegebækBpr. T«pp*r-i«je. III. Tapperneje 51. Fo'mand. (Mr. Ha- rnld Jensen Kornager pr. Haarlnv. Hf. Lclkstod 6. Odr. Vioi< r Nielsen, fipar- rc^mlnde. Polst. Otto Pedersen, Kalby pv. Holme Ol&trup. Pcløi,. Ole Olsen, Ulle Unde. Raadgivende Arkitekt: H. C Fuis Jensen, Na’atv«d. Tlf. 20o0. Overfurngnidertetu Lsuneb«’*! vrelse: For­ mand. Hofjægermester If. Oollet, Lund bygnard, Tf. Lundby 1. Medtommer: Odr. La rs Rasmussen, Neblu, Telefon Ptr.u- njerg 1 u, o - t Rektor P. O. M. Krflger Rasmussen, Næstved, Tlf. 1511. I , hvori ønskes Laon af Overformynderimidler: For } .andkredreu: Odr. I »ars P. Olfccn. Orup. Odr. Thorvald '^Andersen, Sten­ strup, Tlf. Nyland rtl u. Gdr. Th. (.arsen. ■Uletrun, Tlf. Skelly »0 Odr. Peter Pt tersen, Saiviby p.-. Vrangstrup, Tlf. SKovirark 20 u, Mi,rermester Cnr! An­ ders »n, Skovvænget, Næstved, Tlf. Nært- ved lOf•. KipItdfltskRtiwvæt fot Pr'nstø Amt: Fbv. landstingsmand a . »». Larsen, L/on~ demark. TIL oiege 4242. Ajntiraadsmed- lem Lam Rasmussen, Noble, Ylf. Binde­ bjerg 1 u. Amtsraadsmeliim E. Henrik­ sen. Tybjærglille, Tlf Tylfærg 3. (wlr Otto Larsen, ftoholte. Tlf Or up 33. Odr Aage Nielsen, Ht Ubberup Tit B.orre 2110. OverepIdonnikcHtiinisstonen for Præstø Amt: Formand: AmLnsnd S. Wechselmsum, Næstved. Tlf 1400, og Amtsrådsmed­ lemmerne A Henriksen, Ol. Tapperne jo, Tlf. Tappernoje 83, ^jnt Jens Aage Lar­ sen. Fukse, Tlf. Fakse 60. Valgt af Nwst ved Byruad: Em Marte Andersen. Fpiil« mlkoi tmiswionen for Næ«ls'‘dt For­ mand: Politimester l. Dyrlund, Tlf. 77, Hyrasdnniedlemmernø Fni Marie Am er Aen >g liaeh Mortonnen .^mt Amtslægr flehoubye og Læge Tommerup. Den sta dende Voldgiftsdomstol for Præstø Amt i TvisMghedér sn^, Handel med Husdyr: Formand: Dommer R. Jessen, Næstved. Tlf. *62 Voldgiftsretten I Tvtstlgheder ang. Handel med Husdyr for Næstved Retskreds: Odr. Tb. IArren. Ulstrup, Fonn., Tlf. Skelby f»0. Sognefoged H P. ftaaaehou, Rejn- strnp, Nrestforuibnd, Tlf, Gunt’erslev 3 Best. Oluf Petersen, Nåetved, Tlf. 462. Sogncran Dformnnd Angn Andersen, t'e- derstrup, Tlf Lou R>7. Gdr. Hans Carl Hansen. Ladby, TV. 630 u, Gdr. Frlmodt Jensen, Arløse, Sandvod. Tlf. Sand­ ved 2 II Odr ( i 1 Jensen, Portby, Tlf Bregueblerg 16. Od* Karl Jensen. V h ’- lensveo, Tlf. Kyse 20. Odr. Julius Peder­ sen, Vrsngotrop, Tlf. Tyveisn 4 v. Medlemmer <*f baretten to» Næstved Reta- kri ds or: Hirmefoged K. R p. caltun, Overmasklmucster F. C. Borring, Hevna- asslsUnt 7, h Morte».s«u og Maskinme­ ster Poul Trk, alle af Næstved. Formand for Naturfredn ngsnævnev; for Præste Amtsraadskreds: Dommer H. P. Hay-Schmldt, Store Hedr'Jns«, Tlf fltoré Heddinge 73. | Erstntningskommissionen i IT t Lov Nr '•j 381 ut 20. Amil 1988 om Byplrner: >t A urt srasdsme.il emmer r,c Hi Hennksen, Tybja»rghlie pr, Herluf na* le. Forrud .

Tlf. Tybjærg 3, ig Jobs. Kristoffev.ie„, Svimdsruaik pr. Stege, Tf. Stege 4267. AarsHøteudvalget for sydsjællandske Næy. uingekredd Amtmand S. Weehselmann, Næstved. Tlf. 1400. Amtsraods* **l)em O. Jensen. Herfølge, Tlf. Kage 26« Over- m.iskLmiester O. Tb E. Olsen. Nygaarda- vej 19, Næstved, Tlf. 803. Sogn-toge! H P. Knascbou, Rejnslrun, Til. Oundersiav 3. Borgmesfor Tb. Tidemand Næstved T.f. 1900. Fredningsnævnet: Amt»raad?medl. Jobs. Kristofferson, Svensmark, Tir* ^te;ro 4297. TaksallonsItommiV dj»n i H. t. Iy>v Nr ho af 7. Maj 1937 om Naturfredning Amts- madsmedlem Aage Nielsen, Stubberur, TJf. Stege 2? j 0. Arb.jds. og ForsorgelaesivnstalLin i Næst ved: »bedyrelse: Fru Maiie Andersen. Fsti- magsvej Nat’ive'1, Tlf. 12P3, Fni Laum Nielsen, Je^nbanegads 21. Næst­ ved. "Tf. 1160. Forretntngufmer Engel­ hard* Sørensen, Vr uingborgvej 2 4, Næjtved, Tlf 1933. Tmirir Alb. Han^ea, Oogestlen 19, Næstved, Tlf. 1090 Murer- menter Anr.' Hansen, ITldemarksvoj 33, Næstved, Tlf. 337. Paoirarbejder Er'k Rønne, P. Podilsvej 1«. Næ3tved, T’f. 7(k3. Provisor M. Bach Mortensen, Furver- gwarden, Næstved, Tlf. 3033. Amtstrieds- medlem A. Henriksen, Q| Tnynemoj., T’lf TapjærneJe 83. Amtsraadsmedlern J. c Cbristenaer, Vesterdal, T>f. Vester- borg 31. ITlsviisiidvatg: AmlmsnoS TV«#M Imunt v«e»tved, Tlf. t too. Annurna IsnidJem Lirs Rasmussen. Neblo, Ff. fhndbjerg 1 n Borgmester H F. CWe, Prusdr.. Aulege ii rk*e, Tlf. Fakse 230 Tlfsvnaud.nlg i H, t. l/ov N»*. 11« ut 7. April '»3« on Herberger og Arbejde- pr

h»em: Amtmand 8. V/eeliselrnann N.*°t- ved, Formand, Tf. 3400 A*ni»:aads- midlem E. Ifenriksen. Tybtæ’ ^jjlie, Tf. 1 ybjærg ?, fikomagei me«t«n P. Iversen! 7fæstved, Tlf. 756. !a.mivreNenekonnml»w»»rer for I'ræsta Amt: Parcellist Harald Rasmussen, Eriks!rup. Oaardejer T^nrs Poter Olsen, Orup, Her- 1 lfmagle. (Jaardejar Vilh. H«nsei,, Kver- drup. (.ruardejer W. Ing»ornen. Ileifulge Oaardejer Otto Pedersen, Bmæhlorg Kong pr. Lundby. Parcellist Ole H. Ol­ sen, Amajs j!>r. St. Heddinge, Godimjer Aage Len*vigh, 'Pr>'ggevælde. Osardcj-* Georg Hansen, Skovgaard, Boedder. Skyklraadsforniand Carl I/arsen Pisby. Oasrdeler Jens Chr. Olsen, Naaby. Pa’r- reKlHt Henrik Henriksen, Østermark, Mon Gaerdiijer Jobs. Johansen, Bel- < ringe. I landinspektør Jttul ldielsen, Næatved. l/andlnsr*ektor Ebbe Odvarluv 1lansen, Vordingborg. Direktør Finn Ba­ ron Wedel i-Wedel isbori’, Prætrtø. Gsnrd- njer Jens L. Carstcnsen, Ctege r4*ndvnesenMii*Pvnsfo*-ina*ml m Stedfortr.: tisa«* Retskreds; Forn.and: Proprietær r: Cr.ardejer Clu’ih y*rer.r,er. Lilio Heildinge. Næstvod RetAlt reds: Formand: Ga art1 ejer -#• 1 • Olsen, Orup pr. Herlufmagk. fited- fortræder: Caardejer Jens I/ansiseu. /rangs trup. ’ ordlngborg Itei -dm-tU: Formand: C'»ard- Ojer NielH Thyge Haucen, Kong. Stedfor t.æder: Oaardejer Otto Pedersen, Bune- )Jerg Kong Pr*ist« It'dHkrcdst i^onr.ind Purr illint CJ- ner Jorgensen, Vindbyhoit pr. Fskse. stedfortræder: Sognefoged Alfred Han- fion. Kindvig pr. V r. i. flt* ge Retskreds: F’onnand: Gvardejei Niels Jensen, fienderby pr. Borre St-vl- iVirtrii der: GaartjeJer Ejnar Hemming- ntn, fitubberup pr. Borre. Arb 'jdNrtni'sningskcnt«»ret l Ns'Atved: 'nis>n«raftd: Arkitekt J. Otbo, Peder Bo- illlhV'ej 29. Næstved (Formand), 7?e»efon Na'stvrd 575. Hi Jægermester cmid. po- lit. H. Oollet, Lvndbygaatd, Tlf. Lundby 1 Godrsjer H. Riege.s, Brokse. Kredti- to’ mand Rudolf Christensen, Næsby. Kredsformand Jens Hannen, Dame Kob- 1 k »!. Amts-1 'ngdotusAkok-uær n: Amtaikolekonnulent H. P. Jørgensen, Aashoj, llerfolge (F'ormand). Tlf. ! ier følge 90, Amtsraadstncdlem J. Chri­ stensen, Lou, Tlf. tren 7b. Amter« rda- ineulem E. Tensen. FftVoW, 'Hf. Fak.te 230, Førstelærer Pork-Andersen, Dame, Ff»r- øtelvrur J. Ingcm. i’oterNer, Tyvolse, 11f. Ivv-Jte 23, Gdr Povl Andrea*«, Al­ slev, rif. Karlue 176, Amtsraadsm. Ctrl Jensen, Ørsiev, Tf. (Årslev 26, Fru Har grsthv Jensen, fCldegaard, Toksv^rd ru l.ksvMid 2i, Fri/ MaHe l!fu«en. flevne Bedding^', Tlf. Hnvnelev 61, Kmdvfarniand .lensTpinfier. I>am<* Kob »æl pr. Askehy, Tlf Blege 7114. Nævnets flakretær: A nitsfuldmægtig raml. jur. U. Mkhrebien Næstved Tlf. J7.88. d<«lrehju t|»» n i Ne/uol: Rietyreis«: Rektor ! (» M. KHlgSf tus

mussen, Næstved, Cm Næstved L31L Læge Steen Claer,. Slagelsevej 25 A, Næstved, TIL 1866 Amtsrådsmedlem E. Henriksen, Tybjærglille, Tf. Tybjærg 3. Borgmester P. Kirkegaard, Saxkø- b ng. Stadsskoleinspektør A. Espers-*n, Holoæk, Tlf. Holbæk 589. Overlage H. Tør nesen. Næstved, Tlf. Næntvod 30. Kontur: Hjultorvet 12C Næstved: Leder: Frk. M. (3htergaan7, Tlf. 1156. Nd?st\ed Kommune rti*rgin«st«r: Th. Tdemand, TL*. 1900. i a ’ r, 2013. BorgmeH*erkonvoret: Teatergade 8, Ke/n- tortid V>—33 samt Fredag 36—17,30. Borgmesteren perscnllg: 10,80—12,30. Samtlige kommunale Kontorer: Næstved Paadhus, Teatergade S. Tlf. 1000, Kon­ tortid 10—13 samt Fredag 16 -17,30. Byraadet, valgt 1 '. Marts 1950, læstaar sf: Borgmester Th, Tdøn.vnd. Kornbakken « Tlf. 1900, F u Marie \nck:rsen. Nor­ dre Farimagsvej 4 Tlf. 1298 Dfrektør Konsul Rai mus Grøahott, .Jernbanegade 3, Tlf 131. Rektor P. O. M Krtlger Ras­ mussen, Købmagergade 9, Tlf. 1511. Sag­ fører Vf. Konrad Hansen. KobmagergadF 4, Tlf. 1430. Murermester Anderé Han­ sen, Klldemarksvej 53, Tlf. 337 Atrts- forvalter H. P. Bonde, Farimagsvej «2, Tf. 1063. Malersvend Svend Hansen, Nordre Fa: .nagsvej 1, Tlf. 1204. Lsxtor H. Coniellua Jør.sson, 8kytt.em«rksvej 21, Tlf. 812 Fru Gerda Møller, Erantisvej 1 B. TIL 2277. Papirarbejder Jaurtte Chr. Jørgensen, Enghavevej 6, Tlf. 2096. Bankdirektør B. Øtflrup- Johansen, Hjul­ torvet. 8, T.f 316. Fru Iaura N*«lsen, Hjultorvet 12, Tf. 1160. Formand Ha­ rald Hansen, Teatergade 4, Tf. 1912. Provisor M. Bach Moilunsen. Kindheste- gade 3 B. Tlf. 1038. Byraadet holder ordinært M. k J« 2. og 4. Mandag l hver Maaned, K). 19 30. Kommunale Revisorer: Sjgekaesekaise- rer Ceorg Jenser., 8kyttema ksvej 19, Malermester Axel Houmaae, Godthaahr A116 4. ItyraadHaekretær: Translatør S. E. Eirang, Tf. 1746. IIgnlngsknmn lsHhnen: Skolebetjent Chr. Raamssen, Jernbanegode 12, Tlf. 1761, ^ormaod, Fru Carla Jensen, Sterkelsvej 8, Overpostbud H. F. Johansen, Sterkela- vej 26, Arbejdsmand Peder Olsen, Tea­ tergade 4, Blikkenslagermester Kurt Schclbel. Østergade 9 -11, Tf. 871, Bog- holdm C. V. (Jørgen*, PræMøvej 45, Købmand P. laraen, Ramsberred 1«, Tf, 1356. Konmiunal« Udvalg: Den førstnævnte er Formand. Ka:*s og Regnskabstal* alget: Borgmeete- r«»t Harald Hsnsen, *. riger P.»iamuaaen. R. Grønholt 'g Konrad Hansen. Skiitioiulvalg« t: Svend Hannen, Fru M»t!t Andersen og H. P. Bonde. Havneudvalget: Borgmesteren, Har/ttf Hansen, Kvtlg«r Rasmussen, Konrad Han­ sen. Udenfor Byraadet: Konsul Wllh. fltnith. I><4 M>rlile I <*,v«lg: Fru Marie Andersen, Jensønn, Hvend Hånsen, l/aur. Jørgen­ sen Rach Mr»rt«n.*er, Inu*a Nielsen Gerda Muller. .A /IV

B

- _

C

M M

*1 C* w ?

Vi

K

- if ©

i

/ m tw

3

S

ii. **

B*

i i

i

Herlufsholm Kommune Herlufsholm SøgTK-raad, valgt d 14. Mette tæataur af: Skovfoged N. C. dillK rr, -Her’ufaholm, Tlf. 867, Formand Jørgen .Førgntser, MiliUbrvej 16, Tlf. 1209, Bank direktør Chr. Dragiieim, Glagelsevej 47, Tlf. 1371, Pantefoged Albert Hansen, Ringstedj*ade 159, Tlf 565, Gdr. FY. Krl- utoHersen, Lille Næstved, Tlf. 504, Vi- uøskoleinspektø.* Tit. Hansen, IJ. Næst­ ved Skole, T!f. 773, lektor Fmu! Klerke- fiaurd, Herlufsholm, Tlf 871, Murersvenc) 1/jnar Nielsen, Solbakkevej 2, *.71f. 1689, Tømrermester Vilhelm Jacobsen. Slfigel- uevej 34, Tlf. 954. SkibsmægDr Hans Karl Emil Hansen, J. Jensensvej 18, Tlf. .1ag fra Kl 10 -13, Tredag endvidere fr i Kl. 16 IS. i^rdt g Kl. 10 12. Sø rlalk»»toret, jfr. ovenfor. Formandm itæffee paa Kontoret 1 Kontortiden PYo- dag. Det sociale (Idvelg: Albert. Hnn»»n (For­ mand), Hans Karl Emil Hansen, H O. Jensen, Poul Kievk 'g j.ard. Ejnar Ni*» sen, Tr. Kris toffersen, Th Hansen. Ilørneværesudvslset: Albert Flsnson (For­ mand), Vilhelm Jacobsen, Th Hansen. Tout Klerkcgaaid, Fru Ida Christensen, »IL Holsted, Tlf. 997 v. SLolekommiaalonen: Bankdirektør Chr. Dragheim (Forn:and), Pastor V. Kmn:p- Hansen, Herlufsholm, Tlf. 378, 8kovf»g«htor Pou! Kierkegaar’ Fte-skæftig'dM'O’itfvalgett 4[ontør Huberl, ^and, Herlufsholmvej 19 fFormsnd), Tlf.

W7, Gdr. Fr. Kristofferuen. Arbejdsmtnd Arne Jorsen, Mejerivej, Holsted Vurderlngsmænd til Fjenrtomsskyld: Vestre Del: Tømrerm. Vtlh. Jacobsen. Slagelse- vej 34, Tlf. 9M. Martin Jacobsen, FTsa- stesiræde 3, Tlf. 1038. Østre Del: Pante­ foged Albert Harmon, Ringstedgad« 159, Tlf. 565, Murermester Carl Andersen, Skovværget, Tlf 10.82. SundhcdskommlHHlom u: Forretningsfører H. K. Michaelsen, Herlufsho'mvej 21, Tlf. 2011 x, (Formand), Formand Jørgen Jørgensen, Mi'.itærvej 16, Tlf. 3209, Mu­ rermester Carl A ildenen, Skovvænget, 'fif. 1082, Banearbejder Vald. Petersen, Gartnervej 1, Gdr. Bent Ellegaard. Lad­ by. Tlf. Bregnebjerg 56 x. Krandfogeder: BliKkerui'agermester J. V. Petersen, Væverstrædø 6, IJ. Næstved, Tlf. 918, Gdr. Nieln Peter Nielsen, Ladby, Tlf. Rlsriv 28, Gdr. Flajmua Andersen, Vredsløse, Tlf. 321, OUr. Jens Chr. Jen­ sen, Stenlængrgaarden, Holsted, Tlf. 162. Vod Ildebrand ring da til Nrvstvrd Brnnd- væsrn. Tlf 305. Tllsynsmænd m»*d offentlige Van.Uøb: Gdr. Russel Jensen, øverup, Hf. 2083 x, Gdr. Niels Jørgensen, LI. Næstved, Tlf. 912, Husmand Chr. Larsen, Vredaløse. IlegnsyneiTiH nd: Forpagter Sigfrod Peter­ sen, \T redsløse, Tlf. 917 x (Formand), Husmana Chr. Nlcolajsen, Guderup, Pclat. Vlggn Sører-sen, øvertip Forligsrnæird I Tj «nid-Mi»fcprør Gdr. Knud Larsen, Lisbjerggaarden, TJ. Næstved, Tlf. 409, (Formandi, Arbejdsmand Carl Ipsen Petersen, T. 'Thy, Arbejdsmand Chr, Lanien, Rin« ‘ledgade 83. Herlufsholm Klrkrj t >gnopræ»t V Xrarup- Hannen, 'Hi. T78, Pastor Anker Ojenting, Ringst edgade 137, Tlf. 1594. Kordegn: Johs. Frank, Præstestræde 5, IJ. Næst ved.

Bemoværnsudvalget: Tru Marte Andersen jønsson, Svend Hansol ■ . ?en, RaehriMortensefi, 'Laura Nielsen, Gerda -Æøller. Udvnlget for kommunale Virksomheden Krtiger Rasmussen, Anders Hansen, Svend Hancon, Stllrip-Johanaen, #L P. Bonde. Udvalget for Byplan og tekniske -^Lig­ getider: Anders Hnnaan. Svend Hansen, Borgmesteren, Bach Mortensen, Fru Laura Nielsen. I dvalget for kommunale Bygninger og Jorder: Harald Ffansen, Laur. Jørgensen, Anders Hansen, StUmp-Johansen, H P Bonde. ( entm«)»lbMot»'ket: JeniNBon, Svend .Hat-sen, Laur. Jørgensen, Fru Gerda Moller, H. P Bonde. Skol* kommissionen: R. Grønholt, Borgme­ steren, Anders Hansen, Leur. Jørgensen, Fru Laura Nielsen, Fru Gerda Møller. Udenlor Byraadet: Pastor Baagrc Han­ sen, ftepr. M Petersen, Radloforhandloi Albert Ga’nm, Fru Pastor Munk, Fru Overlæge Faber. Hkolmidvalget: H. C. J'ønsaon, Borgmeste­ ren, Andera Hansen, R. Grønholt, Fru Gerda Møller. Rygningskommissionen I Borgmesteren, An- tlors Hansen, SUtrup-Johansen. ITdenfor Byraadet Pclltimesterr-n, Bygningsln- apeKtøren, Brandinspektøren og Tømrer­ mester Alb. Larsen. Brandkornmissionen: llorgr. '.esteren, Krli­ ger Rasmussen Anders Hansen, Stllrvp Johansen. Udenfor F.aadet: Politimeste­ ren Brandinspektøren og Tømrermciiter Alb. Larsen. Sundhodøkormnlsstonen FVdJt.iin* stei < i, Fru Maria Andersen, Bach MoraJ*|en samt Læge Tommerup. Valgiidvalgett Borgmesteren, Hn'ald Han­ sen, Krllger Rasmussen, R. Grøntholt, Konrad Hanken. RollganvisningsudvKlftei t Borgmosteren, Konrad Hansen. For Grundejerne: Fabri­ kant C. V. Hansen. For Lejerne: Pante­ foged Martin Hansen Medlemmer a f Bo liganvtsnlngsudvalget i Bager vedr. Bo­ ligselskaber: Krtiger Rasmussen. Boligkommissionen: Borginesteren. Konrad Hansen, Svend Hansen. Udenfo** Byraa- det: Fabrikant C V. Flansen. Pantefoged Martin Hansen og Amts!«#* N Schrv». by«. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Kor* ad Hansen. Fru Laura Nielsen. Udenfor By- raadet: Politimesteren, Direktør Laur­ sen,, Murer Carl M i mberg. Rramlviø .enet: Næstved Brandstation, Tlf. 85«. NB. K< mniti' rtlr 7’etefonor: Se Ride 8 og n. Dommerkontoret aaber t dagltg P -16. Tlf. 662 og 661. Flommer R Jassen, Augade lfe. Tlf 1685 Dornriet nfdelingi^kortoret 1 Fuglebjeig aabent hver Fredag 13 16. T»f Fugle- bjerg 184. Bitlngsl.edet 1 Figlebjarg (Kommunesko­ len): Re'sd.vg 2. og 4. Onsdag I hver Mnnned. Tlf FufkbjMf 2*8). Politiet: PolltlrtalJonen Hf 77 lul. Omst til F'olt- t.lkontoret). B *’Igor PTi timester L Dvrlund, Tlf. 962. Polltifuldmasiftlg H. Rosenfoldt

Harmen. Tlf. 1206 Politifuldmægtig T. Korstrdin, Tlf. 2607. Kriminalpolitiet Tlf. 641. Kriminalassistent Aaga Elving, Tlf. 77, lokal 11. Krlminalass. Elving, privat 486. Kriminalass. V. K. Frandsen, Til 173. Krinunaloverbotjent Johannesen, Tit. 10,1. Kriminalbetjent Maarbjerg, Tlf. 1813. Kriminalbetjent Zacharias- sen, Tlf. 227b. Kriminalbetjent V. Chri- stlansen, Tlf. 601, Kriminalbetjent H, Andersen, Tlf. 2096. Kriminalbetjent G Bentzvn, Tlf. 2093. • Civilpoliliet (Motor-, liiegdn- og Bund- InHlsvæsen). Kindhestegade 2, Kl 9 - 12 og 14 16 Tlf. 1567 Ovoibetjent Damgaard, Tif. 1312. Overbetjent V. J. Pedersen. Tlf. 1315, Ordenspolitiet: Politi assistent F L. G. Petersen, Tlf. 548. Politi assistent. H Dahl Jørgensen, llf. 1501 Overbetjent Mellergaard, Tlf 2f tfft. Overbetjent, L V. flt'gsgaard, Tlf, 1316. Overbetjent A Lårr, brocht, Tlf. 1318 Overbetjent Leif Rasmussen, Tlf 1901. Overbe­ tjent Joh«. Jørgensen, Tlf 3 777. Poli­ tibetjent. Otto Jensen. Tlf. 1317. Poli­ tibetjent Edmond Christensen, Tlf 94. Politibetjent KJ. Mortensen, Tlf 3678. Politibetjent. IL Høimann Hansen, Tlf 1997 x. P -litibetjont. Aai-e Michelsen, Tlf. 2003 v, Politibetjent Gnistrup, Tlf 1950 Landpolitiet: Overbetjent B. M Bendt,- sen, Tlf. Glumsø 16. Lamipolitthetjent GustAfsen, Fugiebjerg, Tlf. 164. Over­ betjent Otto Podetserf, Tlf. Næstved 637. Kirkerne: Set Peders Kirke: Provst Joensen, Købma- gérgade 2, Tlf. 808. Træffes Kl. 12 73 un it Mandag. Kaldekapellan: K Baegv Hamren, SUyttemarksv. 105 St., Tlf. 1042. Træffes Kl 12 13 undt. Torad*«. —• Kordegnekontøret: Kordegn Povsen Tver- s«n. Brogade 1, Tlf. 1574. Træffetid Kl. 10—1?. (undtagen Onsdag). Organlet og Kantor: Fru Thyra Hyklgnard, Jernbane­ gade 5®, Tlf. 1909 Kirkebetjent: Fr. Pe­ tersen, Vinhusgad« 7®. — Kirkeværge. Skolebetjent P. BtllchøJ, Tlf 3?07. Menighedsraadrui Formand: F’aplrsrbej- der Vdh. Nielsen, MHlegarte 8, Tlf. 494, bodst ifter 17. Set. Mortens Klrkt: Sognepræst B. A Munk, Oet enfetøfivej ifl. Tlf 716. Tmfl feti Kl 12 -13 undt. Onsdag Kalfljka- peilan Ib Lindegreen Andersen, Kidrier- gado 5 tv. Tlf 2177 Koitl rnekento­ ret: W. Holatein-Mikkelsen. Karrebæk- ve1 1 B®, Ti.* 347 Træffothl Kl 10 13 undt. Torsdag. Orfrmr.lst og Kantor: O. JT Crum, OaUemsvksvæJ IS. rtf 1186. Kirkebetjent: E. Mortensen, Ny Gster- gudo 7. Kirkeværge: T>pogrsf Ohtf Larsen, prw«*«vej 64 Tlf. 582 u. —• Me nlghedorasdetn Formand: Fuldmægtig F. A. < *>urrunel. Vordlnjrbmgvej nf 1583, i,edM efter 17. Nmslved Kirkegmtrd: Kirkegivsr11 mamt Fredag Ki 10 17 30 (Poppi: Tlf xÆ) ASidste.'li Jobs. Finnisen Tlf. 2678.

/

s \JA

•' 1

%

»/i

j' j

Sognerand og andre offentlige Institutioner faar udført deres Maskinskrivnings - og Duplikeringtarbk jde i Amtmandsgade 2, Næstved, Telefon 761, 4 V F NO HCLST I SØN Rrlcbimebureuti

l

Wi'l

K O M M U NE

NÆSTVED Centralen er »*heit fra 6 Morgen til 12 Nst. iOoringnlng mellem 12 Nat og *6 Morgen 50 Øre) NAVNEREGISTER Abonnenter, der har 2 eller Mere l,e

Raadiiussi

Erindringsliste: SK AI

Inddrive* vod IMpantnit£ nftor:

Hurtigt panlcravxle NV.: a utsrygehuaet .............. Brandvæsenet Fukks PMningakorpe Politistationen 9« nkt. Elisabeths Hospital Z >ne-Redningskorpset.

F«»rf»1 fødag: 1. Ratfj 1 Mn). 2. Ra n t Juli

cr: f& i i

4 JlTtll, 4. August. I -føpt* mber, 4. Noveinbe*. 4. December, 4 Februar.

teiitoal Ilbcitsfin T>^-Lt- TU Nntnrtrf M. Inmfnlurr tfnrvrr

PerftpnTig Komniumeslrnt, Fælle.okommu ® nal Indkomst,. ok Formueskat samt / tk J , korrvst- or Formueskat Ml Staten nlr III <■

]' An8lirit-

]’ ' >rv! ova er. t» 3. NOVftmbt’l

6. Rata 1. Januar. T. Rate t. Februar. 8. Rate 1. April.

686 Aabor Vegn. Ijæge (Konsult. 11—18), Pcathuset, BanegHardspladser.. 476 Ågerup (Vmontvarp- A’ lior- fabrik. 2195 Angaard Anna. Fru, Firimagsvej 66. 553 — P., Murermester, Singkilrevei 8. *1733 va igo F. Krog, Ilands *et ^mgforer Axeltorv T7Rj. af Skoir..rækken). 1972 —• — (Bolig) Han« Hornerrajiaavej 7. J3C Auknnilo (H. SftrpriMnK Blomster, Kranse og Frr., Ø.Mterg. 7 2130 ~- — (Bolig), Vordingførg*vsj 2 C. &44 Aalholt# Eftf. (Vogn Hanren), fCøbm., Bkyttemnrksvoj 60. rfliJr. f-iCCfJj TØMrfERFlRMA lMie. 4^1 Jff.U A AA«I4 LASI'rN l**H fOtOl JtAJIN vsin b/Bftvr.D v~ fASiHfOtvtcJ t. nr. u« P43 ,%f«rif4 l ait^n 4oh6., OlariDostor, Kim;^«*4!j>aGo 77. 1370 — —• (prh'at), Megl<‘ Mollevel 1. 16P4 Aarup Palline, Fru, MolleveJ ft. •J.029 Annrj) H C ohjA Kolonial op C’holaolBdf ti gros Vestre Kaj Fro« irselnstJf.ut. (Q. Fylklng), Air tin it dagpdr 12. - --------— ' Son.merbollg: SvlnøHnd 57) 17.16 Absal m Forailr. A/3 (Ralf Gert*, Tniprktsr) GloiiteveJ 12. 2686 /bfiKlonseti Vetner, Værkfører IGlde- mat (tevej 7l» D. 729 Adelltrlm Cl., Togfører, Rugvr rget 8. )■« 10SA Agerskov HL. Tilte, C3sterp<'H gp.de Til9, •'

4. Mur!*,

4. Maj. Sidste rentefri betalingsdag et den tS. i Forfaldstnaaneden ( 1. R«1® t. Juni. 4. Juli I 2. Hale 1 September. 4. Oktober. I 3. Ua1e 1. December 4. Jan tav. 4 A nr!! 4 Rat o 1. m h.,-U . p li. Sidste rentefri Betalingsdag er den .?. i Maaneden efter ForfaldstnOtø den

V *e b t ve d Koirmunn : Rua-dhunet: Alle Kontorer kaldes geruierr Telefon 1900*

Ejendomsskat

Telefoner n d e n f o » Ras dl luset:

i?.

€92 Alderdomshjem.

| t

92? — ’a Anneks. IS 15 Alderarentebollger. *2062 Amts-ArbejdBfinvlMninKskontrr. 1737 Badeanstalt (kornn unal). 2012 Borgmesteren. (Bolig). fOb Brandstation 1112 Brandinspektøren. (Bolig). .1746 Bvraadesekretærøn, (Bolig) 820 Centralbibliotek 241 Elektricitetsværk. 2048 Elektricltet«va?*kBbeatyrereria Bolig. 1168 Maskinmesterens Bolig. 113 Gasværk 1756 Huvue.msiaDnt K.. Mortensen. (Bolig) 432 Havncforin. og Havneopaynsm. (B.). 1848 Kæmnwren (Bolig). 1751 DlgningakoTunirfatonena Fonn. (Bolig) 76e Skaitelnsp^ktaren. (Bolig), 158 StarlMakoteim.pekt, og ekBamenjftl Me'domnkolo. 36<) — Gnandskolen psn K.rkf- pladsen. 554 -- KUclenrarknakolea. 1844; — lindebjergskoleri. 9iV8 Mcxjlallnrpektørån (Bolig), 1450 Stadf- og Hevnemgenlwrer. (Bollj*. (142 ingT.lør J. V Petersen (Bolig). 18/0 Ingonlo1* Hokit-Hanren (Bolig). • 1853 Maskinmesteren« Bolig 676 Gymnasium < Hektar). 56 Havnefogedens Kontor. 2(4 4 l’ajidvnrk- Drli’t^beav. (Bollf). 1168 - - ti Maakinm, ( 1647 Ve. irtami (Bolig). 176* Kabelrnesttrnn (Bolig). 1 311 Partetofedeti. (Bolig) 1511 Rektor (Bolig). 1217 St/idai.kolsin.*1).aktør (Bolig). 1024 Skolelæge n og SknleMygr plejerak ?r». 148SV5 Don horrununale Aftnnaslcol* (Overlæ 241 Vsndvønk.

Alle Paadlhusots Kontorer kaldes gennem Telefon II 1900 1

fe- 7V-, M * || g ! i

|*j jS

A’W. Samtlise Som Hl 1A 13. Borgmesteren personlig................................................. (l. 8a.) Kl to,30~ 12,80. Bryllupssal ..................................................................... (1. San ofu.r Artalj, ■ Vaetteiriap,, Fnlkf ren istor, Ligntag*k 6 m>mi*.«ior> . (1, fol) IH. |t

I

i K # sp* S

AMts-Arbejdspnvisningskoutoiet (Indgang i Amtmand(j||da)

ror ØV. I (araen). (Brlig). Mk » .. ■!■>»» •. — mornrn - ► orpfl^etags tleøelakabet N«( /*n«l (Onmdl 908) tegiifi alle ,' rt4j4- a* Foff' Teiefott 9/jg 4^ f- X- M/miK/i'i loUiraeu, Numti’ed I'«H

(Kontortid: Kl. M 17 , L^mag Kl. S 12.30

1

""TiV-^T' j »T;

’T'' tt?.'fj ,J X :

1

H‘■

gi

■« ■! '»»If-i'V'.lnM

rift ^Éi

• iffilwiv i \ >,|Piiiil|B ixrmL>,**ewm*mMwxQ

.pw^pwf^wrr

ttættmi KUL & KOKS Karøptgni A S. Til 1420

90 Andersen Sven, Dirrkt*>r, ø.iterg Arne, Dyrlægo, Faistersvej i Ar.na, Enkefm, Ivar HvitfeldU vej 2 . Laur., fhv. Entreprenør, GalK- marksvej (j Aug., Fnhr, rræstevej trt4. B. F'ro, brlkant, Universal Hud- creme, Grlinstrupvej 0. H Ti-ol!e, Fnhr, Skolestien 2. Ritf Fabr. (X’ucol kemiske Fabr.) (Bolig) Nygaaidsvej 64. Hartvig, Orimstrupvej 67 A. Alf., Forpligter. RørmosegasM. Ladby. Børge, Forvalter. Herlufsholm Dampmølle < e^ter Lukketid). Hans Forvalter, Ramsherred 8. ■369 - 2605 1180 UR4v 1871 C7/A 1976 ll&ii I762v 2^2 U074 1428 Arllfrwui dolis. (Seri-Foto;. Fotografisk Atelier, Jembanog. 5. aoo • ,E5., F’j-ue, Kol(»niaih. og Tunejerl, Kalbyrlsve,i 166 — Elmer, Fru, „Farvergaarden”, Kindhrategade 8 C, at. 1240 F , Frue, Axeltorv fi. 1378 - K., Frti. Kolonialf., Fartmagsv. 63. 869 #— Nancy, Fro, Fariir.agavej in. :i?4øx - Jul. Frugt* og Grøntforretnlnif, Karrebækvej 88. 816 A^nes, Frk., Fuldmægtig, Odinn vej 12. !fM3x— Umll, Husejer, Birkevej 3. J‘094 - P. J.. Husejer. Fredensvej 8 l>68t'. - Arthur Jeff, i'ng., Karreba-kvaj 98 K. IdffMy— Biuno, Ingeniør, Trekanten 67. 5‘444 Flllf, IsMrhandler, Prandtsg i A. 468 - ’s Køren Rft.fl. (Poul Hanræn), 1.?* kordit .-jrl, P.smshem d 27. *1416- P. E., Kaffebrænderi (SydsJ*el. Kaff bvæøderi), Riddergade 8. 118P — - - (Bolig) H. HornemannsveJ 3. ] a*51 ------------(Rakkegaarrl). Nygaard,- vej. JOhR H , KartoffelHdk, LI. Gallema’-k »i- vej 4. 1 i63 — Chr., Kasserer (Tneindnstrlarbej­ dernes Fagf.j, FaJiinsgsv»J 26. 144 Gudrnu.id, Konditori og CnfA, Jem- lipnegsde 21. Helge. Kriminalbetjent, LethrrveJ 4. \xe1, Købmand, Kiudhestegada 2R C., Købmand, KJlhDrsveJ 13 696 .‘JOP PHVu i.5tn : !24v 1,156 K fhv. Købmand. RfBfRt»dg. 149. Klse. Købm., Rlirgste^lgade 234. Andøfwu Horon. Kmtlf r#, OaHornorkm oj (»I. 1033 Ir.ge Borg Lyskopiovingsau Ialt, Far »ervaardeii, Opg C. j 837 AmJerson Georg, Mllormonti f. Privat: Ankervej 7 Vnrksted VinhaMgade 8. Rise, Frk., Karrebirkvaj 1 B Ki.ren Frk , Ontergade 34. Holger, Qdr., Ladby, Niels, Odr., Vrecksløee. RuamJis, Odr.. Vifidsiose, Chr Handelagar'neri , ajinnuhvoil”, flkravorup. 10 w !-34 1006 J '95

l«l! Ringstedgade P Akas a (I. HansenK Jlingatedgade IR. A hrentxon Marie, (»--12 og 13 202 Albertsen Kannibal, Farve« og Tup&lh.tiidd, Torvcstra»de 10. 1945 — - Forretning si ører A, B Henrik- sin (Bolij). 902 AlbrecMsen C. A Søn, Haridehitfcirthe;, Sk> ttemarKåtvjj 43. 1090 - Karen, Trikotageforretnlngjj Ring- stedgade 27. 1380 —- A., Tømrerrn, tenwgade 4 fi. 24L7x „Alka" Forsikringsselskab, v/ Daniel Jørgensen, fltgrkelsvej 46 * 20 b ;' IWh anvisiinifisv !t \ H isgcfnmg* ddtlinii Afdeling Tot Goti lu n- dek* arl.gsrekentrak- tsr. „ J , Frhvet vuve;lednng, Ststtatikafdellpi. Konicdbe»iyrei cn_ 1400 Årv.TsliiontoreT 10731 Amts og Tinghuset (Svaros (Mtg«*ne Kunsult. Mandag, Onsd ig og Fredag 18—14, Oversygepl. dgl. 13 -18,30. Ved Forespergsel Hl Pktlenter træffes Overhr-gen Mand. og Fred “i 16. flvgeh. Kontortid 8.39 IR Landag t,3l>- 18. tnsp tr. b. 10 12. Kl. 21—7 Hverdage og Kl. 16 7 Son Helligdage kaldos; Kir. Afd. B Ns*stve

Med. Aid. C. J of< O. 11 . Med Aid., *

1408

IF

!R7

* 9*00 *> ø.M,,r., H J 0 99 ■ IMtrVL*

120 1616 13*0 1606 1738 3303

1082 1521 923 851 2124x 2779x - H. B, Maskinm.. i^erkevej 11. 2220u - Aage,* Murenn., Ringstedgade 216 2229 — Aks-'l, Muren jester, Kastanlev. 36. 2404 Andergon B**dr., Mnrorj>i«*stn* " „ftryggergøarden”, Jkingsledgade 25. Kontortid: 8-17,30, Lørd. 3-12. Fr., Murermester, KarrebækveJ 22. Otto, Murerm., Ringstedgade 229 409 Anderw^i, Hich. Itor^, Miin rm., Vestervej 8. 726 - Bøndørganrd, Musikdirektør. førgen Jensensvej 40. 021 I^arB, fhv. Museumsbest, N Juolsvej 8. Nic„ Overti afib ass., Firv _J 1. Anna og Ingeborg., Fensionat, Dehnsvej 4. Hagbsrth, Pelst, Vridsluse Hu>ie. f'eter, Propr., Skibsværftet, Aaderup Chr., Repr. for A/S Jr>ns Villads«' Fabr., Kbhvi*., Rampen 8. / 1662 • 241/ - 1084u 901 1435 Cail, Murerm., Skovvrcnget 17. Carl, Murernt., Militservej 7 Nl>als, Murerm., Prwstøvøj 2 B. Gunnar, Repr., Vordlngb^irgv 8. J. P., Repræsentant, Hlagelaev. 36 Th., Repr., Hvedevænget 40. C., Restauratør, Før.lks-Caféen Brotorv 10. Jorg., Sadelmagor, Aadorupvej 66 Oluf, Salgsieder og Vejer, Ndr. Farlmagsvej 4. A. P, Ringstedgade 71. H. å Høn, Savskæreri <å MasKln- snedkerl (Værksted), N/ga«,rdsv 8. Rolf, Savværksejer (Bolig). Godt haabiialle 2. H., fhv. Savværksejer (Bolig! Vordi ngborgvej 20 Laur Slagter, (Bolig) SJælirnda- vej 1. Holger, Slagtermester og Handels­ mark, Brandisgade 26. Paul, Slagter, Usbjerg^eJ 7. 2741 161« 2655 1486 Andetwen Iflvy, Smodoruoafvr, Kar rebtfkvej 8. 836 — Th., SmeJ^meste., Orln^itrupv 57 HOg — p, E., Lparekassekasserer, Fodby- gaardsvej 1. 18 « — Kr., Frk., Systue, Ny Østergade 1 * 1391 —* Rlch., Tobiicshandel. SlagelsrvsJ f. 2324 — Rrhi.rd, Typograf. (Næ. T.), Skyttemarksvej 26. 297 Virring, Tøjprcssui „rHegant”, Ramsherred 6. 13 R — Hl., \’asker Styrla, Kabmagerg. 11. 2250v— Verner, Tømrer. VlboveJ 4. 1307 — H Cl, Vejleder t FJerKræavl i Kari'ebækveJ 60. H70x 1298 1742 1713 2481 413

Mod. Afd. 1. Reserve’a g«. Med. Af

30 ms 1686 7.766 2012 JB06 (Kontortid: LO

1 Nteatved ...»........... ■ 199 /- mtevc jtnepektoratet 16 j, Itingstedgadc 477 -* Amtsvejinsprktør Civilingeniør L, Fischer-R&smusaen. 2168 Auiundwen Aksel SmndeiorjøMnr, KllevfJ 1. 786 Andersen J, Adj„ Herlufsholm. 3891— Kn id. Arkitekt ( 1 / 2 1481 OaHemarksvej 89. 1182 — ,T. C., A hb ., HvMevæi** 5. 1637 — ’j;,lor Anririndur, 1 utauve' W. *1114 AuR«tai»n Olfftf A 5 a«t .H- __ r— ........- -- -.........-*■*■■—-——.... torhdl., JLV. Omst. t Kontor - Værksted - J a |W. Uden for Kontortid: ---------tuffer Andersen sen. (Bolig). B Offer Andersen Jun. (Bolig) — Thomsen J. I*., Proku:-. (Bolig). — Nielsen, Victor, Værkf. Bolig - — Poul E ."ørgensen, R-»pr. (Bol)* \ \inl»‘r

I ■ * *M ; fw $ a *,

1039 — —* (Bolig) Oc.vej 1. 2692 Bolig i. 1787 — chr., Autoophug.

,1

iDisponent Aage Rasmussen

(Sydsjællands Autoophugning t, Hingste ig 166 ■ - A.» Bagermertsi’, tlronvej ? — Frede Barber og Frisør, J. JensansveJ 2. Tage. Benr.info.'bajdlei lande bjer ggaardsvsj - Aage, Biavler, (^erkevej 1. Amlerwnn VI rk «* ll»^Mirierlf H FlhoJ, Bogholder. Fgeve. * Axel, Cti&ufføl, Birgittevej 13. Harry, Oliauffør, Vordlngbv. 17. Peder 8. Hoffinann, Cha iffor. Køgerej 19 Borge, Clvllngerilrtr, 81kp,«hn b 67. . ^---------- * Farvi »tfadi1 H.

711 230C

1401 1404 1403

1. Reaer’vekr .urg ................ Kir. AM. C D ...... .. .. Kir. Afd f)peratlorMsfd. •11. vaglh. Læge ........ Kir. Afd l4egeknndldvt... b,'pidemisk Afd ........ .......

rom *8 : i P.

1402 1405 »4(41 Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

A luvaniorsikringer

» m |

mm***mmm*.rnwmm »

Nxrtvd KUL & KOKS Kmupa^iu A S. TU. 1420 ArbøJdaæ.wruJifnftø l- Affor nfft&«kuntør: , KontorGå U ,36 13). J ©62 (Formanden). CAft - -^S"(Kjii»Air«r«f»> Teeterf~é* 4 ?9l? Ml8e 0.i*i w A Vognmand, Ranely Iri iTCflo Bernh., Vognmand. lastvogn. Tværvej 2 tlttt Jl Evald, Vognmand. Farlmagsr 47 300 Åndeman fri* if*, Vogarnand.

Næstved KUL &

nripagni A 5 . Tlf. 1420

3 » 02 Bagger Ka’ferfce Frk itjfihoimsvøJ 3.

42« Berirg Georg, voj 40.

Mankinm., NygaartTo-

Eahn^«n Jblius, Fabrikant (Nietttød Run*efaoiik ). Rtrigstødgudc «B. Bakkø PV ju I fngentor. Skellet IJ. K.I Bad* Aage, Direktør (Kontor), Set. Cødorø Kirkeplads 4. T67 Balrlaw Gerda, Frk., Lamniud Ahornvej J2. 1058 Bo'fica V%> Assurance Cnr Rsnwh*n%d21 ^or.'pognief Kontorti.i v.r idør N, Jersøusøn Nielsen 2S! Bang Sofie, Fru. .Tømbrnegatlo «« 8©7 - Herman. Fabrikant, Søvej 1. 242,'’: Bang.Id Ada, Repræsentant, I'Yu, ■laestevej 17 . 246 Bangshoj Jørn., Læje, Jøønbnn.»g 23, ‘200 A »S Hanken *or Niratvo.1 Omegn (hhmn*r iKinkcn), B11 AS4t)fH0 ^jpnvHt) OK lljrltorvøi *. 31« .......... Brni dJr B.Sttlrup-.1or*Ji«en 7io Borfocd H . Landinspektør, F« •imsgø vel «8. 14© Varfoøda Fftf 11. .Tuul Nielsen Land- w iiM)>ektar, Ring?tødgadø 2 A. 2£#2* R..rg!aøn. Gudrun, Fru, Iwgenut. MasMo-ip, Odin*:vøj 12 *. hr©t Barko (K l*eter»«n) Møbøl- A Træ­ varefabrik, FarvergaJe 7. 13:10 Bavlond Bonn, H8nttnfo,*hdJ (Oulf Service), Farimagsvej 13 IA?6 Boaa, Musiker Oatergiide 32. 428 BavohoL (Nføat.ved Wkritsja- magataln), Hjultorv 7. 1«41* Bech icheel-, Glas cg Porcelæn. (©e under flcheol-Bc^h). 120 B< ct. H, Chr, Ingeniør og Muøkh.fa­ brikant, Fabrikken „Vanda*. Vftti _ —. - Bolig Hu vrevængøt 3. 2302v - Frb., Hekf'otær, Karrebakv, 1C0G. 2378u Beck-Pødorsen A.. Køreskole, Udlejn. JøBgørveJ 12, IJ. Næstved. 1633 Back B. Luo lgren Cl ono ui»n(-pøk«m», Mødø Hus, Til »gat. dgade 1«P. «06 BeJUftng L., Arkitekt, fhv. Grund* inspekter. .IstenfoldtaveJ 4 2271 Bellø vue Note! (Oiaf Ferensen). 13771 Jernbanegade IB. 8)8 Hendtsen Mmie, Enkefru. Helmer ( jus . Ramrherr rd. 81. 2891 Ingecorg. F u, NyvøJ 14 tBW Mels, I«nie«*»rt, Ostergade t(i. jn2fl —»• Carl, Tølefonformand. A)/l>a):ke- vøj 14. 627 Bemliwn 4o,o., Tr/nirermester, KkbifnivøJ 3. M h .■hinpaaew, 36b Benfusen O , ‘'ænget 19. (H h lenisiui Csear, Fabrikant, fClrkeidadv 1. B. Bjørn, Sr'edo- A Maskin værks*ed, P-ln^øtedgadø JB1. Bentltn Gunnar, K**imi*.ai mtjnit, JriTsbø.nøg'vl« 2i ©7« Betg Alb I C„ Agent urf., Pni.i.tøv .©S 73 Bergen BJ., PræaaøveJ 39.

761 H< 716ende. Indlevering al Annoncer, Tndteløfonerin f af Annoncer. 146 BertH*en P. V.* Kftfl. (M. OL *en kit en gro«, 4. 4( usensv. 109 Iterth Vild., 0nkl9tii©d. & Ora- i«r, Hjultorvet 9. 100© Knud. Guldsmed (Bolig: Ringsted- gade 23). 2491 Blanco Boeok Ingeborg, Frti, Vording* borgvej 2 c. 82R Biblioteket (Centralbiblioteket). 2522 Bienkowsk1 L., Fru, Ismejeri og Brodudaalg, Kerrebækvej 98B. 385 Biering-Sørtnaen ff., Tardl., Axelt. 1. 7 «p — H., Tandlæge, Bolig Slagelsevej 20. 25S Bille Fahlberg, Ka.ttm., Friggasv. 5. 1252 Piliøhøj W„ Kommunelærer Hvede­ vænget 65. 1207 — P., Skolebetjent, Set. Poders Kirke­ plads 14 1860 Bio (Næstved Biografteater), Porud- best. & Afhentn. af BID. 1 B let- kont. Hverd. fra Kl. 16. 3end. f. 18. 260f' Birgens Jarg., La'ge, Ringetetig. 37. 1201 Birkedal Ph., Faktor, Maagevej 4. •1600 Birk'ited »I O A S, Brogad«*2. 33 - - — Direktør Chr. Rlgholt (privat), Brogade 2. 1938 ------- Prokurist Peter Jørgensen, OttumsveJ 11 (Privat). 50 Birksted H. A., Lardaretaangfører, ~^rogR(ie 2 (9_ 12H og 14-17). 702 BisgMnl (’li;1., Automohilforret- uing & Autovi**rk«ipd, Ptngstedgade 33. MM------- Bolig. Slagelsevej 10. MM Bjerre Ertk, Fa'orlkdirektør, „Her- lnfahøj", Fensmarkvej. il«6 P jøde trup Folmer, Bagermester, Vor- dlngliorgvej 12. 1830 Bjørn A., Assurandør, Præstøvej 187. 1143 g}., Cigarforretningen Centrum, Mxeltorv 2, 104 It j/imhak Nielsen A., Autoii. Klngsto«Igftde 196. ©05 Biaa Kors’ Hjemmet (Forstander Ej­ nar Pedersen) Grønnegade 18. 1*11 Bladcentralen, Rsmaherred 25. 2525* B’urn Hansen Kaj, Boghandel 4 Pa- pirbandel. øste:*gade 18. 1127 ------- (Bolig) Præstøvej 9.

(Formanden) PH/ fevt;*rj|;. 4 87« Aren toft Svend. Jc'i.tir.Lsi, A^ m H 2.©? A.'jnit Tr.ebeton v K ida^chcr, Aa4 ■\ipvej. ll^tl|.An>UolM (K. Pet».v*n)

OiUkffruiOrNVfJ 3

680 Ander*æn

Vognmand

(l,niiKr.«), K«b»f*n«:^rK*H‘J Arresthuse* i Arrestforv>r«nr».). fc'marltfvej 50

2358 Artmann G, Revisor, fila£f.l«*vfj 18 27i3y Ask Erik, %*fmm uu*t WZAt, Y1*.r vang, Andeiup. ©11 a * miw acn BL Veroetrren, Frtrørm , 142«) Auktionaiederen lor Næstved Retøkr Oaoen). Ramah. .41 • .Sagf Oar« C Ausf in tt Voivoforh (W. Juul Andersen A Co.) RinTStedgnde 11. Octergnde 11. 1466 „Aatogfivtk't)", FJ ph ?* 4J Chri stmnsmi, K; 7(I>u 1 !087|Aulo*Tava (Hrcir Bjfini H md l*6

(Chauffør Harry Andersen) Vordl ugborgvej 17. Otte, Vognmand »‘Lautkinsel). Ringet *dg«dft 21©. Edwin. Varrkf. KildemsrksveJ 7© 4 K j , Kl, Vøerfcf Hvertevrenget 71. 2703 — Gorm. VcrdlngborgveJ 2 A. 13)0 -N Th.. Olhdl. iFmce Oldp?x>t), Skytteroarkcvej 2© 2e t» i Unni de l, SlageleøveJ 3© t©5 — Johanne, Fru, Herlufsh vej 6 Twtdnum & 61)Åndn «Hw*n Ubr i86i r Hinest <*d£. 12 Køkkrandid gi _ - (Bolig efter Lukketid). 22© Andresen fltefana. Tandlæge. Fartrragsvej ,7© *761 Ann»w Mireaunt, Hveml Holst A l Kim, llfklainphuiT»u HJ. nf østergade og Amtmand«,T 1961 Anthony Carl W , Vognmand. JPiglrs- vej 3. 1©40 Apostolske KlrVe Hen, Østergade 21 631 Arbejderne* Fællesbageri A S. Aa-gade 19)3 Arbejdernes Fælleaorg Formand: Msskinp, G. Bengtaon. Rugv. Xt. 1751 — - • Kasserer: fckolebøt jent Chr fUunmi«*fen, Jørnhanøgad« 12 210© Itadlokluh for N*»ntvød og Omapr.. Fr»id.: C. A. Niølaøn. N Juelø’ øj 4. 1281 — — I^alioir.torium, Oøtergade 14. 22WV-— Ramar!terfovbund. Form.: Andør- »en Vømør. VihøreJ 4. «01u — — • Kaaa.: And«-Høn Axøi, Btrgittø- vej 13. 270« - Samaiiterforbtind (Pyd-Sjesll K r« 4 søn. S P. Bryggør, Aø«.. Rolighf le­ vej 7. 2700* ArbøJdørjMirtk U rykket I, domluiw g»do 13 2iMl2 .\tb«Jd"ianvtsnlngnkontoret ar •»øjdøs nvisn Ingakontoret). 62 ArbøjdH- og Fom.rgølsøsnnstriten l«7S *--------(Arrest Afd.) 1872 ArbcjrtmrlvørnHi Uhkkøvf, (Amts

Tupi’t, Malervarer, Llnoifniv Fa.-vwhamUer Kurt Ihurmu* sen (Bolig), FrantisveJ J1 A

Mpnni!«al Merisen Tlf N* A

hSIM* •)

fv>f ot Ør/dønr/r 1767j B. F. Olie* Kompøonl & % 767'» (7>"t formøde Ohø KompTgnt A'F Ny Knvn - - Chriatcnøørt K. F.nguH, bøatyrer, Farvørgaarrløn B T. Centralen (Joh*. Jømbn/iegad:* b. 72ly Ba/uløbyggøriøt (P Grnth Barrent, Ar derop. 2140 BeAdfart an Nieatved Karrubøftu> wdød* (Vilh. CJirføtønaøn) Gorlt- haabøaUe 13, 1«4? Baagx Hanøen Kr.udk Paator, ©k'-ltø- uarkuvaj Jr*». C^r 12 13, Tomdng undtagenV 124« Back Chr V., IVsprieMør/antl'jGn^ndt * v. gøvej 2 H>RS Bsudi Mortonøer M . I*rovl«or, . *.ml pha-nr Farv«: ga» rden, Opg © B. iA37 Badeanstalt (Ha*stv*«6 kommunale) KompkRnMtni4f 810 Bageri »ør. Anvisn ,tg sko« tor ( 16- 1J * (*^Jøld Ki ?«or), Niels .T uø I øvkj 4ø Distrikts

747 BoeJ MaHe. Fru, Ostenfcldts Stiftelse. 371 Boesgiuird Pedersen Aa , Sparekasse- bogholder, Fttlkevej 8. 749 J!og;try’UI ut I Næstved & Æsjkb- falirik (Eksprestrykkut iet), FiingMtedgr.de 1. 2362 „Bolette” (H SchnJdt) Ramsnerred ti. BramlforMkring f. Varer og Indbo lil bib., Lr.te Præmiier

v T. F. Rllløscn, 3«tørgade 12

Nærved. Telelon 38S, tegner

onaner IVter*

i

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56-57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96

Made with FlippingBook - Online magazine maker