Telefonnøgle Næstved 1951

2 A. Aargang 1951 op Om^trnM HVIofoniu»i(lc njr liimdchknlosMln

TEl EFO IS': NÆSTVED 700

NÆSTVED

KOPN - FODERSTOFFER - KUNS rGØDNING - KUL KOLONIAL & MEL EN GRO«

SANDVED................. 43 KARREBÆKSMINDE 33

% 3WIjj

aut. Ejend'vTiShandler Tlf. Tranevejfr^Hffstved

Prjcstøvej l *jpL Telefon émJf

1150 2150

Næstved Diskentobank Aktirselskab

Notmt tftqvr :

& 74 tj«UftXtd* »forti« Pea^lneMtut

Aktiekapital ug Reserver

Kr. 5.694.60 1 00

Telefon

c /Ivbuzé'O At/i m&Ate/u • NDli FAFIMAOS WJ 79 AV* STVFD • TBIÆF

Egel Ginssliberi Værksted

[*j f lur Blyorbejde AltGlorrnester arbejde udiøre

Sf?

''

Telefon 702

I cr^uson Ti RUlon't otf Crw'!briiK«M‘il#»i»lM'r Bur-Wafn Dfrttlmc (vrtr U>cp . WChj Ovorhud . Scania l af>h . Skoda StunJard Vcngutrd . Studtbaker . tyhUt

Glarmester f*Mo» 943 . Prlv<*» 1379

Rlng»f*d;jod* 77

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker